BloomAdres:
Val d'Or, Gulledelle 94
1200 Brussel
Belgium
URL: http://www.bloom-law.be

Het advocatenkantoor Bloom werd in 2015 opgericht door Michel Maus, Kristof Salomez, Mark Delanote en Denis-Emmanuel Philippe. Bloom onderscheidt zich van alle andere advocatenkantoren door zijn combinatie van fiscaal recht en sociaal recht maar ook en vooral doordat alle vennoten van Bloom niet enkel een uitgebreide praktijkervaring kunnen voorleggen als advocaat doch daarnaast tevens professor zijn aan één of meerdere Belgische Universiteiten (UGent, UAntwerpen, VUB, ULiège). De vennoten van Bloom zijn stuk voor stuk een autoriteit binnen hun vakgebied en staan garant voor de hoogste kwaliteit van hun dienstverlening, zowel in de adviespraktijk als in betwistingen voor de hoven en rechtbanken. De medewerkers van Bloom werden met de grootste zorg uitgekozen op basis van hun wetenschappelijke en praktische vaardigheden.


Bloom is een solide partner die u een oplossing biedt voor elk juridisch probleem en u bijstaat in gerechtelijke en administratieve gedingen met creatieve oplossingen en argumenten. De advocaten van Bloom pleiten voor alle rechtscolleges met inbegrip van het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en de Raad van State.

Op sociaalrechtelijk vlak heeft Bloom een bijzondere deskundigheid op het vlak van ontslag, arbeidsduur, internationale tewerkstelling, collectief arbeidsrecht, loon en aanvullende pensioenen, Sociale zekerheidsbijdragen, schijnzelfstandigheid, arbeidsveiligheid en gezondheid, ambtenarenrecht en sociaal strafrecht. Bloom behandelt dossiers in de private sector doch de advocaten van Bloom bezitten daarnaast ook een uitzonderlijke deskundigheid op het vlak van sociaal recht en ambtenarenrecht in de publieke en semi-publieke sector.

Op fiscaalrechtelijk vlak is Bloom toonaangevend op het vlak van fiscale betwistingen en fiscale fraude. De advocaten van Bloom verlenen bijstand aan belastingplichtigen bij hun contacten met de overheid (verkrijgen van voorafgaande beslissingen, bemiddeling, bijstand bij controle, fiscale regularisaties,…). Ze focussen zich ook op adviesverlening en beleidsondersteunende consultancy over een ruime waaier van fiscale onderwerpen, waaronder internationale fiscale planning, loonfiscaliteit, vennootschapsreorganisaties, vastgoedtransacties en estate planning.

Aantal personeelsleden :

3


Aantal juristen of advocaten :

10


Functie :

Lawyer


Juridische hoofdgebieden :[ infos ]


Tax
Social | Work


Regio :

Brussels
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen


Contact

Geen Contact

Geen vacatures
Geen nieuws

Bewijsuitsluiting in fiscale zaken: De ene overheid is de andere niet
16/06/2020

In een arrest van 11 juni 2020 spreekt het Hof van Cassatie zich (nog maar eens) uit over de zogenaamde (fiscale) Antigoon-leer en komt tot het besluit dat het in het kader van een strafprocedure onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal alsnog gebruikt kan worden voor de fiscale naheffing.

>Read more

Taxatie van cryptocurrencies. Rulingdienst brengt (iets meer) duidelijkheid.
01/06/2018

Omtrent de fiscale behandeling van cryptocurrencies (ook wel cryptomunten, cryptocoins of virtuele munten genoemd) - met als meest bekende de Bitcoin - heerst momenteel grote onduidelijkheid. De Rulingdienst brengt (iets meer) duidelijkheid met een vragenlijst die de belastingplichtige kan helpen om uitsluitsel te krijgen.

>Read more

Les réductions de capital effectuées fin 2017 sont-elles vraiment à l'abri ?
16/01/2018

Quelque 5.000 sociétés belges ont procédé à des réductions de capital avant la fin de l'année 2017. Ces opérations échappent à la nouvelle taxe frappant les réductions de capital. Mais ne sont-elles pas dans certains cas susceptibles d'abus fiscal, par exemple lorsque la réduction de capital est inscrite au compte-courant de l'actionnaire ?

>Read more

De invoering van een fiscale consolidatie: een kleine revolutie in het Belgische fiscale landschap
13/09/2017

Grote multinationals zijn niet blij met de plannen van de federale regering om de vennootschapsbelasting te verlagen. Ze klagen o.a. over de niet-concurrentiële tariefverlaging, de inperking van de fiscale aftrekken (die ervoor zorgt dat een minimumbelasting moet worden betaald), de begrenzing van de notionele interestaftrek, enz.

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network