BTW


Btw-hervorming in de ziekenhuissector?

Btw-hervorming in de ziekenhuissector?
03/09/2021

De wet van 11 juli 2021 hervormt de voorwaarden waaronder de medische verzorging en ziekenhuisverpleging in België van btw zijn vrijgesteld. De wet kwam er nadat het Grondwettelijk Hof de huidige vrijstellingsbepalingen onder meer strijdig achtte met de Europese btw-richtlijn 

Read more
Updated FAQ on the temporary 6% VAT-rate for demolition and reconstruction

Updated FAQ on the temporary 6% VAT-rate for demolition and reconstruction
28/06/2021

The tax authorities published a new FAQ with some clarifications regarding the temporary favourable VAT-regime for demolition and reconstruction.

Read more
Further guidance from the ECJ on VAT exemption for the management of special investment funds

Further guidance from the ECJ on VAT exemption for the management of special investment funds
21/06/2021

The European Court of Justice (ECJ) ruled that the VAT exemption for the ‘management of special investment funds’ may under certain conditions also encompass tax-compliance services, as well as the use of software designed for the management of special investment funds

Read more
VAT fixed establishment non-existing without staff

VAT fixed establishment non-existing without staff
07/06/2021

The European Court of Justice (ECJ) ruled in the highly anticipated Titanium case that own staff is required for a ‘fixed establishment’ for VAT. In the case at hand, real property used by the owner for leasing activities does not constitute a VAT fixed establishment

Read more
ECJ paves the way for broader application of VAT-group

ECJ paves the way for broader application of VAT-group
19/04/2021

The ‘M-GmbH’ ruling of the European Court of Justice (‘ECJ’), issued on 15 April 2021, paves the way for a broader application of the VAT group than most EU countries currently apply. In line with previous rulings, the ECJ considers that the VAT group

Read more
Promoteurs immobiliers et TVA: une liaison dangereuse

Promoteurs immobiliers et TVA: une liaison dangereuse
15/04/2021

Les promoteurs immobiliers, dont l’activité habituelle consiste à céder avec TVA des bâtiments neufs, entretiennent une relation dangereuse avec la TVA. Ils sont en effet soumis à un régime TVA spécifique,

Read more
Tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6% op nieuwbouw: hoe kan u daarvan genieten?

Tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6% op nieuwbouw: hoe kan u daarvan genieten?
12/03/2021

De Belgische economie werd hard getroffen door de coronacrisis. Ook in de bouwsector ondervindt men aanzienlijke moeilijkheden en werd er een substantiële omzetdaling vastgesteld

Read more
Terbeschikkingstelling overheidspersoneel aan vaccinatiecentra - wat met de BTW?

Terbeschikkingstelling overheidspersoneel aan vaccinatiecentra - wat met de BTW?
08/03/2021

In februari werden in het hele land vaccinatiecentra opgericht in de strijd tegen de COVID-19-pandemie. In de praktijk stellen veel lokale besturen leden van hun eigen personeel ter beschikking van die vaccinatiecentra. Tot voor kort was het onduidelijk welke gevolgen dit had op het vlak van de btw. Daar komt nu verandering in met de Circulaire 2021/C/17 dd. 25.02.2021 betreffende de terbeschikkingstelling van personeel door bepaalde publiekrechtelijke lichamen om vaccinatiecentra van het nodige personeel te voorzien.

Read more
Verkoop van afgebroken en heropgebouwde woningen: voortaan met 6% btw

Verkoop van afgebroken en heropgebouwde woningen: voortaan met 6% btw
10/02/2021

Sinds 1 januari 2021 geldt voor de afbraak en heropbouw van een woning het btw-tarief van 6%, ongeacht waar deze woning in België is gelegen. Ook de verkoop van een dergelijke woning kan voortaan met 6% btw.

Read more
TVA à 6 % pour la démolition et la reconstruction d’habitation

TVA à 6 % pour la démolition et la reconstruction d’habitation
21/01/2021

Les travaux de démolition et de (re)construction de biens immobiliers sont en principe soumis à une TVA au taux de 21 %.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network