Vennootschapsbelasting


Vraag om inlichtingen van de fiscus? Maak eerst uw AVG-analyse, antwoord pas daarna!

Vraag om inlichtingen van de fiscus? Maak eerst uw AVG-analyse, antwoord pas daarna!
03/05/2022

Persoonsgegevens  zijn vaak nuttige tools in het onderzoek door belastingautoriteiten. Ondernemingen worden dan ook met de regelmaat van de klok aangeschreven om persoonsgegevens te bezorgen, zoals gegevens van klanten, leveranciers, contactpersonen of werknemers. In een arrest van 24 februari 2022 (C-175/20) maakt het Hof van Justitie (“HvJ”) duidelijk dat ondernemingen die gegevens zonder verder onderzoek aan belastingautoriteiten bezorgen, hun eigen verplichtingen onder de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (“AVG”) dreigen te schenden.

Read more
A tax shelter for video games?

A tax shelter for video games?
22/04/2022

After years of procrastination, in 2019, the tax shelter was extended to video games. It is based on the tax shelter for audiovisual productions with the application of specific provisions. However, it has not yet entered into force.

Read more
Grondwettelijk Hof houdt vast aan artikel 90, 1° WIB92

Grondwettelijk Hof houdt vast aan artikel 90, 1° WIB92
07/03/2022

In een arrest van 24 februari 2022 heeft het Grondwettelijk Hof negatief geantwoord op de vraag van het Hof van Cassatie of het begrip ‘normale verrichtingen van beheer van een privévermogen’ (zoals opgenomen in artikel 90, 1° WIB92) een schending inhoudt van het fiscale wettigheids- en gelijkheidsbeginsel.

Read more
La nouvelle déduction pour transfert intra-groupe offre un terreau propice aux acquisitions d’entreprises

La nouvelle déduction pour transfert intra-groupe offre un terreau propice aux acquisitions d’entreprises
09/02/2022

Depuis le 1er janvier 2019, les sociétés belges appartenant à un groupe peuvent alléger leur feuille d’impôts à la faveur d’un système de consolidation inédit reposant sur une nouvelle déduction fiscale : la « déduction pour transfert intra-groupe». 

Read more
Belgian Tax authorities publish FAQs on reporting obligations for digital platform operators

Belgian Tax authorities publish FAQs on reporting obligations for digital platform operators
20/01/2022

The Belgian Tax Authorities recently published Frequently Asked Questions (“FAQs”) clarifying the reporting obligations for digital platform operators. A key takeaway is the upcoming due date for the first filings and their format.

Read more
Mr. Wouter Neven

Programmawet wijzigt enkele fiscale bepalingen toepasselijk op de bouw- en vastgoedsector
19/01/2022

Middels (i) de Programmawet van 27 december 2021 en (ii) de Wet houdende diverse bepalingen inzake btw heeft de federale wetgever verschillende fiscale bepalingen gewijzigd die een impact (kunnen) hebben op de bouw- en vastgoedsector;

Read more
Inwerkingtreding algemene antimisbruikmaatregel: Cassatie wijst standpunt fiscus af!

Inwerkingtreding algemene antimisbruikmaatregel: Cassatie wijst standpunt fiscus af!
28/12/2021

Sinds de invoering van de nieuwe algemene antimisbruikbepaling woedt een hevige discussie over de inwerkingtreding van deze bepaling. Deze discussie werd recent beslecht door het Hof van Cassatie in het voordeel van de belastingplichtige. Het Hof van Cassatie oordeelde dat de belastingadministratie de nieuwe algemene antimisbruikbepaling niet kan toepassen op een geheel van rechtshandelingen waarbij bepaalde van die rechtshandelingen reeds plaatsvonden vóór de inwerkingtreding van deze bepaling (Cassatie 25 november 2021, F.20.0058.N). â€‹

Read more
EU Commission presents proposals for directives against shell entities and ensuring a global minimum level of taxation

EU Commission presents proposals for directives against shell entities and ensuring a global minimum level of taxation
24/12/2021

On 22 December 2021 the European Commission (hereinafter: ‘EC’) presented two legislative proposals for EU directives, one to introduce a global minimum corporate tax rate and one to target EU shell entities

Read more
--None-- Geert De Neef
Mr. Tom Geudens

Private Equity Funds in Belgium: the Case of the Private Privak/Pricaf Privée
29/11/2021

Private equity funds, or so called Private Privaks/Pricafs Privées, have gained enormous popularity in Belgium during the last couple of years. The Private Privak/Pricaf Privée was introduced in 2003 under a very rigid and complex regulatory framework.

Read more
The 2022 Belgian budget round

The 2022 Belgian budget round
08/11/2021

On the 29th October, the council of ministers agreed on the draft program law outlining the 2022 Belgian budget measures. 

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network