Bijzonder contractenrecht


Mr. Pieter Van Aerschot

Algemene voorwaarden op uw website: volstaat dit voor de toepassing ervan?
10/07/2015

De vereisten van snelheid en efficiëntie van het handelsverkeer hebben talrijke ondernemingen ertoe aangespoord om de voorwaarden op basis waarvan zij wensen te contracteren, vast te stellen in standaarddocumentatie: de algemene voorwaarden. Dit is niet anders bij het sluiten van contracten via elektronische weg. Wanneer worden deze algemene voorwaarden nu geacht aanvaard te zijn door uw medecontractant? Volstaat een vermelding op uw website? 

Read more
Mr. Gaëtan Seny

1 januari 2015 – verkoop van effecten zonder eigenaar
22/01/2015

Vanaf 1 januari 2015 moeten de aandelen aan toonder (sinds 1 januari 2014 omgezet in effecten op naam of gedematerialiseerde effecten) door de emittent van de effecten worden verkocht.

Read more
Brouwerijcontracten: belang van het uitdrukkelijk ontbindend beding

Brouwerijcontracten: belang van het uitdrukkelijk ontbindend beding
28/11/2014

In de horeca is het gebruikelijk dat kandidaat-uitbaters financiële hulp krijgen van brouwers en leveranciers van dranken bij het openen van de zaak. Het was niet anders in de zaak die ten grondslag ligt van het arrest van het Hof van Beroep van Gent van 4 september 2013. Het arrest wijdt interessante passages aan de toepassing van het mededingingsrecht op overeenkomsten met een geringe marktimpact. In dezelfde uitspraak bespreekt het Gentse Hof eveneens de minimale voorwaarden om de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst te aanvaarden. Dit samenspel tussen mededingingsrecht en verbintenissenrecht verdient een bespreking.

Read more
Mr. Michaël Lambert

Wet Breyne: opgelet voor het kunstmatig splitsen!
14/11/2014

De wet Breyne is geen wet die gemakkelijk kan worden vermeden door het toepassen van enkele contractuele regelingen. Het is altijd nuttig om hem in herinnering te brengen, zoals de rechtbanken in Luik hebben gedaan.

Read more
 Swap contracts – Unforeseen circumstances

Swap contracts – Unforeseen circumstances
19/08/2014

The Portuguese Supreme Court, on the basis of the doctrine of  unforeseen circumstances, created by the financial crisis, has blessed the termination of the contract.

Read more
Mrs. Philippine de Maere

Een weinig ambitieuze hervorming van het opstalrecht
11/07/2014

Een wetsontwerp, die voor het eerst de wet van 1824 betreffende het opstalrecht wijzigt, heeft een einde gesteld aan enige controversiële punten zonder echter de materie grondiger te hervormen. De verwachtingen van de vastgoedsector blijven onvoldaan.

Read more
Mr. Martin Favart
Mr. Koen T’Syen

Constitutional Court Finds that Subcontractors of Subcontractors Have Direct Claim Against Principal
31/03/2012

On 2 February 2012, the Constitutional Court ruled that Article 1798 of the Belgian Civil Code, which grants subcontractors a direct action against the principal, applies to all subcontractors, no matter their position in the chain of subcontractors. The Constitutional Court thus ended a twenty-year old debate among legal commentators.

Read more
LE CONTRAT DE COLLABORATION ENTRE ARCHITECTES

LE CONTRAT DE COLLABORATION ENTRE ARCHITECTES
07/10/2010

Trop d'architectes ignorent ou négligent de signer un contrat écrit avec leurs collaborateurs.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network