Mededingingsrecht


Hoe vrij ben je als dominante onderneming bij het bepalen van je prijzen?

Hoe vrij ben je als dominante onderneming bij het bepalen van je prijzen?
04/10/2018

Je werkt voor een bedrijf dat de onbetwiste marktleider is in zijn branche. In een poging om deze marktpositie optimaal te benutten, stel je aan de raad van bestuur voor om de prijzen aanzienlijk te verhogen voor die producten waarin je bedrijf het grootste marktaandeel heeft. Je maakte de nodige berekeningen en verwacht belangrijke financiële opbrengsten van zulk een verhoging.

Read more
Belgian Competition Authority consults on draft guide on the exchange of information on markets and prices

Belgian Competition Authority consults on draft guide on the exchange of information on markets and prices
20/09/2018

On 12 September 2018, the Belgian Competition Authority (“BCA”) published its draft guide on the exchange of information on markets and prices, and has submitted it to a public consultation.

Read more
Betere wettelijke bescherming van bedrijfsgeheimen

Betere wettelijke bescherming van bedrijfsgeheimen
14/09/2018

Op 24 augustus 2018 trad de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen in werking. De wet is de omzetting van een Europese richtlijn en biedt ondernemingen een uitgebreid arsenaal aan actiemogelijkheden om niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) te beschermen tegen onrechtmatige verkrijging, gebruik en openbaarmaking ervan. 

Read more
Belgian Supreme Court: joint lobbying activities do not constitute restriction of competition

Belgian Supreme Court: joint lobbying activities do not constitute restriction of competition
13/09/2018

On 22 June 2018, the Belgian Supreme Court confirmed an earlier judgment of the Brussels Court of Appeal annulling a decision of the Belgian Competition Authority (“BCA”) that imposed a fine on a group of cement companies for allegedly anti-competitive joint lobbying efforts vis-à-vis the Belgian public authorities.

Read more
4,3 milliards : amende record infligée à Google

4,3 milliards : amende record infligée à Google
19/07/2018

Google a exigé des fabricants qu’ils préinstallent l’application Google Search et son navigateur (Chrome) comme condition à l’octroi de la licence pour sa boutique d’applications en ligne (Play Store). Elle a payé certains grands fabricants et opérateurs de réseaux mobiles pour qu’ils préinstallent en exclusivité l’application Google Search sur leurs appareils. Elle a entravé le développement d’autres versions d’Android non approuvées par Google (les «forks Android»).

Read more
Competition law and algorithms: the Luxembourg Competition Council exempts a booking platform in the taxi sector

Competition law and algorithms: the Luxembourg Competition Council exempts a booking platform in the taxi sector
13/06/2018

Algorithms is the hot topic in competition law. In June 2017, the OECD published a paper on the risk of collusion in the use of algorithms. This issue has been regularly addressed by Commissioner Vestager in her speeches.

Read more
Kinepolis Merger Conditions - Brussels Court of Appeal Annuls Decision to Lift Conditions

Kinepolis Merger Conditions - Brussels Court of Appeal Annuls Decision to Lift Conditions
22/05/2018

On 28 February 2018, the Brussels Court of Appeal (the “Court”) held that the decision of the Belgian Competition Authority (Belgische Mededingingsautoriteit / Autorité belge de la Concurrence) (“BCA”) to partially lift specific conditions imposed on Kinepolis was poorly reasoned and it therefore annulled the decision.

Read more
Dawn raids on cosmetic goods distributors by Belgian and French Competition Authorities

Dawn raids on cosmetic goods distributors by Belgian and French Competition Authorities
23/03/2018

On 1 March 2018, the Belgian and French Competition Authorities confirmed dawn raids on distributors of cosmetic goods in Belgium and France. Both inspections were authorized by a magistrate. For legal defence reasons, the distributors have not been named.

Read more
Mr. Martin Favart

Brussels Court of Appeal Clarifies Obligation to Provide Statement of Reasons regarding Documents Seized during Dawn Raids
08/03/2018

On 13 December 2017, the Brussels Court of Appeal (the “Court”) held that documents seized by the Belgian Competition Authority (Belgische Mededingingsautoriteit / Autorité belge de la Concurrence) (“BCA”) during an inspection had been legitimately included in the scope of the investigation 

Read more
Kan een overeenkomst die op enig moment nietig was wegens strijdigheid met het kartelverbod herleven?

Kan een overeenkomst die op enig moment nietig was wegens strijdigheid met het kartelverbod herleven?
12/02/2018

Wanneer een rechtbank een overeenkomst nietig verklaart omdat regels van contractenrecht geschonden zijn (bijvoorbeeld omdat de overeenkomst is gesloten onder invloed van dwaling of bedrog), dan wordt die overeenkomst geacht nooit te hebben bestaan. Ze is nooit geldig geweest en ze zal nooit geldig worden. Enkele uitzondering buiten beschouwing gelaten, moet bovendien alles wat er reeds gepresteerd is tot uitvoering van de overeenkomst, ongedaan gemaakt worden. Wanneer een overeenkomst nietig is wegens schending van het mededingingsrecht, dan zijn de gevolgen minder eenduidig. ?

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network