Huwelijksvermogenrecht


Tip 8: Nieuwe verplichtingen voor maatschappen

Tip 8: Nieuwe verplichtingen voor maatschappen
18/07/2018

 

-  Maatschappen voortaan verplicht registreerbaar in Kruispuntbank van Ondernemingen.

-  Maatschappen zullen verplicht een boekhouding moeten voeren.

-  Inwerkingtreding voorzien op 1 november 2018, uitstel voor bestaande maatschappen.

Read more
Mrs. Vanessa Vliegen

Feitelijke samenwoners mogen niet voor alle juridische problemen naar de Familierechtbank
17/02/2017

Sedert de invoering van de Familierechtbank is procederen voor gehuwden en wettelijke samenwoners eenvoudiger geworden. Zij kunnen immers alle juridische problemen nu voorleggen aan dezelfde rechter, namelijk de Familierechter. Er bestaat ook nog slechts 1 familiedossier. Voor feitelijke samenwoners is dit echter niet mogelijk.

Read more
Sterfhuisclausule: fiscaal dood en bijna begraven

Sterfhuisclausule: fiscaal dood en bijna begraven
23/07/2015

Het gebruik van een zogenaamde “sterfhuisclausule” is al enkele jaren een doorn in het oog van de fiscus. De sterfhuisclausule is een huwelijksvermogensrechtelijke clausule die bepaalt dat bij ontbinding van het huwelijk (al dan niet beperkt tot overlijden) het hele gemeenschappelijk vermogen wordt toebedeeld aan één van de echtgenoten, ongeacht of deze echtgenoot de langstlevende echtgenoot is of niet.

Read more
Mr. Raf STERKEN

Wettelijk Stelsel Stortingen Van Eigen Gelden Op Een Gemeenschappelijke Rekening
17/03/2012

Tijdens het huwelijk hebben echtgenoten niet zelden een gemeenschappelijke rekening waarvan beiden titularis zijn. Op een dergelijke rekening worden meermaals verscheidene sommen overgemaakt, zonder dat men zich afvraagt of deze gelden een eigen of een gemeenschappelijk karakter hebben.

Read more
Mr. René KUMPEN

Voorschotten in een procedure vereffening / verdeling ?
17/03/2012

De procedure inzake vereffening en verdeling wordt volledig hervormd vanaf 01.04.2012.De hervorming neemt niet weg dat een vereffening en verdeling (zowel na echtscheiding als in het kader van een onverdeelde nalatenschap) soms jarenlang kan aanslepen.

Read more
Mrs. Vanessa Vliegen

Inbreng van eigen goed in gemeenschappelijk vermogen onder ontbindende voorwaarde van echtscheiding of vooroverlijden :
16/03/2012

Bob en An zijn gehuwd. Bob brengt ter gelegenheid van het huwelijk zijn appartement t.w.v. 100.000 EUR in in het huwelijksvermogen. Enkele jaren later wordt de echtscheiding tussen partijen uitgesproken. Het appartement heeft op dat moment een waarde van 150.000 EUR.

Read more
Mrs. Vanessa Vliegen

Herwaarderingsregel bij vereffening en verdeling wettelijke huwelijksvermogensstelsel.
30/12/2011

Indien ex-echtgenoten gehuwd waren onder het Wettelijk Stelsel, kunnen zij in het kader van de vereffening en verdeling van de huwelijksgemeenschap na echtscheiding de toepassing vragen van art. 1435 B.W.

Read more
Mrs. Vanessa Vliegen

Persoonlijke verschijning tijdens echtscheidingsprocedure afgeschaft
29/12/2011

Bij Wet van 27 april 2007 werd de oude Echtscheidingswetgeving volledig hervormd. Eén van de opvallendste wijzigingen was dat de partij, die het initiatief nam in de echtscheidingsprocedure, nu zelf verplicht werd aanwezig te zijn op de zitting.

Read more
Mr. Olivier Querinjean

Is het in een huwelijkscontract opnemen van een beding waarbij het gemeenschappelijke vermogen zou worden toebedeeld aan een van de echtgenoten bij de ontbinding van de huwelijksgemeenschap en dit om eender welke reden, een oplossing voor de overlevende e
03/10/2011

Wanneer de echtgenoten bepalen dat het gemeenschappelijk vermogen aan een van de echtgenoten bij de ontbinding van de huwelijksgemeenschap zou worden toebedeeld en dit om eender welke reden, zijn successierechten niet verschuldigd op dit huwelijksvoordeel (tenzij ingeval van overlijden).
Het Hof van Cassatie heeft dit standpunt bevestigd maar de fiscale administratie kan op dit moment dit standpunt nog niet bijtreden.

Read more
Mrs. Astrid CLABOTS
Mr. René KUMPEN

Concurrentieel beheer huwelijksvermogen gaat niet op in het kader van het vernieuwde Appartementsrecht.
08/06/2011

In het kader van de nieuwe wet op de mede – eigendom, heeft de wetgever voorzien in een vernieuwde regeling voor wat betreft het scenario waarin verschillende personen eigendomsaanspraken kunnen maken op één eigendom.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network