Vennootschapsbelasting


Optional deferral of the EU Mandatory Disclosure Directive reporting obligations

Optional deferral of the EU Mandatory Disclosure Directive reporting obligations
25/06/2020

On 24 June 2020, the Council of the European Union (the Council) adopted an amendment to the Mandatory Disclosure Directive ((Directive (EU) 2018/855) the Directive) allowing EU Member States an option to defer by up to six months the time limits for the filing and exchange of the reportable arrangements.

Read more
Bewijsuitsluiting in fiscale zaken: De ene overheid is de andere niet

Bewijsuitsluiting in fiscale zaken: De ene overheid is de andere niet
16/06/2020

In een arrest van 11 juni 2020 spreekt het Hof van Cassatie zich (nog maar eens) uit over de zogenaamde (fiscale) Antigoon-leer en komt tot het besluit dat het in het kader van een strafprocedure onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal alsnog gebruikt kan worden voor de fiscale naheffing.

Read more
Three new measures to strengthen the liquidity and solvency of businesses in Belgium

Three new measures to strengthen the liquidity and solvency of businesses in Belgium
12/06/2020

To tackle the Covid-19 pandemic crisis, three new measures to strengthen the liquidity and solvency of businesses in Belgium were submitted to the federal parliament in a draft bill on 5 June 2020.

Read more
Company cars: the list of false hybrids has been updated

Company cars: the list of false hybrids has been updated
05/06/2020

Over the past few years, the taxation of cars has been linked more and more to their ecological footprint, and more specifically, their CO2-emission. The taxable benefit in kind, the deductibility rate, registration taxes, … all of these depend on the CO2-emission of the car.

Especially for the so-called ‘fake hybrides’, there has been quite a lot of focus over the past year. In this respect the authorities publish a list of the fake hybrids regularly. This list (in Dutch or in French) has been updated earlier this week.

Read more
Van een onaangename ménage-à-trois gesproken, de verhouding tussen de Europese moeder-dochterrichtlijn, de Belgische DBI-aftrek en de groepsbijdrage.

Van een onaangename ménage-à-trois gesproken, de verhouding tussen de Europese moeder-dochterrichtlijn, de Belgische DBI-aftrek en de groepsbijdrage.
03/06/2020

Sinds de invoering van artikel 205/5, §1 WIB bij de hervorming van de vennootschapsbelasting beschikken vennootschappen over de mogelijkheid tot fiscale consolidatie(1), althans de light version. Vennootschappen en hun vaste inrichtingen hebben hierdoor vanaf inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) de mogelijkheid om binnen een groep, waarvan elke partij deel uitmaakt, het verlies van een vennootschap te compenseren met de winst van een andere vennootschap (de zogenaamde “groepsbijdrage”). Dit heeft als voornaamste gevolg dat de belastbare grondslag bij de winstgevende vennootschap wordt verlaagd.

Read more
Covid-maatregelen: tijdelijke carry-back en wederopbouwreserve

Covid-maatregelen: tijdelijke carry-back en wederopbouwreserve
28/05/2020

Met een voorontwerp van wet wenst de regering in het licht van de covid-19 pandemie bijkomende fiscale ondersteuning te bieden met het oog op het vrijwaren van de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van vennootschappen (en ondernemers-natuurlijke personen). Samengevat, zullen vennootschappen (en ondernemers-natuurlijke personen) met een eerste maatregel de verliezen, geleden in 2020 kunnen aanrekenen op hun vroegere winsten over 2019 (vandaar de term “carry-back”) en zullen zij desgevallend recht hebben op de terugbetaling van hun voorafbetalingen over 2019. Met een tweede maatregel wordt aan ondernemingen de mogelijkheid gegeven om hun eigen vermogen op een fiscaal vriendelijke manier te herstellen.

Read more
La fin des 6.000 € exonérés annule les nouveaux statuts liés au travail associatif, aux services occasionnels entre citoyens et à l’économie collaborative annulés par la Cour constitutionnelle

La fin des 6.000 € exonérés annule les nouveaux statuts liés au travail associatif, aux services occasionnels entre citoyens et à l’économie collaborative annulés par la Cour constitutionnelle
14/05/2020

Par la loi du 18 juillet 2018 « relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale », le législateur avait créé deux nouveaux statuts : le travail associatif et le service occasionnel entre citoyens.

Read more
Vlaams gunstregime voor familiebedrijven: wat met vastgoed?

Vlaams gunstregime voor familiebedrijven: wat met vastgoed?
14/05/2020

De overdracht van een familiebedrijf bij leven of bij overlijden kan in het Vlaamse Gewest plaatsvinden op een fiscaal bijzonder gunstige manier, en dat om de continuïteit van familiebedrijven en bijhorende tewerkstelling te waarborgen. Maar wat met privaat aangewend vastgoed in een familiale vennootschap? De rechtbank van eerste aanleg te Gent fluit de belastingadministratie terug, en stelt dat een vennootschap met een economische activiteit het gunstregime niet kan worden ontzegd doordat ze tevens over privaat aangewend vastgoed beschikt.

Read more
La déduction des charges professionnelles d’un immeuble acquis par une société : l’immeuble à la côte est aussi déductible !

La déduction des charges professionnelles d’un immeuble acquis par une société : l’immeuble à la côte est aussi déductible !
11/05/2020

Dans une précédente Tetralert, nous faisions le point sur le caractère professionnel, et donc fiscalement déductible, des charges liées à un immeuble acquis par une société et mis (gratuitement) à disposition de son dirigeant.

Read more
Interest deduction limitation: the impact of specific payment terms on loans due to COVID-19

Interest deduction limitation: the impact of specific payment terms on loans due to COVID-19
10/05/2020

In the context of "grandfathering" applicable to certain loans, this addendum specifies that the granting of specific payment terms resulting from the exceptional situation caused by the COVID-19 pandemic is not considered to be a significant or fundamental change.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network