AdvocomAdres:
Paalsesteenweg 133
3583 Paal

URL: http://www.advocom.be

Advocom staat voor:

Advocatencompagnie: Advocom is een associatie van advocaten met als doel de cliënt zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk complete en competitieve juridische dienstverlening aan te bieden.

Advo-compleet: Advocom kiest voor een geleidelijke en stabiele uitbouw van een complete juridische dienstverlening via doorgroei van stagiairs en medewerkers die hun opleiding in het kantoor gekregen hebben en die complementair zijn, zodat gespecialiseerde bijstand geboden kan worden in alle rechtstakken.

Advo-competent: Advocom streeft ernaar competente advocaten in te zetten in alle belangrijke takken van het recht door te zorgen voor permanente opleiding en bijscholing van haar advocaten.

Advo-competitief: Advocom wil competitief zijn in de advocatuur door altijd te trachten de voor de cliënt meest gunstige oplossing van zijn probleem te vinden. Dit veronderstelt een juiste combinatie van juridische kennis en een correcte prijs. Dit betekent ook dat altijd eerst procesvermijdend gewerkt wordt en voor een buitengerechtelijke oplossing gekozen wordt als deze haalbaar is. In gerechtelijke procedures zal kostenvermijdend gewerkt worden. Vooraf zullen duidelijke en doorzichtige afspraken gemaakt worden over de kosten en erelonen van Advocom. Daarbij kan voor elke procedure het maximale financiële risico voor de cliënt worden afgesproken zodat wanverhoudingen tussen het belang van de zaak en de kostprijs ervan vermeden worden.

Advo-combattief: als een procedure noodzakelijk is gaat Advocom met respect voor wet en deontologie tot het uiterste in de verdediging van de belangen van de cliënt.

Advo-communicatief: communicatie tussen advocaat en cliënt in beide richtingen is de basis voor een succesvolle aanpak van juridische problemen. De cliënt zal in zijn eigen belang de advocaat volledig inlichten over zijn probleem en zijn situatie. Advocom zal op zijn beurt de cliënt stipt en nauwkeurig inlichten over de stand van zaken van zijn dossier.

Advo-kompas: Advocom streeft ernaar een oriënterend kompas te zijn voor de cliënt in diens zoektocht naar een oplossing voor zijn juridisch probleem. Advocom zoekt altijd de kortste en voordeligste weg naar de oplossing van het probleem van de cliënt.

Advo-compagnon: Advocom wil de compagnon en vertrouwensman zijn van de cliënt in de doolhof van wet en recht en betracht een grote betrokkenheid van en een persoonlijke behandeling door de advocaat die het dossier behandelt. Advocom waarborgt een volstrekte onafhankelijkheid, toewijding en discretie in de behandeling van juridische dossiers.

Aantal personeelsleden :

4


Aantal juristen of advocaten :

16


Functie :

Lawyer


Juridische hoofdgebieden :[ infos ]


Civil
Tax
Litigation
Criminal
I.P. | I.T.
Corporate | Commercial | Economic
Social | Work


Regio :

LimburgRecruiter :

Mr. Lieven Bogaert (Advocaat-Vennoot)
Tel: +32 (0) 1142 18 32
Fax: +32 (0) 11 42 49 26
[email protected]

Manager :

Geen Contact

Pers :

Geen Contact

Geen vacatures
Geen nieuws
Geen artikels

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network