Ondernemingen in moielijkheden


De bedrijfsleider als borgsteller voor vennootschapsschulden: valt er fiscaal iets te recupereren?

De bedrijfsleider als borgsteller voor vennootschapsschulden: valt er fiscaal iets te recupereren?
20/07/2020

Het is een herkenbare situatie, al zeker in een crisisperiode. Een vennootschap wenst te investeren. Daarvoor heeft zij kredieten nodig en ze leent daartoe bij haar bank. De gevraagde kredieten worden toegestaan op voorwaarde dat de bestuurder-aandeelhouder zich borg stelt. De resultaten van de firma zijn niet zoals verhoopt: een faillissement is zelfs onafwendbaar. De failliete onderneming blijkt niet in staat haar verplichtingen te voldoen en de bestuurder-borgsteller wordt uitgewonnen. 

Read more
Einde coronabeschermingsregeling voor ondernemingen – de gerechtelijke reorganisatie als redmiddel ter vermijding van faillissement?

Einde coronabeschermingsregeling voor ondernemingen – de gerechtelijke reorganisatie als redmiddel ter vermijding van faillissement?
17/06/2020

`De regering voerde bij K.B. van 24 april 2020 een tijdelijke beschermingsregeling in om ondernemingen, die betalingsmoeilijkheden ondervonden ten gevolge van de COVID-19-crisis, te beschermen. Dat het ging om een tijdelijke beschermingsregeling – van 24 april 2020 tot 17 juni 2020 – was van meet af aan duidelijk maar het was een algemene verwachting dat deze beschermingsregeling (nogmaals) verlengd zou worden tot minstens na de zomermaanden en liefst tot het einde van dit jaar. Ondertussen blijkt echter vast te staan dat deze beschermingsregeling niet verlengd zal worden.

Read more
Mr. Yves Lenders

“Staakt het vuren verlengd – moratorium op faillissementen en uitvoeringsmaatregelen nog minstens tot 17 juni 2020”
18/05/2020

Op 24 april 2020 trad een moratorium op uitvoeringsmaatregelen vanwege schuldeisers en faillietverklaring of gerechtelijke ontbinding in werking voor Belgische ondernemingen die te kampen krijgen met financiële moeilijkheden door de COVID-19 pandemie/epidemie en de in de context 

Read more
Covid-19: Un sursis temporaire de paiement pour les entreprises en difficulté

Covid-19: Un sursis temporaire de paiement pour les entreprises en difficulté
28/04/2020

Dans le cadre de ses pouvoirs spéciaux, le gouvernement a pris un Arrêté royal n°15 instituant un sursis temporaire de paiement pour les entreprises en difficulté.

Read more
Royal Decree number 15: Covid-19 crisis and suspension of execution

Royal Decree number 15: Covid-19 crisis and suspension of execution
28/04/2020

On the 24 April 2020, the Royal Decree number 15, regarding the temporary suspension in favour of undertakings of executive measures and other measures during the Covid-19 crisis, was published in the Belgian Gazette and came into force.

Read more
Een algemene opschorting voor ondernemingen die getroffen zijn door de COVID-19-crisis

Een algemene opschorting voor ondernemingen die getroffen zijn door de COVID-19-crisis
24/04/2020

Vandaag, 24 april 2020, verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit nummer 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19-crisis (hierna het "KB"

Read more
Covid-19 : Quels recours face aux difficultés de trésorerie ?

Covid-19 : Quels recours face aux difficultés de trésorerie ?
27/03/2020

Les mesures de confinement prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19 soulèvent d’importantes incertitudes notamment pour la poursuite des activités des entreprises.

Read more
Coronacrisis en de continuĂŻteit van de onderneming

Coronacrisis en de continuĂŻteit van de onderneming
25/03/2020

Onder druk van de coronacrisis neemt de overheid verschillende maatregelen om de bedrijven en de tewerkstelling te ondersteunen. Er zijn de fiscale en sociale maatregelen, de tijdelijke werkloosheidsregelingen, financiële ondersteuning vanwege de overheid, het akkoord met de financiële sector om betalingsuitstel te geven.

Read more
Impact van COVID-19 op fusies en overnames

Impact van COVID-19 op fusies en overnames
17/03/2020

Aangezien het coronavirus (COVID-19) het wereldnieuws blijft halen, met financiële markten die zwaar getroffen worden en overheden die draconische maatregelen implementeren om de verspreiding van het nieuwe virus in te dammen, zal de impact op de globale M&A-activiteit ongetwijfeld aanzienlijk zijn. In deze nieuwsbrief gaan we in op de mogelijke juridische impact van COVID-19 op M&A-transacties.

Read more
Dirigeant de société : fini le RCD !?

Dirigeant de société : fini le RCD !?
10/02/2020

Clap de fin pour le règlement collectif de dettes pour les dirigeants de société ? C’est en tout cas en ce sens que ce sont récemment prononcés la Cour du Travail de Bruxelles et le Tribunal du Travail de Liège, respectivement les 6 et 16 août 2019.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network