BURGERLIJK RECHT


Mrs. Ariane Brohez

Beheer van gehuurde panden in tijden van COVID-19: is de huur (volledig) verschuldigd?
19/11/2020

Op 30 oktober 2020 sprak de vrederechter van Etterbeek zich uit over de impact van de COVID-19-maatregelen op handelshuur tijdens de eerste lockdownperiode. De vrederechter moest oordelen of de huurder (die een cosmeticabedrijf in het gehuurde goed uitbaat) de huurprijs tijdens de eerste lockdownperiode (d.w.z. van maart tot mei 2020) al dan niet verschuldigd is.

Read more
Recente ontwikkelingen inzake de lokale bouwstop

Recente ontwikkelingen inzake de lokale bouwstop
10/11/2020

De druk op de open ruimte beperken is al jaren een hot topic op Vlaams niveau. Maar uit de praktijk blijkt dat een algemene bouwstop niet zomaar via beleidsinstrumenten kan worden ingevoerd.

Read more
Mr. Wouter Neven

Grondwettelijk Hof 28 mei 2020: korte vervaltermijn van 1 jaar voor alle rechtsvorderingen tot uitzettingsvergoeding bij handelshuur
06/11/2020

In het kader van de Handelshuurwet kan een handelshuurder op twee vlakken worden uitgezet, namelijk bij:

  • vervreemding van het verhuurde goed;
  • weigering van de handelshuurhernieuwing;

Read more
Mr. Wouter Neven

Covid-19 en administratieve verplichtingen in de bouwsector in België
12/10/2020

Nieuwe registratieplicht bij beroep op buitenlandse werknemers en/of zelfstandigen

Read more
Mineur d’âge doué de discernement, un patient à part entière personnellement tenu au paiement de ses soins de santé ?

Mineur d’âge doué de discernement, un patient à part entière personnellement tenu au paiement de ses soins de santé ?
12/10/2020

Il y a près de 20 ans, paraissait au Moniteur belge la loi du 22/08/02 consacrant juridiquement la notion de patient et reconnaissant à celui-ci un certain nombre de droits fondamentaux.

Read more
Visites virtuelles ou utilisation de drones par l’agent immobilier

Visites virtuelles ou utilisation de drones par l’agent immobilier
08/10/2020

La crise liée au Covid-19 a accéléré le recours aux visites virtuelles par les agents immobiliers. En outre, de plus en plus d’agents immobiliers ont recours aux drones pour la prise d’images de l’immeuble.

Read more

Le recouvrement des créances hospitalières
28/09/2020

Bien que la matière de recouvrement des créances – tout en paraissant simple – touche à de nombreux aspects juridiques, la présente contribution n’a pas pour objectif de dresser une étude exhaustive de toutes les conséquences découlant du recouvrement des créances hospitalières mais à exposer les questions les plus récurrentes en la matière.

Read more
Mr. Wouter Neven

Grondwettelijk Hof trancheert: bijslag van 35% bij incorrecte inhouding en doorstorting sociale schulden (onder)aannemers heeft een strafrechtelijke karakter en kan gematigd worden
23/09/2020

Conform artikel 30bis, §7 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (de RSZ-Wet) moeten opdrachtgevers en (hoofd)aannemers bij het sluiten van een overeenkomst controleren of de (onder)aannemer met wie ze wensen te werken sociale schulden heeft.

Read more
Vestig vandaag al een eeuwigdurend opstalrecht

Vestig vandaag al een eeuwigdurend opstalrecht
21/09/2020

Een opstalrecht is niet langer beperkt tot 50 jaar. Voortaan kan u een opstalrecht voor 99 jaar of zelfs eeuwigdurend vestigen. Dat opent nieuwe perspectieven.

 

Read more
Belastingvrij schenken voor een Nederlandse notaris kan nog tot eind november

Belastingvrij schenken voor een Nederlandse notaris kan nog tot eind november
14/09/2020

Vanaf 1 december zal een schenking van roerende goederen voor een Nederlandse notaris onderworpen zijn aan schenkbelasting in België. Indien u nog een belastingvrije schenking wil doen voor een Nederlandse notaris, moet u dus spoedig actie ondernemen!

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network