Personenbelasting


Mr. Alexander Vandenbergen
Mr. Jan Hofkens

Nieuw gunstregime voor expats in België
13/01/2022

Op 1 januari 2022 zijn twee nieuwe fiscale gunstregimes in werking getreden voor expats: het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen (BBIB) en het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen onderzoekers (BBIO). 

Read more
Belgium adopts law on special tax regime for inbound taxpayers and inbound researchers

Belgium adopts law on special tax regime for inbound taxpayers and inbound researchers
10/01/2022

New legislation in Belgium that sets up a new special tax regime for inbound taxpayers and inbound researchers mentioned in the Law-Now eAlert of 25 November (Special tax regime for foreign executives: new regime from 1 January 2022) has now become reality.

Read more
Het Europese Hof van Justitie veroordeelt België inzake fiscale ongelijke behandeling van vastgoed in België en vastgoed in het buitenland – Wijzigingen vanaf 1 januari 2022.

Het Europese Hof van Justitie veroordeelt België inzake fiscale ongelijke behandeling van vastgoed in België en vastgoed in het buitenland – Wijzigingen vanaf 1 januari 2022.
06/01/2022

Bezit u een tweede verblijf in het buitenland, dan dient u niet alleen in het land waar uw tweede verblijft ligt, belastingen te betalen, maar ook in België. Hoe dit juist in elkaar zit, wijzigt op 1 januari 2022.

Read more
New expat regime in Belgium – VOTED

New expat regime in Belgium – VOTED
06/01/2022

The new expat regime has indeed been voted on 23 December 2021 and published on 31 December 2021 in the Official Gazette with entrance into force as of 1 January 2022.

Read more
New tax regime for impatriates (and impatriate researchers)

New tax regime for impatriates (and impatriate researchers)
04/01/2022

A programme-law published on 31 December 2021 in the Belgian Gazette provides a new special tax regime in Belgium for "impatriate" employees, directors and researchers and, as a result, the abolition

Read more
Inwerkingtreding algemene antimisbruikmaatregel: Cassatie wijst standpunt fiscus af!

Inwerkingtreding algemene antimisbruikmaatregel: Cassatie wijst standpunt fiscus af!
28/12/2021

Sinds de invoering van de nieuwe algemene antimisbruikbepaling woedt een hevige discussie over de inwerkingtreding van deze bepaling. Deze discussie werd recent beslecht door het Hof van Cassatie in het voordeel van de belastingplichtige. Het Hof van Cassatie oordeelde dat de belastingadministratie de nieuwe algemene antimisbruikbepaling niet kan toepassen op een geheel van rechtshandelingen waarbij bepaalde van die rechtshandelingen reeds plaatsvonden vóór de inwerkingtreding van deze bepaling (Cassatie 25 november 2021, F.20.0058.N). â€‹

Read more
La nouvelle convention fiscale belgo-française va faire mal au portefeuille de nombreux Belges

La nouvelle convention fiscale belgo-française va faire mal au portefeuille de nombreux Belges
17/12/2021

Le 9 novembre dernier, la Belgique et la France ont signé une nouvelle convention préventive de la double imposition. Celle-ci entrera en vigueur à l’issue du processus de ratification législatif à venir (probablement le 1er janvier 2023, voire le 1er janvier 2024).

Read more
De tak 23-levensverzekeringen, de Kaaimantaks en de taks op de effectenrekeningen : een hels trio

De tak 23-levensverzekeringen, de Kaaimantaks en de taks op de effectenrekeningen : een hels trio
14/12/2021

Wanneer een natuurlijke persoon investeert in een effectenportefeuille is hij in beginsel onderworpen aan de roerende voorheffing (tegen 30%) op zijn roerende inkomsten. Bepaalde spaarders deinzen er niet voor terug om,

Read more
Changes to the Belgian expat tax regime – draft law filed in parliament

Changes to the Belgian expat tax regime – draft law filed in parliament
03/12/2021

On December 1st, the Belgian government formally filed draft legislation in parliament regarding i.a. changes to the Belgian expat tax regime.

Read more
--None-- Geert De Neef
Mr. Tom Geudens

Private Equity Funds in Belgium: the Case of the Private Privak/Pricaf Privée
29/11/2021

Private equity funds, or so called Private Privaks/Pricafs Privées, have gained enormous popularity in Belgium during the last couple of years. The Private Privak/Pricaf Privée was introduced in 2003 under a very rigid and complex regulatory framework.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network