Claeys & EngelsAdres:
Boulevard du Souverain 280
1160 Auderghem
Belgium
URL: http://www.claeysengels.be

Ons Profiel Bij Claeys & Engels bieden we een volledig juridisch dienstenpakket aan in alle materies die betrekking hebben op human resources. We willen ons onderscheiden in de manier van samenwerken met onze cliënten en in het behalen van resultaten die van tel zijn voor onze cliënt. Ons Service Commitment UW PERSPECTIEF + ONZE AANPAK = ECHTE RESULTATEN Onze aanvullende diensten voor cliënten We willen onze cliënten op de hoogte houden van de juridische ontwikkelingen die verband houden met HR. Onze Advocaten Nieuwe Claeys & Engels advocaten worden zorgvuldig geselecteerd uit de grote universiteiten en velen hebben hogere diploma’s van buitenlandse universiteiten. Om hun vaardigheden verder te ontwikkelen verzorgt het kantoor intensieve in-house opleidingen. Onze Geschiedenis Claeys & Engels werd officieel opgericht op 1 januari 2001 door Thierry Claeys & Chris Engels en enkele van hun collega-vennoten met name, Pieter Smedts, Eric Carlier, Olivier Debray, Luc Bihain, Jean-Paul Lacomble, Henri-François Lenaerts, Ann Witters, Bart Adriaens, An Van Damme en Bart Vanschoebeke. Onze Kantoren We hebben kantoren in Brussel, Antwerpen, Gent, Hasselt, Kortrijk en Luik.

Aantal personeelsleden :

45


Aantal juristen of advocaten :

75


Functie :

Lawyer
Support


Juridische hoofdgebieden :[ infos ]


Tax
Corporate | Commercial | Economic
Social | Work


Regio :

Brussels
Antwerpen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
LimburgRecruiter :

Mrs. Sandra Handelberg (Human Ressources)
Tel: +32 (0) 2 761 46 38
Fax: +32 (0) 2 761 47 00
jobs@claeysengels.be

Manager :

Mr. Olivier Debray (Managing Partner)
Tel: +32 (0) 2 761 46 00
Fax: +32 2 761 47 00
olivier.debray@claeysengels.be

Pers :

Geen Contact

Claeys & Engels

Advocaat-stagiair arbeidsrecht
Claeys & Engels - 28/05/2019

Claeys & Engels zoekt een advocaat-stagiair (m/v, met of zonder ervaring) voor ons kantoor in Brussel.

Read more

Nieuwe counsel bij Claeys & Engels
10/01/2019

Stephanie Raets werd vanaf 1 januari 2019 toegelaten tot het statuut van Counsel binnen Claeys & Engels.

Read more

Claeys & Engels appoints new Counsel
23/01/2017

Claeys & Engels is pleased to announce that as of 1 January 2017, Ward Bouciqué has become counsel within Claeys & Engels. On a daily basis Ward renders legal and strategic advice to employers with regard to all aspects of individual and collective employment/labour law. Ward has specific interest and knowledge in topics such as restructuring, employment contracts, hiring, policies, redundancies, false self-employment, protected workers, social elections and transfer of undertaking (TUPE).

Read more

Inger Verhelst is vennoot geworden bij Claeys & Engels
01/01/2010

Inger Verhelst beoefent verschillende aspecten van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht.

Read more

Chambers Europe, 2009 Edition: Claeys & Engels is top ranked for employment law in Belgium
18/06/2009

Chambers Europe, 2009 Edition

Claeys & Engels is top ranked for employment law in Belgium.
Top rankings for Thierry Claeys, Chris Engels, Bart Vanschoebeke, Olivier Debray and Patrick Maerten.

Read more

Nieuwigheden inzake thematische verloven
14/06/2019

Het koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven treedt in werking op 1 juni 2019. Dit introduceert een grotere flexibiliteit voor wat betreft het ouderschapsverlof, het palliatief verlof en het verlof voor medische bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid.

>Read more

Deeltijdse werknemers - het langverwachte KB
11/06/2019

De Programmawet van 22 december 1989 voorziet reeds 30 jaar in de mogelijkheid voor de deeltijdse werknemer om bij de werkgever een aanvraag in te dienen tot het bekomen van een voltijdse dienstbetrekking of van een andere, al dan niet bijkomende, deeltijdse dienstbetrekking waardoor de wekelijkse arbeidsduur van de tewerkstelling wordt verhoogd. Het kwam aan de Koning toe om de termijnen, voorwaarden en andere nadere regels van de verplichtingingen die in dit kader op de werkgever rusten  te bepalen. 

>Read more

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
06/05/2019

Aangezien de geldigheidsduur van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten voor de periode 2017-2018 verstreken was op 31 december 2018, was het aan de Nationale Arbeidsraad (NAR) om de bestaande kader-cao’s aan te passen zodat de specifieke uitzonderingsstelsels om toegang te hebben tot SWT aan een leeftijd jonger dan 62 jaar terug operationeel konden worden.

>Read more

Wat moet u weten over de sociale verkiezingen 2020?
22/04/2019

Van 11 tot 24 mei 2020 vinden de volgende sociale verkiezingen plaats. Op welke nieuwigheden moet jouw organisatie zich voorbereiden? Olivier Wouters, advocaat-vennoot bij Claeys & Engels, zet ze even op een rijtje.

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network