Divers


Mr. Jan Bogaert

Proposed changes to China’s Catalogue of Foreign Investment
01/12/2014

On 4 November 2014, China's National Development and Reform Commission (the "NDRC") released an "opinion-seeking draft" of proposed changes to the Catalogue of Industries for Guiding Foreign Investment (the "Foreign Investment Catalogue"), which is China's guide to foreign investment, classifying projects into any of the three encouraged, restricted and prohibited categories.

Read more
Mr. Pierre-Axel Chabot

Europese hotels lijken populair bij beleggers, ondanks de nieuwe uitdagingen van de sector.
04/11/2014

Les volumes d'investissement dans le secteur hôtelier sont à la hausse. En Europe, la hausse est de l'ordre de 17% entre 2012 et 2013. Ce pourcentage est de 30% aux Etats-Unis et de plus de 100% en Asie pacifique (source JLL 2014). Cette tendance devrait perdurer en 2014, la diversification demeurant pour beaucoup un maître mot.

Read more
Mr. Pierre Slegers

Ziekenhuiswetgeving – een paar nieuwigheden
11/09/2014

Ruim een maand geleden verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid. Deze wet stemt in grote mate overeen met het ontwerp ervan dat reeds ter sprake kwam in eerdere afleveringen van onze nieuwsbrief.

Read more
Mr. Bruno Fonteyn

De geestelijke gezondheidszorgberoepen – nieuwe reglementering
03/09/2014

De politieke wereld had het beloofd: nu is het zo ver. De wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1978 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen legt het kader vast voor de uitoefening van de klinische psychologie, de klinische orthopedagogiek en de psychotherapie.

Read more
Mr. Bruno Fonteyn

De voorlopige intrekking van het recht om de geneeskunde te mogen uitoefenen
28/08/2014

De wet van 10 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen voert een nieuwe procedure in voor de voorlopige intrekking van het recht om de geneeskunde te mogen uitoefenen wanneer uit ernstige en eensluidende aanwijzingen blijkt dat de verdere beroepsuitoefening door een gezondheidsbeoefenaar voor zware gevolgen voor de patiënten of de volksgezondheid doet vrezen.

Read more
Mr. Bruno Fonteyn

De uitoefening van de homeopathie eindelijk gereglementeerd
25/08/2014

Het heeft meer dan 15 jaar geduurd om de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen (gedeeltelijk) uit te voeren. De uitoefening van de homeopathie is eindelijk gereglementeerd krachtens het op 12 mei gepubliceerd koninklijk besluit van 26 maart 2014.

Read more
Grondwettelijk Hof velt arrest over wilde dieren in het circus

Grondwettelijk Hof velt arrest over wilde dieren in het circus
13/08/2014

Tot begin 2014 vielen circussen of rondreizende tentoonstellingen niet onder het algemene verbod op het houden van bepaalde wilde dieren. Na lang aandringen van verschillende dierenwelzijnsorganisaties werd deze uitzonderingspositie van circussen ongedaan gemaakt in een programmawet van 7 februari 2014. Tegen verschillende bepalingen van deze programmawet werd een schorsingsberoep ingediend bij het Grondwettelijk Hof. Zonder resultaat: in circussen of rondreizende tentoonstellingen mogen vooralsnog nog steeds geen olifanten, leeuwen, tijgers etc. opgevoerd worden.

Read more
The future Belgian register for nanomaterials: what companies should know about it

The future Belgian register for nanomaterials: what companies should know about it
29/07/2014

On 7 February 2014, the Belgian federal government issued a press release declaring that the draft Royal Decree creating a Belgian register for nanomaterials has been approved. Although the Royal Decree has not yet been published in the Belgian Official Gazette, its content has been disclosed under the TRIS notification system. The comments provided here are based on the documents notified to the European Commission on 19th February 2014, with a standstill dated extended to 20th August 2014.

Read more
Mr. Philippe Snel

What foreigners better know under the new PRC Exit and Entry rules
30/09/2013

We would like to raise your special attention to the new PRC Exit and Entry Law of July 1, 2013 (hereinafter, the "New Law") as well as to the Regulation on the Entry and Exit of Foreigners being the implementation of the New Law which entered into force on September 1, 2013 (hereinafter, the "Implementing Regulation"). Pertaining to these two documents, a couple of previous entry and 
exit rules for foreigners have been changed, tightened or further clarified. 

Read more
Mr. Hendrik Viaene
Mr. Peter Wytinck
Mrs. Anne-Sophie Stappers
Mr. Bram Hoorelbeke

District Court of The Hague rules on preliminary defences in paraffin wax damage claims case
17/06/2013

On 1 May 2013, the District Court of The Hague ruled in an interim decision on various preliminary defences in an antitrust 'follow-on' litigation case between CDC and Shell, Esso, Sasol and Total. The court rejected the defences regarding jurisdiction and the request to stay the proceedings, at least at this early stage.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network