ARBEIDRECHT & SOCIALEZEKERHEIDSRECHT


Social Elections 2020 – The clock is ticking…

Social Elections 2020 – The clock is ticking…
16/11/2018

Social elections are held every four years in Belgium. The purpose is to elect the workers' representatives who will sit, for the next four years, on the company's collective bodies, namely the Works Council (WC) and/or the Committee for Prevention and Protection at Work (CPPW).

Read more
Eindejaarspremies : FAQ

Eindejaarspremies : FAQ
16/11/2018

Het jaar 2018 loopt alweer stilaan ten einde... En "einde van het jaar" gaat samen met "premie"!

Dit is dus het perfecte moment om enkele veel gestelde vragen over dit aangename onderwerp te beantwoorden.

Read more
Voordelen in natura fiscaal waarderen voor de berekening van de opzeggingsvergoeding mag

Voordelen in natura fiscaal waarderen voor de berekening van de opzeggingsvergoeding mag
15/11/2018

Bij de bepaling van het loon dat dient als basis voor de berekening van de opzeggingsvergoeding is de regel is dat voordelen die niet bestaan in een geldsom, moeten worden gewaardeerd op hun werkelijke waarde. Het gaat dan wel degelijk om de waarde die het voordeel heeft voor de werknemer, niet om de kostprijs daarvan voor de werkgever. Maar wat doe je als de waarde van het voordeel in natura niet met nauwkeurigheid kan worden bepaald, zoals bv. het geval is met een aandelenoptie. 

Read more
Wat is het thuiswerkalarm?

Wat is het thuiswerkalarm?
09/11/2018

Nu de winter voor de deur staat, kunnen ondernemingen overeenkomsten met hun werknemers sluiten teneinde telewerk toe te laten bij code oranje of rood wegens risico op gladde wegen.

Read more
Ontslag werknemer die moeilijk communiceert met collega's, ook zonder fout niet kennelijk onredelijk

Ontslag werknemer die moeilijk communiceert met collega's, ook zonder fout niet kennelijk onredelijk
09/11/2018

De situatie komt vaak voor: een werknemer slaagt er niet in goede contacten op te bouwen met zijn collega’s en wat men daaromtrent ook probeert, blijkt vruchteloos. Is het ontslag van dergelijke werknemer met een opzeggingstermijn of betaling van een opzeggingsvergoeding kennelijk onredelijk?

Read more
Clause d’écolage : un régime assoupli pour la formation des métiers en pénurie

Clause d’écolage : un régime assoupli pour la formation des métiers en pénurie
06/11/2018

De nombreux employeurs éprouvent des difficultés dans la recherche de travailleurs qualifiés, susceptibles de pourvoir aux emplois vacants. Face à ce constat, la loi du 14 octobre 2018 prévoit un assouplissement des conditions permettant de conclure une clause d’écolage.

Read more
Licenciement abusif: deux arrêts intéressants de la Cour de cassation

Licenciement abusif: deux arrêts intéressants de la Cour de cassation
06/11/2018

Cela fait maintenant plus de quatre ans que l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 concernant le licenciement abusif des ouvriers n’est plus en vigueur. Selon une jurisprudence bien établie, le juge ne peut s’immiscer dans le contrôle de l’opportunité de la décision prise par l’employeur. Toutefois, le juge est bien compétent pour vérifier la réalité des motifs invoqués. Ce 15 octobre dernier, la Cour de cassation a rendu deux arrêts sur cette matière: l’un a trait à un des critères de licenciement, et l’autre à la portée du pouvoir du juge.

Read more
Mag u de e-mails van uw personeel lezen?

Mag u de e-mails van uw personeel lezen?
02/11/2018

De mailbox van uw werknemers bevat veel kostbare informatie. Normaal behoort de inhoud toe aan de onderneming maar mag een werkgever de mails van zijn werknemers lezen en hiervan gebruikmaken om ontslag om dringende reden in te roepen?

Read more
In toeristische centra mag een werknemer voortaan 39 zondagen werken

In toeristische centra mag een werknemer voortaan 39 zondagen werken
02/11/2018

Voortaan mogen werknemers in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra ’s zondags tewerkgesteld worden in kleinhandelszaken en kapperssalons, op voorwaarde dat de tewerkstelling op zondag voor elke individuele werknemer wordt beperkt tot 39 zondagen per kalenderjaar. 

Read more
Piqûre de rappel : ne pas licencier avec légèreté un travailleur protégé !

Piqûre de rappel : ne pas licencier avec légèreté un travailleur protégé !
31/10/2018

Il s’agissait en l’espèce d’un travailleur bénéficiant d’un congé parental, licencié par son employeur pour motif grave pour avoir manqué de respect à son supérieur hiérarchique et pour avoir établi des « manipulations frauduleuses et des faux en écriture » dans l’encodage des clients visités. 

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network