Compensation en Benefits


L’employeur qui met à disposition de son travailleur un véhicule de société est redevable d’une cotisation de solidarité (O.N.S.S.). Le montant pour 2021 est connu.

L’employeur qui met à disposition de son travailleur un véhicule de société est redevable d’une cotisation de solidarité (O.N.S.S.). Le montant pour 2021 est connu.
07/12/2020

De werkgever die een bedrijfsvoertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt, is een solidariteitsbijdrage verschuldigd (RSZ). Het bedrag voor 2021 is gekend.

Read more
Mobiliteitsvergoeding (cash for car): niet meer mogelijk in 2021!

Mobiliteitsvergoeding (cash for car): niet meer mogelijk in 2021!
04/12/2020

Aangezien het Grondwettelijk Hof de wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding heeft vernietigd, verdwijnt de mobiliteitsvergoeding op 31 december 2020.

Read more
Decembermaand ... geschenkenmaand?

Decembermaand ... geschenkenmaand?
26/11/2020

Dit jaar kan uw traditioneel sinterklaas- of kerstfeest niet plaatsvinden. Als werkgever hebt u echter nog altijd de mogelijkheid om uw werknemers een geschenk te geven ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten.

Read more
Circular letter published on consumption cheques

Circular letter published on consumption cheques
22/10/2020

The federal government has agreed that employers will be able to grant consumption cheques to their employees to support the sectors most affected by the corona crisis.

Read more
Thuiswerkvergoeding: Vereenvoudigd standpunt van de Fiscus

Thuiswerkvergoeding: Vereenvoudigd standpunt van de Fiscus
29/08/2020

Van zodra een werknemer minstens 5 werkdagen per maand thuis werkt, mag een werkgever volgens de fiscus een bureauvergoeding van 129,48 EUR toekennen. Dit bedrag moet niet evenredig verminderd worden in geval van deeltijdse prestaties, op voorwaarde dat de deeltijdse werknemer ook minstens 5 werkdagen op een maand van thuis uit werkt.

Read more
Requests COVID-19: homeworking expense allowance

Requests COVID-19: homeworking expense allowance
20/08/2020

Following the recently published Circular Letter concerning homeworking expense allowance, the Belgian Ruling Office has published a statement on the 19th of August 2020 in this respect. 

Read more
New Circular letter – Home working expense allowance

New Circular letter – Home working expense allowance
24/07/2020

As working from home will be the new normal for many companies, the Belgian tax authorities released a circular letter including guidelines for the application of a lump sum allowance for home office expenses.

Read more
Toekenning van consumptiecheques

Toekenning van consumptiecheques
23/07/2020

In een Koninklijk Besluit dat op 17 juli 2020 werd gepubliceerd, wordt bepaald dat werkgevers aan hun werknemers zogenaamde consumptiecheques kunnen toekennen die kunnen gebruikt worden in inrichtingen die ressorteren onder de horeca-, cultuur of sportsector. Deze consumptiecheques zullen niet als loon worden beschouwd waarvoor sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn voor zover de voorwaarden, bepaald in het KB, worden nageleefd.

Read more
New Corona measures support Belgian employers well into the Autumn

New Corona measures support Belgian employers well into the Autumn
22/06/2020

The Belgian government is acutely aware that businesses will feel the impact of the Covid-19 crisis well beyond the summer months. To that end, a new set of measures was decided during the Inner Cabinet meeting of 12 June. Information on these measures is still scarce, but we thought we’d share the highlights with you now (and of course will update you when we can).

Read more
Pension légale: dérogation temporaire aux règles « anti-cumul » dans le cadre de la pandémie COVID-19

Pension légale: dérogation temporaire aux règles « anti-cumul » dans le cadre de la pandémie COVID-19
08/06/2020

En application des règles « anti-cumul » classiques, le cumul de revenus (professionnels et/ou de remplacement) avec la pension légale peut entraîner la suspension ou la réduction de celle-ci. Or, certains pensionnés ont repris ou étendu leur activité professionnelle dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, et de nombreuses personnes bénéficient d’un revenu de remplacement ou d’une indemnité spécifique octroyée en raison du COVID-19.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network