HANDELS - en VENNOOTSCHAPSRECHT


EU Parliament adopts Taxonomy Regulation

EU Parliament adopts Taxonomy Regulation
06/07/2020

In recent years the European Union has paid increasing attention to sustainability in its policy- making particularly in the financial sector

Read more
Mr. Dirk Van Gerven

Acting for and Against a General Partnership Before the Courts
22/06/2020

The Code of Companies and Associations (CCA) abolished the joint venture (société momentanée/tijdelijke vennootschap) and the silent partnership (société interne/stille vennootschap) as distinct corporate forms. 

Read more
Einde coronabeschermingsregeling voor ondernemingen – de gerechtelijke reorganisatie als redmiddel ter vermijding van faillissement?

Einde coronabeschermingsregeling voor ondernemingen – de gerechtelijke reorganisatie als redmiddel ter vermijding van faillissement?
17/06/2020

`De regering voerde bij K.B. van 24 april 2020 een tijdelijke beschermingsregeling in om ondernemingen, die betalingsmoeilijkheden ondervonden ten gevolge van de COVID-19-crisis, te beschermen. Dat het ging om een tijdelijke beschermingsregeling – van 24 april 2020 tot 17 juni 2020 – was van meet af aan duidelijk maar het was een algemene verwachting dat deze beschermingsregeling (nogmaals) verlengd zou worden tot minstens na de zomermaanden en liefst tot het einde van dit jaar. Ondertussen blijkt echter vast te staan dat deze beschermingsregeling niet verlengd zal worden.

Read more
ESMA consults on new rules for Cloud arrangements

ESMA consults on new rules for Cloud arrangements
17/06/2020

On 3 June 2020, ESMA published a Consultation Paper (“CP” which is available here) on draft guidelines for outsourcing to cloud service providers.

Read more
ESMA consults on new rules for Cloud arrangements

ESMA consults on new rules for Cloud arrangements
17/06/2020

On 3 June 2020, ESMA published a Consultation Paper (“CP” which is available here) on draft guidelines for outsourcing to cloud service providers.

Read more
Mr. Dirk Van Gerven

Royal Decree No 4: Introducing flexibility without losing sight of the rights of shareholders
12/06/2020

Due to the COVID-19 pandemic and the measures taken to prevent the spread of the virus, various questions have been raised regarding the organisation of board and shareholder meetings.

Read more
Mr. Dirk Van Gerven

Calculation of the Majority at Partner and Shareholder Meetings
02/06/2020

Calculation of the majority at partner and shareholder meetings is not always easy. Fortunately, the Code of Companies and Associations (CCA) has clarified the rules in this area.

Read more
Mr. Dirk Van Gerven

How Silent Is the Silent Partnership
27/05/2020

The silent partnership does not exist as a distinct corporate form in the new Code of Companies and Associations (CCA). This type of entity is now a variation on the general partnership.

Read more
Mr. Yves Lenders

“Staakt het vuren verlengd – moratorium op faillissementen en uitvoeringsmaatregelen nog minstens tot 17 juni 2020”
18/05/2020

Op 24 april 2020 trad een moratorium op uitvoeringsmaatregelen vanwege schuldeisers en faillietverklaring of gerechtelijke ontbinding in werking voor Belgische ondernemingen die te kampen krijgen met financiële moeilijkheden door de COVID-19 pandemie/epidemie en de in de context 

Read more
Mr. Dirk Van Gerven

Holding board meetings by video conference or teleconference
15/05/2020

The Code of Companies and Associations (CCA) does not mention the possibility to hold board meetings by video conference or teleconference. Traditionally, it has been accepted that board meetings should be held in person and that members who cannot attend should grant a proxy to another member to represent them. 

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network