BURGERLIJK RECHT


Vijf belangrijke nieuwigheden voor januari 2019

Vijf belangrijke nieuwigheden voor januari 2019
10/01/2019

Sinds 1 januari zijn er heel wat zaken voor de mede-eigenaars van een appartementsgebouw veranderd. De nieuwe regels inzake appartementsmede-eigendom pakken een aantal knel- en twistpunten van het oude recht aan.

Read more
Vijf belangrijke nieuwigheden voor januari 2019

Vijf belangrijke nieuwigheden voor januari 2019
10/01/2019

Sinds 1 januari zijn er heel wat zaken voor de mede-eigenaars van een appartementsgebouw veranderd. De nieuwe regels inzake appartementsmede-eigendom pakken een aantal knel- en twistpunten van het oude recht aan.

Read more
Bouwen op grond van je partner: deze maatregelen treft u het best op voorhand

Bouwen op grond van je partner: deze maatregelen treft u het best op voorhand
24/12/2018

Het is een vaak voorkomende problematiek tussen feitelijke en wettelijke samenwoners, maar ook tussen gehuwden, onder het stelsel van scheiding van goederen: één van de partners bezit een grond en men bouwt hier samen een woning op. Deze woning wordt betaald met gelden van beide partners. Nadien gaat men uit elkaar en speelt de vraag naar eigendom en/of vergoeding. 

Read more
Risicoloos procederen tegen Funding-Loss?

Risicoloos procederen tegen Funding-Loss?
20/12/2018

In zijn recent gepubliceerde arrest van 29 januari 2018 beperkt het hof van beroep te Bergen een funding loss-vergoeding van een kleine 260.000,00 EUR tot een fractie daarvan. Na het arrest van het Hof van Cassatie van 24 november 2016, is dit opnieuw een belangwekkende uitspraak in het voordeel van de leningnemer.

Read more
Wetsontwerp tot hervorming van het goederenrecht ingediend in de Kamer

Wetsontwerp tot hervorming van het goederenrecht ingediend in de Kamer
10/12/2018

Het wetsontwerp tot hervorming van het goederenrecht is in het Parlement ingediend. Het wetsontwerp beoogt Boek II van het Burgerlijk Wetboek te vervangen (dat het nieuwe Boek III wordt) , maar integreert tegelijk tal van specifieke wetten in het Burgerlijk Wetboek, zoals de wetten over het recht van opstal en het recht van erfpacht van 10 januari 1824 en de artikelen 1 tot 11 van de Hypotheekwet.

Read more
Uitbreiding van de registratie in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten

Uitbreiding van de registratie in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten
04/12/2018

Dit artkel van Cazimir maakt u wegwijs in de nieuwe afspraken omtrent de inschrijving in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

Read more
Last call: creditors holding a pledge over business assets vested prior to 1 January 2018? Register now, or forever hold your peace

Last call: creditors holding a pledge over business assets vested prior to 1 January 2018? Register now, or forever hold your peace
30/11/2018

It’s been almost a year since the Law of 11 July 2013 on security interests on movable assets (“Act”) entered into force.

Read more
Mr. Wouter Neven

Verhuren van je appartement aan toeristen: niet altijd een evidentie!
16/11/2018

Een wijdverspreid gebruik in quasi alle grootsteden (Brussel, Parijs, Amsterdam, ...) is de verhuur van appartementen via internetplatformen (Airbnb, 9 flats, …).

Read more
Mr. Wouter Neven

Gewijzigde Appartementswet: afslanking van de statuten en verplicht opstellen van een reglement van interne orde
10/11/2018

Ieder gebouw of groep van gebouwen waarop het appartementsrecht van toepassing is, moet beheerst worden door een basisakte, een reglement van mede-eigendom (samen “de statuten”), en per 1 januari 2019, ook door een reglement van interne orde

Read more
Wat u zeker moet weten als u een pop-up in Wallonië wilt openen

Wat u zeker moet weten als u een pop-up in Wallonië wilt openen
02/11/2018

Handelshuur is sinds de 6e staatshervorming een regionale materie. Dat betekent dat de regels kunnen verschillen van gewest tot gewest. Het Vlaams Gewest boog zich al over het fenomeen van de pop-ups en nam in dit domein al regelgevend initiatief. 

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network