FISCAAL RECHT


Gewijzigde btw-regelgeving (deel 2): de wijzigingen van het nieuwe Koninklijk Besluit van 12 mei 2019 aangaande de vervreemding van gebouwen

Gewijzigde btw-regelgeving (deel 2): de wijzigingen van het nieuwe Koninklijk Besluit van 12 mei 2019 aangaande de vervreemding van gebouwen
19/09/2019

Via de Wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde voorzag de wetgever in een optioneel btw-stelsel (de btw-optie) voor de verhuur van professioneel vastgoed, waarbij contractspartijen op deze btw-optie beroep kunnen doen voor zover aan de materiële, vorm- en temporele voorwaarden is voldaan.

Read more
Europese Commissie biedt ondersteuning voor een betere aanpak van witwassen en terrorismefinanciering

Europese Commissie biedt ondersteuning voor een betere aanpak van witwassen en terrorismefinanciering
09/09/2019

Op 24 juli 2019 heeft de Europese Commissie een mededeling en vier verslagen vastgesteld om Europese en nationale autoriteiten te helpen witwassen en terrorismefinanciering beter aan te pakken. 

Read more
Fiscaal voordelig erfpachtconstructie kopen: voortaan ook mogelijk in Vlaanderen

Fiscaal voordelig erfpachtconstructie kopen: voortaan ook mogelijk in Vlaanderen
09/09/2019

Een standpunt van VLABEL met betrekking tot erfpachtconstructies heeft in het verleden al heel wat stof doen opwaaien. In zijn standpunt nr. 15.114 van 10 augustus 2015 stelde VLABEL dat de wedersamenstelling van het recht van erfpacht en de tréfonds in hoofde van eenzelfde derde-koper steeds onderworpen is aan het verkooprecht.

Read more
Overdracht van opstal en erfpacht voortaan in meeste gevallen vrijgesteld van personenbelasting

Overdracht van opstal en erfpacht voortaan in meeste gevallen vrijgesteld van personenbelasting
02/09/2019

Tot voor kort werd men als natuurlijke persoon steeds belast in de personenbelasting op de vergoeding die men als opstalhouder of erfpachthouder ontving bij de overdracht van het recht van opstal respectievelijk recht van erfpacht. Met de wet van 22 april 2019 heeft de wetgever daar verandering in gebracht.

Read more
Gewijzigde btw-regelgeving (deel 1): wijzigingen van het nieuwe Koninklijk Besluit van 12 mei 2019 aangaande de aanvang van de herzieningstermijn en spreiding van de btw-aftrek

Gewijzigde btw-regelgeving (deel 1): wijzigingen van het nieuwe Koninklijk Besluit van 12 mei 2019 aangaande de aanvang van de herzieningstermijn en spreiding van de btw-aftrek
02/09/2019

Via de Wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde voorzag de wetgever in een optioneel btw-stelsel (de btw-otpie) voor de verhuur van professioneel vastgoed, waarbij contractspartijen op deze btw-optie beroep kunnen doen voor zover aan de materiële, vorm- en temporele voorwaarden is voldaan. Verder bepaalde deze Wet van 14 oktober 2018

Read more
Optionele btw-verhuur: geen btw-herziening bij verkoop van verhuurd onroerend goed

Optionele btw-verhuur: geen btw-herziening bij verkoop van verhuurd onroerend goed
27/08/2019

Begin 2019 is het optionele btw-stelsel voor de verhuur van onroerende goederen in werking getreden (zie Eubelius Spotlights september 2018​). Daardoor is het voortaan mogelijk om in een b2b-context, onder bepaalde voorwaarden, gebouwde onroerende goederen met toepassing van btw te verhuren en de btw op de oprichtingskost ervan in aftrek te brengen.

Read more
New European Study on the enforcement of State aid rules and decisions by national courts

New European Study on the enforcement of State aid rules and decisions by national courts
22/08/2019

The European Commission ordered a study on the enforcement of State aid rules and decisions by national courts, which has now been published. A similar study was undertaken in 2006, and updated in 2009.

Read more
Hoe geef ik mijn vakantiewoning aan in mijn fiscale aangifte?

Hoe geef ik mijn vakantiewoning aan in mijn fiscale aangifte?
13/08/2019

Een Belgische rijksinwoner wordt in de personenbelasting belast op zijn wereldwijd inkomen. Wie een buitenlandse vakantiewoning heeft, moet daar dus melding van maken in zijn aangifte in de personenbelasting.

Read more
Consultation on EC Communication on the protection of confidential information for private enforcement

Consultation on EC Communication on the protection of confidential information for private enforcement
02/08/2019

National courts are increasingly dealing with competition law proceedings brought by consumers and competitors, so-called private enforcement proceedings.

Read more
Is mijn maatschap (plots) btw-plichtig?

Is mijn maatschap (plots) btw-plichtig?
02/08/2019

De Wet van 15 april 2018 die het ondernemingsrecht hervormde, kwalificeert de maatschap vanaf 1 november 2018 als een ‘onderneming’. Een rechtstreeks gevolg hiervan is dat elke maatschap zich verplicht in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) moet inschrijven. Bestaande maatschappen kregen hiervoor tijd tot 30 april 2019. Maatschappen die nieuw werden opgericht vanaf 1 november 2018 moeten hun KBO-inschrijving binnen de maand voltrekken.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network