Burgelijke procedure


Minister of Justice wants to enforce written procedure during lockdown

Minister of Justice wants to enforce written procedure during lockdown
31/03/2020

In Belgium, the Minister of Justice, Koen Geens, has proposed a draft Royal Decree aimed at generalising the written procedure for all disputes currently pending before the Belgian courts.

Read more
Rechtspraak voor u gelezen : wat met onrechtmatig verkregen bewijs ?

Rechtspraak voor u gelezen : wat met onrechtmatig verkregen bewijs ?
18/02/2020

Overeenkomstig de Antigoon-rechtspraak kan onrechtmatig verkregen bewijs door de rechter in aanmerking worden genomen voor zover hiermee een gedraging wordt gesanctioneerd die een strafrechtelijke inbreuk vormt. En wat dan in burgerlijke zaken?

Read more
Het nieuwe bewijsrecht: Wat betekent dit voor uw onderneming?

Het nieuwe bewijsrecht: Wat betekent dit voor uw onderneming?
27/12/2019

De nieuwe regels inzake het bewijsrecht zullen vanaf 1 november 2020 in werking treden. Dit lijkt nog ver in de toekomst, maar toch is het interessant om nu reeds op de hoogte te zijn van hoe u optimaal omspringt met uw bewijsmateriaal en waarop u in welbepaalde gevallen moet letten. Wees er u van bewust! Het kan het verschil uitmaken tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.

Read more
Pleidooi voor meer realistische dwangsommen, omdat het kan

Pleidooi voor meer realistische dwangsommen, omdat het kan
26/12/2018

De essentie van de dwangsom is om er voor te zorgen dat een veroordeling wordt nageleefd. In de pers verschijnen schrijnende verhalen waarbij de dwangsom is opgelopen in de honderdduizenden euro’s

Read more
Cross-Border Debt Recovery: Parliament Implements European Account Preservation Order Procedure

Cross-Border Debt Recovery: Parliament Implements European Account Preservation Order Procedure
19/10/2018

On 7 June 2018, the Chamber of Representatives adopted the Law to promote alternative dispute resolution mechanisms (the "Law") (Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing/Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modification du Code judiciaire

Read more
Advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit over het DPA-platform en e-deposit voor advocaten

Advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit over het DPA-platform en e-deposit voor advocaten
02/10/2018

Advocaten kunnen (vreemd genoeg nog maar) sinds enige tijd elektronisch comuniceren met de rechtbanken voor neerlegging van procedurestukken.  In het kader van de toepassing van de nieuwe GDPR/AVG regels stelde zich daarbij de vraag naar GDPR compliance van het DPA-platform.  De Gegevensbeschermingsautoriteit brengt nu verduidelijking.

Read more
Cresco blog – The Brussels International Business Court (BIBC): a new forum for international commercial dispute resolution

Cresco blog – The Brussels International Business Court (BIBC): a new forum for international commercial dispute resolution
18/01/2018

The recovery of international commercial debts, nor the resolution of international (commercial) disputes has ever been easy, but with the Brexit approaching (probably rendering the access to British courts more difficult) and the insecurity of its implementation, the need for an international commercial court is imminent.

Read more
Nieuwe “anti-kraakwet” biedt eigenaars meer armslag op burgerlijk vlak

Nieuwe “anti-kraakwet” biedt eigenaars meer armslag op burgerlijk vlak
21/11/2017

Op 16 november 2017 trad de nieuwe “anti-kraakwet” in werking. Deze wet biedt de houder van een recht of titel op een onroerend goed ruimere mogelijkheden om snel en daadkrachtig op te treden tegen krakers. De nieuwe wet doelt niet enkel op woningen, maar ook bedrijfsgebouwen en –lokalen, woonboten en caravans.

Read more
Mrs. Catherine Longeval

Challenging Judgments by Default: New Law Brings Limitation
03/11/2017

On 24 July 2017, the Belgian Official Journal published a law that once more provides for various changes to Belgium's judicial system (Wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie/Loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice) (the "Law Pot-Pourri V").

Read more
Soon an English international business court in Brussels?

Soon an English international business court in Brussels?
31/10/2017

A few days ago, the Belgian media have revealed that Brussels should soon have an Anglophone court called “Brussels International Business Court” (hereafter: “BIBC”). The BIBC is the result of a joint initiative of the Belgian Prime Minister’s office (Charles Michel) and the Belgian Justice Minister’s office (Koen Geens), which have recently presented an inter office preliminary draft bill. 

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network