Aanvullende pensioenen


Covid-19 and measures to protect the accrual of statutory and supplementary pensions

Covid-19 and measures to protect the accrual of statutory and supplementary pensions
28/08/2020

Over the past few months, new legislation has focused entirely on the coronavirus, both to remedy the current situation and to counter the consequences for the future. Measures have also been adopted regarding statutory and supplementary pensions.

Read more
UPDATE – Do employees still benefit from death coverage or an accrual of pension rights when temporarily unemployed due to Covid-19?

UPDATE – Do employees still benefit from death coverage or an accrual of pension rights when temporarily unemployed due to Covid-19?
29/05/2020

What is the impact of Covid-19 on the accrual of occupational pension rights and on death coverage? The Law of 7 May 2020 obliges employers to review and adapt their strategy accordingly and communicate to employees their continued entitlement (or not) to those benefits.

Read more
Mr. Alexander Vandenbergen
Mr. Jan Hofkens

Aanvullende pensioenen en collectieve verzekeringen: voortgezette opbouw van rechten en betaling van bijdragen voor werknemers in tijdelijke werkloosheid
04/05/2020

Op 30 april 2020 heeft het parlement een wetsvoorstel goedgekeurd over bepaalde maatregelen inzake de voortzetting van collectieve verzekeringen voor werknemers in tijdelijke werkloosheid.

Read more
Do employees still have death cover or an accrual of pension rights when temporarily unemployed because of coronavirus?

Do employees still have death cover or an accrual of pension rights when temporarily unemployed because of coronavirus?
20/04/2020

The corona crisis is having an impact on many aspects of everyday life. Currently, a lot of employees are temporarily unemployed due to force majeure. Consequently, their employment contracts are suspended during this period. 

Read more
Groepsverzekering x huwelijksvermogensrecht

Groepsverzekering x huwelijksvermogensrecht
08/11/2019

Het Hof van Beroep te Gent heeft op 9 maart 2017 een arrest geveld in het kader van een echtscheiding over het lot van het aanvullend pensioen dat tijdens het huwelijk werd opgebouwd via een groepsverzekering. Het Hof van Beroep geeft met haar arrest navolging aan het standpunt van het Grondwettelijk Hof[1] omtrent dit vraagstuk.

Read more
Lokale besturen zonder responsabiliseringsbijdragen drie maal het kneusje?

Lokale besturen zonder responsabiliseringsbijdragen drie maal het kneusje?
25/10/2019

Het Vlaamse regeerakkoord voorziet in de periode van 2020 tot 2025 een aanzienlijke tussenkomst van ca. 1,3 miljard euro in de pensioenlasten van de lokale besturen. Principieel kan er enkel worden toegejuicht dat er bijkomende middelen naar de steden en gemeenten vloeien.

Read more
Enkele nieuwigheden met betrekking tot het pensioenstelsel van de zelfstandigen

Enkele nieuwigheden met betrekking tot het pensioenstelsel van de zelfstandigen
11/09/2019

Er werden recent een aantal interessante nieuwigheden met betrekking tot het pensioenstelsel van de zelfstandigen gepubliceerd. Tweede pijler: maximaal aftrekbare bijdrage voor het VAPZ.

Read more
Circulaire van de belastingadministratie over het vrij aanvullend pensioen voor werknemers

Circulaire van de belastingadministratie over het vrij aanvullend pensioen voor werknemers
06/09/2019

De belastingadministratie heeft recent een circulaire[1] gepubliceerd met betrekking tot de nieuwe regelgeving over het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (afgekort het “VAPW”).  De circulaire vermeldt geen nieuwigheden of bijzonderheden, maar vat de belangrijkste kenmerken van het VAPW en de fiscale behandeling ervan samen.

Read more
Pension complémentaire dans le secteur public : un employeur public peut désormais assumer le rôle d’organisateur pour d’autres entités publiques

Pension complémentaire dans le secteur public : un employeur public peut désormais assumer le rôle d’organisateur pour d’autres entités publiques
18/07/2019

Récemment, les dispositions de la loi sur les pensions complémentaires (« LPC ») concernant les engagements de pension du secteur public ont été complétées. Il est désormais possible pour un employeur public d’assumer la qualité d’organisateur d’un engagement de pension instauré en faveur des agents contractuels de différentes entités publiques ou personnes morales de droit public.

Read more
Werknemers kunnen op eigen kosten een “vrij aanvullend pensioen” opbouwen

Werknemers kunnen op eigen kosten een “vrij aanvullend pensioen” opbouwen
08/07/2019

De nieuwe maatregel van het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) heeft als doel om werknemers waarvoor via de sector of de werkgever geen of slechts een beperkt aanvullend pensioen opgebouwd wordt, de mogelijkheid te bieden om deze pensioenopbouw op eigen initiatief en met eigen middelen te versterken.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network