ARBEIDRECHT & SOCIALEZEKERHEIDSRECHT


Social elections - remember to post the candidate lists

Social elections - remember to post the candidate lists
28/09/2020

We’re currently in the midst of the reboot of the 2020 social elections proceedings after their suspension due to the COVID-19 pandemic. We already communicated on the first deadline of this reboot - date X+29 (situated between 16 and 29 September, depending on the actual election date) 

Read more
Do’s & Don’ts in case of dismissal and downsizing

Do’s & Don’ts in case of dismissal and downsizing
25/09/2020

The coronavirus has a major impact on our economy and possibly also on your company. In the context of this pandemic, several companies are facing particularly difficult circumstances which can result in the difficult decision to dismiss certain employees

Read more
Sociale verkiezingen 2020: aanplakking van de kandidatenlijsten op X + 40

Sociale verkiezingen 2020: aanplakking van de kandidatenlijsten op X + 40
25/09/2020

Uiterlijk op dag X + 35 (die in functie van de dag waarop u verkiezingen zult houden, gelegen is tussen 17 en 30 maart 2020) hebben de representatieve werknemersorganisaties (ACLVB, ACV, ABVV of hun professionele en interprofessionele organisaties), de representatieve organisatie van de kaderleden NCK of een groep kaderleden als er een afzonderlijke vertegenwoordiging is van de kaderleden, kandidatenlijsten kunnen indienen,

Read more
Sociale verkiezingen 2020

Sociale verkiezingen 2020
24/09/2020

Wanneer u de sociale verkiezingsprocedure intussen hervat heeft met de aanplakking van de aangepaste verkiezingskalender op dag X+29, is uw volgende procedurestap de aanplakking van de ingediende kandidatenlijsten op dag X+40 (die valt in de periode van 27 september tot en met 10 oktober 2020, in functie van uw nieuwe verkiezingsdatum). Vanaf dit tijdstip lopen strikte termijnen om een klacht of beroep in te dienen tegen een kandidatuur. In bepaalde gevallen kunnen de vakorganisaties vervangers voordragen. We zetten deze belangrijke data hierbij op een rij.

Read more
Mr. Wouter Neven

Grondwettelijk Hof trancheert: bijslag van 35% bij incorrecte inhouding en doorstorting sociale schulden (onder)aannemers heeft een strafrechtelijke karakter en kan gematigd worden
23/09/2020

Conform artikel 30bis, §7 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (de RSZ-Wet) moeten opdrachtgevers en (hoofd)aannemers bij het sluiten van een overeenkomst controleren of de (onder)aannemer met wie ze wensen te werken sociale schulden heeft.

Read more
Einde van meeste Corona-maatregelen? Sociale partners vragen enkele verlengingen

Einde van meeste Corona-maatregelen? Sociale partners vragen enkele verlengingen
23/09/2020

Eind augustus en september namen de meeste corona-maatregelen die de Regering Wilmès nam om de bedrijven en werknemers door de (tot nu toe) moeilijkste periode van de coronacrisis te helpen een einde. Intussen hebben de sociale partners in de NAR een akkoord gesloten waarin ze oproepen tot de verlenging van enkele maatregelen.

Read more
Coronavirus: sancties door sociaal inspecteurs opgelegd bij overtreding van de preventiemaatregelen

Coronavirus: sancties door sociaal inspecteurs opgelegd bij overtreding van de preventiemaatregelen
15/09/2020

De sociaal inspecteurs hebben nieuwe bevoegdheden gekregen om zich ervan te vergewissen dat de COVID-19-preventiemaatregelen van de regering in de ondernemingen worden nageleefd.

Read more
Social elections 2020 - first deadline coming up

Social elections 2020 - first deadline coming up
11/09/2020

As communicated in our previous newsletter, the 2020 social elections - delayed due to the COVID-19 pandemic - will take place in the period between 16 and 29 November 2020.

Read more
Cross-border workers: COVID-19 agreements extended

Cross-border workers: COVID-19 agreements extended
09/09/2020

Belgium has concluded agreements with Germany, France, Luxembourg and the Netherlands on the tax impact of international travel restrictions and health instructions (‘work at home’) for cross-border workers and their employers.

Read more
Social elections 2020 - Hide and seek 2.0: start of the new blackout period of dismissal protection

Social elections 2020 - Hide and seek 2.0: start of the new blackout period of dismissal protection
07/09/2020

As communicated in our previous newsletter, the 2020 social elections procedure was suspended after date X+35 (normally situated between 17 and 30 March 2020) and will be rebooted as from 23 September 2020 (new date X+36)

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network