Schenkingenrecht


Mrs. Saskia Lust

Schenken en legateren na Brexit
22/04/2021

Net als vele andere landen stimuleert België het schenken en legateren aan goede doelen middels het toekennen van fiscale voordelen.

Read more
Mrs. Saskia Lust

Introductie vriendenerfenis en belastingvrij schenken in Vlaanderen
25/03/2021

Op 17 maart jl. werd het aangekondigde decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Read more
Belastingvrij schenken voor een Nederlandse notaris kan nog tot eind november

Belastingvrij schenken voor een Nederlandse notaris kan nog tot eind november
14/09/2020

Vanaf 1 december zal een schenking van roerende goederen voor een Nederlandse notaris onderworpen zijn aan schenkbelasting in België. Indien u nog een belastingvrije schenking wil doen voor een Nederlandse notaris, moet u dus spoedig actie ondernemen!

Read more
De schenking van aandelen door een overschrijving in het aandelenregister: dan toch een rechtsgeldige schenking?

De schenking van aandelen door een overschrijving in het aandelenregister: dan toch een rechtsgeldige schenking?
07/09/2020

Kan een schenking van aandelen worden bewezen aan de hand van de aanpassing van het aandelenregister? En kan er überhaupt wel een schenking tot stand komen ten gevolge van een loutere aanpassing van dit register? Klassiek wordt aangenomen dat dit niet kan : de schenking van aandelen op naam vereist volgens de meerderheidsopvatting steeds een notariële akte. Het hof van beroep te Antwerpen heeft zich hier vorig jaar over uitgesproken, en gaf alvast enkele inzichten mee die in sterke mate afwijken van wat normaliter gesteld wordt over het vraagstuk. Het hof stelt immers dat de schenking tot stand kwam door loutere wilsovereenstemming (zoals de koop) ; de inschrijving in het register de bevestiging uitmaakte dat de aandelen eerde waren overgedragen door het ongeschreven akkoord !

 

Read more
Gesplitste aankoop in Vlaanderen: moet de voorafgaande schenking geregistreerd worden?

Gesplitste aankoop in Vlaanderen: moet de voorafgaande schenking geregistreerd worden?
19/08/2020

Op 12 juni 2018 vernietigde de Raad van State het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst inzake schenkingen met gesplitste inschrijving tot gevolg (bijvoorbeeld schenkingen van geldbeleggingen, effecten of deelbewijzen met voorbehoud van vruchtgebruik). Hoe ziet de situatie er ondertussen precies uit voor een gesplitste aankoop in Vlaanderen? 

Read more
Update wetsvoorstel afschaffing ā€œkaasrouteā€ - de concrete timing wordt duidelijk

Update wetsvoorstel afschaffing ā€œkaasrouteā€ - de concrete timing wordt duidelijk
06/08/2020

Op 18 juli werd in de kamercommissie Financiën het wetsvoorstel tot verplichte registratie van buitenlandse notariële schenkingsakten goedgekeurd. De timing voor inwerkingtreding van deze wetswijziging was initieel vastgesteld op tien dagen na de publicatie van de wetswijziging in het Belgisch Staatsblad. Op dit vlak werd het wetsvoorstel ondertussen aangepast, en ligt thans een inwerkingtreding op 1 december 2020 voor.

Read more
Einde in zicht voor de Nederlandse notariƫle schenkingen op 1 December 2020? UPDATE

Einde in zicht voor de Nederlandse notariƫle schenkingen op 1 December 2020? UPDATE
14/07/2020

In een eerdere TETRALERT hebben we u geïnformeerd dat een op 17 juni ingediend wetsvoorstel (Ecolo/Groen/CD&V/Spa/PS) voorziet in de verplichting om alle notariële schenkingsakten te laten registreren, dus ook bijvoorbeeld Nederlandse of Zwitserse notariële akten.

Read more
Donations: Closing the so-called Dutch route (ā€œkaasrouteā€)

Donations: Closing the so-called Dutch route (ā€œkaasrouteā€)
11/07/2020

Belgian tax residents who wish to donate personal movable assets, can do so in a number of different manners and each manner bears its specific tax consequences.

 

Read more
Verplichte registratie in Belgiƫ van buitenlandse notariƫle schenkingsakten: voorzien vanaf 1 december 2020

Verplichte registratie in Belgiƫ van buitenlandse notariƫle schenkingsakten: voorzien vanaf 1 december 2020
10/07/2020

Het intussen veelbesproken wetsvoorstel nr. 55/1357 van 17 juni 2020 werd gisteren goedgekeurd in de Kamercommissie Financiën in tweede lezing. Dit betekent dat de verplichte registratie van buitenlandse notariële schenkingsakte dichterbij komt.

 

Read more
Successieplanning voor vastgoed via inbreng in vennootschap: een geldige denkpiste?

Successieplanning voor vastgoed via inbreng in vennootschap: een geldige denkpiste?
05/06/2020

Vastgoed vrijwaren van erfbelasting is geen sinecure. Op de schenking van vastgoed is immers steeds schenkbelasting aan progressieve tarieven verschuldigd, daar waar voor de schenking van roerende goederen (in principe) een vlak tarief geldt. De fiscale kostprijs van een successieplanning van vastgoed kan belangrijk worden verlaagd door het vastgoed in te brengen in een vennootschap en de aandelen daaropvolgend te schenken. Dit vormt echter geen pasklare techniek: de fiscale gevolgen van de inbreng in de vennootschap moeten in rekening worden gebracht en men moeten kunnen bewijzen dat de inbreng in hoofdzaak is ingegeven door niet-fiscale motieven! ā€‹

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network