BTW


CJ rules on assessment of abusive practices and refusal to grant VAT deduction (Kuršu zeme)

CJ rules on assessment of abusive practices and refusal to grant VAT deduction (Kuršu zeme)
02/12/2019

On 10 July 2019, the CJ delivered its judgment in the case Kuršu zeme (C-273/18). The Latvian company SIA Kuršu zeme deducted input VAT charged to it by another Latvian company, KF Prema, with regard to a local supply of goods.

Read more
Duidelijke opdrachtdocumenten lonen steeds - ook wat betreft het BTW-tarief...

Duidelijke opdrachtdocumenten lonen steeds - ook wat betreft het BTW-tarief...
18/10/2019

Het hierna besproken arrest heeft betrekking op een gunningsprocedure voor werken. Uit de aankondiging van de opdracht bleek dat de prijs als enig gunningscriterium zou dienen. Hierdoor was de prijsopgave een belangrijke indicator bij voorliggende opdracht. Net met betrekking tot de prijs, meer bepaald het toepasselijk BTW-tarief, ontstonden er echter onduidelijkheden, waarvoor de aanbestedende overheid werd “afgestraft”.

Read more
Intra-Community Supplies – VAT number of your client becomes a material condition

Intra-Community Supplies – VAT number of your client becomes a material condition
04/10/2019

By 1 January 2020, the EU Member States have the obligation to introduce the so-called “quick fixes” in their national VAT legislation. These “quick fixes” are 4 concrete measures that are aimed at establishing a uniform VAT treatment for certain cross-border EU supply of goods transactions. From a Belgian perspective, the draft law has recently been published. In this article, we will have a closer look at the exemption for intra-Community supplies that causes the customer’s VAT number to become a substantive condition.

Read more
Gewijzigde btw-regelgeving (deel 2): de wijzigingen van het nieuwe Koninklijk Besluit van 12 mei 2019 aangaande de vervreemding van gebouwen

Gewijzigde btw-regelgeving (deel 2): de wijzigingen van het nieuwe Koninklijk Besluit van 12 mei 2019 aangaande de vervreemding van gebouwen
19/09/2019

Via de Wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde voorzag de wetgever in een optioneel btw-stelsel (de btw-optie) voor de verhuur van professioneel vastgoed, waarbij contractspartijen op deze btw-optie beroep kunnen doen voor zover aan de materiële, vorm- en temporele voorwaarden is voldaan.

Read more
Gewijzigde btw-regelgeving (deel 1): wijzigingen van het nieuwe Koninklijk Besluit van 12 mei 2019 aangaande de aanvang van de herzieningstermijn en spreiding van de btw-aftrek

Gewijzigde btw-regelgeving (deel 1): wijzigingen van het nieuwe Koninklijk Besluit van 12 mei 2019 aangaande de aanvang van de herzieningstermijn en spreiding van de btw-aftrek
02/09/2019

Via de Wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde voorzag de wetgever in een optioneel btw-stelsel (de btw-otpie) voor de verhuur van professioneel vastgoed, waarbij contractspartijen op deze btw-optie beroep kunnen doen voor zover aan de materiële, vorm- en temporele voorwaarden is voldaan. Verder bepaalde deze Wet van 14 oktober 2018

Read more
Optionele btw-verhuur: geen btw-herziening bij verkoop van verhuurd onroerend goed

Optionele btw-verhuur: geen btw-herziening bij verkoop van verhuurd onroerend goed
27/08/2019

Begin 2019 is het optionele btw-stelsel voor de verhuur van onroerende goederen in werking getreden (zie Eubelius Spotlights september 2018​). Daardoor is het voortaan mogelijk om in een b2b-context, onder bepaalde voorwaarden, gebouwde onroerende goederen met toepassing van btw te verhuren en de btw op de oprichtingskost ervan in aftrek te brengen.

Read more
Is mijn maatschap (plots) btw-plichtig?

Is mijn maatschap (plots) btw-plichtig?
02/08/2019

De Wet van 15 april 2018 die het ondernemingsrecht hervormde, kwalificeert de maatschap vanaf 1 november 2018 als een ‘onderneming’. Een rechtstreeks gevolg hiervan is dat elke maatschap zich verplicht in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) moet inschrijven. Bestaande maatschappen kregen hiervoor tijd tot 30 april 2019. Maatschappen die nieuw werden opgericht vanaf 1 november 2018 moeten hun KBO-inschrijving binnen de maand voltrekken.

Read more
Fiscus laat eerste commentaren over BTW-belaste verhuur los

Fiscus laat eerste commentaren over BTW-belaste verhuur los
15/05/2019

Sinds 1 januari 2019 kunnen de verhuurder en de huurder er voor opteren om hun huurovereenkomst van onroerende goederen in een professionele context aan btw te onderwerpen. Daarnaast voorziet de wetgever sinds 1 januari 2019 in een verplichte btw-heffing op huurovereenkomsten van niet langer dan 6 maanden.

Read more
Verbouwingswerken aan 6% BTW of nieuwbouw aan 21% BTW - De rulingpraktijk nader bekeken

Verbouwingswerken aan 6% BTW of nieuwbouw aan 21% BTW - De rulingpraktijk nader bekeken
25/04/2019

De btw-tarifering in de bouwsector is vaak een tool om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Actueel circuleren er ideeën omtrent een mogelijke tariefverlaging voor bouw- en renovatiewerken met het oog op energiebesparing en vermindering van C02-uitstoot. Benieuwd wat de (nabije) toekomst ons brengt.

Read more
What about VAT after Brexit?

What about VAT after Brexit?
18/03/2019

Although the UK parliament ruled against the possibility of a ‘no deal’ Brexit, the outcome of the current UK political controversy remains uncertain. Both businesses and governments in both Great Britain and EU are preparing for every eventuality,

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network