Arbeidsrecht


Pouvez-vous géolocaliser vos collaborateurs ?

Pouvez-vous géolocaliser vos collaborateurs ?
20/04/2019

Contrairement aux caméras de surveillance, il n’y a pas de législation spécifique à ce sujet ; ce sont donc les règles générales en matière de données personnelles qui trouvent à s’appliquer, et donc dorénavant le RGPD. Or, qu’en est-il en matière de géolocalisation ?

Read more
Motif grave : critères “en faveur” du travailleur

Motif grave : critères “en faveur” du travailleur
12/04/2019

A l’occasion d’un jugement du 9 novembre 2018, le Tribunal du travail du Hainaut (division La Louvière) a eu à se prononcer sur des faits ayant engendré un licenciement pour motif grave. 

Les faits sont les suivants : lors d’un chantier nécessitant des instructions très précises de l’employeur (voire, une formation, comme le souligne le Tribunal), une équipe de deux travailleurs commet une erreur, qualifiée de grave par l’ex-employeur. 

Read more
De wet betreffende de sociale verkiezingen aangepast

De wet betreffende de sociale verkiezingen aangepast
11/04/2019

De wetgever heeft niet enkel de data voor de volgende sociale verkiezingen vastgesteld. Hij heeft ook verschillende aspecten van de verkiezingsprocedure gewijzigd. Zijn onder meer nieuw: de referteperiode voor de berekening van het aantal werknemers dat gewoonlijk in de onderneming wordt tewerkgesteld, de deelname van uitzendkrachten aan de stemming en de mogelijkheid om elektronisch te stemmen vanaf de gebruikelijke werkpost.

Read more
Belgium passes Brexit act, covers employment & social security issues

Belgium passes Brexit act, covers employment & social security issues
10/04/2019

On 28 March 2019, the Belgian parliament passed the Brexit Act, which aims to temporarily deal with the consequences of a possible Hard Brexit and contains the following measures in the field of employment law and social security law: The right of residence. Until 31 December 2020, the Brexit Act maintains the right of residence of British nationals and their family members on Belgian territory. 

Read more
2020’s social elections in Belgium – the importance of 2019

2020’s social elections in Belgium – the importance of 2019
05/04/2019

Some of the most exciting events take place only every four years: the Olympic Games, the World Cup and the Belgian social elections to name only three.

All Belgian companies with more than 50 employees are required to organise elections to appoint a Health & Safety Committee.

Read more
De impact van BREXIT op internationale tewerkstelling

De impact van BREXIT op internationale tewerkstelling
01/04/2019

Wanneer het VK Europa verlaat, wordt het VK een zogenaamd “derde land”.  Dit geeft aanleiding tot heel wat vragen op het gebied van internationale tewerkstelling.

Read more
Sociale verkiezingen 2020: de Kamer keurde het wetsvoorstel van 22 maart goed !

Sociale verkiezingen 2020: de Kamer keurde het wetsvoorstel van 22 maart goed !
01/04/2019

Op donderdag 28 maart keurde de Kamer in de plenaire vergadering het wetsvoorstel over de sociale verkiezingen van 2020 goed.

Dit door de Kamer goedgekeurde wetsvoorstel (Doc. 54 3546/006) wijzigt de procedure op de volgende punten:

Read more
Fiscaal voordeel overuren opgetrokken naar 180 uren

Fiscaal voordeel overuren opgetrokken naar 180 uren
26/03/2019

De wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal verhoogt het overurenquotum dat een fiscaal gunstregime geniet. 

Read more
Het ABC van het mobiliteitsbudget

Het ABC van het mobiliteitsbudget
25/03/2019

Op 28 februari 2019 heeft de Kamer het wetsontwerp betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget goedgekeurd. De datum van inwerkingtreding van de wet is bepaald op 1 maart 2019.

Read more
Is een exclusiviteitsbeding geldig?

Is een exclusiviteitsbeding geldig?
22/03/2019

Een werkgever kan geneigd zijn een exclusiviteitsbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst van zijn medewerkers zodat ze hun arbeidskracht uitsluitend ten dienste van hem stellen. Is een dergelijk beding geldig?

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network