ARBEIDRECHT & SOCIALEZEKERHEIDSRECHT


Elections sociales 2020 : organisons-nous !

Elections sociales 2020 : organisons-nous !
22/01/2020

Les élections sociales, qui ont lieu tous les quatre ans, seront organisées en 2020 entre le 11 et le 24 mai. La procédure et les premières démarches débutent 150 jours avant la date des élections… il est donc temps de vous préparer.

 

Read more
Thematisch verlof: nieuwe verhoging van de uitkering voor alleenstaande ouders die voor hun kind zorgen

Thematisch verlof: nieuwe verhoging van de uitkering voor alleenstaande ouders die voor hun kind zorgen
21/01/2020

Op 1 januari 2020 wordt het bedrag van de onderbrekingsuitkering bij thematisch verlof opnieuw verhoogd wanneer de begunstigde uitsluitend met één of meer kinderen samenwoont.

Read more
Mobiliteitsvergoeding: indexatie 2020

Mobiliteitsvergoeding: indexatie 2020
21/01/2020

De cataloguswaarde waarop het bedrag van de mobiliteitsvergoeding en het belastbare voordeel ervan worden berekend, moet elk jaar worden geïndexeerd. De coëfficiënt voor 2020 is gekend.

Read more
Social elections 2020: watch out for the start of the occult period

Social elections 2020: watch out for the start of the occult period
17/01/2020

With the holiday’s over, it's time to be aware of the next important date in the pre-election process, namely day X-30, the start of the occult period, on 12 January 2020 at the earliest (depending on the chosen election date).

Read more
Zelfstandige gemaakt worden tegen wil en dank

Zelfstandige gemaakt worden tegen wil en dank
17/01/2020

Wanneer zelfstandigen worden geherkwalificeerd als werknemer, gebeurt dat vaak op hun initiatief, in de regel naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsrelatie. Ook wanneer de RSZ degene is die van een (schijn)zelfstandige een werknemer wil maken, zal deze laatste in de regel daarmee weinig problemen hebben, al is hij daarbij dan niet rechtstreeks betrokken.

Read more
Les voitures de société hybrides en 2020 : état de la situation

Les voitures de société hybrides en 2020 : état de la situation
16/01/2020

Au cours de l’année 2019, de multiples changements sont intervenus quant à la fiscalité des voitures dites « hybrides ».

Read more
Een stilzwijgend ontslag moet gepaard gaan met de wil om de arbeidsovereenkomst te verbreken

Een stilzwijgend ontslag moet gepaard gaan met de wil om de arbeidsovereenkomst te verbreken
15/01/2020

Een langdurig arbeidsongeschikte werknemer stuurt doktersattesten per e-mail naar de werkgever. Deze e-mails werden niet gelezen door de werkgever omdat ze terecht waren gekomen in de “ongewenste mail”. Na twee maanden van een veronderstelde onwettige afwezigheid, stelt de werkgever de stilzwijgende verbreking vast omwille van werkverlating. Het Arbeidshof van Luik, afdeling Namen oordeelt evenwel dat de e-mails van de werknemer aantonen dat deze niet de wil had om de arbeidsovereenkomst te verbreken.

 

Read more
Ontslagredenen meedelen per e-mail?

Ontslagredenen meedelen per e-mail?
15/01/2020

Een werknemer werd ontslagen door zijn werkgever en vraagt vervolgens om hem de redenen van het ontslag mee te delen. De werkgever antwoordde hierop per e-mail. Kan dit zomaar?

Read more
Lanceurs d’alerte: Un mécanisme interne obligatoire dès décembre 2021

Lanceurs d’alerte: Un mécanisme interne obligatoire dès décembre 2021
13/01/2020

L’Union européenne a enfin adopté la directive « lanceurs d’alerte » (directive sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union).

Read more
GDPR : Personeelsattenties - toestemming vereist?

GDPR : Personeelsattenties - toestemming vereist?
13/01/2020

Nu het nieuwe jaar is aangebroken, rijst de vraag of ondernemingen hun werknemers op hun privé adres (of mail of telefoonnummer) wensen mogen toesturen om hun persoonlijke betrokkenheid in de verf te zetten. En mogen de verjaardagen van de werknemers bijgehouden worden om hen te kunnen verrassen met bloemen of een verjaardagskaart?

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network