BURGERLIJK RECHT


Vos conditions générales méritent une clause de réserve de propriété!

Vos conditions générales méritent une clause de réserve de propriété!
23/05/2019

Le Code civil prévoit que « la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » (art. 1583).

Read more
Reeks kinderloze koppels: Het erfrecht van mijn partner

Reeks kinderloze koppels: Het erfrecht van mijn partner
22/05/2019

In het eerste artikel van deze reeks werd het wettelijk erfrecht besproken dat uitwerking krijgt wanneer een alleenstaande erflater kinderloos overlijdt en deze bij leven zelf niets heeft geregeld. De erflater kan bij zijn overlijden een echtgeno(o)t(e), een wettelijk of een feitelijk samenwonende partner nalaten.

Read more
De nieuwe Vlaamse studentenhuurovereenkomst

De nieuwe Vlaamse studentenhuurovereenkomst
14/05/2019

Het federale huurrecht kent en kende geen specifieke wettelijke regeling voor huisvestiging bij studenten.

Sedert 1 januari 2019 is in Vlaanderen het decreet van 9 november 2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan (BS 7 december 2018)

Read more
Reeks kinderloze koppels: Wie erft van een kinderloze alleenstaande?

Reeks kinderloze koppels: Wie erft van een kinderloze alleenstaande?
13/05/2019

De wet voorziet dat wanneer u kinderen heeft, zij als eerste in de rij staan om uw nalatenschap te ontvangen. In het merendeel van de gevallen is dit ook de wens van de ouders.

Read more
Mr. Pieter De Bock

Flemish asbestos decree : Impact on real estate transactions and new requirments for property owners
24/04/2019

On 20 March 2019, the Flemish Parliament approved a decree on asbestos management (the "Asbestos Decree"). 

Read more
Bientôt la consécration d’une propriété perpétuelle de volumes ?

Bientôt la consécration d’une propriété perpétuelle de volumes ?
19/04/2019

Le législateur belge a entrepris de réformer fondamentalement le Code civil. La question de la superposition de volumes les uns au-dessus des autres est une question qu’il se devait d’aborder à cette occasion.

Read more
Het nieuw appartementsrecht: naar een vlottere en eerlijkere besluitvorming

Het nieuw appartementsrecht: naar een vlottere en eerlijkere besluitvorming
14/03/2019

België heeft heel wat verouderde appartementsgebouwen en dit leidt meer en meer tot problemen. Om de woonkwaliteit van de bewoners te garanderen, zijn een resem aan moderniseringswerken nodig.

Read more
De Europese Verordeningen inzake relatievermogensrecht zijn op 29 januari 2019 in werking getreden: wat betekent dit concreet?

De Europese Verordeningen inzake relatievermogensrecht zijn op 29 januari 2019 in werking getreden: wat betekent dit concreet?
05/03/2019

In 2016 werden twee Europese Verordeningen inzake relatievermogensrecht aangenomen, meer bepaald de Europese Verordening inzake huwelijksvermogensstelsels (2016/1103) en de Europese Verordening inzake vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (2016/1104). 

Read more
Wil u net als Karl Lagerfeld uw erfenis nalaten aan uw huisdier?

Wil u net als Karl Lagerfeld uw erfenis nalaten aan uw huisdier?
28/02/2019

De modekoning Karl Lagerfeld is vorige week overleden. Volgens de gespecialiseerde pers liet hij (een deel van) zijn nalatenschap na aan zijn kat Choupette.

Read more
Er zijn nog zekerheden: pandrecht als zekerheid tegen onbetaalde schulden

Er zijn nog zekerheden: pandrecht als zekerheid tegen onbetaalde schulden
14/02/2019

Wie de actualiteit een beetje volgt (gele hesjes, vallende regeringen, klimaatmarsen, nationale en andere stakingen, justitieperikelen, Nijvel-bendes voetbal-bendes en visa-bendes, bankrovers en plofkrakers, Brexit-chaos, begrotingstekort van 7.700.000.000 EUR etc.) zou het niet geloven, maar er zijn nog zekerheden… ja zelfs financiële zekerheden.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network