BDL&T AdvocatenAdres:
Nieuwebosstraat 5
9000 Gent

URL: http://www.bdlt.be

BDL&T is een onafhankelijk advocatenkantoor gespecialiseerd in ondernemingsrecht, met een nauwe betrokkenheid met zijn cliënteel. Het kantoor begeleidt zijn cliënten in alle rechtsdomeinen die gelinkt zijn aan het ondernemerschap, zowel burgerrechtelijk, vennootschapsrechtelijk alsook administratiefrechtelijk.

Aantal personeelsleden :

3


Aantal juristen of advocaten :

20


Functie :

Lawyer
Paralegal
Support


Juridische hoofdgebieden :[ infos ]


Tax
Litigation
Public
I.P. | I.T.
Corporate | Commercial | Economic
Social | Work


Regio :

Oost-VlaanderenRecruiter :

Geen Contact

Manager :

Mr. Stijn Decloedt
Tel: +32 (0) 9 324 35 29
Fax: 093243569
[email protected]

Mr. Thomas Bienstman
Tel: +32 (0) 9 324 35 29
[email protected]

Pers :

Geen Contact

Geen vacatures

BDL&T uit de startblokken
08/02/2019

Op 1 januari 2019 schoot BDL&T Advocaten uit de startblokken, een veelbelovend nieuw advocatenkantoor gelegen in Gent. BDL&T, of voluit Bienstman-Decloedt, Lippens & Temmerman, is het resultaat van een weloverwogen fusie tussen twee Gentse advocatenpraktijken.

Read more

Nood breekt wet: Aanpassingen omgevingsvergunningsprocedures door COVID-19 virus
30/03/2020

Ook in het omgevingsrecht is de invloed van de maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, merkbaar. De Vlaamse Regering heeft nu het procedureel kader inzake omgevingsvergunningen versoepeld, dit om het indienen en behandelen van aanvragen mogelijk te blijven maken in deze onzekere tijden, maar vooral om de federale maatregelen ten allen tijde te kunnen respecteren.

>Read more

De impact van het nieuwe vennootschapsrecht op aandeelhoudersovereenkomsten
04/02/2019

De intrede van het nieuwe vennootschapsrecht komt steeds dichterbij. De visie van de wetgever is ambitieus: een moderner, eenvoudiger en meer flexibel vennootschapsrecht.

>Read more

De advocaat als eerste rechter en de gerechtsdeurwaarder als spilfiguur voor de invordering van onbetwiste geldschulden
21/10/2016

 Met de eerste PotPourri wet van 19 oktober 2015 werd in de artikelen 1394/20 tot 1394/27 van het Gerechtelijk Wetboek een nieuwe procedure ingevoerd voor de invordering van onbetwiste geldschulden. Bij koninklijk besluit van 16 juni 2016 werd de inwerkingtreding vastgelegd op 2 juli 2016. Deze nieuwe procedure speelt zich volledig buiten de rechtbank af en is gericht op een snellere en efficiëntere invordering van schuldvorderingen en op de ontlasting van de rechtbanken.

>Read more

Handelsagentuur - uitbreiding bijkomende vergoeding handelsagent
28/02/2015

Een recent arrest van het Hof van Beroep te Brussel verduidelijkt de mogelijkheid voor een bijkomende schadevergoeding voor de handelsagent bovenop de hem toegekende uitwinningsvergoeding.

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network