Huwelijksvermogenrecht


Reeks kinderloze koppels: Het huwelijk - horizontale vermogensplanning via huwelijkscontract

Reeks kinderloze koppels: Het huwelijk - horizontale vermogensplanning via huwelijkscontract
04/07/2019

In dit artikel gaan we dieper in op de mogelijkheden om uw vermogen te plannen naar uw echtgenoot via huwelijkscontract. Vaak zal het immers de wens zijn van de eerststervende echtgenoot om zijn/haar echtgenoot - bij gebrek aan afstammelingen - een substantieel deel van het vermogen na te laten. Het huwelijkscontract is wat dit betreft een belangrijke en interessante manier om aan vermogensplanning te doen.

Read more
De Europese Verordeningen inzake relatievermogensrecht zijn op 29 januari 2019 in werking getreden: wat betekent dit concreet?

De Europese Verordeningen inzake relatievermogensrecht zijn op 29 januari 2019 in werking getreden: wat betekent dit concreet?
05/03/2019

In 2016 werden twee Europese Verordeningen inzake relatievermogensrecht aangenomen, meer bepaald de Europese Verordening inzake huwelijksvermogensstelsels (2016/1103) en de Europese Verordening inzake vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (2016/1104). 

Read more
Uitbreiding van de registratie in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten

Uitbreiding van de registratie in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten
04/12/2018

Dit artkel van Cazimir maakt u wegwijs in de nieuwe afspraken omtrent de inschrijving in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

Read more
Tip 8: Nieuwe verplichtingen voor maatschappen

Tip 8: Nieuwe verplichtingen voor maatschappen
18/07/2018

 

-  Maatschappen voortaan verplicht registreerbaar in Kruispuntbank van Ondernemingen.

-  Maatschappen zullen verplicht een boekhouding moeten voeren.

-  Inwerkingtreding voorzien op 1 november 2018, uitstel voor bestaande maatschappen.

Read more
Mrs. Vanessa Vliegen

Feitelijke samenwoners mogen niet voor alle juridische problemen naar de Familierechtbank
17/02/2017

Sedert de invoering van de Familierechtbank is procederen voor gehuwden en wettelijke samenwoners eenvoudiger geworden. Zij kunnen immers alle juridische problemen nu voorleggen aan dezelfde rechter, namelijk de Familierechter. Er bestaat ook nog slechts 1 familiedossier. Voor feitelijke samenwoners is dit echter niet mogelijk.

Read more
Sterfhuisclausule: fiscaal dood en bijna begraven

Sterfhuisclausule: fiscaal dood en bijna begraven
23/07/2015

Het gebruik van een zogenaamde “sterfhuisclausule” is al enkele jaren een doorn in het oog van de fiscus. De sterfhuisclausule is een huwelijksvermogensrechtelijke clausule die bepaalt dat bij ontbinding van het huwelijk (al dan niet beperkt tot overlijden) het hele gemeenschappelijk vermogen wordt toebedeeld aan één van de echtgenoten, ongeacht of deze echtgenoot de langstlevende echtgenoot is of niet.

Read more
Mr. Raf STERKEN

Wettelijk Stelsel Stortingen Van Eigen Gelden Op Een Gemeenschappelijke Rekening
17/03/2012

Tijdens het huwelijk hebben echtgenoten niet zelden een gemeenschappelijke rekening waarvan beiden titularis zijn. Op een dergelijke rekening worden meermaals verscheidene sommen overgemaakt, zonder dat men zich afvraagt of deze gelden een eigen of een gemeenschappelijk karakter hebben.

Read more
Mr. René KUMPEN

Voorschotten in een procedure vereffening / verdeling ?
17/03/2012

De procedure inzake vereffening en verdeling wordt volledig hervormd vanaf 01.04.2012.De hervorming neemt niet weg dat een vereffening en verdeling (zowel na echtscheiding als in het kader van een onverdeelde nalatenschap) soms jarenlang kan aanslepen.

Read more
Mrs. Vanessa Vliegen

Inbreng van eigen goed in gemeenschappelijk vermogen onder ontbindende voorwaarde van echtscheiding of vooroverlijden :
16/03/2012

Bob en An zijn gehuwd. Bob brengt ter gelegenheid van het huwelijk zijn appartement t.w.v. 100.000 EUR in in het huwelijksvermogen. Enkele jaren later wordt de echtscheiding tussen partijen uitgesproken. Het appartement heeft op dat moment een waarde van 150.000 EUR.

Read more
Mrs. Vanessa Vliegen

Herwaarderingsregel bij vereffening en verdeling wettelijke huwelijksvermogensstelsel.
30/12/2011

Indien ex-echtgenoten gehuwd waren onder het Wettelijk Stelsel, kunnen zij in het kader van de vereffening en verdeling van de huwelijksgemeenschap na echtscheiding de toepassing vragen van art. 1435 B.W.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network