Huurovereenkomsten


Mr. Wouter Neven

Nieuwe coronamaatregelen versoepelen de organisatie van de algemene vergadering van mede-eigenaars
15/03/2022

Het Koninklijk Besluit van 5 maart 2022 betreft de overschakeling naar code geel op de coronabarometer sinds 7 maart 2022 en versoepelt de  organisatie van de algemene vergadering van mede-eigenaars (AV van mede-eigenaars);

Read more
Mr. Wouter Neven

Nieuwe coronamaatregelen verbieden opnieuw fysieke en hybride algemene vergaderingen van mede-eigenaars
21/12/2021

In navolging van onze eerdere e-flashes van 1 april 2020, 20 april 2020, 6 mei 2020 en 4 oktober 2021, is het sinds 29 november 2021 opnieuw verboden om een fysieke of hybride algemene vergadering van mede-eigenaars te organiseren

Read more
Mr. Wouter Neven

Covid-19 en leegstand kwalificeren niet als overmacht voor gebrek aan belang ...
16/11/2021

Covid-19 en leegstand kwalificeren niet als overmacht voor gebrek aan belang in vernietigingsprocedure Raad voor Vergunningsbetwistingen

Read more
Loyers commerciaux en 2021 : comment bénéficier des deux « mesures Covid »

Loyers commerciaux en 2021 : comment bénéficier des deux « mesures Covid »
17/06/2021

On sait désormais que la situation prolongée de la crise sanitaire a eu et aura – pendant encore pas mal de temps- un impact général négatif sur la plupart des secteurs de l’économie.

Read more
Permis de location en Région wallonne, quoi de neuf ?

Permis de location en Région wallonne, quoi de neuf ?
03/06/2021

Vous disposez un immeuble et avez obtenu un permis d’urbanisme vous permettant de le diviser en plusieurs logements ? Vous souhaitez à présent mettre les logements en location ? 

Read more
Mrs. Ariane Brohez

Long-term lease vs (retail) lease
21/05/2021

In the new Book 3, the mandatory minimum duration of a long-term lease right (droit d’emphytéose / erfpachtrecht) is reduced from 27 years to 15 years. The question arises: will this lead to parties concluding a long-term lease more often than a (retail) lease?

Read more
Impact of the B2B Act on Real Estate contracts

Impact of the B2B Act on Real Estate contracts
17/05/2021

The B2B Act of 4 April 2019 (“B2B Act”) introduced a new set of mandatory rules intended to secure that B2B relations do not include unfair or abusive terms (the “B2B Fair Contract Rules”).

Read more
Mr. Wouter Neven

Nieuw belastingvoordeel in geval van kwijtschelding van huur aan een onderneming die gedwongen is te sluiten tijdens de coronaperiode
08/05/2021

Eigenaars die een of meerdere huurgelden voor de maanden maart, april of mei 2021 geheel of gedeeltelijk kwijtschelden ten gunste van ondernemingen die verplicht hun activiteit moeten stopzetten wegens de coronamaatregelen, kunnen aanspraak maken op een nieuw belastingvoordeel;

Read more
Mr. Jens Debièvre

Huren van vastgoed door de overheid aanbestedingsplichtig? – Het Hof van Justitie verduidelijkt
03/05/2021

In een zeer recent arrest (22 april 2021, C-537/19) heeft het Hof van Justitie zich (nogmaals) uitgesproken over de contouren waarbinnen het aangaan van een huurovereenkomst

Read more
When does the lease of a building by a public authority constitute a public procurement contract?

When does the lease of a building by a public authority constitute a public procurement contract?
23/04/2021

Under European public procurement law and its Belgian implementing legislation, the acquisition and lease of existing buildings or other immovable property are in principle excluded from the scope of the public procurement rules.[1]

 

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network