DISTRIBUTION / CONCURRENCE / CONSOMMATION


Mr. Peter Wytinck

Raad voor reclame vaardigt aanbevelingen uit voor online influencers
21/01/2019

In oktober 2018 vaardigde de Raad voor Reclame aanbevelingen uit voor online influencers. Online influencers hebben de laatste jaren een opmars gemaakt en hebben heel wat invloed op (voornamelijk jonge) consumenten.

Read more
Legal restraints on robotic tailoring

Legal restraints on robotic tailoring
16/01/2019

Many companies have started to explore the possibilities of robotic(s) and robotic tailoring. Recently Start Today in Japan and 3D-aboutme in the Netherlands introduced robotic tailoring into the online retail sector. These technologies offer many possibilities for companies but also cause some legal restraints mostly with regards to consumer protection and data protection.

Read more
Mr. Peter Wytinck

Misnoegde telefoontjes = slechtmaking?
14/01/2019

De zaak betrof een geschil tussen G. en haar (voormalige) onderaannemer, en barstte los toen G de overeenkomst voor bepaalde werkzaamheden beëindigde. De onderaannemer in kwestie zou de werken immers hebben stopgezet. G. contacteerde vervolgens een andere onderaannemer, de onderneming S, om de desbetreffende werken verder te zetten.

Read more
Bestelbon (Auto)salon nog te herroepen?

Bestelbon (Auto)salon nog te herroepen?
11/01/2019

Met het autosalon in aantocht is het een gepast moment om de regels omtrent herroepingsrecht en verkoop op afstand nog eens toe te lichten. In sommige gevallen heeft de consument immers het recht om zijn aankoop te herroepen in geval deze wordt gesloten buiten de (gebruikelijke) verkoopruimte van de verkoper maar dit is zeker niet altijd het geval zo oordeelde het Europees Hof van Justitie in een recent arrest. Sirius Legal licht de regels nogmaals toe.

Read more
Mr. Peter Wytinck

Stakingsrechter onbevoegd bij omzeiling specifieke verhaalsinstanties in bijzondere wetgeving
09/01/2019

Bij arrest van 17 oktober 2018 stelde het Hof van Beroep te Brussel een belangrijke grens aan de ongebreidelde mogelijkheid tot instellen van een stakingsvordering.

Read more
Misleidende reclame in de reissector: recente Nederlandse beslissingen

Misleidende reclame in de reissector: recente Nederlandse beslissingen
04/01/2019

De online concurrentie is hard, ook in de reissector, en online verkopers doen er vaak alles aan om de consument ertoe te verleiden om precies op hun website zijn zuurverdiende spaarcenten uit te geven aan die fantastische cruise door de Noorse fjorden of die trektocht door de woestijnen van Namibië.

Read more
Reform of Belgian Competition Law: Draft Bill

Reform of Belgian Competition Law: Draft Bill
13/12/2018

On 16 November 2018, the Belgian Council of Ministers adopted a draft Bill (the “Draft Bill”) amending numerous competition law provisions of the Belgian Code of Economic Law (“CEL”).

Read more
Online sales without borders

Online sales without borders
20/11/2018

Your company sells consumer electronics throughout Europe, both in your brick and mortar stores and on your own websites.

Read more
New guidelines for Influencer Marketing in Belgium

New guidelines for Influencer Marketing in Belgium
30/10/2018

In early October, the Belgian Advertising Council announced a “Recommendation for Online Influencer Marketing”. This text should provide clarity after the FPS Economy in May published a document on its own initiative, which received rather heavy criticism. The criticism came mainly because there was no consultation with the sector. In the meantime the Council itself organized consultations with the sector to come to these recommendations. ? We analyzed the main lines and give you the important takeaways from the Influencer Guidelines.

Read more
Distribution sélective sur Internet : les mesures doivent être proportionnées

Distribution sélective sur Internet : les mesures doivent être proportionnées
29/10/2018

Le principe du réseau sélectif des produits Sthil (tronçonneuses, débroussailleuses, élagueuses, sécateurs à batterie) est légitime afin d’en préserver la qualité et d’en assurer le bon usage. Toutefois, les modalités restreignent de façon disproportionnée la concurrence (en l’occurrence, exiger une remise en main propre de ce type de produits et donc en imposant soit un retrait en magasin, soit une livraison en personne au domicile de l’acheteur, ce qui interdit de facto la vente des produits à partir des sites Internet des distributeurs).

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network