Burgelijke procedure


Mr. Hugo Keulers

Zorgt het Coronavirus ook voor een opflakkering van class actions in België?
08/06/2020

Intussen wordt algemeen aanvaard dat de Corona pandemie een globale overmachtsituatie uitmaakt waarbij in principe niemand verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige door het Coronavirus geleden schade.

Read more
New extension of certain procedural time limits and the written procedure before courts and tribunals

New extension of certain procedural time limits and the written procedure before courts and tribunals
30/04/2020

Read more
Covid-19 crisis: hoe zit het met uw lopende juridische procedure?

Covid-19 crisis: hoe zit het met uw lopende juridische procedure?
17/04/2020

In het kader van de huidige gezondheidscrisis heeft de regering het Koninklijk Besluit nr. 2 aangenomen om de verjaringstermijnen, de andere termijnen om in rechte te treden en de termijnen voor de lopende rechtspleging te verlengen en de voorkeur te geven aan de schriftelijke beraadslaging in plaats van de openbare hoorzittingen.

Read more
Mrs. Annick Mottet Haugaard
Mr. Hugo Keulers

Toegang tot justitie in tijden van Corona
16/04/2020

Nu de semi-lockdown al een maand in voege is, begint meer en meer duidelijk te worden dat de door de overheid opgelegde restricties nog een tijdje een belangrijke impact zullen hebben op de werking van de maatschappij en de bedrijven.

Read more
De impact van het COVID-19-virus op gerechtelijke procedures: duidelijke antwoorden van de wetgever

De impact van het COVID-19-virus op gerechtelijke procedures: duidelijke antwoorden van de wetgever
13/04/2020

De regering heeft een bijzonderemachtenbesluit aangenomen met betrekking tot de verlenging van verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden

Read more
Minister of Justice wants to enforce written procedure during lockdown

Minister of Justice wants to enforce written procedure during lockdown
31/03/2020

In Belgium, the Minister of Justice, Koen Geens, has proposed a draft Royal Decree aimed at generalising the written procedure for all disputes currently pending before the Belgian courts.

Read more
Rechtspraak voor u gelezen : wat met onrechtmatig verkregen bewijs ?

Rechtspraak voor u gelezen : wat met onrechtmatig verkregen bewijs ?
18/02/2020

Overeenkomstig de Antigoon-rechtspraak kan onrechtmatig verkregen bewijs door de rechter in aanmerking worden genomen voor zover hiermee een gedraging wordt gesanctioneerd die een strafrechtelijke inbreuk vormt. En wat dan in burgerlijke zaken?

Read more
Het nieuwe bewijsrecht: Wat betekent dit voor uw onderneming?

Het nieuwe bewijsrecht: Wat betekent dit voor uw onderneming?
27/12/2019

De nieuwe regels inzake het bewijsrecht zullen vanaf 1 november 2020 in werking treden. Dit lijkt nog ver in de toekomst, maar toch is het interessant om nu reeds op de hoogte te zijn van hoe u optimaal omspringt met uw bewijsmateriaal en waarop u in welbepaalde gevallen moet letten. Wees er u van bewust! Het kan het verschil uitmaken tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.

Read more
Pleidooi voor meer realistische dwangsommen, omdat het kan

Pleidooi voor meer realistische dwangsommen, omdat het kan
26/12/2018

De essentie van de dwangsom is om er voor te zorgen dat een veroordeling wordt nageleefd. In de pers verschijnen schrijnende verhalen waarbij de dwangsom is opgelopen in de honderdduizenden euro’s

Read more
Cross-Border Debt Recovery: Parliament Implements European Account Preservation Order Procedure

Cross-Border Debt Recovery: Parliament Implements European Account Preservation Order Procedure
19/10/2018

On 7 June 2018, the Chamber of Representatives adopted the Law to promote alternative dispute resolution mechanisms (the "Law") (Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing/Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modification du Code judiciaire

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network