Aannemingsrecht


Vlaamse regering bereikt akkoord over de bouwshift

Vlaamse regering bereikt akkoord over de bouwshift
19/04/2022

Vorige week bereikte de Vlaamse Regering een langverwacht akkoord over twee belangrijke dossiers binnen het omgevingsrecht. Enerzijds het stikstofdossier, maar anderzijds kwam er ook een belangrijke doorbraak voor de bouwshift (de vroegere betonstop).

Read more
Mr. Wouter Neven

Conceptnota bouwshift
12/04/2022

De Vlaamse Regering heeft in februari 2022 een belangrijke doorbraak bereikt in twee fundamentele dossiers, het bouwshiftdossier en het stikstofdossier. Deze doorbraak gaat ook wel gekend als het  zgn. “Krokusakkoord” of de “Krokusdeal”. 

Read more
Mr. Wouter Neven

Programmawet wijzigt enkele fiscale bepalingen toepasselijk op de bouw- en vastgoedsector
19/01/2022

Middels (i) de Programmawet van 27 december 2021 en (ii) de Wet houdende diverse bepalingen inzake btw heeft de federale wetgever verschillende fiscale bepalingen gewijzigd die een impact (kunnen) hebben op de bouw- en vastgoedsector;

Read more
Green Deal : de Commissie wil renoveren en koolstofarm maken van gebouwen stimuleren

Green Deal : de Commissie wil renoveren en koolstofarm maken van gebouwen stimuleren
28/12/2021

Op 15 december jl. heeft de Europese Commissie voorgesteld om de regels betreffende de energieprestatie van gebouwen af te stemmen op de Green Deal en het gebouwenbestand van de EU tegen 2050 koolstofvrij te maken.

Read more
Hoe duurzaamheid als breed begrip integreren in overheidsopdrachten?

Hoe duurzaamheid als breed begrip integreren in overheidsopdrachten?
22/12/2021

Het hoofd van onze praktijkgroep Vastgoed & Administratief recht, France Vlassembrouck, is de auteur van het volgende artikel gepubliceerd op het mediaplatform Bouwkroniek : “Hoe duurzaamheid als breed begrip integreren in overheidsopdrachten?”

Read more
Bouwpromotoren en BTW : een gevaarlijke affaire

Bouwpromotoren en BTW : een gevaarlijke affaire
10/12/2021

Les promoteurs immobiliers, dont l’activité habituelle consiste à céder avec TVA des bâti- ments neufs, entretiennent une relation dan- gereuse avec la TVA. Ils sont en effet soumis à un régime TVA spécifique

Read more
50 jaar Wet Breyne

50 jaar Wet Breyne
16/08/2021

De Wet Breyne, ook gekend als de Woningbouwwet, heeft op 9 juli 2021 haar 50ste verjaardag gevierd. Dat betekent ook dat deze wetgeving eind dit jaar 50 jaar in werking zal zijn.

Read more
Mr. Wouter Neven

Cassatie verduidelijkt de omvang van de raadgevings- en bijstandsplicht van de architect t.a.v. de bouwheer/opdrachtgever m.b.t. de keuze van aannemer
22/07/2021

Een beroep op de medewerking van een architect is verplicht voor het opmaken van de plannen en controle op de uitvoering van de werken waarvoor een voorafgaande aanvraag om toelating tot bouwen is opgelegd; 

Read more
Mrs. Ariane Brohez

Volume ownership: a major change
19/07/2021

Title 3 of the new Civil Code introduces the possibility of a horizontal division creating a perpetual volume ownership. This is a major change in Belgian law, although the concept already exists in other countries.

Read more
Mr. Wouter Neven

Nieuwe vrijstelling op de verplichte inschakeling van een architect in het Vlaams Gewest
07/07/2021

Iedere bouwheer van werken waarvoor een voorafgaande omgevingsvergunning vereist is, dient verplicht een beroep te doen op de medewerking van een architect, zowel voor het opmaken van de plannen en het uitwerken van het concept als voor de controle op de uitvoering

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network