Aanvullende pensioenen


Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW): sinds 27 maart 2019 !

Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW): sinds 27 maart 2019 !
05/04/2019

De wet over een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers is op 27 maart 2019 in werking getreden. Nader onderzoek leert dat de impact voor de werkgevers relatief beperkt is.

Read more
Aanvullende pensioenen : Wijninckxbijdrage (definitieve regeling) dit jaar van kracht!.

Aanvullende pensioenen : Wijninckxbijdrage (definitieve regeling) dit jaar van kracht!.
12/02/2019

Zoals aangekondigd, zal de eindfase van deze bijdrage dit jaar van start gaan. Onlangs werden enkele technische aanpassingen aangebracht.

Read more
Aanvullende pensioenen: nieuws in 2019!

Aanvullende pensioenen: nieuws in 2019!
11/02/2019

Ingevolge de omzetting van een Europese richtlijn werd de wet betreffende de aanvullende pensioenen aangepast. Ze wordt aantrekkelijker voor jonge werknemers en bevordert de mobiliteit van werknemers in het algemeen.

Read more
Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW): vanaf 27 maart 2019!

Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW): vanaf 27 maart 2019!
18/01/2019

De wet over een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 december 2018. Nader onderzoek leert dat de impact voor de werkgevers relatief beperkt is.

Read more
Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) : vanaf 27 maart 2019 !

Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) : vanaf 27 maart 2019 !
08/01/2019

De wet over een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 december 2018. Nader onderzoek leert dat de impact voor de werkgevers relatief beperkt is.

Read more
Wetsontwerp IORP-II: Belang voor IBP’s

Wetsontwerp IORP-II: Belang voor IBP’s
04/12/2018

Afgelopen vrijdag werd het wetsontwerp tot omzetting van de IORP-II richtlijn (richtlijn 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening)

Read more
 Een nieuw aanvullend pensioenvehikel voor werknemers

Een nieuw aanvullend pensioenvehikel voor werknemers
26/11/2018

De Kamer heeft in plenaire zitting een wetsontwerp goedgekeurd dat in een nieuwe vorm van aanvullend pensioen voor werknemers voorziet.

Read more
Extension of supplementary pension rights to all employees

Extension of supplementary pension rights to all employees
26/07/2018

Today, the introduction and financing of an occupational pension scheme is a decision taken by the employer, at company level or via an industry collective labour agreement.

Read more
Mrs. Marga Caproni

Tip 5: Voor bedienden wel, voor arbeiders niet? Het discriminatieverbod in aanvullende pensioenen
09/07/2018

TIP 5

Kernpunten

-  Vanaf 2025 mag uw pensioenplan geen onderscheid meer maken op basis van de categorie arbeiders - bedienden.

-  Andere objectieve categoriee?n (kaderleden, handelsvertegenwoordigers) zijn wel nog toegestaan.

-  Ook planwijzigingen die u doorvoert vo?o?r 2025 kunnen onrechtmatig zijn wanneer zij een bestaand onderscheid vergroten.

Read more
Mrs. Marga Caproni

Belgian Workplace Pensions Act (“WAP”) changed on two important points
04/07/2018

Belgian Parliament has voted an act which will amend the Workplace Pensions Act (“WAP” in Dutch) on two important points.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network