Arbeidsrecht


Discriminatie op basis van geslacht en variabel loon

Discriminatie op basis van geslacht en variabel loon
19/09/2019

In een recent vonnis moest de Arbeidsrechtbank te Brussel zich uitspreken over een vordering tot schadevergoeding wegens discriminatie op grond van geslacht. Ook werd uitspraak gedaan over een aantal aspecten die raken aan het variabel loon.

Read more
Toepassingsgebied Arbeidsongevallenwet breidt uit tot alle personen met een leerwerkcontract

Toepassingsgebied Arbeidsongevallenwet breidt uit tot alle personen met een leerwerkcontract
17/09/2019

Vanaf 1 januari 2020 is de Arbeidsongevallenwet van toepassing op alle personen met een zogenaamd ‘klein statuut’. Dit zijn de personen die arbeid verrichten in het kader van een opleiding tot betaalde arbeid. 

Read more
When employee consent is the start of the problem, not the end - the GDPR shows some teeth

When employee consent is the start of the problem, not the end - the GDPR shows some teeth
13/09/2019

The Greek Data Protection Authority has imposed a 150,000 EUR fine on PriceWaterhouseCoopers Business Solutions SA for – get this – asking their employees’ consent to process their personal data. It may strike you as counterintuitive (and going against everything your mother ever told you) that asking consent could get you into trouble, but where personal data are concerned, so it would appear to be.

Read more
Sociale verkiezingen en GDPR

Sociale verkiezingen en GDPR
13/09/2019

Mag de werkgever de personeelslijst overmaken aan de vakbonden in het kader van de sociale verkiezingen?
 

Read more
Sociale verkiezingen 2020 : 10 key reminders

Sociale verkiezingen 2020 : 10 key reminders
12/09/2019

De komende sociale verkiezingen zullen tussen 11 en 24 mei 2020 plaatsvinden (dag Y). De verkiezingsprocedure – die meer dan 150 dagen duurt – zal echter beginnen lopen vanaf de maand december 2019.

Read more
Sociale verkiezingen: de voorwaarden voor het stemrecht voor uitzendkrachten

Sociale verkiezingen: de voorwaarden voor het stemrecht voor uitzendkrachten
11/09/2019

Bij de volgende sociale verkiezingen in mei 2020 zullen de uitzendkrachten voor het eerst kunnen deelnemen aan de stemming bij de "onderneming-gebruiker", waar zij ter beschikking gesteld worden. Om te kunnen stemmen, moeten de uitzendkrachten evenwel een aantal voorwaarden vervullen.

 

Read more
Vrijstelling van RSZ-bijdragen op maaltijdcheques: verduidelijking van de voorwaarden!

Vrijstelling van RSZ-bijdragen op maaltijdcheques: verduidelijking van de voorwaarden!
09/09/2019

Een werkgever verving een bestaande bonus gedeeltelijk door maaltijdcheques. Het Hof van cassatie bevestigt een arrest van het Arbeidshof van Brussel van 8 september 2016, dat oordeelde dat er in dat geval RSZ-bijdragen verschuldigd zijn op de maaltijdcheques.

 

Read more
Vanaf 1 oktober a.s. kan een werknemer ook mantelzorgverlof opnemen

Vanaf 1 oktober a.s. kan een werknemer ook mantelzorgverlof opnemen
09/09/2019

Er bestaan op dit ogenblik drie thematische verloven: het ouderschapsverlof, het palliatief verlof, het verlof voor het verlenen van bijstand of verzorging aan een gezinslid of een familielid dat lijdt aan een zware ziekte; d.i. het verlof voor medische bijstand. 

Read more
Clause sur préavis : La Cour constitutionnelle affine sa position

Clause sur préavis : La Cour constitutionnelle affine sa position
02/09/2019

La Cour constitutionnelle est revenue sur la question de la validité des clauses sur préavis conclue avec l’entrée en vigueur de la loi sur le statut unique, soit le 1er janvier 2014, pour les employés « supérieurs ».

Read more
Interdiction d’exercer un mandat public au travers d’une société de management

Interdiction d’exercer un mandat public au travers d’une société de management
28/08/2019

La loi du 17 mai 2019 interdisant le recours à des sociétés de gestion aux administrateurs publics mettra fin, à partir de l’année prochaine, à la pratique qui consiste à exercer un mandat public au travers d’une société dans le but d’éviter l’assujettissement des revenus à l’impôt des personnes physiques.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network