Brewaeys & BaeleAdres:
de Limburg Stirumlaan 248
1780 WEMMEL
Belgium
URL: http://www.brewaeysbaele.be

Ons cliënteel bestaat zowel uit particulieren, als uit kleine, middelgrote tot grote ondernemingen, wat ons de mogelijkheid biedt elk dossier vanuit diverse invalshoeken te kunnen beoordelen. Wij verlenen advies, zowel mondeling als schriftelijk, en geven juridische bijstand in gerechtelijke procedures en in arbitragezaken, zowel in Nederlandstalige als in Franstalige dossiers. Door het opbouwen van een ruime ervaring in verscheidene rechtstakken en door het feit dat we bijna dagelijks nog zelf de zaken gaan pleiten voor de rechtbank of voor een scheidsrechterlijke commissie, hebben we de gewoonte ontwikkeld om alvorens een procedure op te starten, eerst op objectieve wijze te onderzoeken welke er de mogelijke voor-en nadelen van kunnen zijn. Dit wordt uiteraard bekeken vanuit juridisch oogpunt, waarbij echter de mogelijke financiële of sociale implicaties niet worden vergeten. Door deze werkwijze hebben we de politiek om eerst te trachten een minnelijke regeling tot stand te laten komen, uiteraard zonder afbreuk te doen aan de rechtmatige belangen van de cliënt. Wij hebben de ervaring opgedaan dat een vlotte, doch juridisch correcte oplossing, vaak te verkiezen valt boven het voeren van een procedure. Ook preventieve adviezen kunnen van aard zijn latere geschillen te voorkomen.

Contact

Geen Contact

Geen vacatures
Geen nieuws
Geen artikels

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network