Arbeidsrecht


Een nieuw thematisch verlof: het

Een nieuw thematisch verlof: het "mantelzorgverlof"
14/10/2019

Vanaf 1 oktober 2019 wordt een nieuw thematisch verlof ingevoerd door de erkenning van het statuut van mantelzorgers. De mantelzorger is de persoon die (doorlopende of regelmatige) hulp en bijstand verleent aan een zorgbehoevende persoon.

Read more
Terugbetaling van outplacementkosten voor ondernemingen in herstructurering: vermindering in Vlaanderen

Terugbetaling van outplacementkosten voor ondernemingen in herstructurering: vermindering in Vlaanderen
07/10/2019

Sinds 18 september 2019 is de terugbetaling van outplacementkosten voor ondernemingen in herstructurering fors gedaald.

Read more
Mantelzorgers: nieuw thematisch verlof vanaf 1 oktober 2019...nog niet !

Mantelzorgers: nieuw thematisch verlof vanaf 1 oktober 2019...nog niet !
02/10/2019

Werknemers die het statuut van mantelzorger hebben, zullen een schorsing of vermindering van hun prestaties kunnen vragen in het kader van een nieuw thematisch verlof dat op 1 oktober 2019 van kracht wordt. Maar.

Read more
Transfert sous autorité de justice: le système du pick & choose recalé par la justice européenne !

Transfert sous autorité de justice: le système du pick & choose recalé par la justice européenne !
30/09/2019

Depuis plus de 10 ans, une alternative à la faillite existe en droit belge: la réorganisation judiciaire. Cette procédure permet notamment aux entreprises de conclure des plans d’apurement avec les créanciers ou de permettre le transfert de tout ou partie des activités sous autorité de justice.

Read more
Ontslagcriteria en werknemers met een handicap

Ontslagcriteria en werknemers met een handicap
30/09/2019

Dat het in de regel niet decent is een werknemer te ontslaan omwille van een handicap, is al langer een verworvenheid in ons recht: dergelijk ontslag kan een vorm van discriminatie zijn, wat verboden is. Het discriminatieverbod heeft aan impact gewonnen door de ruime invulling die in de rechtspraak wordt gegeven aan het begrip handicap.

Read more
Een premie die door een derde wordt betaald, is onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen

Een premie die door een derde wordt betaald, is onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen
27/09/2019

Een merk van schoonheidsproducten betaalt aan de verkopers van onafhankelijke parfumerieën een premie, waarvan het bedrag afhangt van de verkoopsresultaten van haar producten. 

 

Read more
Uw werknemers lokaliseren?

Uw werknemers lokaliseren?
20/09/2019

De werkgever die gebruik wenst te maken van geolokalisatiesystemen om zijn werknemers te lokaliseren, moet een aantal voorwaarden in acht nemen. We geven hierna de stand van zaken.
 

Read more
Discriminatie op basis van geslacht en variabel loon

Discriminatie op basis van geslacht en variabel loon
19/09/2019

In een recent vonnis moest de Arbeidsrechtbank te Brussel zich uitspreken over een vordering tot schadevergoeding wegens discriminatie op grond van geslacht. Ook werd uitspraak gedaan over een aantal aspecten die raken aan het variabel loon.

Read more
Toepassingsgebied Arbeidsongevallenwet breidt uit tot alle personen met een leerwerkcontract

Toepassingsgebied Arbeidsongevallenwet breidt uit tot alle personen met een leerwerkcontract
17/09/2019

Vanaf 1 januari 2020 is de Arbeidsongevallenwet van toepassing op alle personen met een zogenaamd ‘klein statuut’. Dit zijn de personen die arbeid verrichten in het kader van een opleiding tot betaalde arbeid. 

Read more
When employee consent is the start of the problem, not the end - the GDPR shows some teeth

When employee consent is the start of the problem, not the end - the GDPR shows some teeth
13/09/2019

The Greek Data Protection Authority has imposed a 150,000 EUR fine on PriceWaterhouseCoopers Business Solutions SA for – get this – asking their employees’ consent to process their personal data. It may strike you as counterintuitive (and going against everything your mother ever told you) that asking consent could get you into trouble, but where personal data are concerned, so it would appear to be.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network