Zekerheidsrecht


The Belgian national Pledge Register

The Belgian national Pledge Register
07/06/2018

Ever heard about the Belgian national Pledge Register? It might be useful for your current financing needs!

Read more
Pand op ondernemingsgoederen

Pand op ondernemingsgoederen
09/02/2018

Op 1 januari 2018 zal de Pandwet van 11 juli 2013 na herhaaldelijk uitstel eindelijk in werking treden. In de nieuwe Pandwet worden aanzienlijke hervormingen voorzien op de huidige regeling inzake pand. Met de creatie van een eenvormig pandrecht, zullen bepaalde bijzondere regelingen zoals het pand op de handelszaak en het landbouwvoorrecht afgeschaft worden. Deze hervormingen zouden een aanzienlijke vereenvoudiging voor de schuldeisers met zich mee moeten brengen. De afschaffing van de bijzondere regelingen heeft evenwel ook gevolgen voor de schuldeisers die reeds rechten putten uit de bestaande regelingen.

Read more
Mr. Miguel Troncoso-Ferrer

New Belgian act on security interests on movable assets
01/12/2017

The new Belgian act on security interests on movable assets has been adopted (“the Act”)1 . It introduces a fundamental modification of the Belgian pledge regime. Initially set for 1 January 2014, the Act will finally enter into force on 1 January 2018, as provided by the Royal Decree of 14 September 20172 .

Read more
New Belgian Pledge Act confirmed for 1 January 2018

New Belgian Pledge Act confirmed for 1 January 2018
28/09/2017

Today (26/09/2017), a Royal Decree was published confirming the entry into force of the new Belgian Pledge Act . The Belgian Pledge Act introduces a major reform of the Belgian regime of security interests on movable property.

Read more
Mr. Ivan Peeters

Belgian act on security interests in movable property - Rules for operation and fees for users of the National Pledge Register
27/09/2017

Introduction

In 2013 Belgian Parliament enacted the Belgian Act on security rights in movable property of 11 July 2013 (the “Act”). This new legislation envisaged the creation of an electronic, online National Pledge Register so that a pledge on movable assets (tangible as well as intangible) can be created between pledgor and pledgee and perfected by registering the pledge and without dispossession or loss of control of the pledged assets. The register could also be used to register retention of title arrangements (“ROTs”).

Read more
Freezing’ bank accounts across Europe: the European Account Preservation Order (EAPO)

Freezing’ bank accounts across Europe: the European Account Preservation Order (EAPO)
17/01/2017

Creditors have now obtained a new – and important – tool for ‘freezing’ their debtor’s bank accounts throughout Europe with one single order. 

EU Regulation 655/2014 of 15 May 2014 establishing a European Account Preservation Order procedure to facilitate cross-border debt recovery in civil and commercial matters (‘EAPO Regulation’) came into force on 17 July 2014 and applies from 18 January 2017. 

Read more
Reform of security interests over movable assets postponed

Reform of security interests over movable assets postponed
11/08/2016

The Belgian Council of Ministers has endorsed a new draft law amending the Law on Security Interests over Movable Assets, dated 11 July 2013. Most notably, the amendment postpones the entry into force of the 2013 Law by one additional year, until 1 January 2018 (or earlier if so determined by a Royal Decree). 

Read more
Schuldeisersbescherming bij kapitaalvermindering in de BVBA: lacune in de wetgeving

Schuldeisersbescherming bij kapitaalvermindering in de BVBA: lacune in de wetgeving
15/06/2016

In een arrest van 9 juni 2016 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat er een lacune bestaat in de vennootschapswetgeving met betrekking tot kapitaalverminderingen in BVBA's. Aan de schuldeisers van naamloze vennootschappen wier vorderingen het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure of arbitrage, werd immers in 2013 het recht verleend om een zekerheid te eisen. Aan schuldeisers van een BVBA die zich een gelijkaardige situatie bevinden, werd geen dergelijk recht toegekend. Deze situatie is volgens het Hof discriminerend.

Read more
Nouvel éclairage sur l’exécution des garanties contractuelles prévues dans les conventions de cession de parts

Nouvel éclairage sur l’exécution des garanties contractuelles prévues dans les conventions de cession de parts
07/06/2016

Le 2 avril 2015, la Cour d’appel de Liège (la "Cour") a rendu un arrêt relatif à l’exécution des garanties contractuelles consenties aux acheteurs par les vendeurs dans les conventions de cession de parts sociales d’une SPRL. Les enseignements que l’on peut en tirer s’appliqueraient également aux titres des autres formes de sociétés.

Read more
Mrs. Elke Janssens
Mrs. Olga Matiychuk

References to the Seller's Knowledge in SPA Warranties
18/12/2015

When negotiating a share purchase agreement ("SPA"), the parties typically spend a lot of time discussing the representations and warranties.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network