Vennootschapsbelasting


Villavennootschappen in het vizier van de fiscus

Villavennootschappen in het vizier van de fiscus
07/01/2019

Villavennootschappen waarvan het onroerend goed aan de zaakvoerder wordt verhuurd voor een te lage huurprijs en waarbij dus een, volgens de fiscus, te laag rendement wordt behaald, worden vandaag massaal door de fiscale administratie geviseerd. De aftrek van kosten wordt systematisch verworpen en de ingediende bezwaarschriften worden systematisch afgewezen. Het hof van beroep te Gent heeft de fiscus daarbij haar quasi onvoorwaardelijke steun toegezegd met haar arrest dd. 20 november 2018.

Read more
Minimum Remuneration of Company Directors: An Overview

Minimum Remuneration of Company Directors: An Overview
07/01/2019

Since the recent corporate tax reform, SMEs have been able to benefit from a reduced tax rate on their first €100,000 of income. This rate is 20.4% (including the additional crisis contribution of 2%) for tax year 2019 and will be lowered to 20% as from 1 January 2020

Read more
Company provided housing - benefit in kind - change in tax law

Company provided housing - benefit in kind - change in tax law
02/01/2019

In the course of 2018 new upcoming tax rules were announced (see our news flash of 8 August 2018). According to the Royal Decree of 7 December 2018, the factor that needs to be applied in all cases of free disposal of a housing – both provided by an individual and by a company (legal entity) now amounts to 2. 

Read more
Ongrondwettelijk voordeel alle aard bedrijfswoning – ook voor het verleden? Verzoek tot ambtshalve ontheffing als reddingsboei!

Ongrondwettelijk voordeel alle aard bedrijfswoning – ook voor het verleden? Verzoek tot ambtshalve ontheffing als reddingsboei!
13/11/2018

Zoals inmiddels genoegzaam bekend, is de wettelijke regeling inzake de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een bedrijfswoning, in zoverre deze regeling voorziet in een vermenigvuldiging (x 3,8 of x 1,25 als het kadastraal inkomen kleiner of gelijk is aan € 745,00) bij een terbeschikkingstelling door een rechtspersoon, ongrondwettelijk bevonden. De hoven van beroep van Gent en Antwerpen hebben de ongeldigheid van de regeling uitgesproken. De fiscus heeft zich naar deze rechtspraak geschikt.

Read more
Multilateral transfer pricing audits: EU JTPF publishes recommendations

Multilateral transfer pricing audits: EU JTPF publishes recommendations
30/10/2018

The EU Joint Transfer Pricing Forum (“EU JTPF” or “the Forum”) recently published its report “A coordinated approach to transfer pricing controls within the EU”, which aims to address the lack of guidance on bilateral and multilateral transfer pricing audits. The objective of the report, inspired by a number of successful pilot cases, is to establish recommendations for a more coordinated approach within the EU, and to identify tools to improve the current EU framework in this respect.

Read more
Wanneer de fiscus onrechtmatig verkregen bewijs aanwendt - het Hof van Justitie weer aan zet!

Wanneer de fiscus onrechtmatig verkregen bewijs aanwendt - het Hof van Justitie weer aan zet!
26/10/2018

Het gebeurt meer dan eens dat de fiscale administratie zogenaamde bewijzen onrechtmatig verkrijgt. Bij voorbeeld door de schending van een grondrecht zoals het recht op privacy naar aanleiding van een huisvisitatie. Vele belastingplichtigen zullen er dan wellicht vanuit gaan dat de fiscus er zich niet mag van bedienen. Het betreft immers ‘bewijs’ verkregen naar aanleiding van een onrechtmatigheid.

Read more
Waardering vruchtgebruik: DVB-formule op losse schroeven?

Waardering vruchtgebruik: DVB-formule op losse schroeven?
09/10/2018

De discussie over de waardering van het vruchtgebruik lijkt wel een never ending story. Sinds 2016 heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen haar eigen formule geïntroduceerd. Die formule wordt vandaag door de fiscus toegepast als “rule of thumb” bij een controle. Recente rechtspraak bekritiseert echter de principes waarop de DVB-formule gebaseerd is.

Read more
Withholding tax evasion and avoidance: new measures announced

Withholding tax evasion and avoidance: new measures announced
02/10/2018

Last Friday, the Belgian Council of Ministers approved a draft bill of law aimed at fighting several situations of Belgian WHT (Withholding Tax) evasion and avoidance. The purpose of the new rules is to tackle improper WHT exemptions or refunds and facilitate the recovery of WHT in such cases.

Read more
The due date for the corporate income tax return and the transfer pricing form is approaching: are you in control?

The due date for the corporate income tax return and the transfer pricing form is approaching: are you in control?
22/08/2018

Following the communication of the Belgian tax authorities, Belgian companies (and foreign companies with a Belgian establishment) with a financial year that ended as from 31 December 2017 up and to 31 March 2018 should file their tax return by 27 September 2018 at the latest

Read more
Loutere ‘kantoorbelasting’ strijdig met het gelijkheidsbeginsel (bis)

Loutere ‘kantoorbelasting’ strijdig met het gelijkheidsbeginsel (bis)
17/08/2018

Het hof van beroep te Brussel treedt de rechtspraak van de fiscale rechter te Brussel bij met betrekking tot het verschillend tarief van de "kantoorbelasting".

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network