Indirecte Belastingen


Maatschap houdt stand als flexibele beheersstructuur, maar boet in aan discretie

Maatschap houdt stand als flexibele beheersstructuur, maar boet in aan discretie
04/02/2019

De maatschap is een vaak aangewende structuur bij een vermogens- en successieplanning. Via de maatschap kunnen schenkers immers vermogen overdragen aan begiftigden (en dus vrijwaren van erfbelasting) met behoud van de gewenste controle.

Read more
Het verzoek tot teruggave van registratierechten aangaande het abattement in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan voortaan elektronisch

Het verzoek tot teruggave van registratierechten aangaande het abattement in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan voortaan elektronisch
17/01/2019

Een abattement is een korting op registratierechten die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verkregen wordt indien volgende cumulatieve voorwaarden vervuld zijn, met name (i) de koper is een natuurlijke persoon

Read more
Mr. Thierry Charon

EU Commission warns stakeholders of customs and indirect tax impact of Brexit
06/02/2018

On 30 January 2018, the EU Commission issued a notice regarding the impact of Brexit in the field of customs and indirect taxation.

In its notice, the EU Commission calls for preparedness from EU stakeholders, and recalls that, unless an agreement would provide for another date, the United Kingdom will have to be treated as a non-EU country as from 30 March 2019.

Read more
Transfer taxes in case of cancellation of a sale agreement – Status in the three Regions

Transfer taxes in case of cancellation of a sale agreement – Status in the three Regions
13/04/2017

Following the Flemish and Walloon Regions, Brussels finally introduced the possibility to cancel an agreement related to the transfer of a real estate asset without adverse tax consequences. 

Read more
Hotel City Tax in Brussels

Hotel City Tax in Brussels
10/04/2017

In our last Real Estate Quarterly, we mentioned the transfer of the current “City Tax” from the Municipalities to the Region for harmonisation purposes. 

The Ordinance entered into force on 1 January 2017 and the tax is due as from 1 February 2017. 

Read more
Vlaanderen: afstand van erfrechtelijk vruchtgebruik onderworpen aan schenkbelasting

Vlaanderen: afstand van erfrechtelijk vruchtgebruik onderworpen aan schenkbelasting
05/04/2017

In een recent gepubliceerde ruling (nr. 17001 dd. 23.01.2017) spreekt VLABEL zich uit over een verzaking van erfrechtelijk vruchtgebruik. En daar is wel één en ander op aan te merken.

Read more
Mr. Wouter Neven

Les droits d’enregistrement pour le cas où il est mis fin amiablement à un contrat de vente: Bruxelles rattrape son retard
17/03/2017

L’Ordonnance du 12 décembre 2016 portant sur la deuxième partie de la réforme fiscale modifie la réglementation relative aux droits d’enregistrement pour le cas où il est mis fin à un compromis amiablement.

En diverses circonstances, les parties peuvent choisir de mettre fin de commun accord à un contrat de vente sous seing privé. Les raisons de ce choix peuvent être très différentes, par exemple une infraction urbanistique, un manque de financement, …

Read more
Year End Tax Bulletin 2016

Year End Tax Bulletin 2016
02/12/2016

This Year End Tax Bulletin summarises the most significant 2016 tax developments in our home markets, the Benelux and Switzerland, and highlights the main legislative changes announced for 2017. It also provides an insight into major international and EU developments. The focus is on the developments and changes with relevance for internationally operating enterprises.

Read more
Budget 2017 – new tax measures announced

Budget 2017 – new tax measures announced
24/10/2016

On 15 October 2016, the Belgian government presented its budgetary agreement for 2017. In this context, several tax measures were announced:

Read more
VERBLIJVINGSBEDING ONDER LAST ERKEND DOOR VLABEL

VERBLIJVINGSBEDING ONDER LAST ERKEND DOOR VLABEL
19/10/2016

Echtgenoten kunnen opnieuw hun hele huwelijksvermogen aan de langstlevende nalaten zonder dat hetzelfde deel tweemaal belast zal worden. De Vlaamse belastingdienst erkent het "keuzebeding onder last", ook gekend als de "Casman-clausule", in huwelijkscontracten opnieuw.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network