Huurovereenkomsten


Mr. Jens Debièvre

Huren van vastgoed door de overheid aanbestedingsplichtig? – Het Hof van Justitie verduidelijkt
03/05/2021

In een zeer recent arrest (22 april 2021, C-537/19) heeft het Hof van Justitie zich (nogmaals) uitgesproken over de contouren waarbinnen het aangaan van een huurovereenkomst

Read more
When does the lease of a building by a public authority constitute a public procurement contract?

When does the lease of a building by a public authority constitute a public procurement contract?
23/04/2021

Under European public procurement law and its Belgian implementing legislation, the acquisition and lease of existing buildings or other immovable property are in principle excluded from the scope of the public procurement rules.[1]

 

Read more
Mr. Wouter Neven

Kamer keurt de herwerkte belasting op buitenlands vastgoed goed
03/03/2021

In onze nieuwsbrief van 3 december 2020 verduidelijkten wij reeds dat het Hof van Justitie België veroordeelde wegens ongelijke fiscale behandeling van Belgische en buitenlandse huurinkomsten wegens onderstaande redenen: 

Read more
Onrechtmatige bedingen in B2B (handels)huurovereenkomsten

Onrechtmatige bedingen in B2B (handels)huurovereenkomsten
17/02/2021

De  B2B-wet is van toepassing op alle soorten van overeenkomsten die tussen ondernemingen worden afgesloten en dus ook op alle huurovereenkomsten tussen ondernemingen onderling.

Read more
Mr. Wouter Neven

Hof van Justitie veroordeelt België wegens ongelijke fiscale behandeling van Belgische en buitenlandse huurinkomsten
08/12/2020

Als enige land in de Europese Unie worden in België  verkregen huurinkomsten belast op basis van het kadastraal inkomen in plaats van op reële huurinkomsten. 

Read more
Mrs. Ariane Brohez

Beheer van gehuurde panden in tijden van COVID-19: is de huur (volledig) verschuldigd?
19/11/2020

Op 30 oktober 2020 sprak de vrederechter van Etterbeek zich uit over de impact van de COVID-19-maatregelen op handelshuur tijdens de eerste lockdownperiode. De vrederechter moest oordelen of de huurder (die een cosmeticabedrijf in het gehuurde goed uitbaat) de huurprijs tijdens de eerste lockdownperiode (d.w.z. van maart tot mei 2020) al dan niet verschuldigd is.

Read more
Mr. Wouter Neven

Grondwettelijk Hof 28 mei 2020: korte vervaltermijn van 1 jaar voor alle rechtsvorderingen tot uitzettingsvergoeding bij handelshuur
06/11/2020

In het kader van de Handelshuurwet kan een handelshuurder op twee vlakken worden uitgezet, namelijk bij:

  • vervreemding van het verhuurde goed;
  • weigering van de handelshuurhernieuwing;

Read more
Mr. Wouter Neven

COVID-19: Vlaamse Regering sluit akkoord inzake handelshuur
03/06/2020

Ten gevolge van de COVID-19 crisis ondervinden heel wat ondernemers problemen met het betalen van de huurgelden;

 

Read more
Corona geen overmacht voor huurders

Corona geen overmacht voor huurders
31/03/2020

Kan een huurder zich beroepen op de uitzonderlijke situatie die veroorzaakt wordt door het coronavirus en overmacht inroepen om de huurprijs niet te betalen?

Read more
Mrs. Ariane Brohez

Impact van het coronavirus op de vastgoedsector
28/03/2020

Can the tenant interrupt the payment of its rent because the Federal Government obliged him to close down? Is it possible to continue your real estate investment negotiations?

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network