BTW


De 6% BTW-regel in de bouwsector wordt tijdelijk verruimd vanaf 2021

De 6% BTW-regel in de bouwsector wordt tijdelijk verruimd vanaf 2021
22/12/2020

Het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen wordt vanaf 1 januari 2021 uitgebreid tot gans het Belgische grondgebied.

Read more
Brexit update: BE VAT registration with the appointment of a fiscal representative for UK companies

Brexit update: BE VAT registration with the appointment of a fiscal representative for UK companies
03/08/2020

Considering the UK left the European Union on 31 January 2020 and the ‘stand-still‘ transition period will come to an end on 31 December 2020, new details on how UK companies will need to organize their business in terms of VAT registration in Belgium and the related timing to comply are beginning to surface. 

 

Read more
Termination fees often subject to VAT

Termination fees often subject to VAT
15/06/2020

Following a ruling of the CJEU, termination fees in the event of early termination of a contract are often triggering VAT. Especially in B2C-situations, were the customer does not have a right to recover VAT, such VAT is likely to result in a significant VAT burden for businesses.

Read more
Mesures fiscales prises dans le cadre de la propagation du Covid-19

Mesures fiscales prises dans le cadre de la propagation du Covid-19
01/04/2020

Le cabinet TETRA Law a répertorié l'ensemble des mesures fiscales prises en Belgique dans le cadre de la propagation du Covid-19

Read more
Belgian tax measures

Belgian tax measures
25/03/2020

As from 18 March 2020, the Belgian government published various tax measures in order to deal with the economic impact of the COVID-19 crisis.  Hereby an overview of the most relevant measures that have been adopted.

Read more
Optionele btw-verhuur: hoe kiezen voor de toepassing van btw?

Optionele btw-verhuur: hoe kiezen voor de toepassing van btw?
27/02/2020

Begin 2019 is het optionele btw-stelsel voor de verhuur van onroerende goederen in werking getreden (zie Eubelius Spotlights september 2018 en Eubelius Spotlights juni 2019). Daardoor is het voortaan mogelijk om er in een b2b-context, onder bepaalde voorwaarden, voor te opteren om gebouwde onroerende goederen met toepassing van btw te verhuren. 

Read more
CJ rules on assessment of abusive practices and refusal to grant VAT deduction (Kuršu zeme)

CJ rules on assessment of abusive practices and refusal to grant VAT deduction (Kuršu zeme)
02/12/2019

On 10 July 2019, the CJ delivered its judgment in the case Kuršu zeme (C-273/18). The Latvian company SIA Kuršu zeme deducted input VAT charged to it by another Latvian company, KF Prema, with regard to a local supply of goods.

Read more
Duidelijke opdrachtdocumenten lonen steeds - ook wat betreft het BTW-tarief...

Duidelijke opdrachtdocumenten lonen steeds - ook wat betreft het BTW-tarief...
18/10/2019

Het hierna besproken arrest heeft betrekking op een gunningsprocedure voor werken. Uit de aankondiging van de opdracht bleek dat de prijs als enig gunningscriterium zou dienen. Hierdoor was de prijsopgave een belangrijke indicator bij voorliggende opdracht. Net met betrekking tot de prijs, meer bepaald het toepasselijk BTW-tarief, ontstonden er echter onduidelijkheden, waarvoor de aanbestedende overheid werd “afgestraft”.

Read more
Intra-Community Supplies – VAT number of your client becomes a material condition

Intra-Community Supplies – VAT number of your client becomes a material condition
04/10/2019

By 1 January 2020, the EU Member States have the obligation to introduce the so-called “quick fixes” in their national VAT legislation. These “quick fixes” are 4 concrete measures that are aimed at establishing a uniform VAT treatment for certain cross-border EU supply of goods transactions. From a Belgian perspective, the draft law has recently been published. In this article, we will have a closer look at the exemption for intra-Community supplies that causes the customer’s VAT number to become a substantive condition.

Read more
Gewijzigde btw-regelgeving (deel 2): de wijzigingen van het nieuwe Koninklijk Besluit van 12 mei 2019 aangaande de vervreemding van gebouwen

Gewijzigde btw-regelgeving (deel 2): de wijzigingen van het nieuwe Koninklijk Besluit van 12 mei 2019 aangaande de vervreemding van gebouwen
19/09/2019

Via de Wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde voorzag de wetgever in een optioneel btw-stelsel (de btw-optie) voor de verhuur van professioneel vastgoed, waarbij contractspartijen op deze btw-optie beroep kunnen doen voor zover aan de materiële, vorm- en temporele voorwaarden is voldaan.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network