Vennootschapsbelasting


Activities shut down due to COVID-19? Request a property tax reduction.

Activities shut down due to COVID-19? Request a property tax reduction.
23/02/2021

A proportional reduction in Flemish property tax may be available to companies that have experienced a significant drop in productivity (Art. 2.1.5.0.2 Flemish Tax Code in conjunction with Art. 15 Federal Income Tax Code

Read more
La nouvelle obligation déclarative des montages fiscaux agressifs : qui ? quand ? quoi ?

La nouvelle obligation déclarative des montages fiscaux agressifs : qui ? quand ? quoi ?
22/02/2021

Depuis le 1er janvier 2021, les conseillers fiscaux et autres intermédiaires doivent communiquer aux autorités fiscales des informations sur certaines constructions (fiscales) transfrontalières. 

Read more
Verrekening van het FBB voor Franse dividenden : praktische handleiding voor particuliere beleggers

Verrekening van het FBB voor Franse dividenden : praktische handleiding voor particuliere beleggers
02/02/2021

Particuliere beleggers met Franse aandelen in hun beleggingsportefeuille weten ongetwijfeld dat zij slechts een fractie overhouden van de hieruit voortvloeiende dividenden

Read more
DAC6 : formulaire de déclaration disponible !

DAC6 : formulaire de déclaration disponible !
28/01/2021

Il était attendu (ou redouté), le formulaire de déclaration des « dispositifs transfrontières potentiellement fiscalement agressifs », en application de la nouvelle obligation européenne communément appelée « DAC6 », est désormais disponible.

Read more
De CFC-regels in de vennootschapsbelasting : verschuiving van winst naar vluchtlanden geviseerd!

De CFC-regels in de vennootschapsbelasting : verschuiving van winst naar vluchtlanden geviseerd!
25/01/2021

In de strijd tegen kunstmatige winstverschuivingen naar zogenaamde vluchtlanden kent ook België sinds aanslagjaar 2020 zogenaamde CFC-regels.

Read more
The OECD publishes its guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic

The OECD publishes its guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic
21/12/2020

During the outbreak and spreading of the COVID-19 pandemic, many businesses faced or are facing significant cash flow constraints, disruption to their supply chains, or even forced (temporary) closing for business.

Read more
Ongrondwettelijk voordeel van alle aard :  geen nieuw feit… of toch wel ?

Ongrondwettelijk voordeel van alle aard : geen nieuw feit… of toch wel ?
10/12/2020

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 26 november 2020 beslist dat artikel 376 WIB92 het gelijkheidsbeginsel niet schendt in de interpretatie dat de beslissingen van hoven en rechtbanken waarbij de ongrondwettigheid van een reglementaire fiscale bepaling wordt vastgesteld

Read more
Met het oog op de toekomst in moeilijke tijden: de wederopbouwreserve

Met het oog op de toekomst in moeilijke tijden: de wederopbouwreserve
20/11/2020

Om de nadelige economische gevolgen van de COVID-19 pandemie zoveel als mogelijk te beperken, voorziet de regering niet enkel in financiële (bijv. overbruggingsrecht, compensatiepremie, coronasubsidie, etc.) , maar ook in fiscale steunmaatregelen

Read more
La nouvelle taxe sur les comptes-titres 2.0 frappe fort

La nouvelle taxe sur les comptes-titres 2.0 frappe fort
13/11/2020

Les masques sont tombés. On y voit enfin plus clair sur les contours de la nouvelle « taxe sur les riches » : celle-ci prendra la forme d’une nouvelle taxe sur les comptes-titres.

Read more
Fiscale visitatie? Wees voorbereid!

Fiscale visitatie? Wees voorbereid!
02/11/2020

Een fiscale visitatie vindt bijna altijd onaangekondigd plaats. Het is dus essentieel dat u uw rechten en plichten kent en voorbereid bent.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network