BTW


What about VAT after Brexit?

What about VAT after Brexit?
18/03/2019

Although the UK parliament ruled against the possibility of a ‘no deal’ Brexit, the outcome of the current UK political controversy remains uncertain. Both businesses and governments in both Great Britain and EU are preparing for every eventuality,

Read more
De verplichte toepassing van btw op kortlopende verhuur: een zegen of een vloek voor uw bestuur?

De verplichte toepassing van btw op kortlopende verhuur: een zegen of een vloek voor uw bestuur?
12/02/2019

Middels de Wet van 14 oktober 2018 werd een verplichte btw-heffing ingevoerd voor kortlopende onroerende verhuur (van bijvoorbeeld seminarieruimtes, congresruimten, vergaderzalen, feestzalen,...). De korte termijnverhuur is aldus sinds 1 januari 2019 een wettelijk verplichte uitzondering op de regel die voorziet dat onroerende verhuur in principe vrijgesteld is van btw.

Read more
Vanaf 1 januari 2019 btw op onroerende verhuur mogelijk

Vanaf 1 januari 2019 btw op onroerende verhuur mogelijk
06/02/2019

Om de vastgoedsector tegemoet te komen, heeft de wetgever nieuwe mogelijkheden gecreëerd om te verhuren met btw. Het algemene principe dat verhuur van vastgoed vrijgesteld is van btw, blijft behouden. Dit betekent dat de verhuurder in principe geen btw in aftrek kan brengen op investeringen en kosten die hij maakt in en aan het onroerend goed.

Read more
BTW en onroerende verhuring: wat verandert er vanaf 1 januari 2019?

BTW en onroerende verhuring: wat verandert er vanaf 1 januari 2019?
14/01/2019

De wet van 14 oktober 2018 (BS 25 oktober 2018) voert drie belangrijke wijzigingen door inzake BTW op huur van onroerende goederen.

Vooreerst wordt een optionele BTW-heffing ingevoerd inzake de verhuur van onroerende goederen bij professionele verhuur. 

Read more
Btw-aftrek op commissielonen en andere publicitaire kosten: hof van beroep te Gent roept bouwpromotoren een halt toe

Btw-aftrek op commissielonen en andere publicitaire kosten: hof van beroep te Gent roept bouwpromotoren een halt toe
10/01/2019

Het komt geregeld voor dat bouwpromotoren bouwen op andermans grond. De bouwpromotor verkoopt dan het opgerichte gebouw aan de uiteindelijke koper en deze laatste koopt het bijhorend grondaandeel aan bij de grondeigenaar

Read more
CJEU: VAT on share disposal costs recoverable in certain cases

CJEU: VAT on share disposal costs recoverable in certain cases
12/11/2018

VAT on costs incurred in connection with an envisaged share disposal is in principle not recoverable. However, if the reason for the disposal lies in the VAT taxed activities of the parent company, VAT on the disposal costs may be recoverable. 

Read more
Nouveau projet de loi introduisant un système optionnel de soumission à la TVA en matière de location immobilière

Nouveau projet de loi introduisant un système optionnel de soumission à la TVA en matière de location immobilière
24/10/2018

Le 30 mars dernier, le conseil des ministres était parvenu à un accord relatif à l’introduction d’un système d’option, en matière de TVA, applicable à la location immobilière. Un nouveau projet de loi en ce sens a été déposé à la Chambre cet été, le 31 juillet 2018.

Read more
ECJ: VAT on abort costs fully deductible

ECJ: VAT on abort costs fully deductible
18/10/2018

VAT on abort costs in case of an unsuccessful takeover bid is deductible, provided the buyer intended to supply management services for consideration to the target company.

Read more
VAT deduction on deal fees for an aborted transaction

VAT deduction on deal fees for an aborted transaction
18/10/2018

In the Ryanair case (see case C-249/17 Rynair Ltd), the CJEU now rules that the fact that the planned takeover did not take place and was aborted may in no circumstances lead to a rejection of the input VAT deduction on the acquisition costs if the intention to perform economic activities generating a right to deduct can be determined based on objective facts.

Read more
Update: btw en onroerende verhuur – nieuw vanaf 1/1/19

Update: btw en onroerende verhuur – nieuw vanaf 1/1/19
17/08/2018

Het wetsontwerp is op 31 juli 2018 bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend. Bijgevolg wordt de hervorming van de btw-regels inzake onroerende verhuur bevestigd en moet worden geanticipeerd op de toepassing van deze nieuwe regels.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network