Handelspraktijkenrecht


Tot waar reikt mijn garantie?

Tot waar reikt mijn garantie?
21/02/2019

Je computers worden in de EU verdeeld via een netwerk van nationale importeurs. Je bedrijf is overal succesvol, behalve in Duitsland. Je commerciële directeur vermoedt dat dit het gevolg is van een concurrent die een garantie aanbiedt van 5 jaar. Je eigen garantie is beperkt tot 2 jaar. Om de concurrentie het hoofd te bieden, beslis je om via de Duitse importeur dezelfde garantie als je concurrent aan te bieden.

Read more
Nieuwe Code over “native advertising” goedgekeurd

Nieuwe Code over “native advertising” goedgekeurd
06/02/2019

De Raad voor de Reclame publiceerde recent nieuwe richtlijnen rond het gebruik van “native advertising”. Bedrijven doen immers vaker een beroep op native advertising in een poging om klanten op een meer subtiele manier met producten en diensten te laten kennismaken dan door de klassieke campagnes. De regels hieromtrent waren tot voor kort niet altijd duidelijk.

Read more
Mr. Peter Wytinck

Selectie van recente wetgeving
28/01/2019

Hieronder vindt u een selectie van recente wetgeving in de Europese Unie en België.

Read more
Mr. Peter Wytinck

Raad voor reclame vaardigt aanbevelingen uit voor online influencers
21/01/2019

In oktober 2018 vaardigde de Raad voor Reclame aanbevelingen uit voor online influencers. Online influencers hebben de laatste jaren een opmars gemaakt en hebben heel wat invloed op (voornamelijk jonge) consumenten.

Read more
Mr. Peter Wytinck

Misnoegde telefoontjes = slechtmaking?
14/01/2019

De zaak betrof een geschil tussen G. en haar (voormalige) onderaannemer, en barstte los toen G de overeenkomst voor bepaalde werkzaamheden beëindigde. De onderaannemer in kwestie zou de werken immers hebben stopgezet. G. contacteerde vervolgens een andere onderaannemer, de onderneming S, om de desbetreffende werken verder te zetten.

Read more
Mr. Peter Wytinck

Stakingsrechter onbevoegd bij omzeiling specifieke verhaalsinstanties in bijzondere wetgeving
09/01/2019

Bij arrest van 17 oktober 2018 stelde het Hof van Beroep te Brussel een belangrijke grens aan de ongebreidelde mogelijkheid tot instellen van een stakingsvordering.

Read more
Misleidende reclame in de reissector: recente Nederlandse beslissingen

Misleidende reclame in de reissector: recente Nederlandse beslissingen
04/01/2019

De online concurrentie is hard, ook in de reissector, en online verkopers doen er vaak alles aan om de consument ertoe te verleiden om precies op hun website zijn zuurverdiende spaarcenten uit te geven aan die fantastische cruise door de Noorse fjorden of die trektocht door de woestijnen van Namibië.

Read more
Online sales without borders

Online sales without borders
20/11/2018

Your company sells consumer electronics throughout Europe, both in your brick and mortar stores and on your own websites.

Read more
New guidelines for Influencer Marketing in Belgium

New guidelines for Influencer Marketing in Belgium
30/10/2018

In early October, the Belgian Advertising Council announced a “Recommendation for Online Influencer Marketing”. This text should provide clarity after the FPS Economy in May published a document on its own initiative, which received rather heavy criticism. The criticism came mainly because there was no consultation with the sector. In the meantime the Council itself organized consultations with the sector to come to these recommendations. ? We analyzed the main lines and give you the important takeaways from the Influencer Guidelines.

Read more
Betere wettelijke bescherming van bedrijfsgeheimen

Betere wettelijke bescherming van bedrijfsgeheimen
14/09/2018

Op 24 augustus 2018 trad de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen in werking. De wet is de omzetting van een Europese richtlijn en biedt ondernemingen een uitgebreid arsenaal aan actiemogelijkheden om niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) te beschermen tegen onrechtmatige verkrijging, gebruik en openbaarmaking ervan. 

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network