Arbeidsrecht


Tijdelijke werkloosheid na 31 augustus 2020: het soepele coronastelsel of overgangsstelsel wegens economische reden

Tijdelijke werkloosheid na 31 augustus 2020: het soepele coronastelsel of overgangsstelsel wegens economische reden
13/08/2020

De algemene toepassing van het soepele stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens coronavirus (een vorm van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht) komt op 31 augustus 2020 ten einde. Vanaf 1 september 2020 tot 31 december 2020 blijft dit stelsel evenwel van toepassing voor bepaalde bedrijven en sectoren die extra hard getroffen zijn door de coronacrisis.Andere bedrijven zullen gebruik kunnen maken van een overgangsstelsel voor economische redenen.

Read more
Single permit: wijzigingen voor Brussel!

Single permit: wijzigingen voor Brussel!
11/08/2020

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heft bepaalde beperkingen voor het bekomen van een toelating tot arbeid en een single permit op. Tevens moeten nieuwe documenten bij de aanvragen worden gevoegd.

Read more
New rules on temporary unemployment as of 1 September 2020: start making preparations now!

New rules on temporary unemployment as of 1 September 2020: start making preparations now!
11/08/2020

From 1 September 2020, new rules on temporary unemployment will enter into force.

Read more
Tijdelijke werkloosheid na 31 augustus 2020

Tijdelijke werkloosheid na 31 augustus 2020
10/08/2020

Zoals toegelicht in onze vorige newsflash (zie onze newsflash van 3 juli 2020) zullen de voorwaarden voor Corona-werkloosheid vanaf 1 september 2020 worden aangepast. Daarnaast wordt voorzien in een overgangsregeling voor tijdelijke economische werkloosheid voor bedienden. Intussen hebben de RVA en de FOD WASO de nodige documenten gepubliceerd teneinde ondernemingen toe te laten hun aanvraag hiertoe in te dienen.

Read more
Need to Hire a High Profile Non-European Worker for your Business in Belgium/Europe?

Need to Hire a High Profile Non-European Worker for your Business in Belgium/Europe?
10/08/2020

The COVID-19 pandemic is still causing uncertainty with respect to business travel, employee posting, and work permit and visa application processes worldwide. What are the options for global employers who wish to hire high-profile employees in Belgium and have them start work as soon as possible?

Read more
Sociale verkiezingen 2020: de procedure herneemt in september, akkoord over elektronisch stemmen is nog mogelijk

Sociale verkiezingen 2020: de procedure herneemt in september, akkoord over elektronisch stemmen is nog mogelijk
05/08/2020

De sociale verkiezingen 2020 zullen doorgaan van 16 tot 29 november. Het overlegorgaan of de werkgever moet de nieuwe datum meedelen op X + 29. Een akkoord om elektronisch te stemmen is nog mogelijk tot X + 56

Read more
Detachering van werknemers

Detachering van werknemers
29/07/2020

Vanaf 30 juli 2020 moet de buitenlandse werkgever na het verloop van een initiële detacheringsperiode van 12 maanden een uitgebreider pakket van Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden naleven voor de op het Belgische grondgebied gedetacheerde werknemers.

Read more
Terugkeer van een werknemer uit een buitenlandse vakantie in een corona risicogebied : wat te doen als werkgever ?

Terugkeer van een werknemer uit een buitenlandse vakantie in een corona risicogebied : wat te doen als werkgever ?
28/07/2020

De corona maatregelen verbieden niet-essentiële verplaatsingen naar sommige landen en regio’s in het buitenland. Bij terugkeer uit deze gebieden is een coronatest en quarantaine verplicht. Als telewerk niet mogelijk is moet de werkgever geen loon betalen.

Read more
Adoption d’une série de mesures de soutien des employeurs et des travailleurs

Adoption d’une série de mesures de soutien des employeurs et des travailleurs
24/07/2020

Malgré la reprise de la vie économique dans la majorité des secteurs, certaines entreprises rencontrent encore d’importantes difficultés financières. Le Gouvernement fédéral a récemment adopté des mesures visant à soutenir employeurs et travailleurs. Nous vous en proposons un aperçu pratique. 

Read more
Coronavirus en telewerk (Update)

Coronavirus en telewerk (Update)
23/07/2020

In talrijke ondernemingen is telewerk voortaan verplicht. Tot op heden waren de meeste werkgevers echter niet gewend aan deze vorm van arbeidsorganisatie. We geven hierna de stand van zaken.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network