ARBEIDRECHT & SOCIALEZEKERHEIDSRECHT


Brexit: en nu?

Brexit: en nu?
26/01/2021

Op 24 december 2020 werd een terugtrekkingsakkoord gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Wat zijn de concrete gevolgen hiervan voor werknemers?

Read more
Brexit: en nu?

Brexit: en nu?
26/01/2021

Op 24 december 2020 werd een terugtrekkingsakkoord gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Wat zijn de concrete gevolgen hiervan voor werknemers?

Read more
Mr. Alexander Vandenbergen
Mr. Jan Hofkens

Uitgebreide bevoegdheden voor de arbeidsarts bij de bestrijding van COVID-19 leiden tot bijkomende verplichtingen voor werkgevers
26/01/2021

Vorige week werd het koninklijk besluit betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Read more
Kan een werkgever zijn werknemers verplichten om zich te vaccineren tegen COVID-19?

Kan een werkgever zijn werknemers verplichten om zich te vaccineren tegen COVID-19?
26/01/2021

Nu België zijn vaccinatieprogramma tegen het coronavirus begint uit te rollen, kunnen werkgevers zich afvragen of zij hun werknemers kunnen verplichten om zich tegen het virus te laten vaccineren.

Read more
Mrs. Isabel Plets

COVID-19 maatregelen verlengd tot 1 maart 2021
14/01/2021

Gisteren werd in het Belgisch Staatsblad een nieuw ministerieel besluit gepubliceerd dat het  ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, aanpast. 

Read more
Mrs. Isabel Plets

COVID-19 maatregelen verlengd tot 1 maart 2021
14/01/2021

Gisteren werd in het Belgisch Staatsblad een nieuw ministerieel besluit gepubliceerd dat het  ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, aanpast. 

Read more
Global Mobility in the Post-Brexit World: What Will 2021 Bring for Employers in Europe?

Global Mobility in the Post-Brexit World: What Will 2021 Bring for Employers in Europe?
05/01/2021

The U.K. left the European Union (EU) on January 31, 2020 under the terms of the Withdrawal Agreement, an agreement struck by London and Brussels in October 2019.

Read more
Ontslag van een overheidscontractant: een loutere toepassing van de Arbeidsovereenkomstenwet dekt de lading niet …​

Ontslag van een overheidscontractant: een loutere toepassing van de Arbeidsovereenkomstenwet dekt de lading niet …​
05/01/2021

Bespreking van het vonnis van de arbeidsrechtbank te Antwerpen van 13 oktober 2020 en de problematiek rond het ontslag van een overheidscontractant.

Read more
Global Mobility in the Post-Brexit World: What Will 2021 Bring for Employers in Europe?

Global Mobility in the Post-Brexit World: What Will 2021 Bring for Employers in Europe?
05/01/2021

The U.K. left the European Union (EU) on January 31, 2020 under the terms of the Withdrawal Agreement, an agreement struck by London and Brussels in October 2019.

Read more
ECJ rules: the posted workers directive is applicable to international road transport

ECJ rules: the posted workers directive is applicable to international road transport
30/12/2020

In a recent judgment in case no. C-815/18, the European Court of Justice (ECJ) ruled that international road transport falls within the scope of application of Directive no. 96/71/EC concerning the posting of workers.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network