Beslagrecht


Mr. Wouter Neven

Wetgever verduidelijkt het beslag- en hypotheekverbod
24/08/2021

Wetgever verduidelijkt het beslag- en hypotheekverbod van accessoire opstalrechten.

Read more
Coronavirus: tijdelijke inperking van loonbeslagen

Coronavirus: tijdelijke inperking van loonbeslagen
15/06/2020

Vanaf 30 mei 2020 genieten particulieren een tijdelijke opschorting van hun schulden.

Read more
Pleidooi voor meer realistische dwangsommen, omdat het kan

Pleidooi voor meer realistische dwangsommen, omdat het kan
26/12/2018

De essentie van de dwangsom is om er voor te zorgen dat een veroordeling wordt nageleefd. In de pers verschijnen schrijnende verhalen waarbij de dwangsom is opgelopen in de honderdduizenden euro’s

Read more
Binnenkort meer comfort voor schuldeisers met grensoverschrijdende vorderingen dankzij het Europees bankbeslag, een nieuw wapen tegen EU-wanbetalers

Binnenkort meer comfort voor schuldeisers met grensoverschrijdende vorderingen dankzij het Europees bankbeslag, een nieuw wapen tegen EU-wanbetalers
04/05/2018

Wil een schuldeiser voorkomen dat de tegoeden op de bankrekening van de schuldenaar verdwijnen vooraleer een rechter uitspraak heeft gedaan, dan kan hij een bewarend beslag aan de rechter vragen. Vandaag de dag moet dit gebeuren in het land waar de bankrekening van de schuldenaar werd geopend.

Read more
Het nieuwe pandrecht - survival of the fittest?

Het nieuwe pandrecht - survival of the fittest?
08/06/2017

Op 1 januari 2018 wordt de hervorming van het pandrecht van kracht. Mogelijk denkt u dat die enkel een select groepje advocaten en financiële adviseurs aanbelangt. Dat is fout. De kans dat u op de een of andere manier met de gevolgen wordt geconfronteerd, is groot. Dat geldt zeker voor wie kredieten heeft lopen, en nog meer voor wie in de toekomst een lening wil aangaan. Daarenboven zou het zomaar eens kunnen dat de banksector door die hervorming wordt herverkaveld.

Read more
Beslag leggen op buitenlandse  bankrekeningen wordt gemakkelijker

Beslag leggen op buitenlandse bankrekeningen wordt gemakkelijker
18/01/2017

Vanaf 18 januari 2017 is het mogelijk om een conservatoir of bewarend beslag te leggen op de bankrekening(en) van een debiteur in een of meerdere lidstaten  van de Europese Unie.

Read more
New out-of-court procedure for recovery of undisputed B2B receivables

New out-of-court procedure for recovery of undisputed B2B receivables
10/01/2017

For entrepreneurs, the recovery of receivables serves as an important tool for managing their cash flow. Swift recovery of overdue receivables at a minimal cost is therefore key. Prior to 19 October 2015, entrepreneurs faced with non-payment of overdue receivables, had, in the end, no other option than to introduce costly and time-consuming debt recovery proceedings before Belgian courts. The Belgian legislator has tried to remedy this situation by introducing a new out-of-court procedure relating to the recovery of undisputed but overdue receivables.

Read more
Mr. Pieter Van Aerschot

Nieuwe B2B-invorderingsprocedure voor onbetwiste geldschulden (IOS): ondernemer, u hoeft niet meer naar de rechtbank!
30/11/2016

Sinds juli 2016 kan u, in uitvoering van de zogenaamde ‘Potpourri I-wet’ van minister Geens, een uitvoerbare titel bekomen voor uw onbetaalde en onbetwiste schuldvorderingen los van enige gerechtelijke tussenkomst. De achterliggende bedoeling is om de inning van onbetwiste geldschulden te vergemakkelijken, te versnellen en goedkoper te maken. De rol van de advocaat en van de gerechtsdeurwaarder wordt in dit systeem cruciaal. Voor alle duidelijkheid zet Marlex voor u de principes van de nieuwe regeling even op een rijtje, alsook een korte evaluatie na vier maanden toepassing in de praktijk. 

Read more
De advocaat als eerste rechter en de gerechtsdeurwaarder als spilfiguur voor de invordering van onbetwiste geldschulden

De advocaat als eerste rechter en de gerechtsdeurwaarder als spilfiguur voor de invordering van onbetwiste geldschulden
21/10/2016

 Met de eerste PotPourri wet van 19 oktober 2015 werd in de artikelen 1394/20 tot 1394/27 van het Gerechtelijk Wetboek een nieuwe procedure ingevoerd voor de invordering van onbetwiste geldschulden. Bij koninklijk besluit van 16 juni 2016 werd de inwerkingtreding vastgelegd op 2 juli 2016. Deze nieuwe procedure speelt zich volledig buiten de rechtbank af en is gericht op een snellere en efficiëntere invordering van schuldvorderingen en op de ontlasting van de rechtbanken.

Read more
Cross-border invordering in de EU? Snel en makkelijk via de Europese smallclaims-procedure

Cross-border invordering in de EU? Snel en makkelijk via de Europese smallclaims-procedure
14/10/2016

Betaald raken als leverancier is niet altijd evident en als de klant zich in het buitenland bevindt is het vaak helemaal een probleem om correcte betaling van facturen te bekomen. 

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network