Huurovereenkomsten


Pachtwetgeving gewijzigd in het Waalse Gewest

Pachtwetgeving gewijzigd in het Waalse Gewest
13/01/2020

Met de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid inzake huur (waaronder ook pacht) overgeheveld naar de gewesten. Wallonië maakte gebruik van deze bevoegdheidsoverdracht en voerde met het decreet van 2 mei 2019 tot wijziging van verscheidene wetgevingen inzake pacht (BS 8 november 2019) heel wat wijzigingen door aan verscheidene bepalingen van de bestaande Pachtwet.

Read more
Les baux pour les magasins pop-up bénéficient désormais d’une législation spécifique à Bruxelles

Les baux pour les magasins pop-up bénéficient désormais d’une législation spécifique à Bruxelles
17/07/2019

La Région bruxelloise a instauré un cadre législatif pour les baux commerciaux consentis pour une durée maximale d’un an et lève, ainsi, l’incertitude qui planait sur les commerces éphémères.

Read more
De nieuwe Vlaamse studentenhuurovereenkomst

De nieuwe Vlaamse studentenhuurovereenkomst
14/05/2019

Het federale huurrecht kent en kende geen specifieke wettelijke regeling voor huisvestiging bij studenten.

Sedert 1 januari 2019 is in Vlaanderen het decreet van 9 november 2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan (BS 7 december 2018)

Read more
Vijf belangrijke nieuwigheden voor januari 2019

Vijf belangrijke nieuwigheden voor januari 2019
10/01/2019

Sinds 1 januari zijn er heel wat zaken voor de mede-eigenaars van een appartementsgebouw veranderd. De nieuwe regels inzake appartementsmede-eigendom pakken een aantal knel- en twistpunten van het oude recht aan.

Read more
Mr. Wouter Neven

Verhuren van je appartement aan toeristen: niet altijd een evidentie!
16/11/2018

Een wijdverspreid gebruik in quasi alle grootsteden (Brussel, Parijs, Amsterdam, ...) is de verhuur van appartementen via internetplatformen (Airbnb, 9 flats, …).

Read more
Wat u zeker moet weten als u een pop-up in Wallonië wilt openen

Wat u zeker moet weten als u een pop-up in Wallonië wilt openen
02/11/2018

Handelshuur is sinds de 6e staatshervorming een regionale materie. Dat betekent dat de regels kunnen verschillen van gewest tot gewest. Het Vlaams Gewest boog zich al over het fenomeen van de pop-ups en nam in dit domein al regelgevend initiatief. 

Read more
The Walloon Region - Housing Reform

The Walloon Region - Housing Reform
05/10/2018

As a result of the 6th state reform, the regions are now responsible for residential leases. In this regard, a decree to integrate residential lease policy into Walloon law was adopted on 15 March 2018 and entered into force on 1 September 2018. 

Read more
Mr. Wouter Neven

Witte rook over toepassing btw op onroerende verhuur: de basisprincipes van het wetsontwerp
27/09/2018

Er is eindelijk duidelijkheid over de hervorming van het btw stelsel voor onroerende verhuur. De federale ministerraad heeft tijdens de begrotingscontrole van 24 en 25 maart 2018 het optionele btw stelsel voor onroerende verhuur goedgekeurd ondanks het feit dat men in de loop van 2017

Read more
Mr. Didier De Vliegher

Belgian REITs - Impact of the 2018 reform
07/06/2018

The Belgian government has demonstrated its commitment to making the Belgian real estate market more attractive by further developing the regulatory and tax framework applicable to Belgian REITs and introducing a new real estate vehicle, the GVBF/FIIS.

Read more
Short-Term Commercial Leases

Short-Term Commercial Leases
07/05/2018

Pop-up shops meet a commercial need and have become an economic reality. Faced with the growing popularity of temporary shops and restaurants, the Flemish government adopted a decree on 16 March 2016 establishing a statutory framework for short-term commercial leases .

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network