Arbeidsrecht


Coronavirus : en cas de télétravail, quelle indemnité pouvez-vous octroyer à vos travailleurs ?

Coronavirus : en cas de télétravail, quelle indemnité pouvez-vous octroyer à vos travailleurs ?
02/04/2020

Suite aux mesures gouvernementales prises pour lutter contre le Coronavirus, certains travailleurs sont amenés à travailler depuis leur domicile (télétravail). Quelles sont les règles en matière de remboursement de frais dans cette situation ?

Read more
Tijdelijke werkloosheid – Maatregelen aangaande telewerk, physical distancing in essentiële en niet-essentiële bedrijven – sociale verkiezingen

Tijdelijke werkloosheid – Maatregelen aangaande telewerk, physical distancing in essentiële en niet-essentiële bedrijven – sociale verkiezingen
02/04/2020

Op dit moment (01/04/2020) zijn er twee stelsels van tijdelijke werkloosheid wanneer een werknemer niet kan werken: (1) tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht, dit is bijvoorbeeld omdat de werknemer niet kan werken omdat de werkplek niet langer open kan blijven en 

Read more
Aanvullingen bij uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid - RSZ preciseert de berekeningswijze

Aanvullingen bij uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid - RSZ preciseert de berekeningswijze
02/04/2020

In het kader van de coronacrisis voorzien veel werkgevers in de betaling van een aanvulling om tijdelijk werkloze werknemers te compenseren voor loonverlies. De RSZ heeft zopas in haar “Instructies” de voorwaarden gepreciseerd waaronder een dergelijke aanvulling vrijgesteld is van sociale zekerheidsbijdragen.

Read more
Coronavirus: wie betaalt ‘afwezige’ werknemers?

Coronavirus: wie betaalt ‘afwezige’ werknemers?
01/04/2020

Als gevolg van Covid-19 hebben vele ondernemingen hun toevlucht moeten nemen tot tijdelijke werkloosheid. Wat met afwezige werknemers? Wie betaalt wat? We lichten hierna de verschillende situaties toe die zich kunnen voordoen.

Read more
Mr. Alexander Vandenbergen
Mr. Jan Hofkens

FAQ – Praktisch advies voor werkgevers om met het Coronavirus om te gaan – UPDATE 30 MAART 2020
31/03/2020

Het systeem is momenteel van toepassing tot 5 april 2020, maar kan mogelijks worden uitgebreid tot 30 juni 2020. Zowel voor arbeiders als bedienden gebeurt éénzelfde aanvraag elektronisch bij de RVA. De gegevens van de werknemers worden via één aanvraagformulier ingegeven en zij komen automatisch in de Corona-TW terecht.

Read more
Mesures sociales dans le cadre de la propagation du Covid-19

Mesures sociales dans le cadre de la propagation du Covid-19
30/03/2020

Le cabinet TETRA Law a répertorié l'ensemble des mesures sociales prises en Belgique dans le cadre de la propagation du Covid-19 

Read more
Coronavirus: vereenvoudigde procedure ingeval van tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus!

Coronavirus: vereenvoudigde procedure ingeval van tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus!
30/03/2020

Alle gevallen van tijdelijke werkloosheid aangevraagd in de periode van 13 maart tot 5 april 2020 te wijten aan het coronavirus worden beschouwd als overmacht ! Deze periode kan worden verlengd tot 30 juni.

Read more
Schorsing van de sociale verkiezingen omwille het coronavirus: wat zijn de gevolgen?

Schorsing van de sociale verkiezingen omwille het coronavirus: wat zijn de gevolgen?
27/03/2020

Omwille het coronavirus wordt de procedure van de sociale verkiezingen vanaf X+36 geschorst en tot een onbepaalde datum uitgesteld.Wat zijn de gevolgen 

Read more
Werken en niet kunnen of mogen werken in tijden van corona

Werken en niet kunnen of mogen werken in tijden van corona
27/03/2020

De maatregelen met betrekking tot de corona-crisis veranderen voortdurend. Daarom hebben wij het schema dat u wegwijs maakt in de belangrijkste gevolgen voor het werken en niet kunnen of mogen werken in tijden van corona aangevuld. 

Read more
Tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus

Tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus
24/03/2020

De Regering heeft besloten om de procedure voor tijdelijke werkloosheid te openen voor alle situaties die met het coronavirus te maken hebben, zonder dat het daadwerkelijk over een situatie van overmacht dient te gaan.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network