Ondernemingen in moielijkheden


Covid-19 : Quels recours face aux difficultés de trésorerie ?

Covid-19 : Quels recours face aux difficultés de trésorerie ?
27/03/2020

Les mesures de confinement prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19 soulèvent d’importantes incertitudes notamment pour la poursuite des activités des entreprises.

Read more
Coronacrisis en de continuïteit van de onderneming

Coronacrisis en de continuïteit van de onderneming
25/03/2020

Onder druk van de coronacrisis neemt de overheid verschillende maatregelen om de bedrijven en de tewerkstelling te ondersteunen. Er zijn de fiscale en sociale maatregelen, de tijdelijke werkloosheidsregelingen, financiële ondersteuning vanwege de overheid, het akkoord met de financiële sector om betalingsuitstel te geven.

Read more
Impact van COVID-19 op fusies en overnames

Impact van COVID-19 op fusies en overnames
17/03/2020

Aangezien het coronavirus (COVID-19) het wereldnieuws blijft halen, met financiële markten die zwaar getroffen worden en overheden die draconische maatregelen implementeren om de verspreiding van het nieuwe virus in te dammen, zal de impact op de globale M&A-activiteit ongetwijfeld aanzienlijk zijn. In deze nieuwsbrief gaan we in op de mogelijke juridische impact van COVID-19 op M&A-transacties.

Read more
Dirigeant de société : fini le RCD !?

Dirigeant de société : fini le RCD !?
10/02/2020

Clap de fin pour le règlement collectif de dettes pour les dirigeants de société ? C’est en tout cas en ce sens que ce sont récemment prononcés la Cour du Travail de Bruxelles et le Tribunal du Travail de Liège, respectivement les 6 et 16 août 2019.

Read more
Een bommetje onder de overdracht onder gerechtelijk gezag?

Een bommetje onder de overdracht onder gerechtelijk gezag?
08/02/2019

Advocaten die beroepshalve bezig zijn met ondernemingen in moeilijkheden kijken al een tijdje uit naar de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Plessers. De datum van de uitspraak is nog niet bekend, maar op 23 januari jl. deelde advocaat-generaal Szpunar al zijn standpunt mee. De advocaat-generaal is van mening dat de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen niet in overeenstemming is met de Europese richtlijn die de rechten van de werknemers bij de overgang van ondernemingen regelt.

Read more
A step towards a harmonised EU insolvency framework

A step towards a harmonised EU insolvency framework
16/01/2019

On 19 December 2018, the Council of the EU and the Parliament reached an agreement on the proposal for a directive on “preventive restructuring frameworks, second chance and measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency and discharge procedures”.

Read more
Goede voornemens voor een (financieel) gezond jaar!

Goede voornemens voor een (financieel) gezond jaar!
11/12/2018

Veel ondernemingen laten het boekjaar gelijk lopen met het kalenderjaar. Bijgevolg worden na afsluiten van de met spijs en drank overgoten eindejaar periode elk jaar een handvol ondernemers geconfronteerd met een tweede kater wanneer het boekjaar wordt afgesloten en de balansen aan de algemene vergadering dienen te worden voorgelegd. Recente wijzingen in het insolventierecht zorgen ervoor dat u nog meer op uw hoede moet zijn.

Read more
GDPR en faillissement: kan de curator persoonsgegevens te gelde maken?

GDPR en faillissement: kan de curator persoonsgegevens te gelde maken?
23/10/2018

Een interessante vraag onder GDPR kwam ons via een Nederlandse confrater onder de aandacht: kan de curator in het kader van een faillissement onder GDPR eigenlijk nog wel zomaar bestanden met persoonsgegevens te gelde maken? En wat als hij “per ongeluk” persoonsgegevens doorgeeft aan een derde-koper?

Read more
Mrs. Sophie Jacmain
Mrs. Sophie Jacmain

Entry into Force of the New Belgian Insolvency Code
03/05/2018

Over the past few years, the Belgian legislature has consolidated various pieces of legislation regulating businesses into a single instrument: the Code of Economic Law (Wetboek van economisch recht/ Code de droit économique).

Read more
Boek XX WER over insolventie is in werking getreden

Boek XX WER over insolventie is in werking getreden
02/05/2018

Op 1 mei 2018 is Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht in werking getreden. Daarmee is een ware revolutie in het insolventierecht een feit.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network