Europees recht


Auteursrecht in de EU: een stap verder in het digitale tijdperk

Auteursrecht in de EU: een stap verder in het digitale tijdperk
17/06/2019

Op 6 juni 2019 trad de nieuwe Europese richtlijn inzake auteursrechten in werking. De richtlijn maakt deel uit van een ruimer initiatief binnen de Europese Unie om het auteursrecht aan te passen aan het digitale tijdperk.

Read more
Juridische diensten blijven deels uitgesloten van regelgeving inzake overheidsopdrachten

Juridische diensten blijven deels uitgesloten van regelgeving inzake overheidsopdrachten
14/06/2019

In een arrest van 6 juni 2019 oordeelt het Hof van Justitie dat de uitsluiting voor juridische diensten in het kader van overheidsopdrachten geldig is. Artikel 10 van de richtlijn 2014/24/EU sluit immers zowel arbitrage- en bemiddelingsdiensten als enkele andere juridische diensten uit van haar toepassingsgebied.

Read more
Les services juridiques sont-ils soumis aux marchés publics ?

Les services juridiques sont-ils soumis aux marchés publics ?
14/06/2019

Sur question préjudicielle de la Cour constitutionnelle belge (arrêt n° 43/2018), la Cour de Justice a été amenée à se prononcer sur la légalité de l’exclusion de la nécessité de soumettre les services juridiques d’avocats et d’arbitrage à des procédures de passation de marchés publics. 

Read more
Commitments MasterCard and Visa accepted by European Commission

Commitments MasterCard and Visa accepted by European Commission
11/06/2019

The European Commission (the Commission) accepted commitments offered by MasterCard and Visa that would reduce inter-regional multilateral interchange fees by an average of 40% on 29 April 2019,

Read more
New directive on contracts for the sale of goods

New directive on contracts for the sale of goods
10/06/2019

Numbers show that only 10% of EU retailers sell online to consumers in other EU countries, while differences in national contract laws are listed as one of the top barriers thereto.1

Read more
Europees milieurecht: wat na 26 mei?

Europees milieurecht: wat na 26 mei?
29/05/2019

Het domein van milieurecht kent een sterke Europeesrechtelijke inslag. Voor basisregels inzake natuurbescherming, luchtkwaliteit of klimaat, ligt het juridisch zwaartepunt al lang niet meer bij de lidstaten.

Read more
Procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice et droit pour le cessionnaire de reprendre les travailleurs de son choix : conséquences de l’arrêt de la Cour de Justice du 16 mai 2019 (affaire C-509/17)

Procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice et droit pour le cessionnaire de reprendre les travailleurs de son choix : conséquences de l’arrêt de la Cour de Justice du 16 mai 2019 (affaire C-509/17)
29/05/2019

Dans l’affaire C-509/17 EU:C:2019:424, la Cour de justice a été saisie d’une question préjudicielle par la cour du travail d’Anvers le 21 août 2017 en ces termes :

Read more
Nieuwe EETS-Richtlijn treedt op 18 april 2019 in werking

Nieuwe EETS-Richtlijn treedt op 18 april 2019 in werking
19/04/2019

Op 18 april 2019 treedt de nieuwe Richtlijn (EU) 2019/520 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 "betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie" in werking.

Read more
EU publiceert richtlijnen rond ethisch gebruik van Artificiële Intelligentie

EU publiceert richtlijnen rond ethisch gebruik van Artificiële Intelligentie
18/04/2019

De Europese Unie heeft afgelopen week een reeks richtlijnen gepubliceerd die bedrijven en overheden een leidraad moeten geven bij het ontwikkelen van AI-toepassingen op een ethische manier.

Read more
Mr. Miguel Troncoso-Ferrer

Nike ned EUR 12.5 million by Commission for imposing cross-border sales restrictions on its contracts with licensees
09/04/2019

The Commission has established that Nike’s non-exclusive licensing and distribution agreements breached article 101 of the Treaty on the Functioning of the EU (“TFEU”).

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network