Socialezekerheidsrecht


Brexit: en nu?

Brexit: en nu?
26/01/2021

Op 24 december 2020 werd een terugtrekkingsakkoord gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Wat zijn de concrete gevolgen hiervan voor werknemers?

Read more
Mrs. Isabel Plets

COVID-19 maatregelen verlengd tot 1 maart 2021
14/01/2021

Gisteren werd in het Belgisch Staatsblad een nieuw ministerieel besluit gepubliceerd dat het  ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, aanpast. 

Read more
Global Mobility in the Post-Brexit World: What Will 2021 Bring for Employers in Europe?

Global Mobility in the Post-Brexit World: What Will 2021 Bring for Employers in Europe?
05/01/2021

The U.K. left the European Union (EU) on January 31, 2020 under the terms of the Withdrawal Agreement, an agreement struck by London and Brussels in October 2019.

Read more
Europe At a Glance newsletter (December 2020)

Europe At a Glance newsletter (December 2020)
21/12/2020

In this edition we look at the revised and updated financial support measures provided by governments.

Read more
Social fraud inspection audits conducted by the District cells have been focusing on the construction sector: 2020 in retrospect

Social fraud inspection audits conducted by the District cells have been focusing on the construction sector: 2020 in retrospect
04/12/2020

As the end of 2020 is nearing, it is time for the traditional end-of-year lists. 2020 will undoubtedly be remembered as the year in which the entire world encountered the Covid-19 virus but that has not prevented the Belgian social inspection services from proceeding with its inspection audits

Read more
Nog meer COVID-19-steunmaatregelen

Nog meer COVID-19-steunmaatregelen
04/12/2020

De noodmaatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tijdens de tweede coronagolf tegen te gaan, hebben nadelige gevolgen op sociaaleconomisch vlak. Om die nadelige gevolgen te beperken, voorziet de regering in een reeks tijdelijke ondersteuningsmaatregelen. 

Read more
Overbruggingsrecht in geval van quarantaine of sluiting van klassen, scholen en kinderopvang

Overbruggingsrecht in geval van quarantaine of sluiting van klassen, scholen en kinderopvang
21/10/2020

Vanaf september kunnen zelfstandigen in bepaalde gevallen beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht.

Read more
Mr. Wouter Neven

Grondwettelijk Hof trancheert: bijslag van 35% bij incorrecte inhouding en doorstorting sociale schulden (onder)aannemers heeft een strafrechtelijke karakter en kan gematigd worden
23/09/2020

Conform artikel 30bis, §7 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (de RSZ-Wet) moeten opdrachtgevers en (hoofd)aannemers bij het sluiten van een overeenkomst controleren of de (onder)aannemer met wie ze wensen te werken sociale schulden heeft.

Read more
BREXIT: A1's with UK - status update

BREXIT: A1's with UK - status update
25/08/2020

With everything COVID-19 related going on it has been easy to take the eye off the ball on Brexit. The end of the transition period is fast approaching and whilst we all hope a "deal" will be reached we cannot be sure.

Read more
Need to Hire a High Profile Non-European Worker for your Business in Belgium/Europe?

Need to Hire a High Profile Non-European Worker for your Business in Belgium/Europe?
10/08/2020

The COVID-19 pandemic is still causing uncertainty with respect to business travel, employee posting, and work permit and visa application processes worldwide. What are the options for global employers who wish to hire high-profile employees in Belgium and have them start work as soon as possible?

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network