Zakenrecht


Transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen: eindelijk rechtszekerheid?

Transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen: eindelijk rechtszekerheid?
09/10/2019

Reeds lange tijd bestaat er in de wetgeving en de rechtspraak onduidelijkheid over het verkopen van onroerende domeingoederen van een gemeente of van de provincie. Hoewel de Vlaamse Regering met haar omzendbrief van 12 februari 2010 reeds verduidelijkt had dat de openbare verkoop de algemene regel was en dat gemeente de beginselen van mededinging en transparantie dienen te respecteren, bleef een juridisch kader ontbreken.

Read more
Aandachtspunten bij de verkoop van grond met bouwverplichting: koppelverkoop

Aandachtspunten bij de verkoop van grond met bouwverplichting: koppelverkoop
10/09/2019

Vele kandidaat-bouwers komen in aanraking met het systeem van koppelverkoop. Dergelijke koppelverkoop komt erop neer dat geïnteresseerden enkel de bouwgrond kunnen kopen als ze zich contractueel ertoe verbinden om vervolgens (binnen een bepaalde termijn) hun woning te laten bouwen door de aangewezen aannemer, dikwijls de verkoper van de grond zelf (een bouwpromotor of sleutel-op-de-deur firma) op straffe van het betalen van een vergoeding bij niet-naleving.

Read more
Verkoop van onroerend goed? Doe het meteen goed! Verscherpte regels naar aanleiding van het Decreet Lokaal Bestuur.

Verkoop van onroerend goed? Doe het meteen goed! Verscherpte regels naar aanleiding van het Decreet Lokaal Bestuur.
10/06/2019

Lokale besturen zoals gemeenten, OCMW's en eredienstendiensten, maar ook provincies beschikken vaak over heel wat patrimonium. Doch kunnen zij niet zonder meer daden van beheer of beschikking stellen aangaande dat patrimonium. Ze zijn immers gebonden aan diverse regels, beginselen en procedures. Deze werden nog net voor de regeringswisseling aangescherpt.

Read more
Mr. Pieter De Bock

Flemish asbestos decree : Impact on real estate transactions and new requirments for property owners
24/04/2019

On 20 March 2019, the Flemish Parliament approved a decree on asbestos management (the "Asbestos Decree"). 

Read more
Bientôt la consécration d’une propriété perpétuelle de volumes ?

Bientôt la consécration d’une propriété perpétuelle de volumes ?
19/04/2019

Le législateur belge a entrepris de réformer fondamentalement le Code civil. La question de la superposition de volumes les uns au-dessus des autres est une question qu’il se devait d’aborder à cette occasion.

Read more
Wetsontwerp tot hervorming van het goederenrecht ingediend in de Kamer

Wetsontwerp tot hervorming van het goederenrecht ingediend in de Kamer
10/12/2018

Het wetsontwerp tot hervorming van het goederenrecht is in het Parlement ingediend. Het wetsontwerp beoogt Boek II van het Burgerlijk Wetboek te vervangen (dat het nieuwe Boek III wordt) , maar integreert tegelijk tal van specifieke wetten in het Burgerlijk Wetboek, zoals de wetten over het recht van opstal en het recht van erfpacht van 10 januari 1824 en de artikelen 1 tot 11 van de Hypotheekwet.

Read more
Mr. Wouter Neven

Gewijzigde Appartementswet: afslanking van de statuten en verplicht opstellen van een reglement van interne orde
10/11/2018

Ieder gebouw of groep van gebouwen waarop het appartementsrecht van toepassing is, moet beheerst worden door een basisakte, een reglement van mede-eigendom (samen “de statuten”), en per 1 januari 2019, ook door een reglement van interne orde

Read more
Minder kopzorgen voor mede-eigenaars Ă©n syndicus dankzij nieuw appartementsrecht

Minder kopzorgen voor mede-eigenaars Ă©n syndicus dankzij nieuw appartementsrecht
04/10/2018

Heel wat appartementsgebouwen in België zijn erg verouderd en moeten de komende jaren gemoderniseerd of aangepast worden aan de geldende normen inzake woonkwaliteit. 

Read more
Reform of the Civil Code

Reform of the Civil Code
13/07/2018

Out with the old and in with the new! After 214 years, the Belgian federal government has decided to update the Civil Code.

The reform will extend to the four main parts of the code, i.e. contract law, tort law, property law and the rules on evidence in civil matters.

Read more
Nieuwe wet appartementsrecht goedgekeurd in de Kamer

Nieuwe wet appartementsrecht goedgekeurd in de Kamer
05/07/2018

Zoals aangekondigd in onze e-zine van 10 april 2017 komen wij in deze e-flash terug op de Wet op de hervorming van het appartementsrecht, zoals deze op 7 juni 2018 definitief werd goedgekeurd in de Kamer.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network