Van Olmen & WynantAdres:
Avenue Louise 221 Louizalaan
1050 IXELLES/ELSENE
Belgium
URL: http://www.vow.be

Van Olmen Wynant is an independent law firm offering quality services with a personal touch. A dedicated team of experienced, multilingual professionals serves business clients in employment and corporate law. We have developed distinctive expertise in the areas of private equity and venture capital, and civil servants law. We value empathy, trust and long-term, personal relationships. Our size matters, because it allows us to combine professionalism with a personal and pragmatic touch. Based in Brussels, the firm enjoys outstanding international contacts and has developed close working relationships with high quality law firms across the globe.

Aantal juristen of advocaten :

29


Functie :

Lawyer


Juridische hoofdgebieden :[ infos ]


Corporate | Commercial | Economic
Social | Work


Regio :

BrusselsRecruiter :

Mr. Erwin Custers
Tel: +32 (0) 2 644 05 11
Fax: + 32 (0) 2 646 38 47
erwin.custers@vow.be

Manager :

Chris Van Olmen (Partner)
Tel: +32 (0) 2 644 05 11
chris.vanolmen@vow.be

Luc Wynant (Partner)
Tel: +32 (0) 2 644 05 11
luc.wynant@vow.be

Pers :

Geen Contact

Geen vacatures

Van Olmen & Wynant verwelkomt een nieuwe vennoot
12/11/2019

Van Olmen & Wynant is verheugd te kunnen aankondigen dat Koen Hoornaert het kantoor vervoegt als Vennoot. Hij zal er, onder leiding van Luc Wynant, de praktijkgroep vennootschapsrecht verder helpen uitbouwen.

Read more

Van Olmen & Wynant benoemt twee nieuwe vennoten
08/02/2018

Nicolas Simon en Vincent Vuylsteke zijn benoemd tot vennoot bij Van Olmen & Wynant, per 1 januari 2018. Beide advocaten vervoegden het kantoor in 2007 en hebben inmiddels een belangrijke plaats ingenomen in het team sociaal recht van het kantoor.

Read more

Van Olmen & Wynant verwelkomt Jeroen Mues als Counsel in de praktijkgroep vennootschapsrecht
03/10/2016

Van Olmen & Wynant heeft Jeroen Mues verwelkomd als Counsel in de praktijkgroep vennootschapsrecht, die hij verder zal helpen uitbouwen. Jeroen heeft meer dan tien jaar ervaring en zijn vennootschapsrechtelijke praktijk omvat nationaal en internationaal transactioneel werk voor vennootschappen die actief zijn in diverse sectoren. Alvorens Van Olmen & Wynant te vervoegen, werkte Jeroen voor verschillende gereputeerde advocatenkantoren met een focus op nationale en internationale vennootschapsrechtelijke en financiële transacties.

Read more

Van Olmen & Wynant Employment Forum - Het stakingsrecht: quo vadis?
11/04/2016

Workshop rond sociaal recht in de praktijk - 28 april 2016 (9:00-14:00) - Club van Lotharingen (Brussel)

Het recht op staken en zijn limieten is één van de meest actuele onderwerpen in het Belgische arbeidsrecht. De tegenstellingen tussen diverse stakeholders in deze moeilijke evenwichtsoefening zijn soms groot, hoewel dit niet noodzakelijk zo hoeft te zijn. 

Op het volgend Employment Forum van Van Olmen & Wynant zullen verschillende sprekers aantreden, die de complexe discussie rond het recht op staken elk vanuit hun eigen achtergrond en ervaring benaderen.

Read more

Leeftijdsgrens bij aanwerving: een moeilijk evenwicht
27/01/2020

Zelfs indien er objectieve redenen zijn om een leeftijdsgrens in te stellen voor sollicitanten dient de werkgever zo een direct onderscheid goed te rechtvaardigen. De arbeidsrechtbank te Brussel voert in een vonnis van 28 november 2019, een nauwgezette rechtvaardigingstoets door en besluit dat een leeftijdsgrens van 25 jaar voor de aanwerving van luchtverkeersleiders een discriminatie uitmaakt.

>Read more

EU Klokkenluiders-richtlijn: 2 jaar om zich voor te bereiden op de nieuwe rapporteringsregels
12/12/2019

De nieuwe belangrijke EU Richtlijn inzake bescherming voor klokkenluiders (EU/2019/1937) van 23 oktober 2019 geeft de lidstaten twee jaar de tijd, tot 17 december 2021, om de bepalingen van de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Het hoofddoel van de Richtlijn is het invoeren van een geharmoniseerde procedure voor het melden van klachten en het aankaarten van problemen en klokkenluiders een bepaald niveau van bescherming tegen vergelding te bieden.

>Read more

Europees Hof voor de Rechten van de Mens staat het gebruik van geheime videobewaking van werknemers toe
19/11/2019

In een recente baanbrekende zaak van 17 oktober 2019 (nr. 1874/13 en 8567/13, López Ribalda vs. Spanje) heeft de grote kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld dat het gebruik van verborgen videocamera's door een Spaanse Supermarkt, die tot het ontslag van een aantal gestolen werknemers heeft geleid, geen beperking van het recht op privacy van de werknemers was. De zaak betreft een aantal werknemers, waaronder kassiers en winkelbedienden. 

>Read more

Sanctie wegens ontslagmotivering zonder aangetekend schrijven – overdreven formalisme?
16/10/2019

Indien een werknemer conform cao nr. 109 via aangetekend schrijven de concrete redenen van het ontslag vraagt, dient de werkgever deze eveneens via aangetekende brief te geven. Indien de communicatie via een andere weg is verlopen, kan de werknemer de betaling van een forfaitaire boete vorderen. Dit maakt geen rechtsmisbruik uit.

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network