ARBEIDRECHT & SOCIALEZEKERHEIDSRECHT


Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW): vanaf 27 maart 2019!

Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW): vanaf 27 maart 2019!
18/01/2019

De wet over een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 december 2018. Nader onderzoek leert dat de impact voor de werkgevers relatief beperkt is.

Read more
Eindelijk ‘Single Permit’ sinds 1 januari 2019

Eindelijk ‘Single Permit’ sinds 1 januari 2019
15/01/2019

Op 24 december 2018 werd de Instemmingswet inzake de ‘Single Permit’ gepubliceerd. De nieuwe regels over de ‘Single Permit’ moeten bijgevolg sinds 1 januari 2019 toegepast worden.

Read more
Eindelijk ‘Single Permit’ sinds 1 januari 2019

Eindelijk ‘Single Permit’ sinds 1 januari 2019
15/01/2019

Op 24 december 2018 werd de Instemmingswet inzake de ‘Single Permit’ gepubliceerd. De nieuwe regels over de ‘Single Permit’ moeten bijgevolg sinds 1 januari 2019 toegepast worden.

Read more

"E-bonus": sneller en eenvoudiger vanaf 1 januari 2019
14/01/2019

CAO nr. 90/3 van 27 november 2018 wijzigt van het systeem van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, zowel inhoudelijk als vormelijk.

Read more
Quelques changements dans le droit à l’outplacement des travailleurs âgés de 45 ans et +

Quelques changements dans le droit à l’outplacement des travailleurs âgés de 45 ans et +
11/01/2019

La loi du 14 décembre 2018 portant des dispositions diverses relatives au travail a été publiée au Moniteur Belge le 21 décembre dernier.

Read more
Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) : vanaf 27 maart 2019 !

Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) : vanaf 27 maart 2019 !
08/01/2019

De wet over een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 december 2018. Nader onderzoek leert dat de impact voor de werkgevers relatief beperkt is.

Read more
Mr. Philippe François

Opinion of the National Labour Council on Social Elections
02/01/2019

On 23 October 2018, the National Labour Council (Nationale Arbeidsraad) issued an opinion on a note by the Federal Public Service for Employment, Labour and Social Dialogue (FOD WASO) regarding the legislation on social elections and the relevant web application.

Read more
Een ontslag daags na de deelname aan een staking is niet per definitie discriminerend

Een ontslag daags na de deelname aan een staking is niet per definitie discriminerend
02/01/2019

Het Arbeidshof van Antwerpen heeft zich in een recent arrest uitgesproken over de specifieke regels inzake de bewijslast in discriminatievorderingen. 

Read more
Indexering van de loongrenzen in de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Indexering van de loongrenzen in de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
28/12/2018

De loongrenzen voorzien in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten worden jaarlijks geïndexeerd. Deze grenzen zijn belangrijk voor onder meer de toepassing van het scholingsbeding, concurrentiebeding en scheidsrechterlijk beding.

Read more
Beëindiging van het contract wegens definitieve arbeidsongeschiktheid: enkele FAQ's

Beëindiging van het contract wegens definitieve arbeidsongeschiktheid: enkele FAQ's
26/12/2018

Sinds 9 januari 2017 is de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een definitief arbeidsongeschikte werknemer nog slechts mogelijk nadat het re-integratietraject zoals voorzien in de Codex over het welzijn op het werk definitief is beëindigd.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network