Personenbelasting


Nieuw fiscaal regime in Italië richt zich op gepensioneerde buitenlanders

Nieuw fiscaal regime in Italië richt zich op gepensioneerde buitenlanders
15/07/2019

“La dolce vita” in Italië, het kan sinds 1 januari 2019 ook voor gepensioneerden zonder extreme vermogens en dit door de invoering van een nieuw fiscaal regime dat Italië aantrekkelijk moet maken als bestemming voor emigrerende buitenlanders. Reeds sinds 1 januari 2017 beschikt Italië over een belastingregime voor individuen die hun fiscale woonplaats naar Italië verhuizen.

Read more
Reeks kinderloze koppels: Wat zijn de fiscale gevolgen bij een kinderloos overlijden?

Reeks kinderloze koppels: Wat zijn de fiscale gevolgen bij een kinderloos overlijden?
26/06/2019

De burgerrechtelijke gevolgen van een kinderloos overlijden werden reeds besproken in de voorgaande drie artikelen (met name het erfrecht van de familieleden, het erfrecht van de langstlevende partner en de mogelijkheden die men via een testament heeft). In dit artikel zullen wij verder ingaan op de fiscale gevolgen van het overlijden van een kinderloze erflater, in het bijzonder wat de Vlaamse erfbelasting betreft. 

Read more
UBO-register: fiscus kan meekijken

UBO-register: fiscus kan meekijken
04/06/2019

In onze voorgaande nieuwsbrieven van d.d. 4 juli 2018, 27 september 2018, 11 januari 2019 en 13 februari 2019 verwezen we uitgebreid naar de komst, werking, uitvoeringsmodaliteiten en onduidelijkheden van het UBO-register. Nadat aanvankelijk bij invoering van het UBO-register door de Wet van 18 september 2017 was voorzien dat de fiscale diensten geen toegang zouden hebben tot dit register (vandaar de oprichting bij de Afdeling Thesaurie), werd dit toegangsrecht al voorzien eind 2017.

Read more
New Royal Decree on legal constructions outside EEA (Cayman Tax)

New Royal Decree on legal constructions outside EEA (Cayman Tax)
16/05/2019

On 16 May 2019 a new Royal Decree was published which aims to align the rules for entities outside of the EEA with the new rules that were already implemented by the end of last year for entities within the EEA.

Read more
Huurinkomsten van bedrijfsleiders: herwaardering van het kadastraal inkomen

Huurinkomsten van bedrijfsleiders: herwaardering van het kadastraal inkomen
02/04/2019

Wanneer een bedrijfsleider een onroerend goed verhuurt aan de vennootschap, dan worden de huur en de huurvoordelen beschouwd als bezoldigingen in het deel dat 5/3 van het geherwaardeerd kadastraal inkomen overschrijdt.

Read more
De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie: richting een meer energieperformant gebouwenpark

De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie: richting een meer energieperformant gebouwenpark
20/03/2019

Op vrijdag 1 februari 2019 werd de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Read more
Taxshift 2019: derde en laatste fase voor de fiscus

Taxshift 2019: derde en laatste fase voor de fiscus
28/01/2019

Op 1 januari 2019 treedt de derde en laatste fase van de taxshift in werking. Voor werkgevers is de impact van deze fase minimaal: de verder daling van de patronale sociale zekerheidsbijdragen is beperkt

Read more
Minimum Remuneration of Company Directors: An Overview

Minimum Remuneration of Company Directors: An Overview
07/01/2019

Since the recent corporate tax reform, SMEs have been able to benefit from a reduced tax rate on their first €100,000 of income. This rate is 20.4% (including the additional crisis contribution of 2%) for tax year 2019 and will be lowered to 20% as from 1 January 2020

Read more
Optimisation fiscale et droits d’auteur de dirigeants d’entreprise

Optimisation fiscale et droits d’auteur de dirigeants d’entreprise
20/12/2018

Vous ne le saviez peut-être pas mais l’époque de la rémunération des droits d’auteur pour les seuls “auteurs classiques”, à savoir les artistes en général, est révolue depuis bien longtemps.

Read more
Het nieuwe UBO-register: wat is dat? Enkele praktische zaken op een rij

Het nieuwe UBO-register: wat is dat? Enkele praktische zaken op een rij
05/12/2018

Het nieuwe UBO-register is een gevolg van de 4deEuropese anti-witwasrichtlijn (de 4deAML of “Anti-Money Laundering-richtlijn”) en denieuwe Belgische anti-witwaswet van september 2017. Het gaat om maatregelen om te voorkomen dat het financiële stelsel gebruikt wordt voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network