Claeys & EngelsAdres:
Boulevard du Souverain 280
1160 Auderghem
Belgium
URL: http://jobs.claeysengels.be

Bij Claeys & Engels bieden we een volledig juridisch dienstenpakket aan in alle materies die betrekking hebben op human resources.

We willen ons onderscheiden in de manier van samenwerken met onze cliënten en in het behalen van resultaten die van tel zijn voor onze cliënt.

Elke vraag wordt behandeld door een gespecialiseerd team van advocaten dat zowel in adviesverlening als in procedure onderlegd is.

Daarnaast staan onze advocaten ter beschikking om samen met jou interne reglementen en gedragslijnen die kaderen binnen jouw human-resourcesbeleid op te stellen en te implementeren.

Ons kantoor is het eerste gespecialiseerde advocatenkantoor dat zowel aan een nationaal als internationaal cliënteel een full service aanbiedt in alle materies die verband houden met het menselijke kapitaal. Gelet op de groeiende internationalisering van de economie werkt Claeys & Engels actief mee aan een gespecialiseerde internationale alliantie, Ius Laboris.Bij Claeys & Engels bieden we een volledig juridisch dienstenpakket aan in alle materies die betrekking hebben op human resources.
 
We willen ons onderscheiden in de manier van samenwerken met onze cliënten en in het behalen van resultaten die van tel zijn voor onze cliënt.
 
Elke vraag wordt behandeld door een gespecialiseerd team van advocaten dat zowel in adviesverlening als in procedure onderlegd is.
 
Daarnaast staan onze advocaten ter beschikking om samen met jou interne reglementen en gedragslijnen die kaderen binnen jouw human-resourcesbeleid op te stellen en te implementeren.
 
Ons kantoor is het eerste gespecialiseerde advocatenkantoor dat zowel aan een nationaal als internationaal cliënteel een full service aanbiedt in alle materies die verband houden met het menselijke kapitaal. Gelet op de groeiende internationalisering van de economie werkt Claeys & Engels actief mee aan een gespecialiseerde internationale alliantie, Ius Laboris.

Aantal juristen of advocaten :

90


Gebieden :

Arbeidsrecht en sociaal recht

Fiscaal recht, aanvullende pensioenen, corporate


Claeys & Engels heeft kantoren te:

  • Brussel
  • Antwerpen
  • Gent
  • Luik
  • Kortrijk
  • Hasselt


Regio :

Brussels
Antwerpen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
LimburgRecruiter :

Mrs. Laurie Robert (HR Assistant)
Tel: 32 (0) 2 761 46 33
Fax: +32 (0)2 761 47 00
[email protected]

Manager :

Mr. Olivier Wouters (Managing Partner)
Tel: +32 (0) 2 761 46 24
Fax: +32 (0)2 761 47 00
[email protected]

Pers :

Geen Contact

Geen vacatures

Corona-werkloosheid is terug mogelijk voor alle ondernemingen
09/11/2020

Alle ondernemingen die tijdelijke werkloosheid willen invoeren omwille van het coronavirus, kunnen hiervoor terug een beroep doen op het soepel regime van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona.

Read more

Vlerick-enquête over bedrijfspraktijken & opinies met betrekking tot verloningsbelasting
18/06/2020

Claeys & Engels heeft een langdurige samenwerking met het Vlerick Centre for Excellence in Strategic Rewards. We nemen regelmatig deel aan de activiteiten van het Centre, met de focus op de juridische en fiscale aspecten van vergoedingen en voordelen. In dit verband willen we samen met Vlerick de meningen en ervaringen van bedrijven onderzoeken met betrekking tot de huidige fiscale en sociale behandeling van verschillende verloningsinstrumenten in België.

Read more

Nieuwe counsel bij Claeys & Engels
10/01/2019

Stephanie Raets werd vanaf 1 januari 2019 toegelaten tot het statuut van Counsel binnen Claeys & Engels.

Read more

Claeys & Engels appoints new Counsel
23/01/2017

Claeys & Engels is pleased to announce that as of 1 January 2017, Ward Bouciqué has become counsel within Claeys & Engels. On a daily basis Ward renders legal and strategic advice to employers with regard to all aspects of individual and collective employment/labour law. Ward has specific interest and knowledge in topics such as restructuring, employment contracts, hiring, policies, redundancies, false self-employment, protected workers, social elections and transfer of undertaking (TUPE).

Read more

Nieuwe richtsnoeren van de European Data Protection Board
22/02/2022

Onder de GDPR heeft elke betrokkene (sollicitanten, (ex-)werknemers, …) het recht om inzage te vragen in alle gegevens die de verwerkingsverantwoordelijke (werkgever) van hem of haar bijhoudt. Meer nog: de betrokkene mag zelfs een kopie vragen van al deze gegevens. Eind januari 2022 heeft de European Data Protection Board (EDPB) nieuwe richtsnoeren gepubliceerd over de draagwijdte van dit recht. Na afloop van de periode voor publieke consultatie worden de richtsnoeren definitief aangenomen.

>Read more

Overeenkomsten moeten te goeder trouw worden uitgevoerd
27/01/2022

Overeenkomsten moeten te goeder trouw worden uitgevoerd, maar de rechter mag een beoordeling van de werkgever niet zomaar naast zich neerleggen.

>Read more

Loonbedragen - nieuwe bedragen voor 2022
27/12/2021

Zoals elk jaar heeft de FOD WASO de loonbedragen aangepast die in aanmerking genomen moeten worden voor de toepassing van enkele arbeidsvoorwaarden voor arbeiders en bedienden. ​

>Read more

Nog maar enkele weken voor Britten die op 31 december 2020 in België werkten / verbleven om het statuut van Begunstigde van het Terugtrekkingsakkoord te verkrijgen
26/11/2021

Britten die hun recht op vrij verkeer vóór 1 januari 2021 hebben uitgeoefend, kunnen ingevolge het Terugtrekkingsakkoord gesloten tussen het Verenigd Koningrijk en de Europese Unie hun verblijfsrecht en recht om in België te werken, behouden indien zij uiterlijk op 31 december 2020 in België verbleven of hier als grensarbeider actief waren. Opdat deze werknemers / verblijvers hun verworven rechten zouden behouden, moeten zij het statuut van "Begunstigde van het Terugtrekkingsakkoord" verkrijgen. Aangezien de aanvraag om dit statuut te verkrijgen vóór 31 december 2021 ingediend moet worden, zijn er nog maar enkele weken over om dit te doen!

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network