Bemiddeling


La tierce décision obligatoire : quand y faire appel ?

La tierce décision obligatoire : quand y faire appel ?
15/07/2021

Moins connue que la médiation ou l’arbitrage, la TDO peut s’avérer particulièrement efficace. Très flexible, elle permet aux entreprises d’obtenir une décision rapide et sur-mesure sur une question litigieuse.

Read more
U hebt een geschil. Kiest u voor een gerechtelijke procedure of is een bemiddeling beter?

U hebt een geschil. Kiest u voor een gerechtelijke procedure of is een bemiddeling beter?
14/06/2021

De term "bemiddeling" valt niet meer uit onze leefwereld te bannen. Het wordt alsmaar populairder als efficiënte manier om geschillen te beslechten die tussen twee of meer partijen kunnen ontstaan.

Read more
The ICC 2021 arbitration rules: 7 noteworthy changes

The ICC 2021 arbitration rules: 7 noteworthy changes
29/12/2020

The International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (‘ICC’) has issued a revised version of its Arbitration Rules. The 2021 Rules enter into force on 1 January 2021 and aim to make arbitration even more efficient, flexible and transparent.

Read more
Un litige ? Privilégiez le recours aux MARCs !

Un litige ? Privilégiez le recours aux MARCs !
21/03/2019

Votre concurrent porte atteinte à vos droits de propriété intellectuelle ? Votre fournisseur refuse fautivement de vous livrer ? A l’inverse, vous êtes face à un mauvais payeur ? Pensez à privilégier le recours aux Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (MARCs), comme le droit collaboratif.

Read more
La médiation : une étape désormais (presque) indispensable dans le traitement des litiges

La médiation : une étape désormais (presque) indispensable dans le traitement des litiges
30/08/2018

Il n’échappe plus à aucun acteur du monde juridique que la volonté du gouvernement actuel est de réduire au maximum les contentieux portés devant des tribunaux aujourd’hui surchargés.

Read more
Nieuwe “Bemiddelingswet” promoot bemiddeling en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting

Nieuwe “Bemiddelingswet” promoot bemiddeling en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting
22/05/2018

Binnenkort stemt de Kamer van Volksvertegenwoordigers over een nieuwe wet die alternatieve geschillenbeslechting en in het bijzonder bemiddeling moet promoten. Ook de techniek van de collaboratieve onderhandelingen wordt in het Belgisch recht ingevoerd.

Read more
Betere consumentenbescherming in EU vanaf 1 januari via Online Dispute Resolution platform

Betere consumentenbescherming in EU vanaf 1 januari via Online Dispute Resolution platform
02/10/2015

E-commerce groeit nog steeds erg snel in de EU, vooral ook in een aantal landen die in tegenstelling tot Nederland en Duitsland in eerste instantie de boot wat gemist leken te hebben. De opeenvolging van groeicijfers verbergt echter enigszins dat één van de klassieke pijnpunten op Europees niveau nog steeds blijft bestaan: ondanks het per definitie grenzeloze karakter van internet blijft e-commerce al te vaak een nationale aangelegenheid, waarbij consumenten toch steeds weer kopen bij webshops uit eigen land. 

Read more
Bemiddeling als geschillenbeslechting voor bedrijven. Het proberen meer dan waard!

Bemiddeling als geschillenbeslechting voor bedrijven. Het proberen meer dan waard!
12/03/2015

 

Bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het beheer van conflicten waarbij de partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. Het is zijn taak de partijen te helpen om zelf, met volledige

Read more
La médiation a-t-elle sa place en maison de repos (et de soins)?

La médiation a-t-elle sa place en maison de repos (et de soins)?
05/03/2015

Avec le vieillissement de la population et l'évolution de la famille vers un mode nucléaire et individualiste, le placement d'un parent dans une maison de repos et/ou de soins, plus communément appelés «homes» devient parfois indispensable.

Read more
Apple Updates Privacy Policy for Apps

Apple Updates Privacy Policy for Apps
20/10/2014

Apple updated its privacy policy for apps. Under the new policy, developers must provide a hyperlink in the Privacy Policy URL field in iTunes if a privacy policy is required by law in the developer's country or if the app uses certain types of data. New services, like HealthKit and Apple Pay, will struggle to gain mass adoption until users are convinced that their information is not being misused.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network