Mededingingsrecht


Google closes its acquisition of Fitbit following European Commission conditional clearance

Google closes its acquisition of Fitbit following European Commission conditional clearance
30/01/2021

Earlier this month Google closed its acquisition of Fitbit, following an in-depth investigation by the European Commission resulting in conditional clearance late in 2020.

Read more
Ms. Carmen Verdonck

Dawn raid’s illegality does not automatically void the subsequent request for information
13/01/2021

Brussels Markets Courts confirms two-step test for determining the effects of a dawn raid’s illegality.

Read more
Mr. Peter Wytinck

Overzicht van EU-BE juridische ontwikkelingen
29/12/2020

U vindt hieronder een overzicht van recente juridische ontwikkeling op Europees en Belgisch niveau.

Read more
The effect of the B2B law on your general terms and conditions

The effect of the B2B law on your general terms and conditions
24/12/2020

The B2B law inevitably has an important effect on the general terms and conditions of your agreements. In this section of our practical guide we explain why. You will find out how important it is to review your general terms 

Read more
Ms. Carmen Verdonck

The Belgian Competition Authority suspects Caudalie of imposing minimum resale prices on its distributors by determining a maximum discount level and of limiting its distributors’ active and passive online sales
24/12/2020

Over the last 4 years, the Belgian Competition Authority (“BCA”) has increasingly scrutinised anticompetitive restraints in vertical agreements and assessed these restraints under Article IV.1 of the Belgian Code of Economic Law and Article 101 TFEU.

Read more
Mr. Peter Wytinck

Beperking van persvrijheid – Laster van concurrerend persorgaan kan oneerlijke marktpraktijk uitmaken
01/12/2020

Rechtbank van Koophandel te Luik1 oordeelt dat het opzetten van een lastercampagne een oneerlijke marktpraktijk uitmaakt indien deze erop is gericht om de inkomstbronnen van een concurrerend persorgaan te laten opdrogen en te proberen de redactionele lijn te wijzigen. 

Read more
Ms. Carmen Verdonck

First Belgian ruling on abuse of economic dependence
26/11/2020

First Belgian ruling on abuse of economic dependence: much looked forward too, little precedential value?

Read more
Submission of a proposal for decision against Caudalie for imposing a minimum resale price on its selective distributors

Submission of a proposal for decision against Caudalie for imposing a minimum resale price on its selective distributors
26/11/2020

On 20 November 2020, the Investigation and Prosecution Service of the Belgian Competition Authority announced that it had submitted a motivated proposal for decision to the President of the Belgian Competition Authority regarding alleged anticompetitive practices committed by Caudalie

Read more
Mr. Peter Wytinck

Afwerving van cliënteel – Communicatie ter actualisering van klantenbestanden
24/11/2020

Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde dat communicatie gericht aan klanten van een concurrent ter actualisering van klantenbestanden in de mate die communicatie manifest verwarring stichtend en misleidend is, onrechtmatige afwerving van cliënteel kan uitmaken.1

Read more
Mr. Peter Wytinck

Winkelketen Inno haalt na een decennium officieel zijn gelijk: sperperioderegeling (oude wet marktpraktijken) onwettig
17/11/2020

Doorheen de jaren is er al veel inkt gevloeid over de wettigheid van de sperperioderegeling (verbod op prijsverminderingen tijdens de sperperiode) in het licht van Richtlijn 2005/29/EG1  (“Richtlijn oneerlijke marktpraktijken”)2

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network