Personenbelasting


Fiscaal voordelig erfpachtconstructie kopen: voortaan ook mogelijk in Vlaanderen

Fiscaal voordelig erfpachtconstructie kopen: voortaan ook mogelijk in Vlaanderen
09/09/2019

Een standpunt van VLABEL met betrekking tot erfpachtconstructies heeft in het verleden al heel wat stof doen opwaaien. In zijn standpunt nr. 15.114 van 10 augustus 2015 stelde VLABEL dat de wedersamenstelling van het recht van erfpacht en de tréfonds in hoofde van eenzelfde derde-koper steeds onderworpen is aan het verkooprecht.

Read more
Overdracht van opstal en erfpacht voortaan in meeste gevallen vrijgesteld van personenbelasting

Overdracht van opstal en erfpacht voortaan in meeste gevallen vrijgesteld van personenbelasting
02/09/2019

Tot voor kort werd men als natuurlijke persoon steeds belast in de personenbelasting op de vergoeding die men als opstalhouder of erfpachthouder ontving bij de overdracht van het recht van opstal respectievelijk recht van erfpacht. Met de wet van 22 april 2019 heeft de wetgever daar verandering in gebracht.

Read more
Hoe geef ik mijn vakantiewoning aan in mijn fiscale aangifte?

Hoe geef ik mijn vakantiewoning aan in mijn fiscale aangifte?
13/08/2019

Een Belgische rijksinwoner wordt in de personenbelasting belast op zijn wereldwijd inkomen. Wie een buitenlandse vakantiewoning heeft, moet daar dus melding van maken in zijn aangifte in de personenbelasting.

Read more
Nieuw fiscaal regime in Italië richt zich op gepensioneerde buitenlanders

Nieuw fiscaal regime in Italië richt zich op gepensioneerde buitenlanders
15/07/2019

“La dolce vita” in Italië, het kan sinds 1 januari 2019 ook voor gepensioneerden zonder extreme vermogens en dit door de invoering van een nieuw fiscaal regime dat Italië aantrekkelijk moet maken als bestemming voor emigrerende buitenlanders. Reeds sinds 1 januari 2017 beschikt Italië over een belastingregime voor individuen die hun fiscale woonplaats naar Italië verhuizen.

Read more
Reeks kinderloze koppels: Wat zijn de fiscale gevolgen bij een kinderloos overlijden?

Reeks kinderloze koppels: Wat zijn de fiscale gevolgen bij een kinderloos overlijden?
26/06/2019

De burgerrechtelijke gevolgen van een kinderloos overlijden werden reeds besproken in de voorgaande drie artikelen (met name het erfrecht van de familieleden, het erfrecht van de langstlevende partner en de mogelijkheden die men via een testament heeft). In dit artikel zullen wij verder ingaan op de fiscale gevolgen van het overlijden van een kinderloze erflater, in het bijzonder wat de Vlaamse erfbelasting betreft. 

Read more
UBO-register: fiscus kan meekijken

UBO-register: fiscus kan meekijken
04/06/2019

In onze voorgaande nieuwsbrieven van d.d. 4 juli 2018, 27 september 2018, 11 januari 2019 en 13 februari 2019 verwezen we uitgebreid naar de komst, werking, uitvoeringsmodaliteiten en onduidelijkheden van het UBO-register. Nadat aanvankelijk bij invoering van het UBO-register door de Wet van 18 september 2017 was voorzien dat de fiscale diensten geen toegang zouden hebben tot dit register (vandaar de oprichting bij de Afdeling Thesaurie), werd dit toegangsrecht al voorzien eind 2017.

Read more
New Royal Decree on legal constructions outside EEA (Cayman Tax)

New Royal Decree on legal constructions outside EEA (Cayman Tax)
16/05/2019

On 16 May 2019 a new Royal Decree was published which aims to align the rules for entities outside of the EEA with the new rules that were already implemented by the end of last year for entities within the EEA.

Read more
Huurinkomsten van bedrijfsleiders: herwaardering van het kadastraal inkomen

Huurinkomsten van bedrijfsleiders: herwaardering van het kadastraal inkomen
02/04/2019

Wanneer een bedrijfsleider een onroerend goed verhuurt aan de vennootschap, dan worden de huur en de huurvoordelen beschouwd als bezoldigingen in het deel dat 5/3 van het geherwaardeerd kadastraal inkomen overschrijdt.

Read more
De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie: richting een meer energieperformant gebouwenpark

De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie: richting een meer energieperformant gebouwenpark
20/03/2019

Op vrijdag 1 februari 2019 werd de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Read more
Taxshift 2019: derde en laatste fase voor de fiscus

Taxshift 2019: derde en laatste fase voor de fiscus
28/01/2019

Op 1 januari 2019 treedt de derde en laatste fase van de taxshift in werking. Voor werkgevers is de impact van deze fase minimaal: de verder daling van de patronale sociale zekerheidsbijdragen is beperkt

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network