FISCAAL RECHT


Nieuw fiscaal regime in ItaliŽ richt zich op gepensioneerde buitenlanders

Nieuw fiscaal regime in ItaliŽ richt zich op gepensioneerde buitenlanders
15/07/2019

“La dolce vita” in Italië, het kan sinds 1 januari 2019 ook voor gepensioneerden zonder extreme vermogens en dit door de invoering van een nieuw fiscaal regime dat Italië aantrekkelijk moet maken als bestemming voor emigrerende buitenlanders. Reeds sinds 1 januari 2017 beschikt Italië over een belastingregime voor individuen die hun fiscale woonplaats naar Italië verhuizen.

Read more
Belgium introduces plain packaging for tobacco products

Belgium introduces plain packaging for tobacco products
15/07/2019

Following the example of Australia, the UK, Norway and France, Belgium has introduced plain packaging for tobacco products. The adopted measure is part of the Belgian Ministry of Health’s anti-tobacco plan and goes beyond the minimum packaging requirements of the EU Tobacco Directive.

Read more
Nieuw fiscaal regime in ItaliŽ richt zich op gepensioneerde buitenlanders

Nieuw fiscaal regime in ItaliŽ richt zich op gepensioneerde buitenlanders
15/07/2019

“La dolce vita” in Italië, het kan sinds 1 januari 2019 ook voor gepensioneerden zonder extreme vermogens en dit door de invoering van een nieuw fiscaal regime dat Italië aantrekkelijk moet maken als bestemming voor emigrerende buitenlanders. Reeds sinds 1 januari 2017 beschikt Italië over een belastingregime voor individuen die hun fiscale woonplaats naar Italië verhuizen.

Read more
EU Regulation on online platforms approved

EU Regulation on online platforms approved
26/06/2019

On 14 June 2019, the Council of the European Union approved the new Regulation on promoting fairness and transparency of online platforms. The new Regulation will enter into effect in summer 2021

Read more
Reeks kinderloze koppels: Wat zijn de fiscale gevolgen bij een kinderloos overlijden?

Reeks kinderloze koppels: Wat zijn de fiscale gevolgen bij een kinderloos overlijden?
26/06/2019

De burgerrechtelijke gevolgen van een kinderloos overlijden werden reeds besproken in de voorgaande drie artikelen (met name het erfrecht van de familieleden, het erfrecht van de langstlevende partner en de mogelijkheden die men via een testament heeft). In dit artikel zullen wij verder ingaan op de fiscale gevolgen van het overlijden van een kinderloze erflater, in het bijzonder wat de Vlaamse erfbelasting betreft. 

Read more
Mrs. Florence Verhoestraete

Plain Cigarette Packaging in Belgium as from 1st January 2020
24/06/2019

Plain packaging is gaining ground in Europe and around the world. Following in the footsteps of France, the United Kingdom, Norway, Ireland and several other countries, Belgium will introduce plain packaging for tobacco products.

Read more
Auteursrecht in de EU: een stap verder in het digitale tijdperk

Auteursrecht in de EU: een stap verder in het digitale tijdperk
17/06/2019

Op 6 juni 2019 trad de nieuwe Europese richtlijn inzake auteursrechten in werking. De richtlijn maakt deel uit van een ruimer initiatief binnen de Europese Unie om het auteursrecht aan te passen aan het digitale tijdperk.

Read more
Juridische diensten blijven deels uitgesloten van regelgeving inzake overheidsopdrachten

Juridische diensten blijven deels uitgesloten van regelgeving inzake overheidsopdrachten
14/06/2019

In een arrest van 6 juni 2019 oordeelt het Hof van Justitie dat de uitsluiting voor juridische diensten in het kader van overheidsopdrachten geldig is. Artikel 10 van de richtlijn 2014/24/EU sluit immers zowel arbitrage- en bemiddelingsdiensten als enkele andere juridische diensten uit van haar toepassingsgebied.

Read more
Les services juridiques sont-ils soumis aux marchťs publics ?

Les services juridiques sont-ils soumis aux marchťs publics ?
14/06/2019

Sur question préjudicielle de la Cour constitutionnelle belge (arrêt n° 43/2018), la Cour de Justice a été amenée à se prononcer sur la légalité de l’exclusion de la nécessité de soumettre les services juridiques d’avocats et d’arbitrage à des procédures de passation de marchés publics. 

Read more
Commitments MasterCard and Visa accepted by European Commission

Commitments MasterCard and Visa accepted by European Commission
11/06/2019

The European Commission (the Commission) accepted commitments offered by MasterCard and Visa that would reduce inter-regional multilateral interchange fees by an average of 40% on 29 April 2019,

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network