FISCAAL RECHT


General Court sets framework for the Commission to enforce arm’s length transfer pricing under State aid rules (Fiat and Starbucks)

General Court sets framework for the Commission to enforce arm’s length transfer pricing under State aid rules (Fiat and Starbucks)
12/11/2019

On 24 September 2019, the General Court upheld the Commission’s decision that Fiat had received unlawful State aid from Luxembourg, and at the same time annulled the decision which had found the same with respect to Starbucks in the Netherlands. Even though leading to different outcomes, these judgments support the Commission in its scrutiny of advance tax rulings on transfer pricing, explicitly confirming the possibility for the Commission to verify the arm’s length nature of transactions between related parties. 

Read more
European Commission gives green light for German rescue aid to Condor

European Commission gives green light for German rescue aid to Condor
06/11/2019

On 14 October 2019, the European Commission (“Commission”) approved the German rescue aid to charter airline Condor under the EU State Aid rules.

Read more
Week van de bedrijfsoverdracht | Het fiscaal gunstregime bij de overdracht van uw familiebedrijf uitgelegd

Week van de bedrijfsoverdracht | Het fiscaal gunstregime bij de overdracht van uw familiebedrijf uitgelegd
31/10/2019

Heel vaak hebben bedrijfsleiders het moeilijk om volledig afscheid te nemen van een onderneming die zij hebben opgestart en gedurende hun leven hebben zien groeien. Nochtans kan men door tijdig na te denken over een familiale opvolging heel wat belastingen besparen.

Read more
Belgian Constitutional Court annuls tax on securities accounts. What to do next?

Belgian Constitutional Court annuls tax on securities accounts. What to do next?
21/10/2019

In a judgment rendered on 17 October 2019, the Belgian Constitutional Court ruled that the national tax on securities accounts is unconstitutional and then annulled the tax, although this annulment did not have a retro-active effect.

Read more
Belgian Constitutional Court annuls tax on securities accounts. What to do next?

Belgian Constitutional Court annuls tax on securities accounts. What to do next?
21/10/2019

In a judgment rendered on 17 October 2019, the Belgian Constitutional Court ruled that the national tax on securities accounts is unconstitutional and then annulled the tax, although this annulment did not have a retro-active effect.

Read more
Duidelijke opdrachtdocumenten lonen steeds - ook wat betreft het BTW-tarief...

Duidelijke opdrachtdocumenten lonen steeds - ook wat betreft het BTW-tarief...
18/10/2019

Het hierna besproken arrest heeft betrekking op een gunningsprocedure voor werken. Uit de aankondiging van de opdracht bleek dat de prijs als enig gunningscriterium zou dienen. Hierdoor was de prijsopgave een belangrijke indicator bij voorliggende opdracht. Net met betrekking tot de prijs, meer bepaald het toepasselijk BTW-tarief, ontstonden er echter onduidelijkheden, waarvoor de aanbestedende overheid werd “afgestraft”.

Read more
De Europese Unie stelt minimale, transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden vast voor alle werknemers

De Europese Unie stelt minimale, transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden vast voor alle werknemers
17/10/2019

De Richtlijn 2019/1152 van 20 juni 2019 vervangt de Richtlijn 91/533/EEG betreffende de verplichting van de werkgever om de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -relatie van toepassing zijn. De nieuwe richtlijn heeft tot doel de arbeidsomstandigheden van alle werknemers in de Europese Unie te verbeteren door ze transparanter en voorspelbaarder te maken. De modernisering van het bestaande wettelijke kader was noodzakelijk om een antwoord te bieden op de digitalisering van de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van nieuwe arbeidsvormen. 

 

Read more
Les consommateurs “online” protégés par le Parlement européen

Les consommateurs “online” protégés par le Parlement européen
17/10/2019

En date du 17 avril 2019, le Parlement européen s’est prononcé en faveur d’une meilleure application et modernisation des règles de protection des consommateurs de l’UE. Plus précisément, le Parlement a adopté une résolution législative sur une proposition de directive.

Read more
Export van persoonsgegevens na de Brexit: de klok tikt…

Export van persoonsgegevens na de Brexit: de klok tikt…
16/10/2019

De Brexit nadert dag na dag en alles wijst erop dat het Verenigd Koninkrijk op 1 november 2019 definitief en zonder akkoord de Europese Unie zal verlaten.  Persoonsgegevens uitwisselen met het Verenigd Koninkrijk wordt dan plots heel wat moeilijker, zoals we vorig jaar rond deze tijd een eerste keer meldden in een artikel.

Read more
OECD heading beyond the arm’s-length principle without ring-fencing the digital economy

OECD heading beyond the arm’s-length principle without ring-fencing the digital economy
10/10/2019

On 9 October 2019, the OECD published a proposed unified approach to reform profit allocation rules (Pillar One of its working plan to address the tax challenges arising from the digitalisation of the digital economy)

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network