FISCAAL RECHT


Mr. Wouter Neven

Kamer keurt de herwerkte belasting op buitenlands vastgoed goed
03/03/2021

In onze nieuwsbrief van 3 december 2020 verduidelijkten wij reeds dat het Hof van Justitie België veroordeelde wegens ongelijke fiscale behandeling van Belgische en buitenlandse huurinkomsten wegens onderstaande redenen: 

Read more
De effectentaks 2.0 treedt in werking op 26 februari 2021

De effectentaks 2.0 treedt in werking op 26 februari 2021
26/02/2021

De wet inzake de nieuwe effectentaks 2.0 is op 25 februari 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 26 februari 2021

Read more
Activities shut down due to COVID-19? Request a property tax reduction.

Activities shut down due to COVID-19? Request a property tax reduction.
23/02/2021

A proportional reduction in Flemish property tax may be available to companies that have experienced a significant drop in productivity (Art. 2.1.5.0.2 Flemish Tax Code in conjunction with Art. 15 Federal Income Tax Code

Read more
La nouvelle obligation déclarative des montages fiscaux agressifs : qui ? quand ? quoi ?

La nouvelle obligation déclarative des montages fiscaux agressifs : qui ? quand ? quoi ?
22/02/2021

Depuis le 1er janvier 2021, les conseillers fiscaux et autres intermédiaires doivent communiquer aux autorités fiscales des informations sur certaines constructions (fiscales) transfrontalières. 

Read more
La nouvelle obligation déclarative des montages fiscaux agressifs : qui ? quand ? quoi ?

La nouvelle obligation déclarative des montages fiscaux agressifs : qui ? quand ? quoi ?
22/02/2021

Depuis le 1er janvier 2021, les conseillers fiscaux et autres intermédiaires doivent communiquer aux autorités fiscales des informations sur certaines constructions (fiscales) transfrontalières. 

Read more
 Brexit: tijdelijke crisismaatregelen treden in werking op 22 maart 2021

Brexit: tijdelijke crisismaatregelen treden in werking op 22 maart 2021
19/02/2021

De Belgische wetgever heeft op 6 maart 2020 een wet tot invoering van tijdelijke crisismaatregelen voor werkgevers in moeilijkheden als gevolg van de brexit goedgekeurd.

Read more
Mrs. Saskia Lust

De nieuwe effectentaks 2.0 is een feit
19/02/2021

Het Belgische parlement heeft op 11 februari het wetsontwerp inzake de nieuwe effectentaks, een vermogenstaks, goedgekeurd. Effectenrekeningen met een (gemiddelde) waarde van meer dan € 1.000.000 zullen worden onderworpen aan een taks van 0,15%

Read more
EU Renewable Energy Financing Mechanism ‚Äď A step closer towards an Energy Union?

EU Renewable Energy Financing Mechanism ‚Äď A step closer towards an Energy Union?
16/02/2021

On 15 September 2020, the European Commission adopted an implementing regulation (the "Regulation") establishing the legal framework for the Union Renewable Energy Financing Mechanism (the "Financing Mechanism") provided in Article 33 of the Regulation 2018/1999 on the Governance of the Energy Union and Climate Action (the "Governance Regulation")

Read more
Ring the bell! Nieuwe Europese bescherming voor klokkenluiders.

Ring the bell! Nieuwe Europese bescherming voor klokkenluiders.
12/02/2021

Je bent CEO en op een dag verzoekt een senior medewerkster van het financieel departement je om een gesprek onder vier ogen. Tijdens het gesprek meldt de medewerkster je dat zij een sterk vermoeden heeft dat haar leidinggevende fraude pleegt. Dit vermoeden heeft zij al enige tijd, maar zij kon hier nergens mee naartoe.

Read more
Het Belgisch bijzonder belastingregime voor buitenlandse kaderleden en specialisten: wijzigingen

Het Belgisch bijzonder belastingregime voor buitenlandse kaderleden en specialisten: wijzigingen
11/02/2021

Bij wijze van een brief van 5 februari 2021 heeft de belastingadministratie een aantal wijzigingen meegedeeld met betrekking tot de te volgen procedure en de aan te leveren documenten bij het indienen van een verzoek tot toepassing van het bijzonder belastingregime voor buitenlandse kaderleden

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network