Handelspraktijkenrecht


Abuse of Position Involving Economic Dependence Will Soon Be Actionable in Belgium

Abuse of Position Involving Economic Dependence Will Soon Be Actionable in Belgium
10/04/2019

On 21 March 2019, the Belgian Parliament adopted a law modifying the Code of Economic Law to, inter alia, introduce as an actionable offence the abuse of a position involving economic dependence (Wet houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen / Loi modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises – the “Law”).

Read more
New Belgian rules against abuse of economic dependence - changes in B2B relationships

New Belgian rules against abuse of economic dependence - changes in B2B relationships
05/04/2019

B2B relationships, particularly in the retail sector, are often characterised by an imbalance of economic, and thus negotiating, power between the contracting parties. This economic imbalance allows one party to impose contractual terms that would not be possible under normal market circumstances.

Read more
Nieuwe regels in b2b-relaties: verboden bedingen, misbruik van de economische afhankelijkheid van een onderneming en oneerlijke marktpraktijken

Nieuwe regels in b2b-relaties: verboden bedingen, misbruik van de economische afhankelijkheid van een onderneming en oneerlijke marktpraktijken
27/03/2019

Op 21 maart 2019 keurde het Parlement een wet goed die in het Wetboek van economisch recht drie sets van nieuwe regels invoert voor relaties tussen ondernemingen. Ze hebben betrekking op onrechtmatige contractuele bedingen, misbruik van de zogenaamde economische afhankelijkheid van een onderneming en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen.

Read more
Vergelijkende reclame: mag je appels met peren vergelijken?

Vergelijkende reclame: mag je appels met peren vergelijken?
22/03/2019

Eén van de voorwaarden waaraan vergelijkende reclame moet voldoen is dat de vergelijking op objectieve wijze moet gebeuren, waarbij één of meerdere wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van een goed of dienst worden vergeleken. Het Europees Hof van Justitie verduidelijkte deze voorwaarde nu voor het eerst in een interessant arrest van een tijdje geleden tussen Carrefour en Intermarché.

Read more
Tot waar reikt mijn garantie?

Tot waar reikt mijn garantie?
21/02/2019

Je computers worden in de EU verdeeld via een netwerk van nationale importeurs. Je bedrijf is overal succesvol, behalve in Duitsland. Je commerciële directeur vermoedt dat dit het gevolg is van een concurrent die een garantie aanbiedt van 5 jaar. Je eigen garantie is beperkt tot 2 jaar. Om de concurrentie het hoofd te bieden, beslis je om via de Duitse importeur dezelfde garantie als je concurrent aan te bieden.

Read more
Nieuwe Code over “native advertising” goedgekeurd

Nieuwe Code over “native advertising” goedgekeurd
06/02/2019

De Raad voor de Reclame publiceerde recent nieuwe richtlijnen rond het gebruik van “native advertising”. Bedrijven doen immers vaker een beroep op native advertising in een poging om klanten op een meer subtiele manier met producten en diensten te laten kennismaken dan door de klassieke campagnes. De regels hieromtrent waren tot voor kort niet altijd duidelijk.

Read more
Mr. Peter Wytinck

Selectie van recente wetgeving
28/01/2019

Hieronder vindt u een selectie van recente wetgeving in de Europese Unie en België.

Read more
Mr. Peter Wytinck

Raad voor reclame vaardigt aanbevelingen uit voor online influencers
21/01/2019

In oktober 2018 vaardigde de Raad voor Reclame aanbevelingen uit voor online influencers. Online influencers hebben de laatste jaren een opmars gemaakt en hebben heel wat invloed op (voornamelijk jonge) consumenten.

Read more
Mr. Peter Wytinck

Misnoegde telefoontjes = slechtmaking?
14/01/2019

De zaak betrof een geschil tussen G. en haar (voormalige) onderaannemer, en barstte los toen G de overeenkomst voor bepaalde werkzaamheden beëindigde. De onderaannemer in kwestie zou de werken immers hebben stopgezet. G. contacteerde vervolgens een andere onderaannemer, de onderneming S, om de desbetreffende werken verder te zetten.

Read more
Mr. Peter Wytinck

Stakingsrechter onbevoegd bij omzeiling specifieke verhaalsinstanties in bijzondere wetgeving
09/01/2019

Bij arrest van 17 oktober 2018 stelde het Hof van Beroep te Brussel een belangrijke grens aan de ongebreidelde mogelijkheid tot instellen van een stakingsvordering.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network