Socialezekerheidsrecht


Eindelijk ‘Single Permit’ sinds 1 januari 2019

Eindelijk ‘Single Permit’ sinds 1 januari 2019
15/01/2019

Op 24 december 2018 werd de Instemmingswet inzake de ‘Single Permit’ gepubliceerd. De nieuwe regels over de ‘Single Permit’ moeten bijgevolg sinds 1 januari 2019 toegepast worden.

Read more
Versterking van het adoptieverlof en invoering van een pleegouderverlof vanaf 1 januari 2019

Versterking van het adoptieverlof en invoering van een pleegouderverlof vanaf 1 januari 2019
12/10/2018

De nieuwe regeling die voorziet in een uitbreiding van het bestaande adoptieverlof en de invoering van een nieuwe regeling rond pleegouderverlof werd onlangs gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zal in werking treden op 1 januari 2019.
 

Read more
Equity granted by a foreign parent company: recent developments

Equity granted by a foreign parent company: recent developments
11/10/2018

The Belgian government is contemplating to introduce a more general reporting and tax withholding obligation for Belgian companies/subsidiaries when benefits (such as free shares or shares at reduced price) are directly granted by the foreign parent company to its employees or remunerated directors.

Read more
De waarde van een gsm, smartphone, tablet of pc - de RSZ verduidelijkt

De waarde van een gsm, smartphone, tablet of pc - de RSZ verduidelijkt
05/10/2018

Als de werknemer een eigen bijdrage betaalt voor het ter beschikking gestelde voordeel, dan wordt het forfaitair bedrag verminderd met die eigen bijdrage. In zijn instructies van het 3de kwartaal van 2018 voegt de RSZ daaraan toe dat alleen het forfait van het voordeel waarvoor de werknemer tussenkomt, verminderd mag worden met het bedrag van diens bijdrage aangezien er aparte forfaits gelden voor de verschillende voordelen (het toestel, het telefoonabonnement en internet). 

Read more
Binding nature A1 forms and notion of posting: CJEU confirms and clarifies

Binding nature A1 forms and notion of posting: CJEU confirms and clarifies
21/09/2018

In a recent judgement, the Court of Justice of the EU (CJEU) again confirmed the binding nature of an A1 form – even when issued retroactively – for both the competent authorities and the courts of the host Member State to which an employee is posted. In addition, the Court clarified that, if a posted employee is replaced by an employee who is posted by another employer, this last employee cannot be validly posted whilst remaining subject to the home Member State social security scheme, as the condition of non replacement – required for a valid posting – is not complied with.

Read more
New thresholds for gifts granted to employees

New thresholds for gifts granted to employees
05/09/2018

Employers can grant their employees at special occasions gifts in kind, or in cash or in the form of gift vouchers. These gifts do not qualify as salary subject to social security contributions and income taxes.

Read more
Hof van Justitie: Antimisbruikwet een brug te ver

Hof van Justitie: Antimisbruikwet een brug te ver
23/08/2018

Het Hof van Justitie heeft beslist dat België de Europese regels met de voeten treedt door de rechter, de RSZ en de sociale inspecteurs de mogelijkheid te bieden om een frauduleus verkregen A1-verklaring naast zich neer te leggen, wanneer zij oordelen dat er sprake is van misbruik.

Read more
Jaarlijkse vakantie: gelijkstelling van halve dagen arbeidsongeschiktheid in geval van gedeeltelijke werkhervatting

Jaarlijkse vakantie: gelijkstelling van halve dagen arbeidsongeschiktheid in geval van gedeeltelijke werkhervatting
26/06/2018

De gelijkstellingsregels in de materie jaarlijkse vakantie werden aangepast. Voortaan zijn de halve dagen arbeidsongeschiktheid in geval van een gedeeltelijke werkhervatting zowel gelijkgesteld voor de arbeiders, als voor de bedienden.

Read more
New position of the Belgian social security authorities on determining the applicable social security regime (EU REGULATION 883/2004)

New position of the Belgian social security authorities on determining the applicable social security regime (EU REGULATION 883/2004)
18/06/2018

In the context of international employment situations, the EU Regulation 883/2004 determines which social security legislation is applicable to people working simultaneously in two or more states within the European Economic Area and Switzerland.

Read more
Gecombineerde vergunning verblijf-werk voor niet-Europeanen op komst

Gecombineerde vergunning verblijf-werk voor niet-Europeanen op komst
15/06/2018

De Europese ‘single permit’ richtlijn 2009/52 verplicht de lidstaten om met een enkele aanvraagprocedure de aflevering van een gecombineerde vergunning voor verblijf en werk aan niet-EU onderdanen in te stellen. Tot op vandaag hebben niet-EU onderdanen die in België willen werken, in de regel twee afzonderlijke documenten nodig: een verblijfsvergunning en een arbeidskaart.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network