Van Eeckhoutte, Taquet & ClesseAdres:
Drie Koningenstraat 3
9051 Gent
Belgium
URL: http://www.bellaw.be/van-eeckhoutte/nl/home

De associatie Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse is in België het eerste sociaalrechtelijke nichekantoor. Het is uitgegroeid tot een van de grootste kantoren gespecialiseerd in alle mogelijke vormen van dienstverlening (consultancy en litigation) in het sociaal recht (arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht), zowel voor de particulier als voor de publieke sector. Het kantoor heeft ook een departement gemeen recht.

Willy van Eeckhoutte is advocaat bij het Hof van Cassatie, zodat het kantoor ook een cassatiepraktijk heeft, die alle domeinen van het recht bestrijkt.

Juridische hoofdgebieden :[ infos ]


Tax
Litigation
Social | Work
Social


Regio :

Brussels
Oost-Vlaanderen


Contact

Geen Contact

Geen vacatures

Van Eeckhoutte, Taquet en Clesse (Bellaw) verwelkomen nieuwe vennoot
15/10/2018

Inge Derde is met ingang van 15 oktober 2018 als vennoot toegetreden tot de in Gent, Brussel en Luik gevestigde advocatenassociatie Van Eeckhoutte, Taquet en Clesse (Bellaw). Zij was voordien counsel bij Laga.

Read more

Lancering SoConsult verlaagt de drempel voor sociaal-juridisch advies
05/01/2018

Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse (Bellaw), één van de bekendste advocatenkantoren uit de niche van het sociaal recht lanceert met SoConsult een online dienst die het veel makkelijker moet maken om snel en accuraat advies te krijgen in de domeinen van arbeidsrecht, sociale zekerheid en 'compensation & benefits'.

Read more

Zelfstandige gemaakt worden tegen wil en dank
17/01/2020

Wanneer zelfstandigen worden geherkwalificeerd als werknemer, gebeurt dat vaak op hun initiatief, in de regel naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsrelatie. Ook wanneer de RSZ degene is die van een (schijn)zelfstandige een werknemer wil maken, zal deze laatste in de regel daarmee weinig problemen hebben, al is hij daarbij dan niet rechtstreeks betrokken.

>Read more

Landingsbanen met onderbrekingsuitkering vanaf 55 of 57 jaar
10/01/2020

Het recht op een landingsbaan houdt in dat een “oudere” werknemer zonder maximumduur aanspraak kan maken op een loopbaanvermindering bestaande in de reducering van zijn arbeidsprestaties met de helft of met een vijfde. Dat recht op “tijdskrediet eindeloopbaan” is bepaald in de CAO nr. 103.

>Read more

Vlaanderen sleutelt aan haar doelgroepverminderingen
16/12/2019

Sinds de zesde staatshervorming zijn de gewesten en de Duitstalige gemeenschap bevoegd voor het zogenaamde doelgroepenbeleid. Ingevolge die bevoegdheidsoverdracht heeft Vlaanderen een eigen doelgroepenbeleid met eigen Vlaamse bijdrageverminderingen (doelgroepverminderingen) uitgewerkt (zie SoCompact nr. 14-2016 en nr. 26-2016).

>Read more

Bijdrage inzetbaarheidsverhogende maatregelen wordt (voorlopig) niet geĂŻnd
18/11/2019

Sinds de Wet Eenheidsstatuut bevat de Arbeidsovereenkomstenwet een bepaling die elk paritair (sub)comité verplicht in een cao te bepalen dat werknemers die worden ontslagen met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een daarmee overeenstemmende opzeggingsvergoeding, recht hebben op een ontslagpakket (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2019-2020, nr. 4322).

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network