HANDELS - en VENNOOTSCHAPSRECHT


Nieuw vennootschapsrecht voor herstructureringen: wat met de geruisloze (partiŽle) splitsing?

Nieuw vennootschapsrecht voor herstructureringen: wat met de geruisloze (partiŽle) splitsing?
18/04/2019

Op 1 mei 2019 is het zover: het nieuw Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen treedt in werking! Ook voor herstructureringen van vennootschappen verandert een en ander.

Read more
Belgium passes code that reforms cooperatives and abolishes social purpose companies

Belgium passes code that reforms cooperatives and abolishes social purpose companies
17/04/2019

On 28 February 2019, the Belgian parliament passed the Code on Companies and Associations (CAC), which reforms the definition of a cooperative (sociétés cooperatives, cooperatieve vennootschappen), and abolishes companies with a social purpose or CSP (sociétés à finalité sociale, vennootschappen met een social oogmerkt).

Read more
Het UBO-register - update FAQ

Het UBO-register - update FAQ
15/04/2019

Dat het UBO-register een hot topic is, blijkt duidelijk uit onze website. Inzake het UBO-register communiceerden we reeds over de specifieke regelgeving en registratieverplichtingen die van toepassing zijn op de vennootschap dan wel op de (i)vzw en de private stichting.

Read more
Nieuwe vennootschapsrecht: is het nuttig om je maatschap, vof of gcv om te vormen naar een bv?

Nieuwe vennootschapsrecht: is het nuttig om je maatschap, vof of gcv om te vormen naar een bv?
11/04/2019

De hervorming van het vennootschapsrecht vormt voor jou als ondernemer een ideale gelegenheid om even stil te staan bij de vraag of de organisatie van je vennootschap vandaag eigenlijk wel ideaal is en of het nieuwe vennootschapsrecht misschien opportuniteiten biedt om de juridische omkadering van je vennootschap beter, veiliger of efficiënter te organiseren.

Read more
New information (FAQ) on the Belgian UBO-register

New information (FAQ) on the Belgian UBO-register
04/04/2019

We already informed you about the introduction and extension of the deadline of the register of Ultimate Beneficial Owners (UBO-register). On 2 April 2019 the Federal Public Service Finance (FPSF) published an updated version of the document with frequently asked documents (FAQ).

Read more
Is mijn vennootschap weldra nog compliant met het nieuwe vennootschapsrecht?

Is mijn vennootschap weldra nog compliant met het nieuwe vennootschapsrecht?
03/04/2019

Op 28 februari 2019 keurde het Parlement het ontwerp van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (verder “WVV”) goed

Read more
Onbekwame maat kan zaakvoerder maatschap in problemen brengen

Onbekwame maat kan zaakvoerder maatschap in problemen brengen
29/03/2019

Eind 2018 werd gesleuteld aan de algemene regels inzake lastgeving (Wet 21 december 2018). Artikel 2003 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt vanouds dat lastgevingen in regel een einde nemen ingeval van overlijden of kennelijk onvermogen van de lastgever, maar ook indien de lastgever onbekwaam wordt.

Read more
Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - Boek 1: Inleidende bepalingen

Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - Boek 1: Inleidende bepalingen
28/03/2019

Boek 1 van het WVV, getiteld Inleidende bepalingen, bevat voornamelijk definities. We gaan hieronder in op de voornaamste. De eerste definities zijn deze van vennootschap, vereniging en stichting.

Read more
Mag ik een kortingsbon toekennen voor de inschrijving op mijn nieuwsbrief?

Mag ik een kortingsbon toekennen voor de inschrijving op mijn nieuwsbrief?
21/03/2019

Het gebruik van persoonsgegevens moet steeds gebaseerd zijn op één van de rechtsgronden bepaald in de GDPR. Wanneer u personen de mogelijkheid geeft om zich via uw website in te schrijven op uw nieuwsbrief, is de verwerking van hun contactgegevens gebaseerd op toestemming.

Read more
Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
20/03/2019

U vernam reeds dat op 28 februari 2019 het Federaal Parlement een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna afgekort als WVV) heeft aangenomen. Dit nieuw wetboek is niet minder dan een aardverschuiving en zal haar impact hebben op zo goed als elke bestaande vennootschap.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network