HANDELS - en VENNOOTSCHAPSRECHT


Mrs. Saskia Lust

Nieuw koninklijk besluit breidt verplichtingen en toegang Belgisch UBO-register uit
06/10/2020

Alle in België opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten zijn verplicht hun uiteindelijke begunstigden ("UBO’s") te registreren in het Belgisch UBO-register. De uiterste datum voor de eerste registratie is eind 2019 verlopen.

Read more
Mrs. Saskia Lust

Nieuw koninklijk besluit breidt verplichtingen en toegang Belgisch UBO-register uit
06/10/2020

Alle in België opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten zijn verplicht hun uiteindelijke begunstigden ("UBO’s") te registreren in het Belgisch UBO-register. De uiterste datum voor de eerste registratie is eind 2019 verlopen.

Read more
Terbeschikkingstelling woning aan bedrijfsleider : 
een kwestie van een goede voorbereiding

Terbeschikkingstelling woning aan bedrijfsleider : 
een kwestie van een goede voorbereiding
28/09/2020

De (al dan niet gratis) terbeschikkingstelling van een woning door een vennootschap aan haar bedrijfsleider is en blijft een interessante fiscale optimalisatietechniek. Net om die reden wordt deze techniek met argusogen bekeken door de fiscus.

Read more
M&A - Beyond the Sniffling, Snuffling & Sneezing

M&A - Beyond the Sniffling, Snuffling & Sneezing
18/09/2020

M&A in Belgium, like everywhere else, is obviously impacted by the uncertain global economic landscape. Some sectors are weathering the storm better than others, but it is fair to say that there will be lasting changes and fundamental shifts across the M&A board

Read more
De preventieve witwaswetgeving: meer, breder en hoger

De preventieve witwaswetgeving: meer, breder en hoger
18/09/2020

Sinds 15 augustus 2020 zijn verschillende wijzigingen aan de preventieve witwaswetgeving van toepassing. Deze wijzigingen verdienen de nodige aandacht: er gelden voortaan meer verplichtingen, waarbij een bredere groep personen aan de regeling is onderworpen en er zijn hogere straffen bij miskenning van de regels.

Read more
Online payment authentication requirements further strengthened from 22 September 2020

Online payment authentication requirements further strengthened from 22 September 2020
14/09/2020

As part of the second European Payment Services Directive (i.e. Directive (EU) 2015/2366 of 25 November 2015 on payment services in the internal market) (PSD2), which entered into force in 2019 and replaced the Payment Services Directive (PSD), new rules have been developed to provide additional protection for customers 

Read more
Mrs. Saskia Lust

De facto associations: Also on the menu of the Cayman tax?
04/09/2020

Let’s find out whether the Cayman tax is also willing to take a bite out of de facto associations!

Read more
Mrs. Anne Fontaine

Benelux Regulators to Apply EIOPA Guidelines on Outsourcing to Cloud Service Providers by Insurance and Reinsurance Undertakings
14/08/2020

On 24 April 2020, the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) issued new guidelines on outsourcing to cloud service providers (the "Guidelines") which apply to insurance and reinsurance undertakings

Read more
Mrs. Anne Fontaine

Benelux Regulators to Apply EIOPA Guidelines on Outsourcing to Cloud Service Providers by Insurance and Reinsurance Undertakings
14/08/2020

On 24 April 2020, the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) issued new guidelines on outsourcing to cloud service providers (the "Guidelines") which apply to insurance and reinsurance undertakings

Read more
De bedrijfsleider als borgsteller voor vennootschapsschulden: valt er fiscaal iets te recupereren?

De bedrijfsleider als borgsteller voor vennootschapsschulden: valt er fiscaal iets te recupereren?
20/07/2020

Het is een herkenbare situatie, al zeker in een crisisperiode. Een vennootschap wenst te investeren. Daarvoor heeft zij kredieten nodig en ze leent daartoe bij haar bank. De gevraagde kredieten worden toegestaan op voorwaarde dat de bestuurder-aandeelhouder zich borg stelt. De resultaten van de firma zijn niet zoals verhoopt: een faillissement is zelfs onafwendbaar. De failliete onderneming blijkt niet in staat haar verplichtingen te voldoen en de bestuurder-borgsteller wordt uitgewonnen. 

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network