Handelspraktijkenrecht


Wettelijke betaaltermijnen ten opzichte van kmo’s

Wettelijke betaaltermijnen ten opzichte van kmo’s
25/03/2020

Op 29 april 2020 treden de bepalingen van de wet van 28 mei 2019 in werking. Deze bepalingen voorzien in een wijzing van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De voornaamste wijziging houdt in dat de conventionele betalingstermijn bij handelstransacties tussen grote ondernemingen en kmo’s tot maximaal 60 kalenderdagen beperkt wordt.

Read more
Marre du démarchage téléphonique ? La CNIL aussi

Marre du démarchage téléphonique ? La CNIL aussi
19/03/2020

Avec la décision du 30 janvier 2020 de clôture des injonctions à l’encontre de Futura internationale, la CNIL met un terme au dossier tout en maintenant intact son message très ferme : le RGPD doit être pris en compte par les sociétés qui démarchent téléphoniquement les consommateurs.

Read more
Mrs. Sophie Jacmain
Mrs. Sophie Jacmain

Do Businesses Still Have Freedom of Contract?
27/12/2019

On 21 March 2019, the House of Representatives adopted legislation modifying the Code of Economic Law with regard to the abuse of economic dependency, abusive clauses and unfair trade practices between businesses. The stated objective of the law is to contribute to "fairer markets and better protection for vulnerable economic players". 

Read more
Inkoopverenigingen in Europa onder druk

Inkoopverenigingen in Europa onder druk
09/12/2019

Op maandag 18 november 2019 maakte de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bekend dat de toezichthouder een bedrijfsinval had gedaan bij een aantal grote handelaren in de agrarische sector.

Read more
La fin du courrier sous film plastique ? Pas si vite…

La fin du courrier sous film plastique ? Pas si vite…
03/12/2019

Il y a quelques mois, nous vous annoncions que le Gouvernement wallon avait adopté, le 28 février 2019, un arrêté visant à diminuer certains déchets et favoriser la propreté publique

Read more
Wat goede webshops moeten weten: vier veelgestelde vragen

Wat goede webshops moeten weten: vier veelgestelde vragen
11/10/2019

Op kantoor merken we dagelijks dat veel aanbieders van webshops met veel vragen zitten. Het is niet altijd even duidelijk wat echt verplicht is, wat eerder facultatief is, en wat zeker niet mag. 

Read more
Mr. Peter Wytinck

Agressieve handelspraktijk: het hof van justitie verduidelijkt het begrip
12/09/2019

Het Hof van Justitie werd verzocht om een antwoord te geven op de prejudiciële vraag of het gebruik door een handelaar van een methode[1] voor het sluiten of aanpassen van overeenkomsten betreffende het verrichten van telecommunicatiediensten, waarbij een consument het definitieve besluit over de transactie moet nemen in aanwezigheid van de koerier die de modelovereenkomsten overhandigt, als een agressieve handelspraktijk door ongepaste beïnvloeding moet worden aangemerkt in de zin van artikelen 8 en 9 van richtlijn 2005/29[2] (i.e. artikelen VI. 101 en 102 WER).

Read more
Attention! Imminent and fundamental changes in the Belgian B2B landscape!

Attention! Imminent and fundamental changes in the Belgian B2B landscape!
05/09/2019

On 24 May 2019, the Belgian Act amending the Code of Economic Law with regard to (i) the abuse of economic dependence, (ii) unlawful contract clauses and (iii) unfair market practices between companies (the ‘B2B-Act’) was published in the Belgian official Gazette.

Read more
Strengere spelregels in B2B-relaties

Strengere spelregels in B2B-relaties
30/08/2019

Bij wet van 4 april 2019 heeft de wetgever op drie vlakken wijzigingen ingevoerd in het Wetboek van Economisch Recht, die een grote impact kunnen hebben op de contractsvrijheid tussen ondernemingen (B2B-relaties). De nieuwe regelgeving heeft als doelstelling om de handelsbetrekkingen tussen de economische spelers in evenwicht te brengen. Hoewel het Belgische recht tot voor kort minder bescherming bood dan andere Europese landen, gaat de nieuwe wet verder dan de Europese Richtlijn.

Read more
Mr. Peter Wytinck

Ontzegelde matras en het herroepingsrecht
29/08/2019

In een arrest van 27 maart 2019 concludeerde het Hof van Justitie dat een matras, waarvan de beschermfolie door de consument na ontvangst werd verwijderd en die mogelijk in contact is geweest met een menselijk lichaam, geen uitzondering uitmaakt op het herroepingsrecht[1] (om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne) zoals bedoeld in artikel 16, onder e), van Richtlijn 2011/83 betreffende consumentenrechten[2] (dwz artikel VI. 53 WER).

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network