ARBEIDRECHT & SOCIALEZEKERHEIDSRECHT


Is een exclusiviteitsbeding geldig?

Is een exclusiviteitsbeding geldig?
22/03/2019

Een werkgever kan geneigd zijn een exclusiviteitsbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst van zijn medewerkers zodat ze hun arbeidskracht uitsluitend ten dienste van hem stellen. Is een dergelijk beding geldig?

Read more
De grote lijnen van het ontwerp van het interprofessioneel akkoord 2019-2020 zijn bekend

De grote lijnen van het ontwerp van het interprofessioneel akkoord 2019-2020 zijn bekend
21/03/2019

Het ontwerpakkoord van het interprofessioneel akkoord (IPA) voorziet onder meer in een stijging van de (minimum)lonen, maatregelen rond groene mobiliteit en een progressieve stijging van de leeftijdsvoorwaarde voor het SWT. 

Read more
14/02/2019 : Maggie koppelt de ziekenhuizen

14/02/2019 : Maggie koppelt de ziekenhuizen
18/03/2019

Het ziekenhuislandschap staat al enige tijd voor een kantelmoment. De MAHA-studie  toonde eerder aan dat de eindafrekening steeds vaker in het rood gaat. Maggie De Block, minister  van sociale zaken en volksgezondheid, had in 2015 reeds een plan van aanpak uitgewerkt rond de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en de hervorming van het ziekenhuislandschap.

Read more
Que nous réserve le prochain AIP ?

Que nous réserve le prochain AIP ?
14/03/2019

Ce 26 février 2019, le Groupe des 10 est arrivé à un accord concernant l’Accord interprofessionnel pour la période 2019-2020. Un bémol cependant, la FGTB ne se prononcera définitivement que le 26 mars prochain, après avoir consulté sa base.

Read more
Contract voor bepaalde tijd: voorkom verrassingen!

Contract voor bepaalde tijd: voorkom verrassingen!
11/03/2019

De wetgeving beschouwt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als uitzondering– de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd blijft de norm. 

Read more
Congé parental 1/10e dans les secteurs privé et public

Congé parental 1/10e dans les secteurs privé et public
08/03/2019

Dans son communiqué de presse de ce 22 février 2019, nous apprenons que le Conseil des ministres a approuvé deux projets d’arrêté royal qui visent à introduire le congé parental 1/10e dans les secteurs privé et public. 

Read more
Mobility budget has (finally) entered into force

Mobility budget has (finally) entered into force
07/03/2019

On 28 February 2019, after several postponements, the Belgian parliament approved the bill on the 'mobility budget', which will enter into force as of 1 March 2019. This budget gives employees opportunities to divide an amount of money onto different transportation methods, to get to work more efficiently and more environmentally friendly.

Read more
Fiscale fiche & inhouding bedrijfsvoorheffing voor voordelen toegekend door gelieerde buitenlandse vennootschappen

Fiscale fiche & inhouding bedrijfsvoorheffing voor voordelen toegekend door gelieerde buitenlandse vennootschappen
01/03/2019

Vanaf 1 maart 2019 moeten werkgevers wiens werknemers (ook) bezoldigingen verkrijgen vanwege buitenlandse vennootschappen, bedrijfsvoorheffing berekenen en inhouden voor die voordelen.

Read more
Eindelijk een wettelijk kader voor het mobiliteitsbudget

Eindelijk een wettelijk kader voor het mobiliteitsbudget
01/03/2019

Op 28 februari 2019 heeft de Kamer het wetsontwerp tot invoering van het mobiliteitsbudget goedgekeurd. Deze maatregel, die al enige tijd door de regering werd aangekondigd, wordt nu eindelijk geconcretiseerd in wetgeving.

Read more
Fiscale fiche & inhouding bedrijfsvoorheffing voor voordelen toegekend door gelieerde buitenlandse vennootschappen

Fiscale fiche & inhouding bedrijfsvoorheffing voor voordelen toegekend door gelieerde buitenlandse vennootschappen
01/03/2019

Vanaf 1 maart 2019 moeten werkgevers wiens werknemers (ook) bezoldigingen verkrijgen vanwege buitenlandse vennootschappen, bedrijfsvoorheffing berekenen en inhouden voor die voordelen.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network