Compensation en Benefits


Coronapremie kan worden toegekend sinds 1 augustus 2021

Coronapremie kan worden toegekend sinds 1 augustus 2021
24/09/2021

Sinds 1 augustus 2021 kunnen ondernemingen waar tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald, een coronapremie toekennen aan hun personeel vrij van bijdragen en van belastingen.

Read more
Q & A Employment Law - European Football Championship  Sociale voordelen

Q & A Employment Law - European Football Championship Sociale voordelen
17/06/2021

V: Mag ik een pretpakket van bier en wijn aan onze werknemers bezorgen? Is dit belast en fiscaal aftrekbaar?

Read more
Nieuw wetsontwerp voor een groene(re) mobiliteit

Nieuw wetsontwerp voor een groene(re) mobiliteit
04/06/2021

On 18 May 2021, a bill was approved by the Belgian Government to create a green(er) mobility in Belgium by (1) promoting tax incentives for CO2-emission free company cars,

Read more
Ter beschikking gestelde of terugbetaalde mondmaskers en handgels voordeel in natura?

Ter beschikking gestelde of terugbetaalde mondmaskers en handgels voordeel in natura?
08/03/2021

Handgels en mondmaskers zijn vandaag de dag niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Ook op de werkvloer zijn ze een vaste waarde geworden. Maar wat met het loonkarakter van deze producten? De fiscus en RSZ hebben hun standpunt hieromtrent recent verduidelijkt.

Read more
Bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen: vergeet het verslag niet!

Bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen: vergeet het verslag niet!
16/02/2021

Het tweejaarlijks analyseverslag van de bezoldigingsstructuur in de onderneming moet vóór 31 maart 2021 overgemaakt worden aan de ondernemingsraad of, bij ontstentenis ervan, aan de vakbondsafvaardiging.

Read more
L’employeur qui met à disposition de son travailleur un véhicule de société est redevable d’une cotisation de solidarité (O.N.S.S.). Le montant pour 2021 est connu.

L’employeur qui met à disposition de son travailleur un véhicule de société est redevable d’une cotisation de solidarité (O.N.S.S.). Le montant pour 2021 est connu.
07/12/2020

De werkgever die een bedrijfsvoertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt, is een solidariteitsbijdrage verschuldigd (RSZ). Het bedrag voor 2021 is gekend.

Read more
Mobiliteitsvergoeding (cash for car): niet meer mogelijk in 2021!

Mobiliteitsvergoeding (cash for car): niet meer mogelijk in 2021!
04/12/2020

Aangezien het Grondwettelijk Hof de wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding heeft vernietigd, verdwijnt de mobiliteitsvergoeding op 31 december 2020.

Read more
Decembermaand ... geschenkenmaand?

Decembermaand ... geschenkenmaand?
26/11/2020

Dit jaar kan uw traditioneel sinterklaas- of kerstfeest niet plaatsvinden. Als werkgever hebt u echter nog altijd de mogelijkheid om uw werknemers een geschenk te geven ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten.

Read more
Circular letter published on consumption cheques

Circular letter published on consumption cheques
22/10/2020

The federal government has agreed that employers will be able to grant consumption cheques to their employees to support the sectors most affected by the corona crisis.

Read more
Thuiswerkvergoeding: Vereenvoudigd standpunt van de Fiscus

Thuiswerkvergoeding: Vereenvoudigd standpunt van de Fiscus
29/08/2020

Van zodra een werknemer minstens 5 werkdagen per maand thuis werkt, mag een werkgever volgens de fiscus een bureauvergoeding van 129,48 EUR toekennen. Dit bedrag moet niet evenredig verminderd worden in geval van deeltijdse prestaties, op voorwaarde dat de deeltijdse werknemer ook minstens 5 werkdagen op een maand van thuis uit werkt.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network