Familierecht


Vereffening-verdeling bij echtscheiding en overlijden, basisprincipes en aandachtspunten

Vereffening-verdeling bij echtscheiding en overlijden, basisprincipes en aandachtspunten
02/12/2020

Als een huwelijk op de klippen loopt, dan is het vaak ieder voor zich bij de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap of onverdeeldheid. Een deskundige en ervaren adviseur kan elke partij wegwijs maken in de complexe procedure. Bij overlijden is dergelijk advies voor de erfgenamen des te belangrijker. Hoe verloopt de procedure van vereffening-verdeling precies? Welke impact heeft het hervormde huwelijksvermogensrecht en erfrecht op deze thematiek? Mr Nathalie Labeeuw (Cazimir Advocaten) geeft tekst en uitleg.

Read more
Bewindvoering en de nieuwe wetswijzigingen na 1 maart 2019: blijft de mens centraal staan?

Bewindvoering en de nieuwe wetswijzigingen na 1 maart 2019: blijft de mens centraal staan?
27/11/2020

Eind 2019 waren er in België ruim 151.000 zorgvolmachten en circa 120.000 mensen onder beschermingsstatuut. De maatschappelijke impact en de relevantie van bewindvoering wordt dus steeds groter. Bovendien worden dossiers steeds complexer. Sinds 1 maart 2019 is een nieuwe wet van kracht die het beheer van dossiers moet vereenvoudigen. Walter Niewold, emeritus-vrederechter, schetst de historiek en nieuwe maatregelen inzake bewindvoering.

Read more
Mineur d’âge doué de discernement, un patient à part entière personnellement tenu au paiement de ses soins de santé ?

Mineur d’âge doué de discernement, un patient à part entière personnellement tenu au paiement de ses soins de santé ?
12/10/2020

Il y a près de 20 ans, paraissait au Moniteur belge la loi du 22/08/02 consacrant juridiquement la notion de patient et reconnaissant à celui-ci un certain nombre de droits fondamentaux.

Read more
Genderwet wordt uitgebreid met vaderschap en andere nieuwe discriminatiegronden

Genderwet wordt uitgebreid met vaderschap en andere nieuwe discriminatiegronden
25/02/2020

De Kamer heeft eind januari 2020 de wijziging van de Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen goedgekeurd. Artikel 3 en 4 van deze wet bevatte reeds expliciet de volgende beschermde gronden: geslacht, zwangerschap, bevalling, moederschap, geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie.

Read more
​Alimentatie voor kinderen: een bijkomende verduidelijking omtrent de buitengewone kosten

​Alimentatie voor kinderen: een bijkomende verduidelijking omtrent de buitengewone kosten
29/05/2019

Onderhoudsbijdrage voor kinderen. Wat is de draagwijdte van deze juridische verplichting die rust op ouders? In echtscheidingszaken of relatiebreuken met gemeenschappelijke kinderen blijft dit dikwijls een belangrijk discussiepunt. Dit thema doet al vlug enkele vragen rijzen.

Read more
De zorgvolmacht, het zekere voor het onzekere

De zorgvolmacht, het zekere voor het onzekere
23/03/2016

Sinds 1 september 2014 zijn de wettelijke regels inzake de bescherming van meerderjarige onbekwame personen grondig gewijzigd. Met name werd de mogelijkheid gecreëerd om via een eenvoudige overeenkomst een of meerdere personen, lasthebbers, aan te duiden die dienen in te staan voor het beheer van uw vermogen tijdens de periode dat u tijdelijk dan wel permanent niet meer bekwaam zal zijn om dit beheer zelf waar te nemen. 

Read more
Le Tribunal de la famille, le règlement amiable et la médiation

Le Tribunal de la famille, le règlement amiable et la médiation
09/10/2014

A l'initiative du Barreau de Bruxelles, et plus particulièrement de la Commission des Modes Alternatifs de Règlement des Conflits dont plusieurs associés d'Alterys sont membres actifs, un service de permanence de médiation avait vu le jour auprès des Tribunaux de la jeunesse et de première instance. Progressivement, tant les magistrats que les justiciables et leurs avocats ont pu se rendre compte de l'intérêt de la médiation dans les conflits familiaux, au regard d'une procédure judiciaire qui exacerbe le conflit au détriment des enfants.

Read more
L’intérêt du divorce par consentement mutuel : consultez un avocat

L’intérêt du divorce par consentement mutuel : consultez un avocat
30/06/2014

Il semblerait que le nombre de divorces par consentement mutuel reste stable, depuis la réforme du divorce de 2007, bien que le nombre d’introductions de divorces pour cause déterminée ait explosé.

Read more
Mr. Winfried HOREMANS

DE BESCHERMING VAN TEKENINGEN EN MODELLEN
25/07/2013

Het tekeningen- en modellenrecht biedt bescherming aan het uiterlijk van een voortbrengsel. Dit kan zowel tweedimensionale (tekeningen, denk bijvoorbeeld aan de patronen in het behangpapier) als driedimensionale (de vormgeving van smartphones, designfauteuils, schoenen,…) vormen betreffen.

Read more
Mr. René KUMPEN

Hervorming onbekwaamheidsstatuten.
18/07/2013

Vanaf 1 juni 2014 treedt de wet van 17 maart 2013 in werking werd een nieuwe regeling inge-voerd voor wilsonbekwame personen. Voortaan bestaat er slechts één beschermingsstatuut voor wilsonbekwame personen: het voorlopig Bewind dat zowel betrekking heft op de goederen als op de persoon van de onbekwame.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network