Arbeidsrecht


Net voor de start van de zomer: recente uitspraak ontslagrecht

Net voor de start van de zomer: recente uitspraak ontslagrecht
20/06/2019

In een arrest van 6 juni 2019 bevestigt het Hof dat rekening moet worden gehouden met opzeggingsclausules die geldig vóór 1 januari 2014 zijn gesloten voor het berekenen van de opzeggingstermijn. Daarmee bevestigt het Hof zijn vorige rechtspraak (GH 18 oktober 2018 (140/2018)).

Read more
De Jobsdeal (DEEL II)

De Jobsdeal (DEEL II)
19/06/2019

De wet bevat een aantal belangrijke nieuwe arbeidsrechtelijke regels, waaronder een Versoepeling van het scholingsbeding voor knelpuntberoepen, het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen na de wettelijke pensioenleeftijd en de mogelijkheid om 1/3devan de opzeggingsvergoeding om te besteden aan een “opleidingsbudget”.

Read more
Eindelijk een wettelijke basis voor positieve acties op de arbeidsmarkt

Eindelijk een wettelijke basis voor positieve acties op de arbeidsmarkt
19/06/2019

Sinds 11 maart 2019 bestaat er een wettelijke basis voor private ondernemingen om positieve acties binnen hun onderneming mogelijk te maken. Hiermee tracht de wetgever (eindelijk) meer rechtszekerheid te bieden aan de werkgevers die een dergelijk actieplan willen invoeren.

Read more
De Jobsdeal (DEEL I)

De Jobsdeal (DEEL I)
17/06/2019

De wet bevat een aantal belangrijke nieuwe arbeidsrechtelijke regels, waaronder een herziening van het mechanisme van de starterslonen, de verplichting om outplacement aan te bieden in geval van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht en een nieuwe informatieplicht voor de werkgevers in geval van een opzeggingstermijn met een conventionele vrijstelling van prestaties.

Read more
Cybersurveillance des travailleurs : quelles sont les limites ?

Cybersurveillance des travailleurs : quelles sont les limites ?
14/06/2019

En tant qu’employeur, il est légitime de vouloir surveiller ses travailleurs et contrôler l’utilisation faite par ces derniers des outils informatiques mis à leur disposition dans le cadre de la relation de travail.

Read more
5 tips om een goede organisatie tijdens de vakantieperiode te verzekeren!

5 tips om een goede organisatie tijdens de vakantieperiode te verzekeren!
14/06/2019

De zomer is de periode waarin werknemers vakantiedagen opnemen. In dit artikel delen we tips om ervoor te zorgen dat ook in afwezigheid van (ervaren) werknemers de bedrijfsorganisatie gesmeerd loopt.

Read more
Wanneer behoren bonussen tot het lopend loon?

Wanneer behoren bonussen tot het lopend loon?
14/06/2019

Het antwoord op die vraag is van belang om uit te maken of bonussen moeten worden begrepen in de basis waarop beëindigingsvergoedingen, waaronder in eerste instantie de opzeggingsvergoeding, worden berekend. 

Dat een bonus de tegenprestatie van arbeid is, zodat de werknemer op een toegekende bonus per definitie recht heeft, zal wel niemand met echte juridische kennis nog ernstig betwisten. 

Read more
Les horaires de travail flottants, une même réalité dans le secteur public et dans le secteur privé ?

Les horaires de travail flottants, une même réalité dans le secteur public et dans le secteur privé ?
13/06/2019

Les horaires de travail flottants tendent à assurer une certaine flexibilité au travail. En effet, la mise en place d’horaires de travail flottants a pour objectif de permettre aux travailleurs de mieux concilier vie professionnelle et privée, en déterminant eux-mêmes la durée de leurs prestations journalières.

Read more
Deeltijdse werknemers - het langverwachte KB

Deeltijdse werknemers - het langverwachte KB
11/06/2019

De Programmawet van 22 december 1989 voorziet reeds 30 jaar in de mogelijkheid voor de deeltijdse werknemer om bij de werkgever een aanvraag in te dienen tot het bekomen van een voltijdse dienstbetrekking of van een andere, al dan niet bijkomende, deeltijdse dienstbetrekking waardoor de wekelijkse arbeidsduur van de tewerkstelling wordt verhoogd. Het kwam aan de Koning toe om de termijnen, voorwaarden en andere nadere regels van de verplichtingingen die in dit kader op de werkgever rusten  te bepalen. 

Read more
Co-employment requires more than a close link between two entities

Co-employment requires more than a close link between two entities
10/06/2019

An employee is hired as group legal counsel on the payroll of a foreign company, under an employment contract governed by local law.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network