BURGERLIJK RECHT


Mr. Wouter Neven

Kamer keurt de herwerkte belasting op buitenlands vastgoed goed
03/03/2021

In onze nieuwsbrief van 3 december 2020 verduidelijkten wij reeds dat het Hof van Justitie België veroordeelde wegens ongelijke fiscale behandeling van Belgische en buitenlandse huurinkomsten wegens onderstaande redenen: 

Read more
Onrechtmatige bedingen in B2B (handels)huurovereenkomsten

Onrechtmatige bedingen in B2B (handels)huurovereenkomsten
17/02/2021

De  B2B-wet is van toepassing op alle soorten van overeenkomsten die tussen ondernemingen worden afgesloten en dus ook op alle huurovereenkomsten tussen ondernemingen onderling.

Read more
TVA à 6 % pour la démolition et la reconstruction d’habitation

TVA à 6 % pour la démolition et la reconstruction d’habitation
21/01/2021

Les travaux de démolition et de (re)construction de biens immobiliers sont en principe soumis à une TVA au taux de 21 %.

Read more
Clarifying legislation about the general meetings of ACOs at last

Clarifying legislation about the general meetings of ACOs at last
19/01/2021

The Co-Owners Associations (hereafter "ACOs") can look forward to new regulations that clarify how they will be able to hold their general meetings during the period of the corona crisis, and afterwards.

Read more
 (R)évolution du droit des biens : 10 points clés pour le droit immobilier

(R)évolution du droit des biens : 10 points clés pour le droit immobilier
30/12/2020

La loi du 4 février 2020 a réformé et modernisé en profondeur le droit des biens. Cette loi introduit un nouveau Livre 3 dans le nouveau Code civil.  La réforme entre en vigueur le 1er septembre 2021.

Read more
De 6% BTW-regel in de bouwsector wordt tijdelijk verruimd vanaf 2021

De 6% BTW-regel in de bouwsector wordt tijdelijk verruimd vanaf 2021
22/12/2020

Het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen wordt vanaf 1 januari 2021 uitgebreid tot gans het Belgische grondgebied.

Read more
Een nieuwe methode voor woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest

Een nieuwe methode voor woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest
18/12/2020

Vanaf 1 januari 2020 wordt in het Vlaamse Gewest een nieuwe methode voor woningkwaliteitsbewaking ingevoerd, die voortvloeit uit het Optimalisatiedecreet Woningkwaliteit en een uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering (hierna het “nieuwe Woningkwaliteitsbesluit”).

Read more
Compulsory insurance in the construction sector: perfectly imperfect

Compulsory insurance in the construction sector: perfectly imperfect
08/12/2020

On 1 July 2019, it became compulsory for construction service providers other than architects to have their civil liability and professional indemnity covered.

Read more
Mr. Wouter Neven

Hof van Justitie veroordeelt België wegens ongelijke fiscale behandeling van Belgische en buitenlandse huurinkomsten
08/12/2020

Als enige land in de Europese Unie worden in België  verkregen huurinkomsten belast op basis van het kadastraal inkomen in plaats van op reële huurinkomsten. 

Read more
Vereffening-verdeling bij echtscheiding en overlijden, basisprincipes en aandachtspunten

Vereffening-verdeling bij echtscheiding en overlijden, basisprincipes en aandachtspunten
02/12/2020

Als een huwelijk op de klippen loopt, dan is het vaak ieder voor zich bij de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap of onverdeeldheid. Een deskundige en ervaren adviseur kan elke partij wegwijs maken in de complexe procedure. Bij overlijden is dergelijk advies voor de erfgenamen des te belangrijker. Hoe verloopt de procedure van vereffening-verdeling precies? Welke impact heeft het hervormde huwelijksvermogensrecht en erfrecht op deze thematiek? Mr Nathalie Labeeuw (Cazimir Advocaten) geeft tekst en uitleg.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network