Welzijn werknemer


Recent developments regarding the Belgian

Recent developments regarding the Belgian "Labour Deal"
25/06/2022

Shortly before Summer, the Belgian government finally reached a final governmental agreement on 17 June 2022, on the so-called “labour deal” that was announced mid-February.

Read more
The Future is Now: The New World of Work in Belgium

The Future is Now: The New World of Work in Belgium
04/03/2021

As a result of COVID-19 and measures put in place in response to the pandemic, businesses around the world – including in Belgium – have adopted new innovations in the area of employment. One such innovation relates to the increased need to conduct work from home.

Read more
Mr. Alexander Vandenbergen
Mr. Jan Hofkens

Wat houdt het regeerakkoord in voor het arbeidsrecht?
07/10/2020

Het regeerakkoord bevat tal van punten die een impact kunnen hebben op het arbeidsrecht en op het HR-beleid. Sommige doelstellingen of maatregelen zijn gekend, andere zijn nieuw. Het belang van het sociaal overleg wordt zeer vaak beklemtoond.

Read more
E-flash Coronavirus – Bereid u voor op eventuele controle door inspectie Toezicht Welzijn op het werk

E-flash Coronavirus – Bereid u voor op eventuele controle door inspectie Toezicht Welzijn op het werk
26/03/2020

Het Toezicht Welzijn op het Werk contacteert bedrijven telefonisch om na te gaan of de regels rond social distancing en andere gezondheidsmaatregelen worden nageleefd.

Read more
La réforme de la surveillance de santé périodique

La réforme de la surveillance de santé périodique
27/06/2019

Sont soumis à la surveillance de la santé périodique, les travailleurs qui occupent un poste de sécurité, un poste de vigilance ou une activité à risque défini.

Read more
Jaarlijks actieplan 2019: indienen vóór 1 november!

Jaarlijks actieplan 2019: indienen vóór 1 november!
17/10/2018

U bent verplicht om ten laatste op 31 oktober 2018 uw jaarlijks actieplan voor 2019 ter advies over te maken aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Read more
Preventie van burn-out: dien uw project in tegen uiterlijk 15 september om van subsidies te genieten!

Preventie van burn-out: dien uw project in tegen uiterlijk 15 september om van subsidies te genieten!
29/08/2018

In het kader van een geïntegreerd preventiebeleid inzake werkgerelateerde psychische aandoeningen, wordt financiële ondersteuning voorzien voor pilootprojecten ter preventie van burn-out.

Read more
Wet ter versterking van de economische groei zet in op de preventie van burn-out

Wet ter versterking van de economische groei zet in op de preventie van burn-out
13/04/2018

Het aantal bedienden dat lijdt aan een verhoogd risico op burn-out, is tussen 2014 en 2017 met ruim de helft gestegen: van 10 % naar bijna 17 %. Arbeiders lopen evenveel risico op een burn-out als bedienden. Een en ander blijkt uit een onderzoek van Securex.

Read more
Les bracelets connectés s'invitent dans l'entreprise

Les bracelets connectés s'invitent dans l'entreprise
13/12/2016

Dans un article paru récemment dans le magazine Trends, Thierry Vierin  explique que de nombreux employeurs proposent à leurs collaborateurs des bracelets connectés. L'objectif est de les aider à améliorer leur santé et contribuer à leur bien-être, tout en renforçant l'esprit d'équipe.

Read more
Mrs. Isabel Plets

Belangrijke wijzigingen in het Sociaal Strafwetboek over welzijn op het werk
27/04/2016

Het Sociaal Strafwetboek is gewijzigd door de wet van 29 februari 2016 tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht. De wet is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 21 april 2016.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network