Personenbelasting


Mrs. Saskia Lust

A recurring phenomenon
17/09/2020

Every year, between June and the end of October, they arrive on our shores in their millions and gradually spread throughout the land, eventually occupying the whole of Belgium’s territory.

Read more
Waarom de Kaaimantaks nu wel kan bijten ?

Waarom de Kaaimantaks nu wel kan bijten ?
14/09/2020

De regering Michel voerde in 2015 de Kaaimantaks in. Voor de niet-ingewijden : door deze regeling kunnen inkomsten verkregen door bepaalde buitenlandse "juridische constructies" (trusts, laag belaste buitenlandse vennootschappen, bepaalde verzekeringsovereenkomsten) op een transparante wijze worden belast in de personenbelasting ("PB")

Read more
Mrs. Saskia Lust

The Dutch StAK: the cuckoo in the cayman nest
14/09/2020

With about 800 codes, a Belgian income tax return is not for the faint-hearted. When the Cayman tax is involved, even more attention is needed. Read all about it here and avoid the Cayman tax pitfalls in your income tax planning.

Let’s have a look at the cuckoo that appears to have been dropped in the Cayman tax nest!

Read more
De zaak Crédit Suisse in 5 vragen

De zaak Crédit Suisse in 5 vragen
07/09/2020

In een nieuwsbericht van De Tijd (22 augustus 2020) wordt melding gemaakt van een lopend onderzoek door het Belgische gerecht naar de activiteiten van de Zwitserse bank Crédit Suisse in België. 

Read more
Also floating down the Cayman tax river: Funds

Also floating down the Cayman tax river: Funds
02/09/2020

One might think adopting the cayman’s features improves the chances of a safe coexistence. However, funds caught in the cross-currents of the Cayman tax river are better advised to swim like a dolphin if they want to avoid the most painful bites.

This week, we teach founders and beneficiaries of targeted funds how to swim in the Cayman tax river!

Read more
Mrs. Saskia Lust

The Cayman tax on the hunt for hybrids
10/08/2020

With about 800 codes, a Belgian income tax return is not for the faint-hearted. When the Cayman tax is involved, even more attention is needed. Read all about it here and avoid the Cayman tax pitfalls in your income tax planning.

This week, we go on a hunt for hybrids!

Read more
Update wetsvoorstel afschaffing “kaasroute” - de concrete timing wordt duidelijk

Update wetsvoorstel afschaffing “kaasroute” - de concrete timing wordt duidelijk
06/08/2020

Op 18 juli werd in de kamercommissie Financiën het wetsvoorstel tot verplichte registratie van buitenlandse notariële schenkingsakten goedgekeurd. De timing voor inwerkingtreding van deze wetswijziging was initieel vastgesteld op tien dagen na de publicatie van de wetswijziging in het Belgisch Staatsblad. Op dit vlak werd het wetsvoorstel ondertussen aangepast, en ligt thans een inwerkingtreding op 1 december 2020 voor.

Read more
DE BEZOLDIGINGSTHEORIE “IS BACK ON TRACK” : BEWIJSLAST IS NIET ONOVERKOMELIJK

DE BEZOLDIGINGSTHEORIE “IS BACK ON TRACK” : BEWIJSLAST IS NIET ONOVERKOMELIJK
05/08/2020

De recente rechtspraak leek erg streng in de beoordeling van de aftrek van kosten verbonden aan onroerende goederen die een vennootschap (meestal gratis) ter beschikking stelt aan haar bedrijfsleider voor privégebruik. De belastingplichtige slaagde er vaak niet in om voldoende te bewijzen dat er tegenover dergelijke bezoldiging in natura wel degelijk reële prestaties van de bedrijfsleider staan om zo toepassing te kunnen maken van de zogenaamde “bezoldigingstheorie”. De “bezoldigingstheorie” werd dan ook al ogenschijnlijk meermaals ten grave gedragen.

Read more
Vlaamse fiscale regularisatie gaat zijn laatste maanden in!

Vlaamse fiscale regularisatie gaat zijn laatste maanden in!
03/08/2020

In Vlaanderen is vandaag een wetgevend kader voorzien voor het regulariseren van erfbelasting en/of registratiebelasting die in het verleden ten onrechte niet zou zijn voldaan.  

Read more
Mrs. Saskia Lust

The economic substance exemption: escaping the claws of the Cayman tax
31/07/2020

This week, we analyse the anatomy of foreign entities with economic substance!

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network