Socialezekerheidsrecht


Nieuw regels voor detachering van werknemers

Nieuw regels voor detachering van werknemers
02/06/2020

De lidstaten van de Europese Unie zijn als gevolg van de herziene Detacheringsrichtlijn verplicht om hun detacheringsregels voor 30 juli 2020 aan te passen. Donderdag 28 mei 2020 werd het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers in de Kamer goedgekeurd. De tekst is nu definitief en moet nu nog enkel in het Belgisch Staatblad worden gepubliceerd. In deze newsflash bespreken we kort de voornaamste wijzigingen.

Read more
Mesures sociales dans le cadre de la propagation du Covid-19

Mesures sociales dans le cadre de la propagation du Covid-19
27/05/2020

Le cabinet TETRA Law a répertorié l'ensemble des mesures sociales prises en Belgique dans le cadre de la propagation du Covid-19 

Read more
Coronavirus: hoe het hoofd bieden aan problemen met het betalen van sociale bijdragen?

Coronavirus: hoe het hoofd bieden aan problemen met het betalen van sociale bijdragen?
17/04/2020

De RSZ heeft twee maatregelen genomen om het hoofd te bieden aan de coronacrisis: uitstel van betaling van de bijdragen tot 15 december 2020 en mogelijkheid van een minnelijk afbetalingsplan.

Read more
How will the COVID-19 related measures be enforced in Belgium?

How will the COVID-19 related measures be enforced in Belgium?
15/04/2020

Now that the content of the measures adopted by the Belgian federal government in relation to the COVID-19 pandemic have been highly publicised by the media, the authorities are increasingly ensuring that these measures are enforced and complied with.

Read more
Tijdelijke versoepeling van de tijdelijke werkloosheid in tijden van corona

Tijdelijke versoepeling van de tijdelijke werkloosheid in tijden van corona
03/04/2020

Om op een adequate manier te kunnen reageren op die toevloed aan aanvragen, besliste de federale regering op 20 maart 2020 om de regels over tijdelijke werkloosheid, tijdelijk te versoepelen voor alle situaties van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus. Het KB dat deze afwijkende regels officieel maakt, werd gisteren in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De afwijkende regels gelden in principe van 1 februari 2020 tot 30 juni 2020. Een aantal afwijkende regels gelden evenwel pas vanaf 1 maart 2020/2 april 2020. 

Read more
Aanvullingen bij uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid - RSZ preciseert de berekeningswijze

Aanvullingen bij uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid - RSZ preciseert de berekeningswijze
02/04/2020

In het kader van de coronacrisis voorzien veel werkgevers in de betaling van een aanvulling om tijdelijk werkloze werknemers te compenseren voor loonverlies. De RSZ heeft zopas in haar “Instructies” de voorwaarden gepreciseerd waaronder een dergelijke aanvulling vrijgesteld is van sociale zekerheidsbijdragen.

Read more
Coronavirus: wie betaalt ‘afwezige’ werknemers?

Coronavirus: wie betaalt ‘afwezige’ werknemers?
01/04/2020

Als gevolg van Covid-19 hebben vele ondernemingen hun toevlucht moeten nemen tot tijdelijke werkloosheid. Wat met afwezige werknemers? Wie betaalt wat? We lichten hierna de verschillende situaties toe die zich kunnen voordoen.

Read more
Mr. Alexander Vandenbergen
Mr. Jan Hofkens

FAQ – Praktisch advies voor werkgevers om met het Coronavirus om te gaan – UPDATE 30 MAART 2020
31/03/2020

Het systeem is momenteel van toepassing tot 5 april 2020, maar kan mogelijks worden uitgebreid tot 30 juni 2020. Zowel voor arbeiders als bedienden gebeurt éénzelfde aanvraag elektronisch bij de RVA. De gegevens van de werknemers worden via één aanvraagformulier ingegeven en zij komen automatisch in de Corona-TW terecht.

Read more
Mesures sociales dans le cadre de la propagation du Covid-19

Mesures sociales dans le cadre de la propagation du Covid-19
30/03/2020

Le cabinet TETRA Law a répertorié l'ensemble des mesures sociales prises en Belgique dans le cadre de la propagation du Covid-19 

Read more
Tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus

Tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus
24/03/2020

De Regering heeft besloten om de procedure voor tijdelijke werkloosheid te openen voor alle situaties die met het coronavirus te maken hebben, zonder dat het daadwerkelijk over een situatie van overmacht dient te gaan.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network