FISCAAL RECHT


Swiss Corporate Tax Reform approved to provide legal certainty

Swiss Corporate Tax Reform approved to provide legal certainty
20/05/2019

On 19 May 2019, the Swiss corporate tax reform package TRAF (Tax Reform and AHV Financing) was approved by referendum. The reform will enter into force on 1 January 2020 and is mainly aimed at replacing preferential tax regimes, such as the holding company, mixed company or finance branch status, with new tax incentives as of 2020. TRAF will notably introduce step-up mechanisms applicable to most companies that currently apply a preferential tax regime as well as incentives for income from patents and R&D activities. Separately, most cantons have announced significant tax rate reductions as of 2020, resulting in a typical range of effective tax rates of 12-15%. Swiss businesses should assess opportunities to benefit from the reform.

Read more
New Royal Decree on legal constructions outside EEA (Cayman Tax)

New Royal Decree on legal constructions outside EEA (Cayman Tax)
16/05/2019

On 16 May 2019 a new Royal Decree was published which aims to align the rules for entities outside of the EEA with the new rules that were already implemented by the end of last year for entities within the EEA.

Read more
Fiscus laat eerste commentaren over BTW-belaste verhuur los

Fiscus laat eerste commentaren over BTW-belaste verhuur los
15/05/2019

Sinds 1 januari 2019 kunnen de verhuurder en de huurder er voor opteren om hun huurovereenkomst van onroerende goederen in een professionele context aan btw te onderwerpen. Daarnaast voorziet de wetgever sinds 1 januari 2019 in een verplichte btw-heffing op huurovereenkomsten van niet langer dan 6 maanden.

Read more
Kaaimantaks anno 2019 - De krijtlijnen in kaart gebracht

Kaaimantaks anno 2019 - De krijtlijnen in kaart gebracht
09/05/2019

De kaaimantaks werd in 2015 geïntroduceerd en heeft ondertussen heel wat aanpassingen ondergaan. Het blijkt bijzonder complexe wetgeving waarover nog heel wat onduidelijkheden bestaan.

Read more
Enkele fiscale gevolgen van het nieuwe vennootschapsrecht

Enkele fiscale gevolgen van het nieuwe vennootschapsrecht
08/05/2019

Het is zover, het nieuwe vennootschapsrecht is effectief in werking getreden. Dit heeft echter ook de nodige fiscale gevolgen. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) vereist ook een aanpassing van enkele bepalingen van het Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB), daar de wetgever de neutraliteit van het nieuwe wetboek op fiscaal vlak wil waarborgen. Hiervoor werd reeds een wetsontwerp gestemd in de Kamer (28 februari 2019) en werd eveneens een ontwerp van Decreet ingediend in het Vlaams Parlement.

Read more
Copyright Tax Optimisation For Software Developers

Copyright Tax Optimisation For Software Developers
03/05/2019

Software developers in Belgium frequently use a copyright tax optimisation scheme to receive tax-friendly payments from their own company (bvba/sarl or gcv/scs) or from their employer. The tax rate for these copyright payments is 7,5% for the first 16K euros received as copyright compensation.

Read more
Verbouwingswerken aan 6% BTW of nieuwbouw aan 21% BTW - De rulingpraktijk nader bekeken

Verbouwingswerken aan 6% BTW of nieuwbouw aan 21% BTW - De rulingpraktijk nader bekeken
25/04/2019

De btw-tarifering in de bouwsector is vaak een tool om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Actueel circuleren er ideeën omtrent een mogelijke tariefverlaging voor bouw- en renovatiewerken met het oog op energiebesparing en vermindering van C02-uitstoot. Benieuwd wat de (nabije) toekomst ons brengt.

Read more
Nieuwe EETS-Richtlijn treedt op 18 april 2019 in werking

Nieuwe EETS-Richtlijn treedt op 18 april 2019 in werking
19/04/2019

Op 18 april 2019 treedt de nieuwe Richtlijn (EU) 2019/520 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 "betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie" in werking.

Read more
EU publiceert richtlijnen rond ethisch gebruik van ArtificiŽle Intelligentie

EU publiceert richtlijnen rond ethisch gebruik van ArtificiŽle Intelligentie
18/04/2019

De Europese Unie heeft afgelopen week een reeks richtlijnen gepubliceerd die bedrijven en overheden een leidraad moeten geven bij het ontwikkelen van AI-toepassingen op een ethische manier.

Read more
Aftrek van vastgoed- en andere kosten in vennootschappen - Back to basics! Artikel 49 WIB 92 is geen anti-misbruikbepaling!

Aftrek van vastgoed- en andere kosten in vennootschappen - Back to basics! Artikel 49 WIB 92 is geen anti-misbruikbepaling!
15/04/2019

Artikel 49 WIB 92 aangaande de beroepskosten is een alom bekende bepaling. Het betreft immers een verbijzondering van het algemene beginsel op grond waarvan een belastingplichtige slechts wordt belast op zijn netto-inkomen.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network