Claeys & EngelsAdres:
Boulevard du Souverain 280
1160 Auderghem
Belgium
URL: http://jobs.claeysengels.be

Bij Claeys & Engels bieden we een volledig juridisch dienstenpakket aan in alle materies die betrekking hebben op human resources.

We willen ons onderscheiden in de manier van samenwerken met onze cliënten en in het behalen van resultaten die van tel zijn voor onze cliënt.

Elke vraag wordt behandeld door een gespecialiseerd team van advocaten dat zowel in adviesverlening als in procedure onderlegd is.

Daarnaast staan onze advocaten ter beschikking om samen met jou interne reglementen en gedragslijnen die kaderen binnen jouw human-resourcesbeleid op te stellen en te implementeren.

Ons kantoor is het eerste gespecialiseerde advocatenkantoor dat zowel aan een nationaal als internationaal cliënteel een full service aanbiedt in alle materies die verband houden met het menselijke kapitaal. Gelet op de groeiende internationalisering van de economie werkt Claeys & Engels actief mee aan een gespecialiseerde internationale alliantie, Ius Laboris.Bij Claeys & Engels bieden we een volledig juridisch dienstenpakket aan in alle materies die betrekking hebben op human resources.
 
We willen ons onderscheiden in de manier van samenwerken met onze cliënten en in het behalen van resultaten die van tel zijn voor onze cliënt.
 
Elke vraag wordt behandeld door een gespecialiseerd team van advocaten dat zowel in adviesverlening als in procedure onderlegd is.
 
Daarnaast staan onze advocaten ter beschikking om samen met jou interne reglementen en gedragslijnen die kaderen binnen jouw human-resourcesbeleid op te stellen en te implementeren.
 
Ons kantoor is het eerste gespecialiseerde advocatenkantoor dat zowel aan een nationaal als internationaal cliënteel een full service aanbiedt in alle materies die verband houden met het menselijke kapitaal. Gelet op de groeiende internationalisering van de economie werkt Claeys & Engels actief mee aan een gespecialiseerde internationale alliantie, Ius Laboris.

Aantal juristen of advocaten :

90


Gebieden :

Arbeidsrecht en sociaal recht

Fiscaal recht, aanvullende pensioenen, corporate


Claeys & Engels heeft kantoren te:

  • Brussel
  • Antwerpen
  • Gent
  • Luik
  • Kortrijk
  • Hasselt


Regio :

Brussels
Antwerpen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
LimburgRecruiter :

Mrs. Laurie Robert (HR Assistant)
Tel: 32 (0) 2 761 46 33
Fax: +32 (0)2 761 47 00
jobs@claeysengels.be

Manager :

Mr. Olivier Wouters (Managing Partner)
Tel: +32 (0) 2 761 46 24
Fax: +32 (0)2 761 47 00
olivier.wouters@claeysengels.be

Pers :

Geen Contact

Geen vacatures

Vlerick-enquĂȘte over bedrijfspraktijken & opinies met betrekking tot verloningsbelasting
18/06/2020

Claeys & Engels heeft een langdurige samenwerking met het Vlerick Centre for Excellence in Strategic Rewards. We nemen regelmatig deel aan de activiteiten van het Centre, met de focus op de juridische en fiscale aspecten van vergoedingen en voordelen. In dit verband willen we samen met Vlerick de meningen en ervaringen van bedrijven onderzoeken met betrekking tot de huidige fiscale en sociale behandeling van verschillende verloningsinstrumenten in België.

Read more

Nieuwe counsel bij Claeys & Engels
10/01/2019

Stephanie Raets werd vanaf 1 januari 2019 toegelaten tot het statuut van Counsel binnen Claeys & Engels.

Read more

Claeys & Engels appoints new Counsel
23/01/2017

Claeys & Engels is pleased to announce that as of 1 January 2017, Ward Bouciqué has become counsel within Claeys & Engels. On a daily basis Ward renders legal and strategic advice to employers with regard to all aspects of individual and collective employment/labour law. Ward has specific interest and knowledge in topics such as restructuring, employment contracts, hiring, policies, redundancies, false self-employment, protected workers, social elections and transfer of undertaking (TUPE).

Read more

Inger Verhelst is vennoot geworden bij Claeys & Engels
01/01/2010

Inger Verhelst beoefent verschillende aspecten van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht.

Read more

Sociale verkiezingen 2020
24/09/2020

Wanneer u de sociale verkiezingsprocedure intussen hervat heeft met de aanplakking van de aangepaste verkiezingskalender op dag X+29, is uw volgende procedurestap de aanplakking van de ingediende kandidatenlijsten op dag X+40 (die valt in de periode van 27 september tot en met 10 oktober 2020, in functie van uw nieuwe verkiezingsdatum). Vanaf dit tijdstip lopen strikte termijnen om een klacht of beroep in te dienen tegen een kandidatuur. In bepaalde gevallen kunnen de vakorganisaties vervangers voordragen. We zetten deze belangrijke data hierbij op een rij.

>Read more

Tijdelijke werkloosheid na 31 augustus 2020
10/08/2020

Zoals toegelicht in onze vorige newsflash (zie onze newsflash van 3 juli 2020) zullen de voorwaarden voor Corona-werkloosheid vanaf 1 september 2020 worden aangepast. Daarnaast wordt voorzien in een overgangsregeling voor tijdelijke economische werkloosheid voor bedienden. Intussen hebben de RVA en de FOD WASO de nodige documenten gepubliceerd teneinde ondernemingen toe te laten hun aanvraag hiertoe in te dienen.

>Read more

Detachering van werknemers
29/07/2020

Vanaf 30 juli 2020 moet de buitenlandse werkgever na het verloop van een initiële detacheringsperiode van 12 maanden een uitgebreider pakket van Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden naleven voor de op het Belgische grondgebied gedetacheerde werknemers.

>Read more

Toekenning van consumptiecheques
23/07/2020

In een Koninklijk Besluit dat op 17 juli 2020 werd gepubliceerd, wordt bepaald dat werkgevers aan hun werknemers zogenaamde consumptiecheques kunnen toekennen die kunnen gebruikt worden in inrichtingen die ressorteren onder de horeca-, cultuur of sportsector. Deze consumptiecheques zullen niet als loon worden beschouwd waarvoor sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn voor zover de voorwaarden, bepaald in het KB, worden nageleefd.

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network