Compensation en Benefits


Cash for car 2.0

Cash for car 2.0
30/04/2019

Voortaan volstaat het om recht te hebben op een bedrijfswagen en is het niet langer vereist dat een werknemer er ook effectief gebruik van gemaakt heeft. Ook het bedrag van de mobiliteitsvergoeding zal mee evolueren met de carrière van de werknemer.

Read more
Loonnorm 2019-2020: derde stap (bevestiging door koninklijk besluit)

Loonnorm 2019-2020: derde stap (bevestiging door koninklijk besluit)
29/04/2019

De regering heeft via een koninklijk besluit de maximale marge voor de loonkostontwikkeling voor de periode 2019-2020 op 1,1% vastgelegd.

Read more
Ook op een premie aan een werknemer van een andere onderneming, kunnen RSZ-bijdragen verschuldigd zijn

Ook op een premie aan een werknemer van een andere onderneming, kunnen RSZ-bijdragen verschuldigd zijn
23/04/2019

Het Brusselse Arbeidshof sprak zich recent uit over de vraag of een premie die werknemers ontvangen, maar die door een andere vennootschap dan de werkgever wordt uitbetaald, loon uitmaakt in de zin van de loonbeschermingswet en of er hierop dus ook sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd waren.

Read more
Royal decree implementing the mobility budget published

Royal decree implementing the mobility budget published
03/04/2019

On the 29th of March the law of 17 March 2019 concerning the introduction of a mobility budget was published together with a royal decree implementing this law. In comparison with the draft law no changes were made to the published law. It is mainly the royal decree, which implements the law concerning the mobility budget, that contains some interesting, new elements.

Read more
Mobility budget has (finally) entered into force

Mobility budget has (finally) entered into force
07/03/2019

On 28 February 2019, after several postponements, the Belgian parliament approved the bill on the 'mobility budget', which will enter into force as of 1 March 2019. This budget gives employees opportunities to divide an amount of money onto different transportation methods, to get to work more efficiently and more environmentally friendly.

Read more
Eindelijk een wettelijk kader voor het mobiliteitsbudget

Eindelijk een wettelijk kader voor het mobiliteitsbudget
01/03/2019

Op 28 februari 2019 heeft de Kamer het wetsontwerp tot invoering van het mobiliteitsbudget goedgekeurd. Deze maatregel, die al enige tijd door de regering werd aangekondigd, wordt nu eindelijk geconcretiseerd in wetgeving.

Read more
Fiscale fiche & inhouding bedrijfsvoorheffing voor voordelen toegekend door gelieerde buitenlandse vennootschappen

Fiscale fiche & inhouding bedrijfsvoorheffing voor voordelen toegekend door gelieerde buitenlandse vennootschappen
01/03/2019

Vanaf 1 maart 2019 moeten werkgevers wiens werknemers (ook) bezoldigingen verkrijgen vanwege buitenlandse vennootschappen, bedrijfsvoorheffing berekenen en inhouden voor die voordelen.

Read more
French payroll taxes as of 1 January 2019

French payroll taxes as of 1 January 2019
20/02/2019

The introduction of French payroll taxes for French tax residents as of 1 January 2019 is a current eye catcher as it also impacts foreign based (e.g. Belgian or Dutch) employers. Indeed, these foreign based employers will have to be compliant with the new French payroll tax requirements (i.e. referred to as 'Prélèvement à la Source').

Read more
New

New "profit bonus" rules in force since January 2019
19/02/2019

Since 1 January 2018, an employer has been able to grant its employees a cash bonus based on part or all of the profits of the financial year (the so-called “profit bonus”). This profit bonus enjoys attractive social and tax benefits.
 

Read more
Fin de carrière « douce » : l’indemnité peut désormais être prévue dans une convention individuelle

Fin de carrière « douce » : l’indemnité peut désormais être prévue dans une convention individuelle
14/02/2019

L’arrêté royal du 12 décembre 2018 simplifie les conditions permettant aux travailleurs âgés de bénéficier de l’indemnité prévue dans le cadre du régime dit « fin de carrière douce ».

Cette modification intervient suite au constat de l’échec actuel de ce régime, qui vise la promotion de l’emploi pour les travailleurs âgés.

Read more

LexGO Network