Handelspraktijkenrecht


Influenceurs : quelles règles respecter ?

Influenceurs : quelles règles respecter ?
23/05/2019

Bloggeurs, instagrameurs, twittos, youtubeurs, ils ont tous un point commun : l’influence qu’ils exercent sur leurs followers. Et cela, les entreprises l’ont bien compris ! Il leur suffit de mettre un produit entre les mains d’une de ces personnalités pour que ce produit gagne en popularité.

Read more
Onrechtmatige bedingen, nu ook in B2B relaties

Onrechtmatige bedingen, nu ook in B2B relaties
15/05/2019

Je hebt net geïnvesteerd in een nieuwe productielijn in je fabriek in Antwerpen wanneer een belangrijke klant afhaakt. Gelukkig vind je snel een nieuwe afnemer.

Read more
Uw algemene voorwaarden en modelcontracten (B2B) op de helling? Kamer roept staat van rechtsonzekerheid uit.

Uw algemene voorwaarden en modelcontracten (B2B) op de helling? Kamer roept staat van rechtsonzekerheid uit.
10/05/2019

Naar huidig Belgisch recht moeten (kunnen) ondernemingen een belangrijk onderscheid maken tussen contracteren met consumenten enerzijds en ondernemingen anderzijds. Ingevolge Europese regelgeving gelden er ten aanzien van consumenten immers merkelijk meer regels en beperkingen.

Read more
Strengere regels voor alcoholreclame

Strengere regels voor alcoholreclame
30/04/2019

Alcoholreclame is in België onderworpen aan strenge regels die onder meer vervat zitten in een Convenant die in 2005 werd afgesloten tussen de Raad voor Reclame en een aantal beroepsfederaties die aanbieders van alcohol vertegenwoordigen. Deze Convenant werd recent opnieuw gewijzigd en de regels voor de verkoop van alcohol worden daarbij opnieuw strenger.

Read more
Introduction du Nutri-Score en Belgique : une utilisation volontaire avec ses contraintes

Introduction du Nutri-Score en Belgique : une utilisation volontaire avec ses contraintes
24/04/2019

Cette échelle à cinq lettres et cinq couleurs, déjà présente sur quantité de denrées alimentaires en grandes surfaces, est présentée comme un moyen pour le consommateur de connaître, sans devoir parcourir toute la déclaration nutritionnelle du produit, le « score nutritionnel » de ce dernier.

Read more
Abuse of Position Involving Economic Dependence Will Soon Be Actionable in Belgium

Abuse of Position Involving Economic Dependence Will Soon Be Actionable in Belgium
10/04/2019

On 21 March 2019, the Belgian Parliament adopted a law modifying the Code of Economic Law to, inter alia, introduce as an actionable offence the abuse of a position involving economic dependence (Wet houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen / Loi modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises – the “Law”).

Read more
New Belgian rules against abuse of economic dependence - changes in B2B relationships

New Belgian rules against abuse of economic dependence - changes in B2B relationships
05/04/2019

B2B relationships, particularly in the retail sector, are often characterised by an imbalance of economic, and thus negotiating, power between the contracting parties. This economic imbalance allows one party to impose contractual terms that would not be possible under normal market circumstances.

Read more
Nieuwe regels in b2b-relaties: verboden bedingen, misbruik van de economische afhankelijkheid van een onderneming en oneerlijke marktpraktijken

Nieuwe regels in b2b-relaties: verboden bedingen, misbruik van de economische afhankelijkheid van een onderneming en oneerlijke marktpraktijken
27/03/2019

Op 21 maart 2019 keurde het Parlement een wet goed die in het Wetboek van economisch recht drie sets van nieuwe regels invoert voor relaties tussen ondernemingen. Ze hebben betrekking op onrechtmatige contractuele bedingen, misbruik van de zogenaamde economische afhankelijkheid van een onderneming en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen.

Read more
Vergelijkende reclame: mag je appels met peren vergelijken?

Vergelijkende reclame: mag je appels met peren vergelijken?
22/03/2019

Eén van de voorwaarden waaraan vergelijkende reclame moet voldoen is dat de vergelijking op objectieve wijze moet gebeuren, waarbij één of meerdere wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van een goed of dienst worden vergeleken. Het Europees Hof van Justitie verduidelijkte deze voorwaarde nu voor het eerst in een interessant arrest van een tijdje geleden tussen Carrefour en Intermarché.

Read more
Tot waar reikt mijn garantie?

Tot waar reikt mijn garantie?
21/02/2019

Je computers worden in de EU verdeeld via een netwerk van nationale importeurs. Je bedrijf is overal succesvol, behalve in Duitsland. Je commerciële directeur vermoedt dat dit het gevolg is van een concurrent die een garantie aanbiedt van 5 jaar. Je eigen garantie is beperkt tot 2 jaar. Om de concurrentie het hoofd te bieden, beslis je om via de Duitse importeur dezelfde garantie als je concurrent aan te bieden.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network