Personenbelasting


Mr. Wouter Neven

Kamer keurt de herwerkte belasting op buitenlands vastgoed goed
03/03/2021

In onze nieuwsbrief van 3 december 2020 verduidelijkten wij reeds dat het Hof van Justitie België veroordeelde wegens ongelijke fiscale behandeling van Belgische en buitenlandse huurinkomsten wegens onderstaande redenen: 

Read more
De effectentaks 2.0 treedt in werking op 26 februari 2021

De effectentaks 2.0 treedt in werking op 26 februari 2021
26/02/2021

De wet inzake de nieuwe effectentaks 2.0 is op 25 februari 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 26 februari 2021

Read more
La nouvelle obligation déclarative des montages fiscaux agressifs : qui ? quand ? quoi ?

La nouvelle obligation déclarative des montages fiscaux agressifs : qui ? quand ? quoi ?
22/02/2021

Depuis le 1er janvier 2021, les conseillers fiscaux et autres intermédiaires doivent communiquer aux autorités fiscales des informations sur certaines constructions (fiscales) transfrontalières. 

Read more
Mrs. Saskia Lust

De nieuwe effectentaks 2.0 is een feit
19/02/2021

Het Belgische parlement heeft op 11 februari het wetsontwerp inzake de nieuwe effectentaks, een vermogenstaks, goedgekeurd. Effectenrekeningen met een (gemiddelde) waarde van meer dan € 1.000.000 zullen worden onderworpen aan een taks van 0,15%

Read more
Het Belgisch bijzonder belastingregime voor buitenlandse kaderleden en specialisten: wijzigingen

Het Belgisch bijzonder belastingregime voor buitenlandse kaderleden en specialisten: wijzigingen
11/02/2021

Bij wijze van een brief van 5 februari 2021 heeft de belastingadministratie een aantal wijzigingen meegedeeld met betrekking tot de te volgen procedure en de aan te leveren documenten bij het indienen van een verzoek tot toepassing van het bijzonder belastingregime voor buitenlandse kaderleden

Read more
Verrekening van het FBB voor Franse dividenden : praktische handleiding voor particuliere beleggers

Verrekening van het FBB voor Franse dividenden : praktische handleiding voor particuliere beleggers
02/02/2021

Particuliere beleggers met Franse aandelen in hun beleggingsportefeuille weten ongetwijfeld dat zij slechts een fractie overhouden van de hieruit voortvloeiende dividenden

Read more
DAC6 : formulaire de déclaration disponible !

DAC6 : formulaire de déclaration disponible !
28/01/2021

Il était attendu (ou redouté), le formulaire de déclaration des « dispositifs transfrontières potentiellement fiscalement agressifs », en application de la nouvelle obligation européenne communément appelée « DAC6 », est désormais disponible.

Read more
Draft of a new tax bill on securities accounts

Draft of a new tax bill on securities accounts
11/01/2021

The Belgian government has drafted a new bill to introduce a tax on securities accounts. This draft is currently being examined by the Belgian Parliament.

Read more
Mrs. Saskia Lust

Belgium introduces a wealth tax with new tax on securities accounts
08/01/2021

As announced in a previous article, the Belgian government wants to introduce a new tax in succession to the annulled tax on securities accounts. The final draft bill of this new tax has now been submitted to Belgian parliament.

Read more
Ongrondwettelijk voordeel van alle aard :  geen nieuw feit… of toch wel ?

Ongrondwettelijk voordeel van alle aard : geen nieuw feit… of toch wel ?
10/12/2020

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 26 november 2020 beslist dat artikel 376 WIB92 het gelijkheidsbeginsel niet schendt in de interpretatie dat de beslissingen van hoven en rechtbanken waarbij de ongrondwettigheid van een reglementaire fiscale bepaling wordt vastgesteld

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network