Compensation en Benefits


Eindejaarspremies : FAQ

Eindejaarspremies : FAQ
16/11/2018

Het jaar 2018 loopt alweer stilaan ten einde... En "einde van het jaar" gaat samen met "premie"!

Dit is dus het perfecte moment om enkele veel gestelde vragen over dit aangename onderwerp te beantwoorden.

Read more
De waarde van een gsm, smartphone, tablet of pc - de RSZ verduidelijkt

De waarde van een gsm, smartphone, tablet of pc - de RSZ verduidelijkt
05/10/2018

Als de werknemer een eigen bijdrage betaalt voor het ter beschikking gestelde voordeel, dan wordt het forfaitair bedrag verminderd met die eigen bijdrage. In zijn instructies van het 3de kwartaal van 2018 voegt de RSZ daaraan toe dat alleen het forfait van het voordeel waarvoor de werknemer tussenkomt, verminderd mag worden met het bedrag van diens bijdrage aangezien er aparte forfaits gelden voor de verschillende voordelen (het toestel, het telefoonabonnement en internet). 

Read more
September is ending. Flexibility isn’t.

September is ending. Flexibility isn’t.
28/09/2018

The Belgian labour market is becoming more flexible every day. Working time, remuneration and organisational structure are evolving. The thematic leaves cannot stay behind, and this also applies to parental leave.

Read more
Terbeschikkingstelling van fietsen: afschaffing verhoogde aftrek in het vooruitzicht (in de vennootschapsbelasting)

Terbeschikkingstelling van fietsen: afschaffing verhoogde aftrek in het vooruitzicht (in de vennootschapsbelasting)
26/09/2018

In de vennootschapsbelasting verdwijnt vanaf 1 januari 2020 (aanslagjaar 2021) de aftrek van 120% voor de door de werkgever gedane of gedragen kosten gelieerd aan de terbeschikkingstelling van fietsen aan personeelsleden voor hun woon-werkverplaatsingen.

Read more
Projet de loi modifiant la loi cash for car

Projet de loi modifiant la loi cash for car
24/09/2018

Comme vous l’avez sans doute entendu dans les médias, le système cash for car entré en vigueur le 1er janvier 2018 n’a pas obtenu le succès escompté. En effet, seuls 23 travailleurs provenant de 22 entreprises différentes ont souhaité échanger leur voiture contre une compensation financière. Le Gouvernement a ainsi décidé de modifier quelque peu le système du cash for car ou allocation de mobilité.

Read more
Loonbeslag DAVO wegens achterstallig onderhoudsgeld: verhoging van het leefloon op 1 september 2018

Loonbeslag DAVO wegens achterstallig onderhoudsgeld: verhoging van het leefloon op 1 september 2018
07/09/2018

Vanaf 1 september 2018 worden de basisbedragen van het leefloon verhoogd. Ingeval van een beslag op loon door DAVO wegens achterstallig onderhoudsgeld, verhoogt bijgevolg het niet voor beslag vatbaar loon.

Read more
Mobility budget (finally) launched !

Mobility budget (finally) launched !
06/08/2018

On Thursday 26 July 2018, the Belgian government approved the draft bill on the “mobility budget”, which would enter into force on October 1st, 2018. Compared to previous communications, the main principles were maintained, namely:

Read more
Expected changes in employers’ tax reporting obligations of some equity incentives

Expected changes in employers’ tax reporting obligations of some equity incentives
26/07/2018

When foreign headquartered companies grant stock options to employees of their Belgian subsidiaries, such option grants, where taxable at grant, are ALWAYS reportable by the Belgian employing subsidiary on the employee’s individual statement 281.10. So far, no equivalent reporting obligation existed where Belgian employees were granted free shares (Restricted Stocks or Restricted Stock Units) by the foreign parent company, except where the Belgian employing subsidiary was involved in the free grant of shares (which triggers a withholding tax obligation) or expenses the free grant of shares in its financial statements.

Read more
Tip 6: Bonussen en vakantiegeld: een vaak voorkomende verwarring

Tip 6: Bonussen en vakantiegeld: een vaak voorkomende verwarring
10/07/2018

-  Hou het totaalbudget goed in het oog en beslis hoeveel u wilt toekennen.

-  Wees duidelijk in uw communicatie naar uw werknemers.

-  Besteed aandacht aan de formulering wanneer u een ‘all-in’ bedrag voorziet.

Read more
Dienstverplaatsingen met eigen vervoermiddel : 0,3573 EUR/km op 1 juli 2018

Dienstverplaatsingen met eigen vervoermiddel : 0,3573 EUR/km op 1 juli 2018
05/07/2018

Wanneer de werknemer een privéwagen (of motor of bromfiets) voor beroepsdoeleinden gebruikt en daardoor kosten maakt, mag de werkgever hem in principe enkel de kosten terugbetalen die werkelijk zijn gemaakt en waarvan hij het bewijs van de aard en de grootte van het bedrag kan leveren.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network