Burgerlijk contracten recht


New rules for contracts for the sale of goods and for the supply of digital content and services

New rules for contracts for the sale of goods and for the supply of digital content and services
31/05/2022

On 1 June 2022, the Belgian law transposing the EU directives on certain aspects of contracts for the supply of digital content and digital services (2019/770) and for the sale of goods (2019/771) will enter into force, thereby ushering in a number of changes.

Read more
De algemene bepalingen en het verbintenissenrecht in het nieuwe Burgerlijk Wetboek zijn goedgekeurd

De algemene bepalingen en het verbintenissenrecht in het nieuwe Burgerlijk Wetboek zijn goedgekeurd
28/03/2022

Het gaat vooruit met de aanneming van de tekst van het nieuwe verbintenissenrecht: afgelopen dinsdag 22 maart 2022 keurde de Commissie voor Justitie unaniem de boeken over de algemene bepalingen en verbintenissen

Read more
Vordering tot staking van derde-medeplichtigheid aan contractbreuk

Vordering tot staking van derde-medeplichtigheid aan contractbreuk
28/09/2021

Ondernemingen vinden regelmatig opportuniteiten om met derden samen te werken aan voordeligere commerciële voorwaarden dan met hun bestaande partners. Eerder afgesproken voorwaarden kunnen worden uitgespeeld in onderhandelingen met derden om betere voorwaarden te bedingen.

Read more
Betere bescherming voor kmo’s: verstrenging van de maximale contractuele betalingstermijn

Betere bescherming voor kmo’s: verstrenging van de maximale contractuele betalingstermijn
20/08/2021

De Belgische wetgever heeft op 15 juli 2021 een nieuwe wet gestemd tot wijziging van de wet betalingsachterstand van 2 augustus 2002. Na de eerdere wetswijziging in 2020 achtte de wetgever een verdere aanscherping van de regels gewenst.

Read more
Forumbeding en rechtskeuze: niet zomaar boilerplate clausules

Forumbeding en rechtskeuze: niet zomaar boilerplate clausules
01/07/2021

Je gaat als Belgische distributeur een nieuwe samenwerking aan met een Italiaanse leverancier voor de distributie van koersfietsen in België. Je ontvangt van de leverancier een ontwerp van overeenkomst en leest daarin dat Italiaans recht van toepassing is op de overeenkomst en dat de rechtbanken van Milaan bevoegd zijn in geval van een geschil tussen de partijen. Dit lijkt je al te gek, zeker nu de producten worden geleverd in België en voornamelijk zullen worden verkocht aan Belgische wielerliefhebbers. Je wil je leverancier evenwel niet nodeloos op de tenen trappen en vraagt je juridisch departement om advies.

Read more

Le recouvrement des créances hospitalières
28/09/2020

Bien que la matière de recouvrement des créances – tout en paraissant simple – touche à de nombreux aspects juridiques, la présente contribution n’a pas pour objectif de dresser une étude exhaustive de toutes les conséquences découlant du recouvrement des créances hospitalières mais à exposer les questions les plus récurrentes en la matière.

Read more
De impact van Covid-19 op commerciële contracten: Overmacht (“force majeure”), niet zomaar een standaardclausule

De impact van Covid-19 op commerciële contracten: Overmacht (“force majeure”), niet zomaar een standaardclausule
11/07/2020

Je staat aan het hoofd van een grote winkelketen, met winkels op unieke locaties doorheen gans de Europese Unie.

Read more
Covid-19 en Overeenkomsten

Covid-19 en Overeenkomsten
10/04/2020

Door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is het vandaag voor veel contractspartijen vaak niet mogelijk of heel moeilijk om al hun contractuele verplichtingen na te komen. De vraag rijst of een contractspartij vroeg of laat van zijn contractuele verplichtingen kan worden bevrijd en wat de gevolgen hiervan zullen zijn.

Read more
De huidige coronacrisis: een (globale) overmachtssituatie?

De huidige coronacrisis: een (globale) overmachtssituatie?
08/04/2020

Vormt de huidige coronacrisis een (globale) overmachtssituatie vanuit juridisch oogpunt ?

Read more
Coronavirus: zelfstandige dienstverleners (managers en consultants)

Coronavirus: zelfstandige dienstverleners (managers en consultants)
27/03/2020

Steeds meer ondernemingen gaan al of niet verplicht in lockdown. Ook om de kosten te drukken doen zij voor hun werknemers beroep op tijdelijke werkloosheid. Niet zelden letterlijk naast deze werknemers staan echter heel wat consultants die buiten dit regime vallen, en die al of niet via een managementvennootschap en al of niet via een tussenpersoon diensten verlenen. Overmacht?

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network