Aannemingsrecht


Uw aannemer blijft in gebreke, wat nu?

Uw aannemer blijft in gebreke, wat nu?
26/04/2021

Bouwen of verbouwen gaat niet altijd van een leien dakje. Er ontstaan wel vaker geschillen tussen de bouwheer en de aannemer, bijvoorbeeld omdat de aannemer het afgesproken werk niet uitvoert volgens de regels van de kunst of omdat de aannemer na de eerste werkzaamheden niet meer opdaagt om af te werken.

Read more
Mr. Wouter Neven

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheids- verzekering voortaan als jaarpolis
31/03/2021

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering voortaan als jaarpolis bij Tariferingsbureau ‘Bouw’

Read more
Mr. Wouter Neven

Het vermoeden van kennis van verborgen gebreken rust op de professionele verkoper
17/03/2021

Hof van Cassatie verduidelijkt: het vermoeden van kennis van verborgen gebreken rust op de professionele verkoper in de mate dat deze kwalificeert als gespecialiseerde verkoper

Read more
Tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6% op nieuwbouw: hoe kan u daarvan genieten?

Tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6% op nieuwbouw: hoe kan u daarvan genieten?
12/03/2021

De Belgische economie werd hard getroffen door de coronacrisis. Ook in de bouwsector ondervindt men aanzienlijke moeilijkheden en werd er een substantiële omzetdaling vastgesteld

Read more
TVA à 6 % pour la démolition et la reconstruction d’habitation

TVA à 6 % pour la démolition et la reconstruction d’habitation
21/01/2021

Les travaux de démolition et de (re)construction de biens immobiliers sont en principe soumis à une TVA au taux de 21 %.

Read more
De 6% BTW-regel in de bouwsector wordt tijdelijk verruimd vanaf 2021

De 6% BTW-regel in de bouwsector wordt tijdelijk verruimd vanaf 2021
22/12/2020

Het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen wordt vanaf 1 januari 2021 uitgebreid tot gans het Belgische grondgebied.

Read more
Een nieuwe methode voor woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest

Een nieuwe methode voor woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest
18/12/2020

Vanaf 1 januari 2020 wordt in het Vlaamse Gewest een nieuwe methode voor woningkwaliteitsbewaking ingevoerd, die voortvloeit uit het Optimalisatiedecreet Woningkwaliteit en een uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering (hierna het “nieuwe Woningkwaliteitsbesluit”).

Read more
Compulsory insurance in the construction sector: perfectly imperfect

Compulsory insurance in the construction sector: perfectly imperfect
08/12/2020

On 1 July 2019, it became compulsory for construction service providers other than architects to have their civil liability and professional indemnity covered.

Read more
Recente ontwikkelingen inzake de lokale bouwstop

Recente ontwikkelingen inzake de lokale bouwstop
10/11/2020

De druk op de open ruimte beperken is al jaren een hot topic op Vlaams niveau. Maar uit de praktijk blijkt dat een algemene bouwstop niet zomaar via beleidsinstrumenten kan worden ingevoerd.

Read more
Mr. Wouter Neven

Covid-19 en administratieve verplichtingen in de bouwsector in België
12/10/2020

Nieuwe registratieplicht bij beroep op buitenlandse werknemers en/of zelfstandigen

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network