VZW recht


Mr. Adrien Lanotte

Een eerste stap naar een regelgeving betreffende fusies en splitsingen van instellingen zonder winstoogmerk
01/11/2010

Nieuwe stappen bij de reorganisatie  van instellingen zonder winstoogmerk sinds de wijzigingen van de wet van 27 juni 1921 die voorziet in de overdracht van rechtswege van het vermogen in geval van fusie of overname.

Read more
Mrs. Laurence Van Der Cruys

De vestiging van een buitenlandse vereniging zonder winstoogmerk in België : het centrum van de werkzaamheden
28/02/2010

Een buitenlandse vereniging zonder winstoogmerk die zich wil vestigen in België, mag, zonder dat het nodig is om een nieuwe juridische entiteit op te richten, een “centrum van werkzaamheden” openen.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network