Vennootschapsbelasting


ECJ rules that the Belgian dividend exemption was in breach of the Parent-Subsidiary Directive

ECJ rules that the Belgian dividend exemption was in breach of the Parent-Subsidiary Directive
27/12/2019

In a 19 December 2019 judgment, the EU Court of Justice ruled that the method of exempting dividends applied in Belgium is an infringement on the EU's Parent-Subsidiary Directive.

Read more
CJ rules that non-EU pension funds can obtain the refund of dividend withholding tax

CJ rules that non-EU pension funds can obtain the refund of dividend withholding tax
19/12/2019

CJ rules that non-EU pension funds can obtain the refund of dividend withholding tax if they are comparable to domestic pension funds (College Pension Plan of British Columbia

Read more
De wet tot omzetting van de Richtlijn 2018/822 met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC6) is aangenomen door de Belgische wetgever

De wet tot omzetting van de Richtlijn 2018/822 met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC6) is aangenomen door de Belgische wetgever
12/12/2019

De recent aangenomen wet beoogt de omzetting van richtlijn 2018/822 van 25 mei 2018 wat betreft de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies in de verschillende fiscale wetboeken 

Read more
Meerwaarde op aandelen van een SCI

Meerwaarde op aandelen van een SCI
05/12/2019

Zeer recentelijk sprak een Frans hof zich voor het eerst uit over de heffingsbevoegdheid bij een meerwaarde gerealiseerd op de aandelen van een Franse SCI. Er wordt niet alleen wat meer klaarheid geschapen, dit arrest is tevens (nu nog) gunstig voor de Belgische verkopers.

Read more
General Court sets framework for the Commission to enforce arm’s length transfer pricing under State aid rules (Fiat and Starbucks)

General Court sets framework for the Commission to enforce arm’s length transfer pricing under State aid rules (Fiat and Starbucks)
12/11/2019

On 24 September 2019, the General Court upheld the Commission’s decision that Fiat had received unlawful State aid from Luxembourg, and at the same time annulled the decision which had found the same with respect to Starbucks in the Netherlands. Even though leading to different outcomes, these judgments support the Commission in its scrutiny of advance tax rulings on transfer pricing, explicitly confirming the possibility for the Commission to verify the arm’s length nature of transactions between related parties. 

Read more
Week van de bedrijfsoverdracht | Het fiscaal gunstregime bij de overdracht van uw familiebedrijf uitgelegd

Week van de bedrijfsoverdracht | Het fiscaal gunstregime bij de overdracht van uw familiebedrijf uitgelegd
31/10/2019

Heel vaak hebben bedrijfsleiders het moeilijk om volledig afscheid te nemen van een onderneming die zij hebben opgestart en gedurende hun leven hebben zien groeien. Nochtans kan men door tijdig na te denken over een familiale opvolging heel wat belastingen besparen.

Read more
Belgian Constitutional Court annuls tax on securities accounts. What to do next?

Belgian Constitutional Court annuls tax on securities accounts. What to do next?
21/10/2019

In a judgment rendered on 17 October 2019, the Belgian Constitutional Court ruled that the national tax on securities accounts is unconstitutional and then annulled the tax, although this annulment did not have a retro-active effect.

Read more
OECD heading beyond the arm’s-length principle without ring-fencing the digital economy

OECD heading beyond the arm’s-length principle without ring-fencing the digital economy
10/10/2019

On 9 October 2019, the OECD published a proposed unified approach to reform profit allocation rules (Pillar One of its working plan to address the tax challenges arising from the digitalisation of the digital economy)

Read more
Aftrek groepsbijdrage: voortaan beperkte fiscale consolidatie op groepsniveau mogelijk!

Aftrek groepsbijdrage: voortaan beperkte fiscale consolidatie op groepsniveau mogelijk!
27/09/2019

Voortaan kan binnen een groep van vennootschappen het verlies van de ene vennootschap met de winst van een andere vennootschap worden gecompenseerd. Wel is het aangewezen de groep van vennootschappen tijdig goed te structureren om optimaal van deze regeling gebruik te kunnen maken, en telkens in voorbereiding op de indiening van de aangiftes in de vennootschapsbelasting een fiscale evaluatie op groepsniveau te maken.

Read more
Vastgoedaankoop: voordelige fiscale afschrijvingsregels lopen eind dit jaar af!

Vastgoedaankoop: voordelige fiscale afschrijvingsregels lopen eind dit jaar af!
19/07/2019

De afschrijvingsregels voor vennootschappen die vastgoed aankopen, ondergaan belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2020.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network