BloomAdres:
Val d'Or, Gulledelle 94
1200 Brussel
Belgium
URL: http://www.bloom-law.be

Het advocatenkantoor Bloom werd in 2015 opgericht door Michel Maus, Kristof Salomez, Mark Delanote en Denis-Emmanuel Philippe. Bloom onderscheidt zich van alle andere advocatenkantoren door zijn combinatie van fiscaal recht en sociaal recht maar ook en vooral doordat alle vennoten van Bloom niet enkel een uitgebreide praktijkervaring kunnen voorleggen als advocaat doch daarnaast tevens professor zijn aan één of meerdere Belgische Universiteiten (UGent, UAntwerpen, VUB, ULiège). De vennoten van Bloom zijn stuk voor stuk een autoriteit binnen hun vakgebied en staan garant voor de hoogste kwaliteit van hun dienstverlening, zowel in de adviespraktijk als in betwistingen voor de hoven en rechtbanken. De medewerkers van Bloom werden met de grootste zorg uitgekozen op basis van hun wetenschappelijke en praktische vaardigheden.


Bloom is een solide partner die u een oplossing biedt voor elk juridisch probleem en u bijstaat in gerechtelijke en administratieve gedingen met creatieve oplossingen en argumenten. De advocaten van Bloom pleiten voor alle rechtscolleges met inbegrip van het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en de Raad van State.

Op sociaalrechtelijk vlak heeft Bloom een bijzondere deskundigheid op het vlak van ontslag, arbeidsduur, internationale tewerkstelling, collectief arbeidsrecht, loon en aanvullende pensioenen, Sociale zekerheidsbijdragen, schijnzelfstandigheid, arbeidsveiligheid en gezondheid, ambtenarenrecht en sociaal strafrecht. Bloom behandelt dossiers in de private sector doch de advocaten van Bloom bezitten daarnaast ook een uitzonderlijke deskundigheid op het vlak van sociaal recht en ambtenarenrecht in de publieke en semi-publieke sector.

Op fiscaalrechtelijk vlak is Bloom toonaangevend op het vlak van fiscale betwistingen en fiscale fraude. De advocaten van Bloom verlenen bijstand aan belastingplichtigen bij hun contacten met de overheid (verkrijgen van voorafgaande beslissingen, bemiddeling, bijstand bij controle, fiscale regularisaties,…). Ze focussen zich ook op adviesverlening en beleidsondersteunende consultancy over een ruime waaier van fiscale onderwerpen, waaronder internationale fiscale planning, loonfiscaliteit, vennootschapsreorganisaties, vastgoedtransacties en estate planning.

Aantal personeelsleden :

3


Aantal juristen of advocaten :

10


Functie :

Lawyer


Juridische hoofdgebieden :[ infos ]


Tax
Social | Work


Regio :

Brussels
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen


Contact

Geen Contact

Geen vacatures
Geen nieuws

Verplichting voor financiële instellingen om in het verleden uit het buitenland gerepatrieerde geldmiddelen opnieuw onder de loep te nemen ?
23/06/2021

De Nationale Bank van België heeft op 8 juni 2021 een circulaire uitgevaardigd die de correcte naleving van de waakzaamheidsverplichtingen die worden opgelegd door de antiwitwaswetgeving dient te verduidelijken,

>Read more

Dividendes de sociétés française : circulaire du 28 mai 2021
07/06/2021

La date de dépôt des déclarations à l’impôt des personnes physiques approchant à grands pas, beaucoup de contribuables se demandent comment faire pour récupérer cette QFIE. Voici un petit guide pratique.

>Read more

Les 40 milliards euros d’argent noir sur les comptes belges, une manne financière idéale pour renflouer les caisses de l’Etat?
03/05/2021

Dans un rapport explosif de février 2021, la Cour des comptes exhorte le gouvernement à “porter plus d’attention” aux 40 milliards d’euros de capitaux non déclarés détenus sur des comptes bancaires belges, qui ont été rapatriés dans le cadre des régularisations précédentes

>Read more

Les assurances-vies de la branche 23, la taxe Caïman et la taxe sur les comptes-titres : un trio infernal 
29/04/2021

Lorsqu’un particulier investit dans un portefeuille-titres, il subit en principe le précompte mobilier (au taux de 30%) sur ses revenus mobiliers. Certains épargnants en mal d’optimisation fiscale n’hésitent pas à réorganiser leur patrimoine

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network