De Groote - De Man



Adres:
Heernislaan 91
9000 GENT
Belgium
URL: http://www.degroote-deman.be

Het kantoor richt zich naar een ruim cliënteel van zowel particulieren als bedrijven.

Particulieren

Als particulier kan u op het kantoor onder meer terecht voor:

Burgerlijke vorderingen
Geschillen in verband met geleverde diensten of aangekochte goederen, onroerende goederen, bouwgeschillen, aannemingen, onbetaalde facturen, consumentenrecht, consumentenkredieten, burenruzies, enz.

Opstellen en nazicht van overeenkomsten en akten. 

Strafrecht
Correctionele verdediging, burgerlijke partijstellingen, klachten, procedures raadkamer, aanhoudingen, enz. 

Verkeersgeschillen
Verdediging op strafrechterlijk gebied bij verkeersongevallen en verkeersovertredingen, burgerlijke partijstellingen ingeval van verkeersongevallen, aansprakelijkheidsgeschillen.

Huurgeschillen
Bijstand in alle huurgeschillen in de ruimste zin van het woord, zowel als verhuurder en als huurder. Opstellen en nazicht van huurovereenkomsten.

Familiale problemen
Echtscheidingen, erfenisgeschillen, hoederecht, adoptie, onderhoudsgelden, ontkenningen vaderschap - moederschap, erkenningen.

 

Bedrijven 

Het kantoor richt zich naar KMO's en zelfstandigen. Het kantoor heeft een ruime ervaring in adviesverlening nopens diverse materies binnen het ondernemingsrecht.

U kan bij het kantoor terecht voor alle soorten procedures binnen onder meer de volgende rechtstakken: 

Vennootschapsrecht
Oprichting van een vennootschap (NV, BV, CV, VZW, ...) of bijkantoor,

Raad van Bestuur of andere organen van de vennootschap,
Opstellen van vennootschapsakten, bijstand op algemene vergaderingen, wijzigingen van statuten,

Geschillenregelingen en overnames
Uitsluiting of gedwongen overname aandelen, bestuurdersaansprakelijkheid, advies corporate governance, controle van jaarrekeningen, boekhoudrecht, aansprakelijkheid bedrijfsleiders, bestuurders of zaakvoerders, opstellen en onderhandelen vereenkomsten aandelenoverdracht, overdracht handelsfonds, overdracht of herstructurering van onderneming of vennootschappen,

Bijstand aan ondernemingen in moeilijkheden (faillissement, WCO), vereffening, ontbinding

Handelsrecht
Alle geschillen met uw medecontractanten, invorderingen van facturen, opstellen van algemeen verkoops - en factuurvoorwaarden, betwistingen m.b.t. geleverde en aangekochte goederen of diensten, opstellen en onderhandelen van contracten (zoals handelsagentuur, handelshuur, exclusiviteitsovereenkomsten...

Boekhoudrecht
Alle geschillen en problemen ivm uw boekhouding, jaarrekening en de eventuele aansprakelijkheden die hierbij komen kijken.

Ondernemingsrecht
Opstellen van arbeidsovereenkomsten, arbeidsrechterlijke geschillen, opstellen van handelshuurcontracten, aankoop - en verkoopovereenkomsten, enz.

Financiëel en economisch recht
Advies en opstellen van procedures inzake preventie tegen witwassen van geld, advies en bijstand inzake de naleving van de wettelijke en reglementaire vereisten (compliance), bijstand inzake financiële geschillen, zoals contracten van beleggingsadvies en vermogensbeheer , bijstand inzake bankgeschillen zoals geschillen inzake betalingsdiensten en betalingsinstrumenten (fraude, onrechtmatige kosten, ...)

Samen met de cliënt wordt steeds gezocht naar de beste oplossing, waarbij tevens wordt rekening gehouden met alle elementen. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een minnelijke regeling, maar waar nodig wordt een procedure niet uit de weg gegaan. Alle te ondernemen stappen worden besproken met de cliënt, waarbij u, als cliënt, steeds het laatste woord heeft.

Aantal juristen of advocaten :

8


Juridische hoofdgebieden :[ infos ]


Civil
Tax
Litigation
Criminal
Corporate | Commercial | Economic



Recruiter :

Mr. Patrick De Groote (Partner)
Tel: +32 (0) 9 225 23 16
Fax: +32 (0) 9 225 53 94
[email protected]

Manager :

Geen Contact

Pers :

Geen Contact

Geen vacatures

Team vastgoedrecht rond Stefanie Debeuf stapt over naar De Groote - De Man
25/01/2022

Stefanie Debeuf en team (ex-Adhemar.Law) uit Hasselt fuseert met het gekende advocatenkantoor ‘De Groote - De Man’. Zij werken voortaan samen verder als ‘De Groote - De Man’. De integratie versterkt de dienstverlening van beide kantoren en beantwoordt de aanhoudende groei in cliënteel.

Read more

De Groote - De Man breidt uit met integratie van ‘Mister Wolf’
15/06/2020

De Groote - De Man fuseert met het gekende advocatenkantoor ‘Mister Wolf’ uit Halle. Beide kantoren gaan voortaan samen verder als ‘De Groote - De Man’. De instroom van extra experts in Vastgoed- en Ondernemingsrecht breidt de dienstverlening van De Groote - De Man sterk uit.

Read more

Slachtoffer van ‘phishing’: moet de bank je vergoeden?
29/03/2022

Dat phishing brandend actueel is, blijkt ook uit de cijfers die de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën vorige maand publiceerde. In 2021 alleen al ontving de FOD maar liefst 14.905 meldingen van phishing. In een deel van de gevallen deden de fraudeurs zich zelfs voor als de FOD. Het aantal werkelijke gevallen van phishing ligt wellicht nog een pak hoger “omdat vele pogingen niet gesignaleerd worden en ook omdat vele burgers er zich niet van bewust zijn dat het om phishing gaat”.

 

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network