Collectieve Schuldenregeling


Mrs. Philippine de Maere

Een huurgarantiefonds voor wanbetalers
02/08/2013

De Vlaamse regering keurt een voorstel goed voor het oprichten van een huurgarantiefonds, dat als doel heeft de verhuurders te beschermen tegen wanbetalers en huurders tegen een onmiddellijke uitzetting.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network