Compensation en Benefits


Commissions payées par un tiers au contrat de travail

Commissions payées par un tiers au contrat de travail
19/10/2019

Cette problématique a déjà été évoquée dans un post du 22 avril 2019. Par un arrêt du 20 mai 2019, la Cour de cassation s’est une nouvelle fois prononcée sur la qualification à donner aux primes sur vente payées par un tiers au contrat de travail.

Read more
Du nouveau dans l’intervention des frais de transport domicile-lieu de travail

Du nouveau dans l’intervention des frais de transport domicile-lieu de travail
26/08/2019

Les partenaires sociaux ont conclu deux nouvelles CCT, il s’agit des CCT 19/9 du 23 avril 2019 et 19/10 du 28 mai 2019 concernant l’intervention financière de l’employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs. Ces deux CCT ne s’appliquent pas aux employeurs et travailleurs relevant d’une commission paritaire où l’intervention dans les frais de transport en commun publics a déjà été réglée par une CCT sectorielle, prévoyant des avantages au moins équivalents.

Read more
De kracht van een retroactieve CAO (zelfs voor ex-werknemers)

De kracht van een retroactieve CAO (zelfs voor ex-werknemers)
13/08/2019

In een vonnis van 10 december 2018 sprak de Nederlandstalige Arbeidsrechtbank te Brussel zich uit in een zaak waarbij de werkgever de persoonlijke bijdrage tot de groepsverzekering betaalde, maar ter compensatie een inhouding deed op het brutoloon van de (ex-)werknemer. 

Read more
Prise en compte du bonus afférent à l’année précédant le licenciement dans le calcul de l'indemnité de rupture?

Prise en compte du bonus afférent à l’année précédant le licenciement dans le calcul de l'indemnité de rupture?
31/07/2019

Dans un arrêt du 6 mai 2019, la Cour de cassation a dû se prononcer sur la question controversée de la prise en compte d’un bonus dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatoire de préavis.

Read more
Cash for car 2.0

Cash for car 2.0
30/04/2019

Voortaan volstaat het om recht te hebben op een bedrijfswagen en is het niet langer vereist dat een werknemer er ook effectief gebruik van gemaakt heeft. Ook het bedrag van de mobiliteitsvergoeding zal mee evolueren met de carrière van de werknemer.

Read more
Loonnorm 2019-2020: derde stap (bevestiging door koninklijk besluit)

Loonnorm 2019-2020: derde stap (bevestiging door koninklijk besluit)
29/04/2019

De regering heeft via een koninklijk besluit de maximale marge voor de loonkostontwikkeling voor de periode 2019-2020 op 1,1% vastgelegd.

Read more
Ook op een premie aan een werknemer van een andere onderneming, kunnen RSZ-bijdragen verschuldigd zijn

Ook op een premie aan een werknemer van een andere onderneming, kunnen RSZ-bijdragen verschuldigd zijn
23/04/2019

Het Brusselse Arbeidshof sprak zich recent uit over de vraag of een premie die werknemers ontvangen, maar die door een andere vennootschap dan de werkgever wordt uitbetaald, loon uitmaakt in de zin van de loonbeschermingswet en of er hierop dus ook sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd waren.

Read more
Royal decree implementing the mobility budget published

Royal decree implementing the mobility budget published
03/04/2019

On the 29th of March the law of 17 March 2019 concerning the introduction of a mobility budget was published together with a royal decree implementing this law. In comparison with the draft law no changes were made to the published law. It is mainly the royal decree, which implements the law concerning the mobility budget, that contains some interesting, new elements.

Read more
Mobility budget has (finally) entered into force

Mobility budget has (finally) entered into force
07/03/2019

On 28 February 2019, after several postponements, the Belgian parliament approved the bill on the 'mobility budget', which will enter into force as of 1 March 2019. This budget gives employees opportunities to divide an amount of money onto different transportation methods, to get to work more efficiently and more environmentally friendly.

Read more
Eindelijk een wettelijk kader voor het mobiliteitsbudget

Eindelijk een wettelijk kader voor het mobiliteitsbudget
01/03/2019

Op 28 februari 2019 heeft de Kamer het wetsontwerp tot invoering van het mobiliteitsbudget goedgekeurd. Deze maatregel, die al enige tijd door de regering werd aangekondigd, wordt nu eindelijk geconcretiseerd in wetgeving.

Read more

LexGO Network