BURGERLIJK RECHT


Vlaamse regering bereikt akkoord over de bouwshift

Vlaamse regering bereikt akkoord over de bouwshift
19/04/2022

Vorige week bereikte de Vlaamse Regering een langverwacht akkoord over twee belangrijke dossiers binnen het omgevingsrecht. Enerzijds het stikstofdossier, maar anderzijds kwam er ook een belangrijke doorbraak voor de bouwshift (de vroegere betonstop).

Read more
Mr. Wouter Neven

Conceptnota bouwshift
12/04/2022

De Vlaamse Regering heeft in februari 2022 een belangrijke doorbraak bereikt in twee fundamentele dossiers, het bouwshiftdossier en het stikstofdossier. Deze doorbraak gaat ook wel gekend als het  zgn. “Krokusakkoord” of de “Krokusdeal”. 

Read more
De algemene bepalingen en het verbintenissenrecht in het nieuwe Burgerlijk Wetboek zijn goedgekeurd

De algemene bepalingen en het verbintenissenrecht in het nieuwe Burgerlijk Wetboek zijn goedgekeurd
28/03/2022

Het gaat vooruit met de aanneming van de tekst van het nieuwe verbintenissenrecht: afgelopen dinsdag 22 maart 2022 keurde de Commissie voor Justitie unaniem de boeken over de algemene bepalingen en verbintenissen

Read more
Het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wijzigt de Brusselse Huisvestingscode

Het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wijzigt de Brusselse Huisvestingscode
26/03/2022

Met zijn ordonnantie van 10 februari 2022 (de Ordonnantie) heeft de Brusselse ordonnantiegever de Brusselse Huisvestingscode gewijzigd;​

Read more
Mr. Wouter Neven

Nieuwe coronamaatregelen versoepelen de organisatie van de algemene vergadering van mede-eigenaars
15/03/2022

Het Koninklijk Besluit van 5 maart 2022 betreft de overschakeling naar code geel op de coronabarometer sinds 7 maart 2022 en versoepelt de  organisatie van de algemene vergadering van mede-eigenaars (AV van mede-eigenaars);

Read more
Mr. Wouter Neven

Nieuwe coronamaatregelen versoepelen de organisatie van de algemene vergadering van mede-eigenaars
15/03/2022

Het Koninklijk Besluit van 5 maart 2022 betreft de overschakeling naar code geel op de coronabarometer sinds 7 maart 2022 en versoepelt de  organisatie van de algemene vergadering van mede-eigenaars (AV van mede-eigenaars);

Read more
Mr. Wouter Neven

Programmawet wijzigt enkele fiscale bepalingen toepasselijk op de bouw- en vastgoedsector
19/01/2022

Middels (i) de Programmawet van 27 december 2021 en (ii) de Wet houdende diverse bepalingen inzake btw heeft de federale wetgever verschillende fiscale bepalingen gewijzigd die een impact (kunnen) hebben op de bouw- en vastgoedsector;

Read more
Green Deal : de Commissie wil renoveren en koolstofarm maken van gebouwen stimuleren

Green Deal : de Commissie wil renoveren en koolstofarm maken van gebouwen stimuleren
28/12/2021

Op 15 december jl. heeft de Europese Commissie voorgesteld om de regels betreffende de energieprestatie van gebouwen af te stemmen op de Green Deal en het gebouwenbestand van de EU tegen 2050 koolstofvrij te maken.

Read more
Hoe duurzaamheid als breed begrip integreren in overheidsopdrachten?

Hoe duurzaamheid als breed begrip integreren in overheidsopdrachten?
22/12/2021

Het hoofd van onze praktijkgroep Vastgoed & Administratief recht, France Vlassembrouck, is de auteur van het volgende artikel gepubliceerd op het mediaplatform Bouwkroniek : “Hoe duurzaamheid als breed begrip integreren in overheidsopdrachten?”

Read more
Mr. Wouter Neven

Nieuwe coronamaatregelen verbieden opnieuw fysieke en hybride algemene vergaderingen van mede-eigenaars
21/12/2021

In navolging van onze eerdere e-flashes van 1 april 2020, 20 april 2020, 6 mei 2020 en 4 oktober 2021, is het sinds 29 november 2021 opnieuw verboden om een fysieke of hybride algemene vergadering van mede-eigenaars te organiseren

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network