Arbeidsrecht


EU-Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden is in werking getreden

EU-Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden is in werking getreden
20/08/2019

Richtlijn 2019/1152 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden (TVAO), een van de belangrijkste sociale verwezenlijkheden van de Commissie Juncker, is op 11 juli 2019 officieel gepubliceerd en op 31 juli 2019 in werking getreden. De lidstaten hebben nu drie jaar de tijd (tot 1 augustus 2022) om aan de bepalingen te implementeren.

Read more
Wijzigingen inzake het periodiek gezondheidstoezicht op werknemers

Wijzigingen inzake het periodiek gezondheidstoezicht op werknemers
19/08/2019

Sinds 21 juni 2019 bepaalt een bijlage aan de Codex over het welzijn op het werk, per functie of activiteit die risico's met zich meebrengen, de frequentie van de periodieke gezondheidsbeoordelingen en de aanvullende medische handelingen.1. Wat wordt bedoelt met « periodiek gezondheidstoezicht op werknemers »?

Read more
Ontslag om dringende reden : diefstal blijft diefstal ongeacht de waarde van het gestolen goed (Cass. 6 juni 2016)

Ontslag om dringende reden : diefstal blijft diefstal ongeacht de waarde van het gestolen goed (Cass. 6 juni 2016)
19/08/2019

Een dringende reden wordt gedefinieerd in artikel 35 van de Wet op arbeidsovereenkomsten (hierna : Arbeidsovereenkomstenwet) als  'de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt'. Diefstal, gepleegd door een werknemer, ongeacht de waarde van het ontvreemde voorwerp of stuk, maakt een dringende reden uit die leidt tot ontslag, gezien het vertrouwen tussen de werkgever en werknemer hierdoor is geschonden.

Read more
De kracht van een retroactieve CAO (zelfs voor ex-werknemers)

De kracht van een retroactieve CAO (zelfs voor ex-werknemers)
13/08/2019

In een vonnis van 10 december 2018 sprak de Nederlandstalige Arbeidsrechtbank te Brussel zich uit in een zaak waarbij de werkgever de persoonlijke bijdrage tot de groepsverzekering betaalde, maar ter compensatie een inhouding deed op het brutoloon van de (ex-)werknemer. 

Read more
De l’importance des évaluations dans l’appréciation du licenciement abusif

De l’importance des évaluations dans l’appréciation du licenciement abusif
09/08/2019

Dans un jugement du 18 février dernier, le Tribunal du travail du Hainaut, division Mons, a eu à se pencher sur la question de savoir s’il est possible de motiver le licenciement d’un contractuel par des manquements professionnels alors qu’il bénéficie d’évaluations positives.

Read more
Aankoop van steps, Ă©Ă©nwielers en hoverboards weldra mogelijk met ecocheques !

Aankoop van steps, Ă©Ă©nwielers en hoverboards weldra mogelijk met ecocheques !
07/08/2019

De lijst van ecologische producten en diensten die met ecocheques kunnen worden aangekocht zal vanaf 1 september 2019 uitgebreid worden.

Read more
Employment conditions for Belgium’s largest joint committee have been decided

Employment conditions for Belgium’s largest joint committee have been decided
06/08/2019

On 2 July the social partners of the country’s largest joint committee for white-collar employees, JC 200, the committee for employers who do not belong to any other committee, reached an agreement.

Read more
Stemrecht voor uw uitzendkrachten? Breng ze in kaart vanaf 1 augustus 2019

Stemrecht voor uw uitzendkrachten? Breng ze in kaart vanaf 1 augustus 2019
03/08/2019

De wetgever heeft voor de sociale verkiezingen van 2020 voorzien dat uitzendkrachten stemrecht genieten in uw bedrijf als ze voldoen aan de anciënniteitsvoorwaarden die gelden vanaf 1 augustus 2019.

Read more
Refus de nomination pour des motifs liés à la vie privée de l’agent… et de son épouse

Refus de nomination pour des motifs liés à la vie privée de l’agent… et de son épouse
26/07/2019

La Cour européenne des droits de l’homme estime que la non-nomination d’un agent, dont les motifs reposent sur des informations relatives à sa vie privée, viole son droit au respect de sa vie privée si l’autorité n’est pas en mesure de démontrer les raisons d’intérêt public ou liées aux nécessités et aux spécificités du service, qui expliquent la décision.

Read more
Tijdskrediet: wat is nieuw op 1 januari 2019?

Tijdskrediet: wat is nieuw op 1 januari 2019?
26/07/2019

Sinds begin dit jaar zijn er enkele nieuwigheden op het gebied van tijdskrediet. In het artikel hieronder worden ze onder de loep genomen.
 

Read more

LexGO Network