Socialezekerheidsrecht


Mr. Alexander Vandenbergen
Mr. Jan Hofkens

Nieuw gunstregime voor expats in Belgiƫ
13/01/2022

Op 1 januari 2022 zijn twee nieuwe fiscale gunstregimes in werking getreden voor expats: het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen (BBIB) en het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen onderzoekers (BBIO). 

Read more
Over het systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid voor RSZ-schulden

Over het systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid voor RSZ-schulden
05/11/2021

Wie een beroep doet op een (onder)aannemer die sociale schulden heeft op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst en deze inhoudings- en stortingsplicht niet naleeft, is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale schulden van zijn medecontractant (begrensd tot de totale prijs van de toevertrouwde werken). Dat houdt in dat de RSZ hem zoals de medecontractant samen met deze laatste en zelfs zonder deze laatste kan aanspreken tot betaling van diens sociale schulden.

Read more
The responsibility contribution in the event of an employer's excessive use of economic unemployment

The responsibility contribution in the event of an employer's excessive use of economic unemployment
22/10/2021

Read more
Reconciling intra-group posting set-ups with the Belgian employee lending restrictions: a Brussels court decision provides guidance

Reconciling intra-group posting set-ups with the Belgian employee lending restrictions: a Brussels court decision provides guidance
13/10/2021

When posting employees to Belgium, foreign employers as well as Belgian host companies must be aware of the employee lending restrictions. 

Read more
Wage increase margin 2021-2022 and pension harmonisation. Two summer measures that (almost) went unnoticed

Wage increase margin 2021-2022 and pension harmonisation. Two summer measures that (almost) went unnoticed
23/09/2021

The summer of 2021 has proved exceptional in that it produced a surfeit of employment-related measures. A Royal Decree of 30 July 2021 set the maximum margin for salary cost increases for the period 2021-2022 at 0.4%. Two weeks earlier, employer and employee representative organisations within the National Labour Council entered into no fewer than 10 collective bargaining agreements, covering such topics as temporary unemployment, unemployment with company benefits (so-called “bridging pension”) and supplementary pensions.

Read more
Verschillende verlofstelsels aangepast afgelopen zomer

Verschillende verlofstelsels aangepast afgelopen zomer
09/09/2021

Tijdens de zomer werden verschillende verlofstelsels aangepast. 

Read more
An introduction to social inspections

An introduction to social inspections
30/06/2021

The government has made the fight against social dumping and social fraud a priority, resulting in ever-increasing monitoring action from social inspectorate services. 

Read more
Werken in meer dan Ć©Ć©n EU-lidstaat

Werken in meer dan Ć©Ć©n EU-lidstaat
28/05/2021

Wanneer iemand werkt in verschillende landen, denkt men al snel aan detachering. Maar dat is niet altijd het geval. Als een werknemer niet naar een onderneming in een ander land wordt uitgestuurd, maar in dat ander land blijft werken in opdracht en onder het gezag van zijn ene werkgever - en dat is de situatie waarover het in dit stukje gaat - is van detachering geen sprake. Het antwoord op de vraag welke socialezekerheidsregeling dan van toepassing is, wordt dan gegeven door andere regels dan die welke gelden voor detachering. 

Read more
Brexit - 3 months into 2021 - recap on immigration and social security

Brexit - 3 months into 2021 - recap on immigration and social security
21/04/2021

With effect as of 1 January 2021, the coordination rules on social security for new cross-border employment situations between the UK and the EU are laid down in the Trade and Cooperation Agreement, which includes a Protocol on Social Security Coordination

Read more
Vlaamse aanmoedigingspremie voor mantelzorgers en drie nieuwe corona-bijdrageverminderingen

Vlaamse aanmoedigingspremie voor mantelzorgers en drie nieuwe corona-bijdrageverminderingen
16/04/2021

Vlaamse aanmoedigingspremie voor mantelzorgers en drie nieuwe corona-bijdrageverminderingen voor bepaalde sectoren.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network