Huurovereenkomsten


The differences between Belgium and France concerning retail lease agreements: a practical comparative analysis for cross-border transactions

The differences between Belgium and France concerning retail lease agreements: a practical comparative analysis for cross-border transactions
21/02/2018

Originating from the law of 30 June 1926, the French law on retail lease agreements influenced Belgium, which then drafted its own regulation on 30 April 1951. Being the exception to the rule in Europe, the Belgian and French laws on retail lease agreements answer to the same logic and are built on the same principles.

Read more
Mr. Didier De Vliegher

Brussels-Capital Region - The First to Reform
29/12/2017

The power to adopt rules governing residential leases was transferred to the regions further to the Sixth State Reform of 1 July 2014.

In the Flemish Region and the Walloon Region, the new rules are still being discussed and are not yet final:

On 14 July 2017, the Flemish government adopted a preliminary decree

Read more
Overview 2016 case law on leases

Overview 2016 case law on leases
12/04/2017

Read more
Mr. Wouter Neven

Adoption du Décret flamand "expropriations"
06/04/2017

Le Gouvernement flamand a adopté le 24 février 2017 le Décret "expropriation";
Les "anciennes" conditions d’expropriation restent d’application. Désormais, il est possible d’exproprier un droit réel spécifique grevant un immeuble;

Read more
Verhuren aan diplomaten?

Verhuren aan diplomaten?
10/03/2017

Recent oordeelde het Hof van Cassatie dat een verhuurder de diplomaat aan wie hij zijn onroerend goed verhuurde niet voor de Belgische rechter kon dagvaarden voor achterstallige huur en huurschade. Staat de verhuurder dan machteloos?

Read more

"Pop-up Decree" on the Short-term Lease of Commercial Premises in Flanders
20/12/2016

On 1 September 2016, the Flemish Decree of 17 June 2016 on the short-term lease of premises for commercial and artisanal purposes ("Vlaams Decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht") entered into force. It should be noted that commercial leases fall under the authority of the regions, and a short-term commercial lease currently only exists in Flanders.

Read more
De pop-up handelshuur: deel II

De pop-up handelshuur: deel II
18/10/2016

In 2014 beschreven we de problematiek van de pop-up handelshuur. De wetgever is inmiddels tegemoet gekomen aan de onverzoenbaarheid van de klassieke handelshuurwet met het hippe pop-up concept. Het pop-up decreet dat op 1 september 2016 in werking is getreden, lanceert een nieuw huurregime voor pop-up’s in Vlaanderen. Hieronder lijst Marlex voor u op wat de belangrijkste punten van het nieuwe wettelijke kader van een pop-up handelshuur zijn. 

Read more
Herschreven Handelshuurwet voor Vlaanderen komt eraan!

Herschreven Handelshuurwet voor Vlaanderen komt eraan!
21/09/2016

In het kader van de zesde staatshervorming werden bevoegdheden inzake woninghuur, pacht en handelshuur overgedragen naar de gewesten. Kennelijk is alvast aan Vlaamse kant de politieke wil groot om deze nieuwe bevoegdheden in te vullen. Dit is onder meer het geval voor de hervorming van de Handelshuurwet, waarvoor een modernisering in de steigers wordt gezet.

Read more
“Pop-up Decree”:  flexible short-term commercial lease for start-ups!

“Pop-up Decree”: flexible short-term commercial lease for start-ups!
14/09/2016

Pop-ups are trendy. They are the ideal real life teaser when a product goes viral, to accompany the release of the new product, brand or concept. They are also the ideal solution for property owners to fill in (commercial) units. They have, to some extent, redefined the current real estate market.

Read more
Mr. Wouter Neven

Handelshuur van korte duur – Decreet van 17 juni 2016
15/08/2016

Op 26 juli 2016 werd het Decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit decreet kwam tot stand om een juridisch kader te creëren voor pop-up winkels en restaurants aangezien de meeste bepalingen van de klassieke handelshuurwet niet aangepast waren aan deze kortstondige concepten.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network