Huurovereenkomsten


Loyers commerciaux en 2021 : comment bénéficier des deux « mesures Covid »

Loyers commerciaux en 2021 : comment bénéficier des deux « mesures Covid »
17/06/2021

On sait désormais que la situation prolongée de la crise sanitaire a eu et aura – pendant encore pas mal de temps- un impact général négatif sur la plupart des secteurs de l’économie.

Read more
Permis de location en Région wallonne, quoi de neuf ?

Permis de location en Région wallonne, quoi de neuf ?
03/06/2021

Vous disposez un immeuble et avez obtenu un permis d’urbanisme vous permettant de le diviser en plusieurs logements ? Vous souhaitez à présent mettre les logements en location ? 

Read more
Mrs. Ariane Brohez

Long-term lease vs (retail) lease
21/05/2021

In the new Book 3, the mandatory minimum duration of a long-term lease right (droit d’emphytéose / erfpachtrecht) is reduced from 27 years to 15 years. The question arises: will this lead to parties concluding a long-term lease more often than a (retail) lease?

Read more
Impact of the B2B Act on Real Estate contracts

Impact of the B2B Act on Real Estate contracts
17/05/2021

The B2B Act of 4 April 2019 (“B2B Act”) introduced a new set of mandatory rules intended to secure that B2B relations do not include unfair or abusive terms (the “B2B Fair Contract Rules”).

Read more
Mr. Wouter Neven

Nieuw belastingvoordeel in geval van kwijtschelding van huur aan een onderneming die gedwongen is te sluiten tijdens de coronaperiode
08/05/2021

Eigenaars die een of meerdere huurgelden voor de maanden maart, april of mei 2021 geheel of gedeeltelijk kwijtschelden ten gunste van ondernemingen die verplicht hun activiteit moeten stopzetten wegens de coronamaatregelen, kunnen aanspraak maken op een nieuw belastingvoordeel;

Read more
Mr. Jens Debièvre

Huren van vastgoed door de overheid aanbestedingsplichtig? – Het Hof van Justitie verduidelijkt
03/05/2021

In een zeer recent arrest (22 april 2021, C-537/19) heeft het Hof van Justitie zich (nogmaals) uitgesproken over de contouren waarbinnen het aangaan van een huurovereenkomst

Read more
When does the lease of a building by a public authority constitute a public procurement contract?

When does the lease of a building by a public authority constitute a public procurement contract?
23/04/2021

Under European public procurement law and its Belgian implementing legislation, the acquisition and lease of existing buildings or other immovable property are in principle excluded from the scope of the public procurement rules.[1]

 

Read more
Mr. Wouter Neven

Kamer keurt de herwerkte belasting op buitenlands vastgoed goed
03/03/2021

In onze nieuwsbrief van 3 december 2020 verduidelijkten wij reeds dat het Hof van Justitie België veroordeelde wegens ongelijke fiscale behandeling van Belgische en buitenlandse huurinkomsten wegens onderstaande redenen: 

Read more
Onrechtmatige bedingen in B2B (handels)huurovereenkomsten

Onrechtmatige bedingen in B2B (handels)huurovereenkomsten
17/02/2021

De  B2B-wet is van toepassing op alle soorten van overeenkomsten die tussen ondernemingen worden afgesloten en dus ook op alle huurovereenkomsten tussen ondernemingen onderling.

Read more
Mr. Wouter Neven

Hof van Justitie veroordeelt België wegens ongelijke fiscale behandeling van Belgische en buitenlandse huurinkomsten
08/12/2020

Als enige land in de Europese Unie worden in België  verkregen huurinkomsten belast op basis van het kadastraal inkomen in plaats van op reële huurinkomsten. 

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network