Aanvullende pensioenen


Enkele nieuwigheden met betrekking tot het pensioenstelsel van de zelfstandigen

Enkele nieuwigheden met betrekking tot het pensioenstelsel van de zelfstandigen
11/09/2019

Er werden recent een aantal interessante nieuwigheden met betrekking tot het pensioenstelsel van de zelfstandigen gepubliceerd. Tweede pijler: maximaal aftrekbare bijdrage voor het VAPZ.

Read more
Circulaire van de belastingadministratie over het vrij aanvullend pensioen voor werknemers

Circulaire van de belastingadministratie over het vrij aanvullend pensioen voor werknemers
06/09/2019

De belastingadministratie heeft recent een circulaire[1] gepubliceerd met betrekking tot de nieuwe regelgeving over het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (afgekort het “VAPW”).  De circulaire vermeldt geen nieuwigheden of bijzonderheden, maar vat de belangrijkste kenmerken van het VAPW en de fiscale behandeling ervan samen.

Read more
Pension complémentaire dans le secteur public : un employeur public peut désormais assumer le rôle d’organisateur pour d’autres entités publiques

Pension complémentaire dans le secteur public : un employeur public peut désormais assumer le rôle d’organisateur pour d’autres entités publiques
18/07/2019

Récemment, les dispositions de la loi sur les pensions complémentaires (« LPC ») concernant les engagements de pension du secteur public ont été complétées. Il est désormais possible pour un employeur public d’assumer la qualité d’organisateur d’un engagement de pension instauré en faveur des agents contractuels de différentes entités publiques ou personnes morales de droit public.

Read more
Werknemers kunnen op eigen kosten een “vrij aanvullend pensioen” opbouwen

Werknemers kunnen op eigen kosten een “vrij aanvullend pensioen” opbouwen
08/07/2019

De nieuwe maatregel van het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) heeft als doel om werknemers waarvoor via de sector of de werkgever geen of slechts een beperkt aanvullend pensioen opgebouwd wordt, de mogelijkheid te bieden om deze pensioenopbouw op eigen initiatief en met eigen middelen te versterken.

Read more
Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW): sinds 27 maart 2019 !

Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW): sinds 27 maart 2019 !
05/04/2019

De wet over een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers is op 27 maart 2019 in werking getreden. Nader onderzoek leert dat de impact voor de werkgevers relatief beperkt is.

Read more
Aanvullende pensioenen : Wijninckxbijdrage (definitieve regeling) dit jaar van kracht!.

Aanvullende pensioenen : Wijninckxbijdrage (definitieve regeling) dit jaar van kracht!.
12/02/2019

Zoals aangekondigd, zal de eindfase van deze bijdrage dit jaar van start gaan. Onlangs werden enkele technische aanpassingen aangebracht.

Read more
Aanvullende pensioenen: nieuws in 2019!

Aanvullende pensioenen: nieuws in 2019!
11/02/2019

Ingevolge de omzetting van een Europese richtlijn werd de wet betreffende de aanvullende pensioenen aangepast. Ze wordt aantrekkelijker voor jonge werknemers en bevordert de mobiliteit van werknemers in het algemeen.

Read more
Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW): vanaf 27 maart 2019!

Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW): vanaf 27 maart 2019!
18/01/2019

De wet over een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 december 2018. Nader onderzoek leert dat de impact voor de werkgevers relatief beperkt is.

Read more
Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) : vanaf 27 maart 2019 !

Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) : vanaf 27 maart 2019 !
08/01/2019

De wet over een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 december 2018. Nader onderzoek leert dat de impact voor de werkgevers relatief beperkt is.

Read more
Wetsontwerp IORP-II: Belang voor IBP’s

Wetsontwerp IORP-II: Belang voor IBP’s
04/12/2018

Afgelopen vrijdag werd het wetsontwerp tot omzetting van de IORP-II richtlijn (richtlijn 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening)

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network