Divers


Mr. Bruno Fonteyn

De voorlopige intrekking van het recht om de geneeskunde te mogen uitoefenen
28/08/2014

De wet van 10 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen voert een nieuwe procedure in voor de voorlopige intrekking van het recht om de geneeskunde te mogen uitoefenen wanneer uit ernstige en eensluidende aanwijzingen blijkt dat de verdere beroepsuitoefening door een gezondheidsbeoefenaar voor zware gevolgen voor de patiënten of de volksgezondheid doet vrezen.

Read more
Mr. Bruno Fonteyn

De uitoefening van de homeopathie eindelijk gereglementeerd
25/08/2014

Het heeft meer dan 15 jaar geduurd om de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen (gedeeltelijk) uit te voeren. De uitoefening van de homeopathie is eindelijk gereglementeerd krachtens het op 12 mei gepubliceerd koninklijk besluit van 26 maart 2014.

Read more
Grondwettelijk Hof velt arrest over wilde dieren in het circus

Grondwettelijk Hof velt arrest over wilde dieren in het circus
13/08/2014

Tot begin 2014 vielen circussen of rondreizende tentoonstellingen niet onder het algemene verbod op het houden van bepaalde wilde dieren. Na lang aandringen van verschillende dierenwelzijnsorganisaties werd deze uitzonderingspositie van circussen ongedaan gemaakt in een programmawet van 7 februari 2014. Tegen verschillende bepalingen van deze programmawet werd een schorsingsberoep ingediend bij het Grondwettelijk Hof. Zonder resultaat: in circussen of rondreizende tentoonstellingen mogen vooralsnog nog steeds geen olifanten, leeuwen, tijgers etc. opgevoerd worden.

Read more
The future Belgian register for nanomaterials: what companies should know about it

The future Belgian register for nanomaterials: what companies should know about it
29/07/2014

On 7 February 2014, the Belgian federal government issued a press release declaring that the draft Royal Decree creating a Belgian register for nanomaterials has been approved. Although the Royal Decree has not yet been published in the Belgian Official Gazette, its content has been disclosed under the TRIS notification system. The comments provided here are based on the documents notified to the European Commission on 19th February 2014, with a standstill dated extended to 20th August 2014.

Read more
Mr. Philippe Snel

What foreigners better know under the new PRC Exit and Entry rules
30/09/2013

We would like to raise your special attention to the new PRC Exit and Entry Law of July 1, 2013 (hereinafter, the "New Law") as well as to the Regulation on the Entry and Exit of Foreigners being the implementation of the New Law which entered into force on September 1, 2013 (hereinafter, the "Implementing Regulation"). Pertaining to these two documents, a couple of previous entry and 
exit rules for foreigners have been changed, tightened or further clarified. 

Read more
Mr. Hendrik Viaene
Mr. Peter Wytinck
Mrs. Anne-Sophie Stappers
Mr. Bram Hoorelbeke

District Court of The Hague rules on preliminary defences in paraffin wax damage claims case
17/06/2013

On 1 May 2013, the District Court of The Hague ruled in an interim decision on various preliminary defences in an antitrust 'follow-on' litigation case between CDC and Shell, Esso, Sasol and Total. The court rejected the defences regarding jurisdiction and the request to stay the proceedings, at least at this early stage.

Read more
Mr. Hendrik Viaene
Mr. Peter Wytinck
Mrs. Delphine Gillet
Mr. Bram Hoorelbeke

Under a pre-Expedia instruction of the Dutch Supreme Court, the Arnhem Appeals Court applies the appreciability test to an object infringement
23/05/2013

On 26 March 2013, the Arnhem Appeals Court rendered its judgment in the Batavus case (LJN: BZ5188) , following remand instructions from the Dutch Supreme Court.

Read more
Mr. Freerk Vermeulen

Hoge Raad aanvaardt verschoningsrecht advocaat in dienstbetrekking
01/04/2013

In een uitspraak van 15 maart jl. heeft de Hoge Raad een verschoningsrecht van advocaten in dienstbetrekking erkend. Op 14 september 2010 had het Europese Hof van Justitie een verschoningsrecht voor advocaten in dienstbetrekking afgewezen in de context van het Europese mededingingsrecht (Akzo Nobel/Commissie).

Read more
Mr. Alexander de Nerée
Mr. Jan Bogaert

A look at Chinese outward investments
09/02/2013

 

With political interference elsewhere on the rise, the Benelux may find itself attracting more Chinese investments in the coming years.

Amidst global economic turmoil and slower GDP growth in China, the trend towards ever-increasing outward investments from China into the world continued in 2012. A recent paper by the Asian Study Center at the American Heritage Foundation[1] provides comprehensive data and some interesting insights into the transactions behind the numbers.

 

Read more
Mr. Didier Jaecques

Marlex staat mee aan de wieg van de Belgian Association of Tax Lawyers
03/10/2012

Op 4 mei 2012 werd de Belgian Association of Tax Lawyers opgericht. Marlex behoort samen met een dertigtal andere advocatenkantoren met fiscale specialisatie tot de oprichters van deze nieuwe vereniging.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network