Compensation en Benefits


"E-bonus": sneller en eenvoudiger vanaf 1 januari 2019
14/01/2019

CAO nr. 90/3 van 27 november 2018 wijzigt van het systeem van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, zowel inhoudelijk als vormelijk.

Read more
Adjusted calculation method for profit premiums

Adjusted calculation method for profit premiums
19/12/2018

On 6 December, the Chamber approved the Act holding several employment provisions. One of the chapters of this Act adjusts the system of profit premiums, by introducing the possibility of a pro rata calculation in this respect.

Read more
Nieuwe bedragen voor kostenvergoedingen voor verblijfskosten in België

Nieuwe bedragen voor kostenvergoedingen voor verblijfskosten in België
22/11/2018

De vergoedingen voor verblijfkosten die een werkgever aan zijn personeelsleden voor dienstreizen in België toekent, zijn – onder bepaalde voorwaarden – een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever wanneer zij niet meer bedragen dan de gelijkaardige vergoedingen die de staat aan zijn personeel toekent. Vanaf 1 oktober 2018 zijn deze maximumbedragen opnieuw geïndexeerd.

Read more
Eindejaarspremies : FAQ

Eindejaarspremies : FAQ
16/11/2018

Het jaar 2018 loopt alweer stilaan ten einde... En "einde van het jaar" gaat samen met "premie"!

Dit is dus het perfecte moment om enkele veel gestelde vragen over dit aangename onderwerp te beantwoorden.

Read more
De waarde van een gsm, smartphone, tablet of pc - de RSZ verduidelijkt

De waarde van een gsm, smartphone, tablet of pc - de RSZ verduidelijkt
05/10/2018

Als de werknemer een eigen bijdrage betaalt voor het ter beschikking gestelde voordeel, dan wordt het forfaitair bedrag verminderd met die eigen bijdrage. In zijn instructies van het 3de kwartaal van 2018 voegt de RSZ daaraan toe dat alleen het forfait van het voordeel waarvoor de werknemer tussenkomt, verminderd mag worden met het bedrag van diens bijdrage aangezien er aparte forfaits gelden voor de verschillende voordelen (het toestel, het telefoonabonnement en internet). 

Read more
September is ending. Flexibility isn’t.

September is ending. Flexibility isn’t.
28/09/2018

The Belgian labour market is becoming more flexible every day. Working time, remuneration and organisational structure are evolving. The thematic leaves cannot stay behind, and this also applies to parental leave.

Read more
Terbeschikkingstelling van fietsen: afschaffing verhoogde aftrek in het vooruitzicht (in de vennootschapsbelasting)

Terbeschikkingstelling van fietsen: afschaffing verhoogde aftrek in het vooruitzicht (in de vennootschapsbelasting)
26/09/2018

In de vennootschapsbelasting verdwijnt vanaf 1 januari 2020 (aanslagjaar 2021) de aftrek van 120% voor de door de werkgever gedane of gedragen kosten gelieerd aan de terbeschikkingstelling van fietsen aan personeelsleden voor hun woon-werkverplaatsingen.

Read more
Projet de loi modifiant la loi cash for car

Projet de loi modifiant la loi cash for car
24/09/2018

Comme vous l’avez sans doute entendu dans les médias, le système cash for car entré en vigueur le 1er janvier 2018 n’a pas obtenu le succès escompté. En effet, seuls 23 travailleurs provenant de 22 entreprises différentes ont souhaité échanger leur voiture contre une compensation financière. Le Gouvernement a ainsi décidé de modifier quelque peu le système du cash for car ou allocation de mobilité.

Read more
Loonbeslag DAVO wegens achterstallig onderhoudsgeld: verhoging van het leefloon op 1 september 2018

Loonbeslag DAVO wegens achterstallig onderhoudsgeld: verhoging van het leefloon op 1 september 2018
07/09/2018

Vanaf 1 september 2018 worden de basisbedragen van het leefloon verhoogd. Ingeval van een beslag op loon door DAVO wegens achterstallig onderhoudsgeld, verhoogt bijgevolg het niet voor beslag vatbaar loon.

Read more
Mobility budget (finally) launched !

Mobility budget (finally) launched !
06/08/2018

On Thursday 26 July 2018, the Belgian government approved the draft bill on the “mobility budget”, which would enter into force on October 1st, 2018. Compared to previous communications, the main principles were maintained, namely:

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network