Arbeidsrecht


De vrijheid van meningsuiting van werknemers geniet bescherming, maar is niet absoluut

De vrijheid van meningsuiting van werknemers geniet bescherming, maar is niet absoluut
06/12/2019

Het ontslag omwille van een publicatie op het internet van een artikel, zonder bekendmaking van specifieke informatie over de werkgever en zonder enige concrete schadelijke gevolgen, is in strijd met het recht op vrijheid van meningsuiting, beschermd door artikel 10 van het EVRM.

Read more
Decembermaand ... geschenkenmaand?

Decembermaand ... geschenkenmaand?
05/12/2019

Nu het einde van het jaar met rasse schreden nadert, denkt u er misschien over na om uw werknemers een klein sinterklaasgeschenk of kerstgeschenk te geven (bijvoorbeeld een geschenkbon, een fles wijn,…).

Read more
Du nouveau pour le travailleur indépendant en incapacité de travail

Du nouveau pour le travailleur indépendant en incapacité de travail
04/12/2019

Depuis le 1er juillet 2019, les conditions d’indemnisation du travailleur indépendant en incapacité de travail ont été modifiées.

Read more
Black Friday en Cyber Monday op kantoor: ontslag van uw werknemer is mogelijk!

Black Friday en Cyber Monday op kantoor: ontslag van uw werknemer is mogelijk!
29/11/2019

De termen Black Friday en Cyber Monday zeggen u misschien niets, maar uw werknemers kennen ze ongetwijfeld wel. Hoe gaat u best met deze fenomenen om in uw onderneming ?

Read more
Het Grondwettelijk Hof vernietigt de overgangsregeling inzake de activeringsbijdrage

Het Grondwettelijk Hof vernietigt de overgangsregeling inzake de activeringsbijdrage
27/11/2019

De activeringsbijdrage is een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage ten laste van de werkgever die ingevoerd werd met de programmawet van 25 december 2017.  Dankzij een overgangsmaatregel is de bijdrage niet verschuldigd voor situaties die hun oorsprong vinden in een regeling van voor 28 september 2017.

Read more
Schending van het recht op de terugkeer in een gelijkwaardige functie na moederschapsrust en ouderschapsverlof: geval van geslachtsdiscriminatie!

Schending van het recht op de terugkeer in een gelijkwaardige functie na moederschapsrust en ouderschapsverlof: geval van geslachtsdiscriminatie!
27/11/2019

Veel bedrijven herkennen deze situatie: gedurende de moederschapsrust van een werkneemster, wordt zij in haar functie tijdelijk vervangen of gebeurt er een reorganisatie waardoor de werkneemster niet meer in haar oorspronkelijke functie kan worden tewerkgesteld.

Read more
Beroepsziekten en het vermoeden van blootstelling aan het risico op burn-out

Beroepsziekten en het vermoeden van blootstelling aan het risico op burn-out
21/11/2019

In de private sector moet het slachtoffer van een beroepsziekte die niet “op de lijst” staat, altijd aantonen dat hij werd blootgesteld aan een “beroepsrisico”. Een beroepsrisico betekent dat er een verhoogd risico bestaat om de ziekte op te lopen als gevolg van de uitoefening van het beroep.

Read more
 Europees Hof voor de Rechten van de Mens staat het gebruik van geheime videobewaking van werknemers toe

Europees Hof voor de Rechten van de Mens staat het gebruik van geheime videobewaking van werknemers toe
19/11/2019

In een recente baanbrekende zaak van 17 oktober 2019 (nr. 1874/13 en 8567/13, López Ribalda vs. Spanje) heeft de grote kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld dat het gebruik van verborgen videocamera's door een Spaanse Supermarkt, die tot het ontslag van een aantal gestolen werknemers heeft geleid, geen beperking van het recht op privacy van de werknemers was. De zaak betreft een aantal werknemers, waaronder kassiers en winkelbedienden. 

Read more
Bijdrage inzetbaarheidsverhogende maatregelen wordt (voorlopig) niet geïnd

Bijdrage inzetbaarheidsverhogende maatregelen wordt (voorlopig) niet geïnd
18/11/2019

Sinds de Wet Eenheidsstatuut bevat de Arbeidsovereenkomstenwet een bepaling die elk paritair (sub)comité verplicht in een cao te bepalen dat werknemers die worden ontslagen met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een daarmee overeenstemmende opzeggingsvergoeding, recht hebben op een ontslagpakket (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2019-2020, nr. 4322).

Read more
Secteur du transport – Preuve des prestations de travail en l’absence de feuilles de prestations imposées par le secteur

Secteur du transport – Preuve des prestations de travail en l’absence de feuilles de prestations imposées par le secteur
14/11/2019

Dans cette affaire, la Cour du travail de Bruxelles a eu à connaître d’une demande visant le paiement d’arriérés de rémunération formée par un travailleur à charge de son employeur relevant du secteur du transport.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network