Socialezekerheidsrecht


Tijdelijke versoepeling van de tijdelijke werkloosheid in tijden van corona

Tijdelijke versoepeling van de tijdelijke werkloosheid in tijden van corona
03/04/2020

Om op een adequate manier te kunnen reageren op die toevloed aan aanvragen, besliste de federale regering op 20 maart 2020 om de regels over tijdelijke werkloosheid, tijdelijk te versoepelen voor alle situaties van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus. Het KB dat deze afwijkende regels officieel maakt, werd gisteren in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De afwijkende regels gelden in principe van 1 februari 2020 tot 30 juni 2020. Een aantal afwijkende regels gelden evenwel pas vanaf 1 maart 2020/2 april 2020. 

Read more
Aanvullingen bij uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid - RSZ preciseert de berekeningswijze

Aanvullingen bij uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid - RSZ preciseert de berekeningswijze
02/04/2020

In het kader van de coronacrisis voorzien veel werkgevers in de betaling van een aanvulling om tijdelijk werkloze werknemers te compenseren voor loonverlies. De RSZ heeft zopas in haar “Instructies” de voorwaarden gepreciseerd waaronder een dergelijke aanvulling vrijgesteld is van sociale zekerheidsbijdragen.

Read more
Coronavirus: wie betaalt ‘afwezige’ werknemers?

Coronavirus: wie betaalt ‘afwezige’ werknemers?
01/04/2020

Als gevolg van Covid-19 hebben vele ondernemingen hun toevlucht moeten nemen tot tijdelijke werkloosheid. Wat met afwezige werknemers? Wie betaalt wat? We lichten hierna de verschillende situaties toe die zich kunnen voordoen.

Read more
Mr. Alexander Vandenbergen
Mr. Jan Hofkens

FAQ – Praktisch advies voor werkgevers om met het Coronavirus om te gaan – UPDATE 30 MAART 2020
31/03/2020

Het systeem is momenteel van toepassing tot 5 april 2020, maar kan mogelijks worden uitgebreid tot 30 juni 2020. Zowel voor arbeiders als bedienden gebeurt éénzelfde aanvraag elektronisch bij de RVA. De gegevens van de werknemers worden via één aanvraagformulier ingegeven en zij komen automatisch in de Corona-TW terecht.

Read more
Mesures sociales dans le cadre de la propagation du Covid-19

Mesures sociales dans le cadre de la propagation du Covid-19
30/03/2020

Le cabinet TETRA Law a répertorié l'ensemble des mesures sociales prises en Belgique dans le cadre de la propagation du Covid-19 

Read more
Tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus

Tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus
24/03/2020

De Regering heeft besloten om de procedure voor tijdelijke werkloosheid te openen voor alle situaties die met het coronavirus te maken hebben, zonder dat het daadwerkelijk over een situatie van overmacht dient te gaan.

Read more
Coronavirus: uw vragen en onze antwoorden op een rijtje

Coronavirus: uw vragen en onze antwoorden op een rijtje
17/03/2020

De gevolgen van het coronavirus voor de Belgische bedrijven worden meer en meer voelbaar. Als werkgever wordt u momenteel geconfronteerd met een hele reeks vragen. In dit artikel zetten wij deze voor u op een rijtje.

Read more
Uber : la Cour de cassation confirme l’existence d’un contrat de travail

Uber : la Cour de cassation confirme l’existence d’un contrat de travail
04/03/2020

Ce 4 mars, la Cour de cassation a décidé de requalifier en contrat de travail la relation contractuelle entre la société Uber et un chauffeur. En effet, lors de la connexion à la plateforme numérique Uber, il existe un lien de subordination entre le chauffeur et la société. Dès lors, le chauffeur ne réalise pas sa prestation en qualité de travailleur indépendant mais en qualité de salarié.

Read more
Thematisch verlof: nieuwe verhoging van de uitkering voor alleenstaande ouders die voor hun kind zorgen

Thematisch verlof: nieuwe verhoging van de uitkering voor alleenstaande ouders die voor hun kind zorgen
21/01/2020

Op 1 januari 2020 wordt het bedrag van de onderbrekingsuitkering bij thematisch verlof opnieuw verhoogd wanneer de begunstigde uitsluitend met één of meer kinderen samenwoont.

Read more
Emporter des objets ou denrées jeté(e)s = motif grave?

Emporter des objets ou denrées jeté(e)s = motif grave?
22/11/2019

C’est la question que s’est posée la Cour du travail de Bruxelles dans un arrêt du 15 mars 2018.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network