Compensation en Benefits


Toekenning van consumptiecheques

Toekenning van consumptiecheques
23/07/2020

In een Koninklijk Besluit dat op 17 juli 2020 werd gepubliceerd, wordt bepaald dat werkgevers aan hun werknemers zogenaamde consumptiecheques kunnen toekennen die kunnen gebruikt worden in inrichtingen die ressorteren onder de horeca-, cultuur of sportsector. Deze consumptiecheques zullen niet als loon worden beschouwd waarvoor sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn voor zover de voorwaarden, bepaald in het KB, worden nageleefd.

Read more
New Corona measures support Belgian employers well into the Autumn

New Corona measures support Belgian employers well into the Autumn
22/06/2020

The Belgian government is acutely aware that businesses will feel the impact of the Covid-19 crisis well beyond the summer months. To that end, a new set of measures was decided during the Inner Cabinet meeting of 12 June. Information on these measures is still scarce, but we thought we’d share the highlights with you now (and of course will update you when we can).

Read more
Pension légale: dérogation temporaire aux règles « anti-cumul » dans le cadre de la pandémie COVID-19

Pension légale: dérogation temporaire aux règles « anti-cumul » dans le cadre de la pandémie COVID-19
08/06/2020

En application des règles « anti-cumul » classiques, le cumul de revenus (professionnels et/ou de remplacement) avec la pension légale peut entraîner la suspension ou la réduction de celle-ci. Or, certains pensionnés ont repris ou étendu leur activité professionnelle dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, et de nombreuses personnes bénéficient d’un revenu de remplacement ou d’une indemnité spécifique octroyée en raison du COVID-19.

Read more
Bedrijfswagen: zal het voordeel van alle aard in 2021 uiteindelijk hoger zijn?

Bedrijfswagen: zal het voordeel van alle aard in 2021 uiteindelijk hoger zijn?
25/05/2020

In een nieuwe FAQ spreekt de fiscus zich uit over de CO2-uitstoot die in aanmerking moet worden genomen vanaf 1 januari 2021.

Read more
Stock option schemes in times of COVID-19

Stock option schemes in times of COVID-19
11/05/2020

The corona crisis has an unprecedented impact on our society. Now that urgent operational issues have been taken care of, it is time to address to more strategic questions. We can comment on 2 challenges and opportunities as to stock option schemes. Read the article for more.

Read more
Aanvullingen bij uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid - RSZ preciseert de berekeningswijze

Aanvullingen bij uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid - RSZ preciseert de berekeningswijze
02/04/2020

In het kader van de coronacrisis voorzien veel werkgevers in de betaling van een aanvulling om tijdelijk werkloze werknemers te compenseren voor loonverlies. De RSZ heeft zopas in haar “Instructies” de voorwaarden gepreciseerd waaronder een dergelijke aanvulling vrijgesteld is van sociale zekerheidsbijdragen.

Read more
Fin de vie pour le “Cash for car”

Fin de vie pour le “Cash for car”
07/02/2020

Déjà décrié par le Conseil d’Etat lors de l’adoption de la loi en 2018, la loi instaurant l’allocation de mobilité, dénommée usuellement “Cash for car”, vient d’être annulée par la Cour constitutionnelle.

Read more
Mobiliteitsvergoeding: indexatie 2020

Mobiliteitsvergoeding: indexatie 2020
21/01/2020

De cataloguswaarde waarop het bedrag van de mobiliteitsvergoeding en het belastbare voordeel ervan worden berekend, moet elk jaar worden geïndexeerd. De coëfficiënt voor 2020 is gekend.

Read more
Les voitures de société hybrides en 2020 : état de la situation

Les voitures de société hybrides en 2020 : état de la situation
16/01/2020

Au cours de l’année 2019, de multiples changements sont intervenus quant à la fiscalité des voitures dites « hybrides ».

Read more
Bedrijfswagen: belastbaar voordeel van valse hybrides wordt in 2020 verhoogd

Bedrijfswagen: belastbaar voordeel van valse hybrides wordt in 2020 verhoogd
13/11/2019

In geval van kosteloos privégebruik van bepaalde hybridewagens aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 januari 2018 zal vanaf 1 januari 2020 een hoger voordeel van alle aard aangerekend worden.

Read more

LexGO Network