GERECHTELIJK RECHT


Het nieuwe bewijsrecht: Wat betekent dit voor uw onderneming?

Het nieuwe bewijsrecht: Wat betekent dit voor uw onderneming?
27/12/2019

De nieuwe regels inzake het bewijsrecht zullen vanaf 1 november 2020 in werking treden. Dit lijkt nog ver in de toekomst, maar toch is het interessant om nu reeds op de hoogte te zijn van hoe u optimaal omspringt met uw bewijsmateriaal en waarop u in welbepaalde gevallen moet letten. Wees er u van bewust! Het kan het verschil uitmaken tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.

Read more
Un litige ? Privilégiez le recours aux MARCs !

Un litige ? Privilégiez le recours aux MARCs !
21/03/2019

Votre concurrent porte atteinte à vos droits de propriété intellectuelle ? Votre fournisseur refuse fautivement de vous livrer ? A l’inverse, vous êtes face à un mauvais payeur ? Pensez à privilégier le recours aux Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (MARCs), comme le droit collaboratif.

Read more
International Business Court to Put Brussels on the Map as a Hub for Cross-border Dispute Resolution

International Business Court to Put Brussels on the Map as a Hub for Cross-border Dispute Resolution
14/01/2019

On 15 May 2018, the Belgian government submitted a bill to Parliament which brings us one step closer to the creation of the Brussels International Business Court (BIBC), undoubtedly one of the most noteworthy judicial developments in recent years.

Read more
Pleidooi voor meer realistische dwangsommen, omdat het kan

Pleidooi voor meer realistische dwangsommen, omdat het kan
26/12/2018

De essentie van de dwangsom is om er voor te zorgen dat een veroordeling wordt nageleefd. In de pers verschijnen schrijnende verhalen waarbij de dwangsom is opgelopen in de honderdduizenden euro’s

Read more
Pleidooi voor meer realistische dwangsommen, omdat het kan

Pleidooi voor meer realistische dwangsommen, omdat het kan
26/12/2018

De essentie van de dwangsom is om er voor te zorgen dat een veroordeling wordt nageleefd. In de pers verschijnen schrijnende verhalen waarbij de dwangsom is opgelopen in de honderdduizenden euro’s

Read more
Bemiddeling krijgt een boost en collaboratief onderhandelen als nieuwe ADR-tool

Bemiddeling krijgt een boost en collaboratief onderhandelen als nieuwe ADR-tool
31/10/2018

De wetgever zet stevig in op ADR (Alternative Dispute Resolution of alternatieve geschillenoplossing, buiten de rechtbank om). In een eerdere nieuwsbrief bespraken we reeds het wetsontwerp ter bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.  Ondertussen is de volledige parlementaire procedure doorlopen en is de nieuwe wet goedgekeurd. We zetten de belangrijkste nieuwigheden op een rijtje.

Read more
Cross-Border Debt Recovery: Parliament Implements European Account Preservation Order Procedure

Cross-Border Debt Recovery: Parliament Implements European Account Preservation Order Procedure
19/10/2018

On 7 June 2018, the Chamber of Representatives adopted the Law to promote alternative dispute resolution mechanisms (the "Law") (Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing/Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modification du Code judiciaire

Read more
Advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit over het DPA-platform en e-deposit voor advocaten

Advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit over het DPA-platform en e-deposit voor advocaten
02/10/2018

Advocaten kunnen (vreemd genoeg nog maar) sinds enige tijd elektronisch comuniceren met de rechtbanken voor neerlegging van procedurestukken.  In het kader van de toepassing van de nieuwe GDPR/AVG regels stelde zich daarbij de vraag naar GDPR compliance van het DPA-platform.  De Gegevensbeschermingsautoriteit brengt nu verduidelijking.

Read more
La médiation : une étape désormais (presque) indispensable dans le traitement des litiges

La médiation : une étape désormais (presque) indispensable dans le traitement des litiges
30/08/2018

Il n’échappe plus à aucun acteur du monde juridique que la volonté du gouvernement actuel est de réduire au maximum les contentieux portés devant des tribunaux aujourd’hui surchargés.

Read more
Nieuwe “Bemiddelingswet” promoot bemiddeling en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting

Nieuwe “Bemiddelingswet” promoot bemiddeling en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting
22/05/2018

Binnenkort stemt de Kamer van Volksvertegenwoordigers over een nieuwe wet die alternatieve geschillenbeslechting en in het bijzonder bemiddeling moet promoten. Ook de techniek van de collaboratieve onderhandelingen wordt in het Belgisch recht ingevoerd.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network