Compensation en Benefits


Mobility budget has (finally) entered into force

Mobility budget has (finally) entered into force
07/03/2019

On 28 February 2019, after several postponements, the Belgian parliament approved the bill on the 'mobility budget', which will enter into force as of 1 March 2019. This budget gives employees opportunities to divide an amount of money onto different transportation methods, to get to work more efficiently and more environmentally friendly.

Read more
Eindelijk een wettelijk kader voor het mobiliteitsbudget

Eindelijk een wettelijk kader voor het mobiliteitsbudget
01/03/2019

Op 28 februari 2019 heeft de Kamer het wetsontwerp tot invoering van het mobiliteitsbudget goedgekeurd. Deze maatregel, die al enige tijd door de regering werd aangekondigd, wordt nu eindelijk geconcretiseerd in wetgeving.

Read more
Fiscale fiche & inhouding bedrijfsvoorheffing voor voordelen toegekend door gelieerde buitenlandse vennootschappen

Fiscale fiche & inhouding bedrijfsvoorheffing voor voordelen toegekend door gelieerde buitenlandse vennootschappen
01/03/2019

Vanaf 1 maart 2019 moeten werkgevers wiens werknemers (ook) bezoldigingen verkrijgen vanwege buitenlandse vennootschappen, bedrijfsvoorheffing berekenen en inhouden voor die voordelen.

Read more
French payroll taxes as of 1 January 2019

French payroll taxes as of 1 January 2019
20/02/2019

The introduction of French payroll taxes for French tax residents as of 1 January 2019 is a current eye catcher as it also impacts foreign based (e.g. Belgian or Dutch) employers. Indeed, these foreign based employers will have to be compliant with the new French payroll tax requirements (i.e. referred to as 'Prélèvement à la Source').

Read more
New

New "profit bonus" rules in force since January 2019
19/02/2019

Since 1 January 2018, an employer has been able to grant its employees a cash bonus based on part or all of the profits of the financial year (the so-called “profit bonus”). This profit bonus enjoys attractive social and tax benefits.
 

Read more
Fin de carrière « douce » : l’indemnité peut désormais être prévue dans une convention individuelle

Fin de carrière « douce » : l’indemnité peut désormais être prévue dans une convention individuelle
14/02/2019

L’arrêté royal du 12 décembre 2018 simplifie les conditions permettant aux travailleurs âgés de bénéficier de l’indemnité prévue dans le cadre du régime dit « fin de carrière douce ».

Cette modification intervient suite au constat de l’échec actuel de ce régime, qui vise la promotion de l’emploi pour les travailleurs âgés.

Read more
Wetgeving m.b.t. de winstpremie gewijzigd sinds 1 januari 2019

Wetgeving m.b.t. de winstpremie gewijzigd sinds 1 januari 2019
08/02/2019

De wet houdende diverse arbeidsbepalingen, die in de drukke maand december 2018 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, heeft de wetgeving m.b.t. de sinds 1 januari 2018 nieuw ingevoerde winstpremie, op een aantal punten gewijzigd. 

Read more
Benefits in kind: new index and formula’s for 2019

Benefits in kind: new index and formula’s for 2019
05/02/2019

Since 1 January 2019, the benefits in kind for the private use of a company car and the free disposal of an apartment or house by the employer to its employee have been updated.

Read more
Loonnorm 2019-2020: maximaal beschikbare marge gekend

Loonnorm 2019-2020: maximaal beschikbare marge gekend
21/01/2019

De loonnorm is een percentage dat de maximale verhoging van de loonkost over een periode van twee jaar weergeeft, vastgesteld in functie van de verhoging van de loonkost in Duitsland, Frankrijk en Nederland.

Read more

"E-bonus": sneller en eenvoudiger vanaf 1 januari 2019
14/01/2019

CAO nr. 90/3 van 27 november 2018 wijzigt van het systeem van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, zowel inhoudelijk als vormelijk.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network