Aanvullende pensioenen


Global Minimum Taxation (Pillar 2): OECD Commentary and Consultation and Updated Draft EU Directive

Global Minimum Taxation (Pillar 2): OECD Commentary and Consultation and Updated Draft EU Directive
16/03/2022

On 14 March 2022, the OECD published the commentary on the OECD “GloBE” Model Rules concerning the introduction of a minimum effective tax rate worldwide on large multinational enterprises. At the same time, it opened a four-week consultation period on the implementation of these rules.
 

Read more
Coronavirus: maatregelen inzake aanvullende pensioenen (UPDATE)

Coronavirus: maatregelen inzake aanvullende pensioenen (UPDATE)
29/01/2021

De schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens tijdelijke werkloosheid heeft in de meeste gevallen een negatieve invloed op de opbouw van rechten inzake aanvullend pensioen. Bij wet werden steunmaatregelen genomen voor de aangeslotenen.

Read more
Mr. Alexander Vandenbergen
Mr. Jan Hofkens

Wat houdt het regeerakkoord in voor het arbeidsrecht?
07/10/2020

Het regeerakkoord bevat tal van punten die een impact kunnen hebben op het arbeidsrecht en op het HR-beleid. Sommige doelstellingen of maatregelen zijn gekend, andere zijn nieuw. Het belang van het sociaal overleg wordt zeer vaak beklemtoond.

Read more
Covid-19 and measures to protect the accrual of statutory and supplementary pensions

Covid-19 and measures to protect the accrual of statutory and supplementary pensions
28/08/2020

Over the past few months, new legislation has focused entirely on the coronavirus, both to remedy the current situation and to counter the consequences for the future. Measures have also been adopted regarding statutory and supplementary pensions.

Read more
UPDATE – Do employees still benefit from death coverage or an accrual of pension rights when temporarily unemployed due to Covid-19?

UPDATE – Do employees still benefit from death coverage or an accrual of pension rights when temporarily unemployed due to Covid-19?
29/05/2020

What is the impact of Covid-19 on the accrual of occupational pension rights and on death coverage? The Law of 7 May 2020 obliges employers to review and adapt their strategy accordingly and communicate to employees their continued entitlement (or not) to those benefits.

Read more
Mr. Alexander Vandenbergen
Mr. Jan Hofkens

Aanvullende pensioenen en collectieve verzekeringen: voortgezette opbouw van rechten en betaling van bijdragen voor werknemers in tijdelijke werkloosheid
04/05/2020

Op 30 april 2020 heeft het parlement een wetsvoorstel goedgekeurd over bepaalde maatregelen inzake de voortzetting van collectieve verzekeringen voor werknemers in tijdelijke werkloosheid.

Read more
Do employees still have death cover or an accrual of pension rights when temporarily unemployed because of coronavirus?

Do employees still have death cover or an accrual of pension rights when temporarily unemployed because of coronavirus?
20/04/2020

The corona crisis is having an impact on many aspects of everyday life. Currently, a lot of employees are temporarily unemployed due to force majeure. Consequently, their employment contracts are suspended during this period. 

Read more
Groepsverzekering x huwelijksvermogensrecht

Groepsverzekering x huwelijksvermogensrecht
08/11/2019

Het Hof van Beroep te Gent heeft op 9 maart 2017 een arrest geveld in het kader van een echtscheiding over het lot van het aanvullend pensioen dat tijdens het huwelijk werd opgebouwd via een groepsverzekering. Het Hof van Beroep geeft met haar arrest navolging aan het standpunt van het Grondwettelijk Hof[1] omtrent dit vraagstuk.

Read more
Lokale besturen zonder responsabiliseringsbijdragen drie maal het kneusje?

Lokale besturen zonder responsabiliseringsbijdragen drie maal het kneusje?
25/10/2019

Het Vlaamse regeerakkoord voorziet in de periode van 2020 tot 2025 een aanzienlijke tussenkomst van ca. 1,3 miljard euro in de pensioenlasten van de lokale besturen. Principieel kan er enkel worden toegejuicht dat er bijkomende middelen naar de steden en gemeenten vloeien.

Read more
Enkele nieuwigheden met betrekking tot het pensioenstelsel van de zelfstandigen

Enkele nieuwigheden met betrekking tot het pensioenstelsel van de zelfstandigen
11/09/2019

Er werden recent een aantal interessante nieuwigheden met betrekking tot het pensioenstelsel van de zelfstandigen gepubliceerd. Tweede pijler: maximaal aftrekbare bijdrage voor het VAPZ.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network