BTW


VAT fixed establishment – Positive decision of the ECJ in the “Berlin Chemie” case

VAT fixed establishment – Positive decision of the ECJ in the “Berlin Chemie” case
11/04/2022

The concept of VAT fixed establishment has recently been the source of litigation in several Member States. In those cases, tax authorities argue that a subsidiary is the VAT fixed establishment of its parent company. In Belgium, we have seen this growing trend whereby the Belgian VAT authorities deem a foreign parent company to have a fixed establishment in Belgium through its daughter company, or more broadly in an intra-group context (specifically toll manufacturers and distributors). 

Read more
Mr. Wouter Neven

Verlenging en uitbreiding van het verlaagd BTW-tarief van 6% voor bepaalde werken in onroerende staat
08/04/2022

Het koninklijk besluit van 27 maart 2022 tot wijziging van koninklijk besluit nr. 20 (het Besluit) voorziet in de verlenging of de vaststelling van nieuwe structurele maatregelen ter ondersteuning van de bouwsector voor bepaalde werken in verband met de energietransitie

Read more
Btw-attest voor renovatie- en herstellingswerken aan privéwoningen verdwijnt

Btw-attest voor renovatie- en herstellingswerken aan privéwoningen verdwijnt
13/01/2022

De wet van 27 december 2021 houdende diverse bepalingen inzake btw voorziet dat een vermelding op de factuur voor renovatie- en herstellingswerken het btw-attest van de klant vervangt. Deze nieuwe werkwijze is ook van toepassing op gemeenten en OCMW’s die werken aan oudere woningen laten uitvoeren. 

Read more
EU Finance Ministers agree on update of VAT rates

EU Finance Ministers agree on update of VAT rates
21/12/2021

On 7 December, the EU finance ministers (unanimously) agreed to update the current rules governing VAT rates for goods and services. The updated rules will now be sent to the European Parliament for its consultation on the final text by March 2022.

Read more
Bouwpromotoren en BTW : een gevaarlijke affaire

Bouwpromotoren en BTW : een gevaarlijke affaire
10/12/2021

Les promoteurs immobiliers, dont l’activité habituelle consiste à céder avec TVA des bâti- ments neufs, entretiennent une relation dan- gereuse avec la TVA. Ils sont en effet soumis à un régime TVA spécifique

Read more
Btw-hervorming in de ziekenhuissector?

Btw-hervorming in de ziekenhuissector?
03/09/2021

De wet van 11 juli 2021 hervormt de voorwaarden waaronder de medische verzorging en ziekenhuisverpleging in België van btw zijn vrijgesteld. De wet kwam er nadat het Grondwettelijk Hof de huidige vrijstellingsbepalingen onder meer strijdig achtte met de Europese btw-richtlijn 

Read more
Updated FAQ on the temporary 6% VAT-rate for demolition and reconstruction

Updated FAQ on the temporary 6% VAT-rate for demolition and reconstruction
28/06/2021

The tax authorities published a new FAQ with some clarifications regarding the temporary favourable VAT-regime for demolition and reconstruction.

Read more
Further guidance from the ECJ on VAT exemption for the management of special investment funds

Further guidance from the ECJ on VAT exemption for the management of special investment funds
21/06/2021

The European Court of Justice (ECJ) ruled that the VAT exemption for the ‘management of special investment funds’ may under certain conditions also encompass tax-compliance services, as well as the use of software designed for the management of special investment funds

Read more
VAT fixed establishment non-existing without staff

VAT fixed establishment non-existing without staff
07/06/2021

The European Court of Justice (ECJ) ruled in the highly anticipated Titanium case that own staff is required for a ‘fixed establishment’ for VAT. In the case at hand, real property used by the owner for leasing activities does not constitute a VAT fixed establishment

Read more
ECJ paves the way for broader application of VAT-group

ECJ paves the way for broader application of VAT-group
19/04/2021

The ‘M-GmbH’ ruling of the European Court of Justice (‘ECJ’), issued on 15 April 2021, paves the way for a broader application of the VAT group than most EU countries currently apply. In line with previous rulings, the ECJ considers that the VAT group

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network