Socialezekerheidsrecht


Reconciling intra-group posting set-ups with the Belgian employee lending restrictions: a Brussels court decision provides guidance

Reconciling intra-group posting set-ups with the Belgian employee lending restrictions: a Brussels court decision provides guidance
13/10/2021

When posting employees to Belgium, foreign employers as well as Belgian host companies must be aware of the employee lending restrictions. 

Read more
Wage increase margin 2021-2022 and pension harmonisation. Two summer measures that (almost) went unnoticed

Wage increase margin 2021-2022 and pension harmonisation. Two summer measures that (almost) went unnoticed
23/09/2021

The summer of 2021 has proved exceptional in that it produced a surfeit of employment-related measures. A Royal Decree of 30 July 2021 set the maximum margin for salary cost increases for the period 2021-2022 at 0.4%. Two weeks earlier, employer and employee representative organisations within the National Labour Council entered into no fewer than 10 collective bargaining agreements, covering such topics as temporary unemployment, unemployment with company benefits (so-called “bridging pension”) and supplementary pensions.

Read more
Verschillende verlofstelsels aangepast afgelopen zomer

Verschillende verlofstelsels aangepast afgelopen zomer
09/09/2021

Tijdens de zomer werden verschillende verlofstelsels aangepast. 

Read more
An introduction to social inspections

An introduction to social inspections
30/06/2021

The government has made the fight against social dumping and social fraud a priority, resulting in ever-increasing monitoring action from social inspectorate services. 

Read more
Werken in meer dan één EU-lidstaat

Werken in meer dan één EU-lidstaat
28/05/2021

Wanneer iemand werkt in verschillende landen, denkt men al snel aan detachering. Maar dat is niet altijd het geval. Als een werknemer niet naar een onderneming in een ander land wordt uitgestuurd, maar in dat ander land blijft werken in opdracht en onder het gezag van zijn ene werkgever - en dat is de situatie waarover het in dit stukje gaat - is van detachering geen sprake. Het antwoord op de vraag welke socialezekerheidsregeling dan van toepassing is, wordt dan gegeven door andere regels dan die welke gelden voor detachering. 

Read more
Brexit - 3 months into 2021 - recap on immigration and social security

Brexit - 3 months into 2021 - recap on immigration and social security
21/04/2021

With effect as of 1 January 2021, the coordination rules on social security for new cross-border employment situations between the UK and the EU are laid down in the Trade and Cooperation Agreement, which includes a Protocol on Social Security Coordination

Read more
Vlaamse aanmoedigingspremie voor mantelzorgers en drie nieuwe corona-bijdrageverminderingen

Vlaamse aanmoedigingspremie voor mantelzorgers en drie nieuwe corona-bijdrageverminderingen
16/04/2021

Vlaamse aanmoedigingspremie voor mantelzorgers en drie nieuwe corona-bijdrageverminderingen voor bepaalde sectoren.

Read more
Brexit en tewerkstelling: impact or not? That’s the question!

Brexit en tewerkstelling: impact or not? That’s the question!
15/02/2021

Door de Brexit kwam op 1 januari 2021 ook een einde aan het vrij verkeer van werknemers tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Read more
Mr. Philippe François

Posted workers in the international road transport sector
04/02/2021

In a judgment of 1 December 2020, the Court of Justice of the European Union ("CJEU") interpreted Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services (the "Directive")

Read more
Brexit: en nu?

Brexit: en nu?
26/01/2021

Op 24 december 2020 werd een terugtrekkingsakkoord gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Wat zijn de concrete gevolgen hiervan voor werknemers?

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network