Zekerheidsrecht


Mr. Wouter Neven

Wetgever verduidelijkt het beslag- en hypotheekverbod
24/08/2021

Wetgever verduidelijkt het beslag- en hypotheekverbod van accessoire opstalrechten.

Read more
Betekent een nietige koop-verkoop ook het einde van uw hypotheek?

Betekent een nietige koop-verkoop ook het einde van uw hypotheek?
22/05/2021

Sinds kort klinkt het antwoord hierop veeleer ontkennend. De nietigheid van een overdracht ten bezwarende titel, betekent volgens bepaalde rechtspraak niet het verval van de hypotheek op het vervreemde goed.

Read more
Het retentierecht krijgt een steuntje bij van het Hof van Cassatie

Het retentierecht krijgt een steuntje bij van het Hof van Cassatie
24/06/2020

Het retentierecht dat reeds lang aanvaard wordt als een handig middel om alsnog betaald te worden, kreeg pas in 2018 een wettelijke basis met de nieuwe Pandwet. Onlangs kreeg het retentierecht nog een een steuntje bij van het Hof van Cassatie.

Read more
Coronacrisis en de staatswaarborg

Coronacrisis en de staatswaarborg
23/04/2020

Het KB dat een staatswaarborg invoert voor kredieten is in het Belgisch Staatsblad verschenen. Bij wet van 27 maart 2020 werd de Koning gemachtigd om, in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, een staatswaarborgregeling op te zetten voor bepaalde kredieten. Dit KB werkt de voorwaarden van deze staatswaarborg uit.

Read more
Er zijn nog zekerheden: pandrecht als zekerheid tegen onbetaalde schulden

Er zijn nog zekerheden: pandrecht als zekerheid tegen onbetaalde schulden
14/02/2019

Wie de actualiteit een beetje volgt (gele hesjes, vallende regeringen, klimaatmarsen, nationale en andere stakingen, justitieperikelen, Nijvel-bendes voetbal-bendes en visa-bendes, bankrovers en plofkrakers, Brexit-chaos, begrotingstekort van 7.700.000.000 EUR etc.) zou het niet geloven, maar er zijn nog zekerheden… ja zelfs financiële zekerheden.

Read more
Last call: creditors holding a pledge over business assets vested prior to 1 January 2018? Register now, or forever hold your peace

Last call: creditors holding a pledge over business assets vested prior to 1 January 2018? Register now, or forever hold your peace
30/11/2018

It’s been almost a year since the Law of 11 July 2013 on security interests on movable assets (“Act”) entered into force.

Read more
The Belgian national Pledge Register

The Belgian national Pledge Register
07/06/2018

Ever heard about the Belgian national Pledge Register? It might be useful for your current financing needs!

Read more
Pand op ondernemingsgoederen

Pand op ondernemingsgoederen
09/02/2018

Op 1 januari 2018 zal de Pandwet van 11 juli 2013 na herhaaldelijk uitstel eindelijk in werking treden. In de nieuwe Pandwet worden aanzienlijke hervormingen voorzien op de huidige regeling inzake pand. Met de creatie van een eenvormig pandrecht, zullen bepaalde bijzondere regelingen zoals het pand op de handelszaak en het landbouwvoorrecht afgeschaft worden. Deze hervormingen zouden een aanzienlijke vereenvoudiging voor de schuldeisers met zich mee moeten brengen. De afschaffing van de bijzondere regelingen heeft evenwel ook gevolgen voor de schuldeisers die reeds rechten putten uit de bestaande regelingen.

Read more
Mr. Miguel Troncoso-Ferrer

New Belgian act on security interests on movable assets
01/12/2017

The new Belgian act on security interests on movable assets has been adopted (“the Act”)1 . It introduces a fundamental modification of the Belgian pledge regime. Initially set for 1 January 2014, the Act will finally enter into force on 1 January 2018, as provided by the Royal Decree of 14 September 20172 .

Read more
New Belgian Pledge Act confirmed for 1 January 2018

New Belgian Pledge Act confirmed for 1 January 2018
28/09/2017

Today (26/09/2017), a Royal Decree was published confirming the entry into force of the new Belgian Pledge Act . The Belgian Pledge Act introduces a major reform of the Belgian regime of security interests on movable property.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network