Personenbelasting


The Belgian income tax return: the Cayman tax on the lurk

The Belgian income tax return: the Cayman tax on the lurk
02/07/2020

With about 800 codes, a Belgian income tax return is not for the faint-hearted. When the Cayman tax is involved, even more attention is needed. Read all about it here and avoid the Cayman tax pitfalls in your income tax planning.

Read more
Bedrag van de kilometervergoeding is verlaagd

Bedrag van de kilometervergoeding is verlaagd
30/06/2020

Vanaf morgen, 1 juli 2020, bedraagt het maximumbedrag van de forfaitaire kilometervergoeding 0,3542 EUR per kilometer. Het gaat om een verlaging van het bedrag dat tot en met 30 juni 2020 0,3653 EUR bedraagt.

Read more
Cross-border workers & COVID-19

Cross-border workers & COVID-19
29/06/2020

Belgian tax authorities have negotiated agreements with border countries on the tax impact of international travel restrictions and health instructions (work at home) on cross-border workers and their employers

Read more
COVID-19 and cross-border employment: agreements with Germany and France extended

COVID-19 and cross-border employment: agreements with Germany and France extended
29/06/2020

The agreements concluded between Belgium and the Netherlands/Luxembourg, which implement a mutual “force majeure tolerance” for cross-border workers in relation to COVID-19 (travel) restrictions, were already extended until 31 august 2020. We anticipated that a similar extension would become applicable for the agreements between Belgium and Germany/France). This has now been confirmed.

Read more
Worden alle notariële schenkingen van roerende goederen binnenkort aan de verplichte schenkingsbelasting  onderworpen ?

Worden alle notariële schenkingen van roerende goederen binnenkort aan de verplichte schenkingsbelasting onderworpen ?
26/06/2020

Een op 17 juni ingediend wetsvoorstel (Ecolo/Groen/CD&V/Spa/PS) voorziet in de verplichting om alle notariële schenkingsakten te laten registreren.

Read more
Aangifte personenbelasting gescheiden of getrouwd? Vergissen is menselijk

Aangifte personenbelasting gescheiden of getrouwd? Vergissen is menselijk
22/06/2020

In de aangifte personenbelasting moet een belastingplichtige diens burgerlijke staat aangeven. In deze casus was een belastingplichtige klaarblijkelijk de kluts kwijt en had ze zich precies op dit punt vergist. Kan een dergelijke vergissing rechtgezet worden? Het hof van beroep te Gent moest zich hier recent over uitspreken (Gent 3 december 2019, 2018/AR/1898). 

Read more
Bewijsuitsluiting in fiscale zaken: De ene overheid is de andere niet

Bewijsuitsluiting in fiscale zaken: De ene overheid is de andere niet
16/06/2020

In een arrest van 11 juni 2020 spreekt het Hof van Cassatie zich (nog maar eens) uit over de zogenaamde (fiscale) Antigoon-leer en komt tot het besluit dat het in het kader van een strafprocedure onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal alsnog gebruikt kan worden voor de fiscale naheffing.

Read more
Update COVID-19 and cross-border employment: Belgium and Luxembourg agree on home working

Update COVID-19 and cross-border employment: Belgium and Luxembourg agree on home working
28/05/2020

Belgium has recently concluded mutual agreements with the Netherlands, Germany and France regarding a “force majeure” approach for cross-border workers. An agreement with Luxembourg was still missing. However, the Belgian government has now published the Belgian-Luxembourg agreement recognising the ‘force majeure’ character of the COVID-19 health crisis and introducing a general tolerance with respect to the home working days spent by cross-border workers, solely due to the COVID-19 measures taken by the Belgian or Luxembourg government.

Read more
Update COVID-19 and cross-border employment: agreement between Belgium and France on home working

Update COVID-19 and cross-border employment: agreement between Belgium and France on home working
22/05/2020

On 15 May 2020, the competent authorities of Belgium and France concluded a more general agreement clarifying the situation of home working in the context of the COVID-19 crisis. This Belgian-French agreement is in line with the agreements reached between Belgium and the Netherlands and Belgium and Germany.

Read more
Vlaams gunstregime voor familiebedrijven: wat met vastgoed?

Vlaams gunstregime voor familiebedrijven: wat met vastgoed?
14/05/2020

De overdracht van een familiebedrijf bij leven of bij overlijden kan in het Vlaamse Gewest plaatsvinden op een fiscaal bijzonder gunstige manier, en dat om de continuïteit van familiebedrijven en bijhorende tewerkstelling te waarborgen. Maar wat met privaat aangewend vastgoed in een familiale vennootschap? De rechtbank van eerste aanleg te Gent fluit de belastingadministratie terug, en stelt dat een vennootschap met een economische activiteit het gunstregime niet kan worden ontzegd doordat ze tevens over privaat aangewend vastgoed beschikt.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network